Onderhoud Huisvesting 1,3 miljoen

onderhoud2Willemstad – Het onderhoud dat verricht zal moeten worden aan de Centrale Huisvesting – waarbij verschillende overheidsdiensten onder één dak zullen worden geplaatst – zal in 2033 oplopen tot 1,3 miljoen gulden.

Dat heeft minister Etienne van der Horst, de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening bekendgemaakt in zijn antwoorden op de eerder door de Staten gestelde vragen over de ontwerpbegroting van 2014.
Van der Horst laten weten dat de onderhoudskosten van het gebouw berekend zijn op een oplopend bedrag van 750.000 gulden in het eerste jaar na oplevering tot 1,3 miljoen in 2033. Verwacht wordt dat het gebouw in 2016 gereed zal zijn.
Wel zullen de oplopende onderhoudskosten door de afnemende financieringskosten worden gecompenseerd.
In de eindrapportage van de werkgroep huisvesting is namelijk berekend dat op de directe huisvestingskosten een besparing van 6 miljoen gulden structureel behaald zal kunnen worden.

,,De totale stichtingskosten van de nieuwbouw zijn berekend op 119 miljoen gulden. Dit leidt tot een bedrag van 21.046.000 gulden aan exploitatiekosten (inclusief onderhoud, water, elektra, schoonmaak et cetera)”, aldus Van der Horst.

De vergelijkbare huidige kosten van de dienstonderdelen die kunnen gaan verhuizen, bedragen, blijkt nu, 27.052.000 gulden.
Volgens de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening kan door de centrale huisvesting van de overheidsdiensten daarnaast ook een aanzienlijke efficiencybesparing worden bereikt op de personele kosten.

,,Dit bedrag zit niet in deze berekening, maar vormt onderdeel van de structurele taakstellende besparing van 50 miljoen gulden in het kader van het project Optimalisatie Functioneren Overheidsapparaat”, aldus Van der Horst.

De centrale huisvesting is echter wel een randvoorwaarde om deze taakstelling te kunnen realiseren.
Waar het gebouw voor de centrale huisvesting komt te staan, is vooralsnog onbekend. Van der Horst heeft gisteren laten weten dat de regering opdracht heeft gegeven voor het opstellen van een programma van eisen voor de nieuwbouw en voor het doen van een voorstel voor de locatiekeuze.

,,De uitkomst van de locatiekeuze wordt in januari 2014 verwacht”, aldus de minister.

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *