Categoriearchief: Column JM Eustatia

Opinie | Onafhankelijke rechterlijke macht?

Door Toon Peters

Foto van het gerechtsgebouw in Willemstad  © Jose de Bruin

Deze week werd ik getipt dat mijn naam voorkwam in een opiniestuk dat op 7 januari 2020 in het Antilliaans Dagblad verschenen is. Een opmerkelijk opiniestuk van Joe Eustatia naar aanleiding van een redactioneel commentaar van 20 december 2019 met als titel ‘Klap OM & Pep(pie)talk’. Verder lezen

Ingezonden | Klap OM & Pep(pie)talk

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Jose Eustatia aan het woord. Verder lezen

Ingezonden | Hof werkt aan plan integriteit

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Jose ‘Jo’ Eustatia aan het woord. Verder lezen

Ingezonden | Lab De Med 40 jaar?

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Dr Jose ‘Joe’ M. Eustatia aan het woord. Verder lezen

Column JM Eustatia | Foute rechter(s): Zambesi (6)

Column door dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Ik heb mij bij het schrijven van deze column afgevraagd of mr Veenhof, die in de zaak Zambesi een bedenkelijke rol heeft gespeeld (zie mijn voorgaande columns, waarin artikelen uit de NRC over de zaak Zambesi worden aangehaald), een doodgewone foute rechter is, die – wanneer hem dat convenieert – in de fout gaat, of dat mr Veenhof na zijn in 2010 in de Zambezi-zaak genomen, zeer betwistbare besluiten, onder druk stond om in deze arbitragezaak – waarvoor hij speciaal door mr RD werd “binnengehaald”- , te “leveren”? Verder lezen

Column JM Eustatia | Foute rechter(s): Zambesi (5)

Column door dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

In de vorige columns is met voorbeelden aangetoond, dat mr Veenhof in de door hem voorgezeten arbitrage-procedure zich als een door en door partijdige arbiter heeft opgesteld. De reeds vermelde zes voorbeelden spreken voor zich. De vraag is hoe het mogelijk is, dat mr Veenhof desondanks vier wrakings-procedures heeft kunnen overleven? Het antwoord daarop luidt kort en bondig “omdat het wraken van een rechter in onze lokale rechtscultuur tot voor enkele jaren geleden niet alleen zeer ongebruikelijk was, maar feitelijk als zelfs ‘not done’ werd beschouwd. Rechters hebben immers toch altijd gelijk?”. Verder lezen

Column JM Eustatia | Foute rechter(s): Zambesi (4)

Column door dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Het Gerecht alhier is, ondanks de overvloed aan bewijzen voor door mr. Veenhof in de arbitrageprocedure genomen partijdige en zelfs foute besluiten, niet geneigd deze vakbroeder te veroordelen. De belangen, die op het spel staan, zijn immers enorm. Niet alleen zal de positie van mr. Veenhof, indien hem ook corruptie kan worden aangewreven, onhoudbaar worden, maar ook de door hem in de Zambezi zaak genomen besluiten zullen dan in een veel kritischer daglicht komen te staan dan met de recente publicaties in de NRC al het geval was. Verder lezen

Column JM Eustatia | Foute rechter(s): Zambesi (3)

Mr Frans Veenhof meets Marvelyn Wiels | Column door dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Alvorens in te gaan op de vraag waarom het noodlot bepaalde, dat mr. Veenhof mijn pad zou kruisen, wil ik enige aandacht besteden aan de overeenkomst tussen de betrokkene en mevrouw Marvelyn Wiels. Onze lokale journalisten hebben op basis van degelijk journalistiek onderzoek, kunnen aantonen, dat mevrouw Wiels haar cv heeft gemanipuleerd. Daar werden stevige conclusies aan verbonden: mevrouw Wiels werd mede op grond van die bevinding terecht als niet integer afgebrand. Verder lezen

Column JM Eustatia | Foute rechter(s): Zambesi (2)

Column door dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

De vraag naar de bedenkelijke rol van rechter-commissaris mr Veenhof in de affaire Booi / El hage blijft, ondanks het feit dat de lokale pers doelbewust weigert daar nadere aandacht aan te besteden, toch op Curacao rondzingen. Verder lezen

Column JM Eustatia | Foute rechter(s): Zambesi (1)

Column door dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Ik word bij het schrijven van dit vervolgverhaal niet gehinderd door tegenzin, maar er is anderzijds ook geen sprake van vreugde. Ik had liever gehad, dat ik dit verhaal niet had hoeven te schrijven.  Ik ben er de man niet naar om als klokkenluider de publiciteit op te zoeken of die er anderzins behagen in schept schade toe te brengen aan gevestigde reputaties.  Verder lezen