Lichtte Balborda SBTNO fout in?

Archief foto

Archief foto

Willemstad – Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, onder wie ook telecommunicatie valt, Earl Balborda (PNP), heeft adviesorgaan Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) mogelijk verkeerd ingelicht over de jaarrekening van United Telecommunication Services (UTS).

Uit een schrijven van oktober dit jaar van UTS-directeur Paul de Geus aan Balborda blijkt namelijk dat het niet aan UTS ligt dat er vertraging is opgetreden in de behandeling van de jaarrekening 2012.
De vertraging zou reden zijn voor de minister om twee commissarissen te ontslaan, waar SBTNO overigens bezwaar tegen heeft.
UTS wijst de minister er in de brief op dat de jaarrekening 2012 volgens de juiste procedures en correct tijdsverloop is goedgekeurd door de accountant, maar dat het de aandeelhouder Curaçao (lees: minister, red.) is geweest die de jaarrekening ook nog door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) wilde laten goedkeuren.

,,Dit is voor UTS geen statutair vereiste”, aldus De Geus.

Maar, zo staat in het schrijven van De Geus:

,,De behandeling door Soab heeft de vertraging opgeleverd. De beantwoording door UTS aan Soab heeft namelijk uiterst snel plaatsgevonden. Pas op 17 juli 2013 heeft Soab ons gemeld dat zij een hard copy van de jaarrekening 2012 heeft ontvangen van de aandeelhouder Curaçao. Zij verzoekt om een soft copy die door UTS op 18 juli 2013 is verstrekt. Vervolgens heeft Soab UTS op 8 augustus 2013, dus drie weken later, gemeld dat zij met een controle zal aanvangen. Op 6 september 2013 zijn door Soab algemene vragen per e-mail voorgelegd aan UTS die enkele dagen later, op 10 september 2013, door UTS zijn beantwoord. Op 8 oktober 2013 heeft Soab inhoudelijke vragen aan UTS voorgelegd. Deze vragen zijn door UTS op 18 oktober beantwoord.”

Medio november heeft er bovendien een onderhoud plaatsgevonden tussen de UTS-directie en directeur en medewerkers van Soab waarbij bleek dat Soab tevreden is over de kwaliteit en tijdigheid van de geleverde informatie door UTS.
Bovendien zou Soab, los van enkele nadere toelichtingen, niets ondeugdelijks hebben ontdekt. Deze informatie is opgetekend in een brief van UTS aan de directie van Soab waarin verslag wordt gedaan van het onderhoud dat plaatsvond.

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

0 Reacties op “Lichtte Balborda SBTNO fout in?

  1. Abraham Mossel

    en daarom schiet het niet echt op op dit eiland met ministers die altijd de schuld geven aan derden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *