Aqualectra aansprakelijk voor mogelijke schade

zonnepanelen

Aqualectra aansprakelijk voor mogelijke schade

WILLEMSTAD — Een viertal bedrijven die zonnepanelen verkopen houden nutsbedrijf Aqualectra aansprakelijk voor mogelijke schade die zij en/of hun klanten ondervinden van het dispuut dat is ontstaan tussen Aqualectra en marktregulator Bureau Telecommunicatie Post & Utiliteiten (BTP&U). Advocaat Emile Huizing heeft dit in een brief van 28 mei aan Aqualectra laten weten. Huizing vertegenwoordigt de bedrijven Eco Energy, Dynaf Caribbean, Dutch Durables en Verkade Solar Installatie.

In de brief brengen de verkopers verder naar voren dat ze hebben ervaren dat een aantal aanvragen voor het installeren van zonnepanelen niet in behandeling worden genomen. Ze willen weten wat de reden hiervoor is. Het zou niet alleen om nieuwe aanvragen gaan maar ook om al lopende aanvragen, aldus Huizing.

“Mijn cliënten hebben niets van Aqualectra vernomen. Het is onder andere via de media dat ze te weten zijn gekomen dat Aqualectra geen positief advies meer zal geven op aanvragen om zonnepanelen te installeren.”

Aqualectra-directeur Darick Jonis stelt dat een aanvraag om zonnepanelen te plaatsen eerst bij BTP&U binnenkomt. Daarop moet Aqualectra advies uitbrengen zodat BTP&U een verklaring van geen bezwaar kan afgeven. Maar volgens Jonis is sinds de uitgesproken intentie van Aqualectra om geen positief advies meer te geven op een aanvraag, het niet voorgekomen dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd.

“Maar we sluiten dat nog steeds niet uit”, aldus Jonis.

Huizing zegt dat zijn cliënten en hun klanten niet de dupe kunnen worden van een dispuut tussen Aqualectra en BTP&U. Verder heeft hij van de regulator begrepen dat het nutsbedrijf conform de concessieovereenkomst verplicht is om over te gaan tot aansluiting van zonnepanelen op het distributienetwerk.

Vanmiddag heeft de advocaat een afspraak met zijn cliënten. Dan zullen ze zich verder beramen op te ondernemen stappen.

Op 7 mei heeft Aqualectra in een brief aan BTP&U het voornemen uitgesproken om negatief te adviseren op alle aanvragen om zonnepanelen om het elektriciteitsnet aan te sluiten. Dit vanwege de financiële impact van het explosief groeiende aantal duurzame klanten tegen onredelijk hoge teruglevertarieven.

Gegeven de precaire financiële situatie van Aqualectra kan het bedrijf dus niet langer duurzame klanten op het net aansluiten. Het teruglevertarief dat Aqualectra betaalt om met zonnepanelen geproduceerde energie terug te kopen is 42 cent per kWh terwijl het bedrijf conform de eigen productiemix gemiddeld voor 36 cent per kWh stroom produceert.

BTP&U is tegen dit voornemen en wijst Aqualectra erop dat volgens de distributieconcessie van 2012 het bedrijf verplicht is iedere inrichting voor niet-bedrijfsmatige opwekking van elektriciteit, indien deze aan de daarin genoemde voorwaarden voldoet, op verzoek van of namens de eigenaar van de inrichting een koppeling aan het transport en distributienetwerk aan te bieden.

De oplossing die BTP&U biedt is:

“Voorgesteld wordt om de periode november 2012 tot en met maart 2014 te verwerken middels verlenging van de ‘recovery’ ad 52 cent per kWh, welke reeds onderdeel is van de huidige brandstofclausule en april 2014 te verwerken in de brandstofclausule van juni 2014. Vanaf juni 2014 vindt dan de maandelijkse verwerking plaats.”

Jonis zegt dat hij BTP&U om onderbouwing heeft gevraagd van deze oplossing. Hij wil weten met hoeveel cent per kWh het tarief in de toekomst moet worden verhoogd.

“Daar hebben wij nog geen antwoord op gekregen.”

Verder stelt Jonis dat Aqualectra niet tegen het installeren van zonnepanelen is.

“Integendeel, het is een goed initiatief.” Maar Aqualectra heeft altijd aangegeven dat de manier waarop dit gebeurt niet in het voordeel is van het bedrijf. “We hebben dit een aantal keren al aangegeven, maar steeds krijgen we als antwoord dat de data verder geanalyseerd moeten worden en dat er niet genoeg informatie voorhanden is. Maar Aqualectra heeft al de nodige informatie hieromtrent aan BTP&U gegeven en het is BTP&U die de overheid in deze kwestie adviseert.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *