Categoriearchief: Persberichten

PB | Extra rescue flight TUI fly naar Amsterdam op 24 maart

Oproep voor extra en laatste rescue flight van TUI voor vandaag | Persbureau Curacao

Als gevolg van de Corona-crisis en de beperkende maatregelen die de Nederlandse en vele andere regeringen hebben opgelegd, zijn wij helaas genoodzaakt om onze vluchtoperatie stil te leggen per 23 maart. Verder lezen

PB | Oproep aan stagiaires die terug willen keren naar Nederland

Rijksdienst Caribisch Nederland

Kralendijk – Als gevolg van huidige wereldwijde situatie rondom het Coronavirus is er behoefte onder Nederlandse studenten die studeren of stagelopen in het Caribisch deel van het Koninkrijk om terug te keren naar huis. Verder lezen

PB | Patienten en bezoekersinformatie Curaçao Medical Center

Voor patiënten en bezoekers | Solange Hendrikse

WILLEMSTAD – Gezien de lokale situatie met betrekking tot het Coronavirus (Covid-19), hebben we besloten om electieve en niet-urgente geplande operaties, die in het Curaçao Medical Center plaatsvinden, te annuleren. Urgente zorg zoals dialyse, chemotherapie, radiotherapie, oncologie, breuken en bevallingen zal worden voortgezet. Verder lezen

PB | CBCS stapt over op Instant Payments

equensWorldline

Willemstad/Philipsburg – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft equensWorldline SE, een dochteronderneming van Worldline, de Europese leider in de betaal- en transactiedienstensector, gecontracteerd om een Instant Payments (IP) Clearing & Settlement Mechanism (CSM) in te voeren naast hun huidige clearing- & settlement systeem. Verder lezen

PB | ‘Grens Aruba en Venezuela blijft dicht’

Premier Evelyn Wever-Croes: ‘Grens Aruba en Venezuela blijft dicht’

ORANJESTAD — De regering van Aruba heeft besloten tot verlenging van de grenssluiting Aruba-Venezuela met in ieder geval nog drie maanden. Daarna wordt overwogen of de grenssluiting weer zal worden verlengd en voor hoelang. Verder lezen

PB | De autoriteiten op Curaçao hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om de vernietiging van de humanitaire goederen van Venex te vermijden

Premier Eugene Rhuggenaath | Extra

Willemstad – De Regering van Curaçao betreurt het dat 11 containers met humanitaire goederen voor Venezuela moesten worden vernietigd, doordat de eigenaren van het materiaal de regels en procedures niet naleefden, en de goederen daardoor bedorven zijn geraakt. Verder lezen

PB | ‘Candelaria behoorde te weten dat wat hij deed, niet correct was’ (2)

Premier Evelyn Wever-Croes in antwoord op vragen statenlid Endy Croes: ‘Robert Candelaria (AVP) behoorde te weten dat wat hij deed, niet correct was’


Statenlid van de MEP Endy Croes heeft op basis van artikel III.17 van de Staatsregeling van Aruba, op 14 februari 2020 vragen gesteld aan de regering over de indienstneming van dhr. Robert Candelaria in dienst van het Land, de dienstreizen van dhr. Candelaria vóórdat hij in dienst was, en zijn benoeming als directeur van directie Scheepvaart zonder dat er een sollicitatieprocedure aan vooraf ging. Verder lezen

PB | Statenlid Endy Croes wil helderheid regering over kwestie Candelaria

Statenlid Endy Croes: Robert Candelaria (AVP) betrokken bij onregelmatigheden?

Statenlid Endy Croes van de MEP-partij heeft vragen gesteld aan de Minister President inzake onregelmatigheden betreffende oppositielid Robert Candelaria (AVP). Verder lezen

PB | Caft voor het eerst met compliment voor regering Aruba

Personeelslasten zijn gedaald en saldo is positief.

Het College Aruba Financieel Toezicht heeft op 13 en 14 februari jl een bezoek gebracht aan Aruba. Zij hebben ondermeer vergaderd met de Gouverneur van Aruba, de Minister van Financien, de Minister van Justitie, de Ministerraad en de Staten van Aruba. Verder lezen

PB | Regering Aruba heeft aantijgingen tegen Aruba Airlines goed onderzocht

Antwoord op kamervragen aan Statenlid Sneek | Extra

Naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur van 7 januari 2020 over Aruba Airlines, heeft Statenlid Sneek (AVP) vragen gesteld aan de Minister President. Ondermeer wilde Sneek weten wat de mening van de regering is over de aantijgingen aan het adres van Aruba Airlines en aan het adres van de Arubaanse regering. Verder lezen

PB | Geen cannabisteelt-licenties op Aruba afgegeven

Antwoord op kamervragen van Statenlid Marlon Sneek (AVP)

ORANJESTAD – Statenlid Marlon Sneek (AVP) heeft op 5 februari j.l. vragen gesteld aan Premier Evelyn Wever-Croes inzake de uitgifte van cannabislicenties. De regering vindt het van belang om in het kader van transparantie, de antwoorden op deze vragen te publiceren. Verder lezen

PB | Premier Wever Croes: goede vergadering met minister Knops

Tevredenheid over voortgang financiële situatie Aruba

Premier Evelyn Wever-Croes kijkt terug naar een goede vergadering met Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “Wij hebben de onderwerpen besproken die van wederzijds belang zijn. Voor wat betreft de openbare financiën, hebben wij in 2019 bewezen dat we ons aan de afspraken houden. Verder lezen

PB | Ontmoeting tussen Gary Klesch en Gouverneur van Curaçao

De heer Gary Klesch en de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout

WILLEMSTAD – Op dinsdag 7 januari heeft de heer G. Klesch een beleefdheidsbezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Verder lezen

PB | Nieuwjaarstoespraak Gouverneur van Curaçao voor het jaar 2020

Gouverneur van Curaçao Lucille Geroge Wout

Excellenties, geachte aanwezigen, bon nochi.

Fijn om u allen hier vanavond te zien in het nieuwe jaar. Bij gelegenheden als deze is het goed gebruik om terug te kijken op het afgelopen jaar om vervolgens de blik te richten op de periode die voor ons ligt. In veel opzichten was 2019 geen eenvoudig jaar. Verder lezen

PB | De vorige regering hield informatie achter voor het parlement

De reactie van de Minister President Evelyn Wever-Croes op het rapport Algemene Rekenkamer Aruba (ARA)

ORANJESTAD– Premier Evelyn Wever-Croes reageert bezorgd over het rapport van de Algemene Rekenkamer betreffende de PPP projecten. En vooral op het feit dat de vorige regering geen informatie heeft verstrekt aan het Parlement. Verder lezen

PB | Luigi Bergen (MEP) stapt op, wordt vervangen door Darlaine Guedez-Erasmus

MEP Partij vindt dat een Statenlid die verdachte wordt, moet aftreden

Luigi Bergen heeft de partijleiding vorige week geinformeerd dat hij zijn ontslag wil indienen, nadat het OM hem als verdachte heeft aangemerkt in een mishandeling zaak. Hij neemt het ontslag voor de duur van de strafzaak en hoopt snel zijn onschuld te kunnen bewijzen om daaarna terug te keren in de Staten van Aruba. Verder lezen

PB | Premier Aruba naar Nederland voor Rijksministerraad

Premier Evelyne Croes

Premier Evelyn Wever-Croes is aanstaande vrijdag in Nederland voor de behandeling van het voorstel voor een aanwijzing voor Aruba in de Rijksministerraad. Deze dreiging voor Aruba bleek al enige tijd geleden toen een schrijven van Minister Knops uitlekte. Verder lezen

PB | Bedreiging aanwijzing voor Aruba onterecht

Aldus de Premier van Aruba Evelyn Wever-Croes

De toekomst van Aruba staat vrijdag op de agenda van de RMR. Het concept-KB dat nu op tafel ligt, is ten onrechte opgesteld. Sinds de status aparte per 1986 probeert onze jonge democratie op eigen benen te staan. Verder lezen

PB | Aruba voldoet aan de normen: begrotingsoverschot van 29 miljoen in 2020

Aruba voldoet aan normen: begrotingsoverschot 29 miljoen in 2020

Het gaat financieel veel beter in Aruba dan 5 jaar geleden. De staatsschuld daalt, de begrotingstekorten maken plaats voor begrotingsoverschotten. De personeelskosten dalen met 3 miljoen florin. Voor 2019 wordt een veel lager tekort verwacht dan oorspronkelijk was begroot. IMF, S&P, Fitch zijn positief.
Toch wordt Aruba weer bedreigd met een aanwijzing. Verder lezen

PB | Kabinet Wever-Croes: begroting 2020 met overschot van 29 miljoen, 0.5%

Wever-Croes noemde het een monsterklus met een een mooi resultaat van toewijding en samenwerking | Foto Kabinet Wever Croes

Een duidelijk zeer tevreden Premier, naast een zeer gelukkige Minister van Financien samen met ministers Otmar Oduber, Dangui Oduber en Andin Bikker hebben afgelopen maandag het goed nieuws gebracht: de begroting 2020 is eindelijk afgerond, met het met Nederland afgesproken overschot van 0.5% of tewel 29 miljoen florin. Verder lezen

PB | Bundel ‘Fundamentele rechten in Curaçao’ aangeboden aan de Gouverneur

Redactie is gevoerd door mr Marchena-Slot, mr Kostrzewski en prof. Rogier, allen verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao

WILLEMSTAD – Op maandag 28 oktober hebben mr O. Kostrzewski en prof. mr L.L.J. Rogier de bundel ‘Fundamentele rechten in Curaçao’ aangeboden aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Verder lezen

PB | Aruba neemt grote stappen naar duurzame overheidsfinancien

2020 voor het erst een begrotingsoverschot

ORANJESTAD — Kabinet Wever-Croes zit nog geen twee jaar, maar de resultaten van het harde werk zijn al te zien. In 2014, 5 jaar geleden was het tekort 450 miljoen arubaanse guldens, of tewel 9.3% van het BNP. In 2019 bedraagt het tekort 25 miljoen, of tewel 0.5% van het BNP. Dit dankzij de visie van Kabinet Wever-Croes om Aruba weer op het pad te zetten van duurzame overheidsfinancien. Verder lezen

PB | Inspectie is schriftelijk door SEHOS gemeld dat electieve zorg weer is opgestart

Sirvin Kelli | Extra

Willemstad – De Inspectie Volksgezondheid heeft met verbazing kennisgenomen van het schrijven van het bestuur van de Medische Staf van het St. Elisabeth Hospitaal waarin de Inspectie laakbaarheid verweten omtrent het wel of niet in gevaar zijn van de zorg. Verder lezen

PB | Bescheiden en service gerichte Minister President van Aruba krijgt internationale bekendheid

Bescheiden en service gerichte premier van Aruba krijgt internationale bekendheid

Een foto die dit weekeinde viraal is gegaan, en goede promotie is voor Aruba, is de foto die minister-president Evelyn Wever-Croes nam van een koppel, toeristen in Aruba. Het gaat niet om de foto an sich, maar meer om het gebaar. Verder lezen

PB | Premier Rhuggenaath met ontmoeting Knops en Rutte in bliksembezoek aan Den Haag

Premiers Mark Rutte-Eugene Rhuggenaath en GevMin Anthony Begina in het torentje

DEN HAAG – Alvorens naar Brussels te vliegen legde Premier Rhuggenaath een eendaags bezoek af in Den Haag. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om met Premier Rutte, Staatssecretaris Knops en de Ambassadeur van China voor het Koninkrijk in gesprek te gaan over ontwikkelingen op Curaçao. Verder lezen

HOF | Onregelmatigheden bij onderzoek griffiegelden

Een medewerker van het Hof is in het kader hiervan vrijgesteld van dienst.

Willemstad – Tijdens het jaarlijkse onderzoek naar de ontvangsten en afstortingen van griffiegelden heeft het bestuur van het Hof onregelmatigheden geconstateerd. Verder lezen

PB | Ex-premier Mike Eman haalt uit tegen Openbaar Ministerie

Ex premier Mike Eman (AVP) protesteerde afgelopen week tijdens een bijeenkomst tegen de zaak Struisvogel (terreingesjoemel). Eman bevond zich daarbij in het gezelschap van René Herdé en voormalige ministers Benny Sievinger, Melvin Tromp, Eman, Robert Candelaria , Marlon Sneek en Micheal Lampe. Bij de bijeenkomst ontbraken zijn voormalige ministers Mike de Meza, Paul Croes en Otmar Oduber

Ex premier en leider van de oppositiepartij AVP Mike Eman heeft op genante wijze uitgehaald tegen het Openbaar Ministerie in Aruba. Volgens Eman is het Openbaar Ministerie bezig met politieke achtervolging tegen zijn partijgenoot en ex minister Benny Sievinger, verdachte van ambtelijke corruptie. Eman vindt dat het OM duidelijk partijpolitiek speelt. Verder lezen

PB | Congratulations to Curacao on national Day

Press Statement Michael R. Pompeo, Secretary of State

On behalf of the people of the United States, I extend congratulations to the people of Curacao on Curacao Day. Verder lezen

PB | Overeenkomst: Raffinaderij en haven terug in handen van Aruba

Land Aruba en Citgo hebben overeenstemming bereikt:

Premier Evelyn Wever-Croes heeft in bijzijn van collega ministers woensdag ochtend aangekondigd dat Aruba en Citgo overeenstemming hebben bereikt over de toekomst van de raffinaderij. Er wordt een Memorandum of Understanding getekend die Aruba in staat stelt om andere exploitanten voor de raffinaderij te zoeken, terwijl Aruba en Citgo verder onderhandelen over de officiële beëindiging van de overeenkomst. Verder lezen

PB | Nieuw corruptieschandaal in Aruba met zaak ‘Struisvogel’

Ex-minister Benny Sevinger verdacht van corruptie. Ambtenaren stuurden geïnteresseerden door naar verdachte L.A., die razendsnel de bouwopties voor de betreffende gronden in handen kreeg van de minister en ze vervolgens kon verkopen.

Vorige week werd Aruba wederom geschokt door verschillende invallen door het Openbaar Ministerie in het kader van een corruptieschandaal van de voormalige AVP regering. Het betreft hier verdenkingen van corruptie bij het afgeven van terreinen. Verder lezen