About us

Knipselkrant Curaçao © 2010-2018

 Over ons

Even voorstellen:

Nicolaas Herders (aka Black Lion) - Knipselkrant Curacao

Nicolaas I. Herders (aka Black Lion)

Nardy Cramm - Knipselkrant Curacao

Nardy L. Cramm

 

Over de KKC:

 • De Knipsel Krant Curaçao (KKC) is een non-profit, onafhankelijk multimediaal nieuwsarchief annex kritisch discussieforum met ingezonden stukken van lezers, luisteraars, kijkers, bloggers en vloggers en een (dagelijks) overzicht van nieuwsartikelen, programma’s, columns, opinies en cartoons uit de diverse media
 • De Knipselkrant is ontstaan in de periode van de ontmanteling van de Nederlandse Antillen
 • Doelgroep van Knipsel Krant Curaçao zijn de inwoners van Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Eustatius en Saba en andere mensen die zich verbonden voelen met de Benedenwindse en Bovenwindse eilanden
 • De Knipselkrant heeft een ideële doelstelling: we verzamelen dagelijks onafhankelijk nieuws en bieden daarbij diverse open en ruime mogelijkheden voor schrijvers en reageerders om hun mening en visie hierop kenbaar te maken c.q. erop te reageren
 • Naast een gevarieerd aanbod van knipsels over sociale, culturele, politieke, economische, gezondheid, onderwijs en juridische aangelegenheden, biedt de Knipselkrant een discussieplatform voor uiteenlopende columns, blogs, vlogs, cartoons, opinies, commentaren en ingezonden stukken zonder winstoogmerk. Door nieuws, opinies en persberichten van verschillende nieuwsbronnen – met al dan niet mogelijke belangen – te archiveren en mengen, en daarbij alle ruimte te faciliteren voor commentaren, kritieken, aanvullingen, verbeteringen, historische context en relevante links, aangeboden door lezers zelf, beoogt Knipsel het meest ideale platform voor objectieve nieuwsgaring en onafhankelijk informeren te bieden, in de zin van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een zo’n onafhankelijk, compleet mogelijk beeld dus. Althans, binnen onze doelgroep en mogelijkheden 🙂
 • Kortom, de KKC vrijwilligers trachten zo goed mogelijk relevante berichten met betrekking tot de eilanden (c.q. artikelen die de eilandsbelangen raken) te garen, selecteren, categoriseren, archiveren, alsook reacties, commentaren en meningen hierover te faciliteren. Tips en verwijzingen naar relevante links van andere sites worden dus ook verwelkomd. Dat kan per email of in de reactieruimte onder het betreffende knipsel (spam en reclame wordt verwijderd)
 • De KKC uitgever oefent geen invloed uit over de knipselselectie van de vrijwilligers en de moderatie van lezersreacties om de onafhankelijkheid van de berichten en reacties te garanderen
 • De KKC redactie wordt feitelijk gevormd door de vrijwilligers, lezers, luisteraars, kijkers, tippers, schrijvers en reageerders gezamenlijk. Deze combinatie maakt de KKC een kritisch discussieforum en onafhankelijk digitaal archief voor en door het volk
 • De Knipselkrant voert zelf ook twee eigen blogs (VDC en KKC blog). Beide series zijn eind 2015 (tot nader orde) stilgelegd.
 • Bij de knipsels wordt ruime gelegenheid geboden voor reacties en discussies. Ten aanzien van alle reacties geldt ons spelregels & privacy beleid
 • De door Knipsel Krant gepubliceerde opinies, columns, blogs en ingezonden stukken functioneren los van de dagelijkse nieuwsgaring
 • Als er een bijzonder onderwerp of gebeurtenis is dat de maatschappij raakt, tracht de Knipselkrant hetzelfde onderwerp vanuit zoveel mogelijk perspectieven en nuances te belichten middels diverse artikelen van diverse media over hetzelfde onderwerp
 • Op zondag brengt de Knipselkrant zo veel mogelijk een varia aan (internationale) opinies, columns, blogs, video’s, interviews en internationaal nieuws
 • Achter de Knipselkrant zit geen commercieel doel. We werken uitsluitend met vrijwilligers op de diverse eilanden
 • De KKC houdt haar uitgaven zo laag mogelijk. We accepteren geen sponsoring van overheden, bedrijven en underwritings. De knipselkrant is afhankelijk van vrijwilligers, donaties en affiliatie marketing. De weinige inkomsten dekken soms wel en soms niet de maandelijkse vaste lasten
 • De Knipselkrant heeft geen invloed op de Google Adsense advertenties. Vice versa geldt hetzelfde: de Google adverteerders hebben geen invloed op de inhoud van de Knipselkrant
 • Verreweg de meeste berichten komen van gerespecteerde media of nieuwsdiensten
 • Knipsel republiceert ook artikelen, columns en blogs die voorbij onze eigen mening gaan
 • Een enkele keer kan het voorkomen dat we een ongefundeerd of omstreden artikel plaatsen. Dit o.a. met het oog op het aanjagen van een (maatschappelijke) discussie middels de ruime discussiemogelijkheden in reacties onder het artikel en onze Facebook-pagina
 • De Knipselkrant heeft eigen column en blog schrijvers, en geleende. De geleende komen van diverse lokale en internationale nieuwsdiensten en media
 • Van de meeste lokale knipsels is er een mondelinge, schriftelijke, stilzwijgende dan wel wettige toestemming van plaatsing
 • Knipselkrant Curaçao vermeldt altijd de bron met zo mogelijk de auteur en doorlink naar het bron-artikel
 • Op alle geplaatste artikelen, foto-materiaal en video’s, columns, opinie’s en blogs rust het copyright (©) van de auteur, danwel van de uitgevende nieuws dienst
 • De Knipselkrant is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen, columns, opinies, blogs, video’s, persberichten, ingezonden stukken en andere berichten, betrokken van derden. De Knipselkrant is wel verantwoordelijk voor de eigen blogs
 • Wilt U de redactie attenderen op een relevant artikel? Dat kunt u via ons mailadres doen sturen. Vermeldt s.v.p. altijd de bron, URL en zo mogelijk de naam van de auteur
 • Omdat de KKC knipsels regelmatig op de social media worden gedeeld, meldt de Knipselkrant tegenwoordig als eerste de bron in de titel. En – indien bekend- daarna gelijk de auteur in de eerste subregel. Hierdoor wordt, behalve aan het einde met de doorlink, nu ook in de titel en paragraaf direct de oorspronkelijke bron en auteur duidelijk
 • De techniek achter de digitale kennisbank maakt de knipselkrant makkelijk doorzoekbaar. Op de Knipselkrant -en alle daarin opgenomen content- is het databank recht van toepassing.
 • Artikelen, video’s en afbeeldingen. Knipsels en foto’s verzamelen we van openbare mediabronnen, Google, en openbare profielen als Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Doorgaans is toestemming vooraf gevraagd. Selectie en plaatsen gebeurt in hoge snelheid vanwege het aantal berichten per dag. Hierbij betrachten we zo goed mogelijk zorgvuldigheid qua copyrights. Heeft de KKC per ongeluk uw artikel en/of afbeelding geplaatst zonder naams/bronvermelding of toestemming? Bespaar uzelf advocaatkosten en ons irritante sommatiebrieven, laat het ons gewoon even weten (mailadres) en we passen het direct aan naar uw wens.


Ingezonden brieven?

 • Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao? Dat kan. Gelieve ingezonden brieven te sturen naar ingezonden. Wij publiceren uw brief in principe zonder deze te wijzigen dan wel in te korten
 • De Knipselkrant Curaçao behoudt zich wel het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderszins redactioneel te bewerken, indien noodzakelijk
 • Brieven dienen te zijn voorzien van naam en contactgegevens
 • Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie

Cookies

Knipselkrant Curacao verzamelt cookies conform van de Europese wetgeving. Cookies worden uitsluitend aangewend voor eigen gebruik. Lees hier meer.


Adverteren?

De Knipselkrant ondersteunt minderheidsgroeperingen, milieubewegingen, dierenwelzijnsorganisaties, ouderenzorg en andere goede doelen daar waar zij kan. Representeert u een goed doel en wilt u een gratis advertentie op de Knipsel Krant Curaçao? Neem dan via ons email adres contact met ons op.