AD | MOT moet anders

Wet wordt aangepast; minister geen beheerder register

GeldWillemstad – De minister van Financiën zal in de toekomst niet langer beheerder zijn van het MOT-register.

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding voor wijziging van artikel 4 van de Landsverordening meldpunt ongebruikelijke transacties (LvMOT) waarin de bepaling, dat de minister van Financiën formeel beheerder is van het register, zal komen te vervallen.

,,In mei 2014 moet het Land Curaçao een follow- uprapportage aan de Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF) geven over de stand van zaken met betrekking tot de maatregelen die het Land neemt teneinde de door CFATF geconstateerde tekortkomingen aan te pakken”

, zo worden Statenvragen beantwoord over de Landsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2014.
Uitgelegd wordt dat ten aanzien van het beheer van het ‘nousual’- bestand van de MOT blijkt dat er zowel lokaal als internationaal bezwaren zijn tegen het feit dat de minister van Financiën het bestand beheert.
Op de vraag of er concrete plannen zijn om te voorkomen dat Curaçao wéér op de vingers wordt getikt, antwoordt minister José Jardim van Financiën:

,,Het CFATF heeft zich inderdaad kritisch uitgelaten ten aanzien van artikel 4 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties. Het uitgangspunt van de CFATF is dat een meldpunt onafhankelijk, autonoom moet kunnen functioneren zonder ongewenste inmenging van buitenaf.
In de praktijk heeft er nimmer ongewenste inmenging van buitenaf plaatsgevonden en dit is ook expliciet in het evaluatierapport van het Land Curaçao in juni 2012 door de CFATF verwoord.
In de praktijk is op grond van genoemd artikel het hoofd van het meldpunt belast met het feitelijke beheer van het Meldpuntregister. CFATF oordeelt evenwel dat elk risico van inmenging van buitenaf moet worden uitgesloten.”

Verschil CFATF en FATF
Het Land Curaçao is lid van de CFATF. De CFATF is een regionaal samenwerkingsverband in het kader van de Financial Action Task Force (FATF) waarbij landen in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika zijn aangesloten.
De 29 lidlanden, hebben zich gecommitteerd om de veertig aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen, financiering van terrorisme en proliferatie van kernwapens in hun rechtssysteem te implementeren.
De delegatie van het Land Curaçao bestaat in beginsel uit vertegenwoordigers van de Commissie Inzake Witwassen van Geld (CIWG) en het MOT (Meldpunt Ongebruikelijke Transacties).
Het meldpunt neemt twee keer per jaar deel aan de CFATF Heads of Financial Intelligence Unit (FIU)- meeting, de Working Group meetings, Plenary meeting en de Steering Group meeting.
Het Koninkrijk der Nederlanden is lid van de Financial Action Task Force (FATF).
De FATF is in 1989 opgericht als internationaal samenwerkingsverband om de strijd tegen het witwassen te coördineren.
Later is dat uitgebreid naar de bestrijding van de financiering van terrorisme en proliferatie van kernwapens.
Het meldpunt maakt vooralsnog geen deel uit van de delegatie van Curaçao wanneer FATF-bijeenkomsten worden bijgewoond.
De delegatie van het Land wordt gevormd door het voorzitterschap van de CIWG.

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *