Advocaat van ‘Gamba’: OM heeft geen bewijs

Keith Alden Kemba Godwin (27)

Keith Alden Kemba Godwin (27)

WILLEMSTAD — Het verzoek van het lokale Openbaar Ministerie aan de Verenigde Staten om Keith Godwin (27) uit te leveren in verband met zijn betrokkenheid bij de moord op Raikel Conception op 27 januari vorig jaar, is onlangs door een federale rechtbank van New Orleans behandeld.

Dat bevestigt de advocaat van de man, Martin Regan, desgevraagd tegenover de AmigoeTijdens zijn pleidooi noemde hij diverse punten die de rechter ervan moeten overtuigen het verzoek af te wijzen.

Het verzoek zou op 5 augustus behandeld worden, maar de advocaat had om extra tijd verzocht om een eigen onderzoek af te ronden. Regan was ook op het eiland voor onder meer een gesprek met zaaksofficier Gert Rip, belast met de zaak Magnus.

Tijdens dat gesprek heeft Regan Rip geadviseerd om een onderzoeksteam naar de VS te sturen, om Godwin daar te horen. Dat verzoek legde Rip kennelijk naast zich neer.

De behandeling van het uitleveringsverzoek werd vorige week voortgezet en tijdens de hoorzitting benadrukte Regan dat het OM onvoldoende bewijzen heeft ingediend om het uitleveringsverzoek te onderbouwen. Zo kan Rip niet bewijzen dat de gezochte ‘Gamba’ en zijn cliënt Godwin één en dezelfde persoon zijn, aldus Regan.

Bovendien wordt Godwin geen enkel feit ten laste gelegd, aldus Regan, maar wil Rip dat hij uitgeleverd wordt alleen om hem te horen over zijn betrokkenheid bij de moord op Conception.

Dit is onacceptabel en in strijd met onder meer de Amerikaanse wetten, aldus Regan. De advocaat benadrukte verder dat het door de lokale overheid (lees het OM) ingediende dossier diverse documenten mist, die conform het uitleveringsverdrag tussen het Nederlandse Koninkrijk en de VS vereist zijn.

“Het dossier is meer een verward web van leugens”, aldus Regan.

Zoals bekend, kwam tijdens het Magnus-onderzoek naar voren dat Elvis ‘Monster’ Kuwas – naast Statenlid Helmin Wiels op 5 mei vorig jaar – ook Conception en Lionel ‘Layo’ Arnaud heeft vermoord.

Uit het Magnus-dossier dat de Amigoe heeft ingezien, blijkt dat ‘Gamba’ de chauffeur was van de vluchtauto, gebruikt bij de moord op Conception.

Dat zegt zowel Kuwas als zijn vrouw Monalisa. Zij voegde daaraan toe dat haar man voor deze moord 75.000 gulden heeft gekregen, die hij met ‘Gamba’ moest delen. Ook bevat het dossier afgeluisterde gesprekken tussen beiden.

Volgens Regan zou ook de vrouw Suzy Rombley belastende verklaringen hebben afgelegd tegen Godwin. Dit allemaal was voldoende voor Rip om het verzoek in te dienen.

Regan stelt dat de VS een verdachte echter niet mag uitleveren, alleen omdat de officier van justitie van een ander land een ‘voorgevoel’ heeft dat die persoon schuldig is. Curaçao moet bewijzen presenteren en dat is niet gebeurd, benadrukte de advocaat.

Bewijzen

Regan vatte tijdens de hoorzitting de ingediende bewijzen samen, die naar zijn mening onvoldoende zijn om de man uit te leveren. “Het dossier bevat vier ‘exhibits’ (bewijsstukken, red.) die weinig zeggen over de betrokkenheid van Godwin. Er is niet eens een akte van beschuldiging ingediend, dus wordt mijn cliënt nog niet eens officieel beschuldigd van een misdrijf.”

Processtuk A is een proces-verbaal van negen pagina’s, met daaraan twee foto’s geplakt, aldus Regan. Het document is een samenvatting van de betrokkenheid van Kuwas bij drie moorden en een gewapende overval. Verder wordt gezegd dat hij een rokkenjager en een leugenaar is.

“Dit is hetzelfde document dat de belastende verklaringen van Kuwas tegen ‘Gamba’ bevat”, merkte Regan op.

Verder is het processtuk B een kopie van het dossier dat samen met het uitleveringsverzoek is ingediend.

“Het processtuk C is een arrestatiebevel dat door Rip zelf is afgegeven, en niet door het Gerecht, waarin gesproken wordt over het vermoeden dat is ontstaan over Godwin’s betrokkenheid bij de moord.

En het processtuk D bevat twee aparte vertalingen van drie artikelen van de Nederlandse wet.”

Volgens Regan is dit allemaal echter onvoldoende om een Amerikaans burger uit te leveren.

“Dat die stukken voldoende waren om hem aan te houden, betekent niet vanzelfsprekend dat die ook voldoende zijn om hem uit te leveren.”

De advocaat benadrukt dat de lokale overheid dus niet voldoet aan de voorwaarden van het uitleveringsverdrag en hij verzocht de rechter het verzoek af te wijzen.

Tevens wees hij op het feit dat Godwin al meer dan 80 dagen in voorarrest zit en wil hij dat de man vrijgelaten wordt, in afwachting van een beslissing van het Nederlandse Koninkrijk over de officiële beschuldiging van de man. De Amerikaanse rechter Joseph Wilkinson Jr. zal op 3 november zijn oordeel bekend maken.

Bron: Amigoe
Zie ook: Dossier: Helmin Wiels – Moord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *