Opinie | The hottest places in Hell

Door George Lichtveld

Opinie over geo-politiek | Persbureau Curacao

President John F. Kennedy heeft ooit eens gezegd: “The hottest places in Hell are reserved for those who in time of moral crisis preserve their neutrality.” Het is dan ook Godgeklaagd dat bepaalde figuren uit onze gemeenschap vinden dat Curacao haar neutraliteit dient te bewaren inzake de verlening van puur humanitaire hulp aan Venezuela, personen dus die persoonlijke belangen (wat die verder ook mogen zijn, rust, veiligheid, PDVSA in leven houden, enz) hoger stellen dan het redden van mensenlevens. Zijn dit onze leiders?

Inmiddels weten we dat ‘neutralist’ Rosalia van Kousa Prome op waarde moet worden geschat, niets dat van buitenaf op Curacao afkomt geniet zijn goedkeuring, Curacao heeft volgens deze ‘politieke strateeg’ geen rekening te houden met geo-politieke ontwikkelingen van welke aard dan ook. Hij geeft hiermee Alex Rosaria groot gelijk die in zijn prachtige artikel met als titel “Come clear or lose relevancy” wijst op de gevaren van onze geo-politieke naiviteit.

Die onzin over in het gareel lopen van een door de USA en Nederland opgezet complot betuigt van weinig geo-politiek besef en gaat voorbij aan het feit dat het kiezen voor neutraliteit Maduro anderzijds geo-politiek in de kaart speelt.

Of Curacao dat wil of niet, linksom of rechtsom, keuzes hebben altijd geo-politiek gevolg, wij vormen nu eenmaal een onderdeel van een wereldgemeenschap.

Die onzin over in het gareel lopen van een door de USA en Nederland opgezet complot betuigt van weinig geo-politiek besef en gaat voorbij aan het feit dat het kiezen voor neutraliteit Maduro anderzijds geo-politiek in de kaart speelt.

Onder de mantel van vakbondcentrale Solidaridat staan de daarbij aangesloten vakbonden ook op het standpunt dat Curacao zich neutraal in deze kwestie moet opstellen. Ook die opstelling door deze vakbonden moeten wij op waarde schatten nu het duidelijk is hoe zij gemanipuleerd en aangestuurd worden door ras-Chavistas als Errol Cova en Angelo Meijer. Eveneens de grote politieke leiders van de oppositiepartijen KDNT, PS en Movemiento Progressivo hebben in een gezamenlijk schrijven gericht aan de voorzitter van de Staten laten weten het behoud van neutraliteit door Curacao voor te staan. De ondertekenaar voor KDNT, de heer “Meinki’ Rojer staat bekend als een principeloze opportunist wier gedachtegoed niet verder reikt dan zijn eigen hachje. De ondertekenaar voor PS, de heer Cordoba, loopt om wat voor reden dan ook, thans braaf in het gareel van politiek leider Ben Whiteman die ondanks het feit dat hij zeer beledigend is bejegend door Maduro, nog steeds fervent Chavista is. Al die posities zijn dus gemakkelijk verklaarbaar.

De grote verrassing komt van Marilyn Moses, politiek leider van Movemiento Progresivo, die verrassend genoeg ook pleit voor een neutrale opstelling door Curacao. Mevr. Moses is een afgestudeerd arts en heeft in die hoedanigheid ooit eens de eed afgelegd (of gezworen) dat zij alles zal doen om mensenlevens te redden. Mevr. Moses weet dat in Venezuela mensen dood gaan omdat een totalitaire narco-dictatuur de toevoer van medicijnen en medische hulpverlening vanuit het buitenland vrijwel onmogelijk maakt. Men zou verwachten dat zij als eerste op de bres zou staan om welke mensenlevens reddende akties dan ook geheel te ondersteunen, men zou verwachten dat zij als de enige arts in het Parlement al het mogelijke zou doen om vanuit Curacao de humanitaire hulpverlening te bevorderen. Het tegendeel blijkt thans, ook zij laat politiek opportunisme prevaleren boven het redden van mensenlevens. Mevr. Moses is daarom een grote schande voor de medische beroepsgroep en voor ons parlement.

Jammer genoeg blijkt thans ook de politieke partij MAN een neutrale positie voor Curacao in te willen nemen, ook deze staatslieden stellen het eigen (politieke) belang dus boven moraliteit. Al deze Curacaose politici laten ons land van onze slechtste kant zien.

Gelukkig blijkt uit een via de sociale media gehouden enquête dat verreweg het merendeel van de Curacaose bevolking WEL achter de humanitaire hulpverlening via Curacao staat, het volk draagt het hart dus wel op de juiste plaats waardoor wij nog een kans maken aan de juiste kant van het wereldgebeuren de geschiedenis in te gaan.

GEORGE LICHTVELD

32 Reacties op “Opinie | The hottest places in Hell

 1. Het initiële verzoek is inderdaad van de VS gekomen. Premier Rhuggenaath heeft – namens de regerering – enkele malen duidelijk gemaakt dat Curacao ook met andere organisaties, zoals het Rode Kruis, zou willen samenwerken. Aanvragen uit die hoek zijn er – in eerste instantie – niet geweest. Gehoor geven aan het verzoek van de VS en impliciet Nederland, sluit de samenwerking met andere hulporganisaties niet uit.

  Bij herhaling heeft de regering laten weten dat het om niet-politieke humanitaire hulp gaat. Dat de VS vermoedelijk (hoogstwaarschijnlijk?) een tweede agenda heeft doet hier niets aan af.

  @Marlon | 20 februari 2019 om 20:24 |
  De houding van Nederland en Curacao is, wat betreft hulp aan de naar ons eiland gevluchte Venezolanen, beneden peil. Op basis van het Statuut kan zelfs worden gesproken over ‘in gebreke blijven’.

  Inmiddels zijn hier al veel producten voor Venezuela gekocht en ingezameld. Zolang de blokkade door Maduro wordt gehandhaafd, zal het moeilijk zijn een en ander op de juiste bestemming te krijgen. Intussen zou men een deel van het gereserveerde voedsel kunnen verstrekken aan voornoemde alhier aanwezige ‘Peuple Américain du Sud’, ook wel eens als ‘illegalen’ aangeduid.

  Wij hebben ook nog een porche deels gevuld met zakken rijst, blikken melkpoeder, enz. en zullen niet de enige zijn.

  Frits Pel
  [Niet te verwarren met ene Frits, die ook zo nu en dan het KKC-forum van zijn ‘posts’ voorziet]

 2. Maduro is de schuldige.

 3. @Frits,
  Ik herhaal ‘volgens mij kwam het verzoek aan de regering (dus aan politici) om Curaçao als ‘hub’ te gebruiken in het verlenen van ‘hulp’ aan Venezuela van de VS.’ M.a.w. hoezo Curaçaose context?
  Sterker nog, de partij van onze premier is, ideologisch gezien, gestoeld op dezelfde grondslagen als de partij van Trump (en Rutte). Dus, de visie t.a.v. de problematiek verschilt weinig. Mede gezien Nederland (Blok) het handelen m.b.t. het buitenland ‘regelt’. Echter, Steve Bannon zou de politiek dat de huidige Curaçaose regering uitoefend, als ‘crony capitalism’ bestempelen. Een vorm van kapitalisme waarbij rijkdom en waarde enkel voor een zeer kleine groepering in de gemeenschap wordt gecreëerd (wijzen naar Maduro, maar geen haar beter). Vandaar dat de Curaçaose economie vanaf het moment dat Sulvaran met zijn side-kick Jardim, a bula waya, verder stelselmatig achteruit is gegaan. ‘Kennedy’ Rhuggenaath voegde zich bij hen als Minister van economie (of all positions). De resultaten zijn bekend en zichtbaar. Men verlaat massaal het eiland.
  Het hebben van een kapitalistische kijk op de samenleving is niet tegenstrijdig aan de verdeling van rijkdommen in bredere kring, gebruikmakend van meer eigentijdse distributiemethoden.

  Yo amo Venezuela de allí viene partes de mi antepasado.

 4. Speciaal voor onze gewaardeerde comment polis:

  https://www.youtube.com/watch?v=NDf0p4MgFmw

  https://www.youtube.com/watch?v=OCFj9lf8IQE

  Hochactungsvoll,

  Hanschen

 5. Beste Fritz,

  Ja ik heb het gelezen:
  Voor wat betreft het Rode Kruis zie ook:
  https://www.trouw.nl/samenleving/rode-kruis-schiet-te-hulp-in-vluchtelingencrisis-op-abc-eilanden-maar-waar-is-nederland-~ad9ec727/

  Maar het is dezelfde circus als die van Trump en zijn bende van Nijvel . Je haalt het door mekaar. Tenminste dat is mijn opinie.

 6. Goed zo George,
  Weer een stuk die 100% met plezier door iedereen wordt gelezen.
  Chapo brother en danki, hopi bon mes.

 7. @hoedanook | 20 februari 2019 om 13:18 |
  Wat betreft de “aangehaalde alinea” moge het voor de oplettende lezer(tjes) duidelijk zijn dat het door mij gestelde geïnterpreteerd moet worden binnen de context van mijn epistel.

  Ik doelde op Curacao en niet op de USA. Praktisch alle door Trump geïnitieerde acties/maatregelen hebben in meer of mindere mate een politiek ‘staartje’. Dat is inmiddels wereldwijd gevoeglijk bekend. Daar hoeven wij ons nu in dit verband niet al te druk over te maken. Het gaat er in eerste instantie om de Venezolaanse moeders, vaders, kinderen, baby’s en ook dieren in hun primaire levensbehoeften te kunnen voorzien.

  Wat heeft u zoal op dit gebied bewerkstelligd?

  Kortom, de inhoud van mijn schrijfsel bevat – om met Trui te spreken – geen:
  “Contradictio en termini.”
  U weet natuurlijk al dat het eigenlijk “Contradictio in Terminis” moet zijn.

  DHO geeft het advies om mij “weer toe te leggen tot (op?) kreten in het Latijn te plaatsen…””
  Inderdaad zou ik dit kunnen doen, maar dat is ‘tricky’. Immers op | 14 februari 2019 om 06:17 | stond het volgende statement in de KKC.

  “[italic] Deze reactie is verwijderd omdat Commentpolis niet uitgedaagd wil worden.

  Dus heer Pel en anderen, vanaf nu ook geen Frans, Cyrillisch, Koptisch, Oud en Nieuw Grieks of welke andere taal dan ook, buiten Papiamentu, Nederlands en Engels.”

  ***Waarvan akte.***

 8. Frau Kommentpolizistin,
  Du hast recht! :-;
  Mit freundlichem Gruss,
  Mark

 9. @Beste Trui
  Je had je “Duits” beter even door de google translate kunnen halen, zit nl vol fouten….-:)

 10. @Frits: “Steeds wordt weer gesuggereerd dat de geëntameerde humanitaire hulp aan de Bolivariaanse Republiek politiek is ingegeven. Niets is minder waar”

  Suggestie zie ook https://www.vox.com/2019/2/19/18231438/trump-venezuela-socialism-sanders
  Citaat: “President Donald Trump seems to care deeply about the humanitarian crisis in Venezuela — but it might not necessarily be for the reasons you’d think. His focus on Venezuela today is little more than a ploy to help his chances against Democratic challengers in the 2020 presidential election.” Volgens mij kwam het verzoek om Curaçao als ‘hub’ te gebruiken in het verlenen van ‘hulp’ van de VS.

  Voor al het overige doe je er misschien beter aan je weer toe te leggen tot kreten in het Latijn te plaatsen (oninteressant voor het gross).

 11. Contradictio en termini.

  All animals are equal, but La Stiwz is more equal than others.

  Aber der Kommentarpolizie hat gleich. Wir allemahl halten von La Stiwz!

 12. Frau Kommentpolizistin,
  Töpfchen Deutsch ? Küchendeutsch ! ( wie Küchenlatein).
  😉

  @Mark: klopt, maar aangezien potjes Duits geen Nederlands is, heb ik dit vrij vertaald naar Töpfchen Deutsch.

  Dit woordgoochelen heeft in het Nederlands een naam. Weet niet meer wat.
  Hetzelfde als: “Dit is faut.”

  M.v.g.

  Commentpolis

 13. @Norbert George,
  Alhoewel ik geen fan van beiden van beiden ben, kan niet worden ontkent dat zij hun hele leven hebben ingezet voor publieke zaken en de machtsmachine op het eiland.

  Zit je nu echt Cova te verdedigen? De man die het eiland wilde verkopen aan Venezuela (lees Landverraad) de persoon die de ALM de gronde inbracht? ALM heeft leeggezogen om er PLPKP vriendjes op de payroll te zetten! Je moet je schamen!

 14. Van werkelijke neutraliteit kan, zeer zeker ten aanzien van de humanitaire hulp aan ons buurland, geen sprake zijn. Ten eerste is Curacao op ‘steenworp afstand’ gesitueerd van Venezuela en daarnaast maken we deel uit van het Koningrijk der Nederlanden, dus hebben te maken met het Statuut. [Internationale aangelegenheden vallen grotendeels binnen het prerogatief van ons Koningrijk] Dit betekent echter niet dat Den Haag de Nederlandse Antillen zonder meer in alles kan/mag ‘overrulen’.

  De roep om zogenaamde ‘neutraliteit’ is louter ingegeven door opportunisme. Gelukkig dat de meerderheid van onze eilandbewoners zich beter in de noden van onze zuiderburen kunnen inleven dan bepaalde sujetten met boter op hun hoofd.

  De heer Lichtveld legt wat dit betreft de vinger op de zere plek(ken).

  Uit diverse documentaires hebben we helaas kunnen leren dat onze PM het misschien wel goed bedoelt maar zicht krachtiger zou moeten profileren.

  Een academische opleiding, ook als is het voor arts, is nog geen garantie voor een objectieve en ‘neutrale’ observering van hetgeen zich nu binnen onze ‘geo-sociale’ (directe) omgeving afspeelt. Het eilandelijk denken prevaleert.

  Ook hier zien we weer ‘politiek verpest’ de discussie. Steeds wordt weer gesuggereerd dat de geëntameerde humanitaire hulp aan de Bolivariaanse Republiek politiek is ingegeven. Niets is minder waar, het afwijzen van deze hulp is dat juist wel.

  @Norbert George
  Ik ben in het stuk van Lichtveld nergens het woord ‘haat’ tegengekomen.

  @Marlon
  Blijkens uw opmerkingen weet u kennelijk niet goed wie George Lichtveld is. Verstandiger is het dan om het zwijgen ertoe te doen.
  Voor wat betreft het Rode Kruis zie ook:
  https://www.trouw.nl/samenleving/rode-kruis-schiet-te-hulp-in-vluchtelingencrisis-op-abc-eilanden-maar-waar-is-nederland-~ad9ec727/

  Nota Bene
  Tot mijn genoegen zie ik dat behalve Nederlands, Engels en Papiaments nu ook het Duits mag worden gehanteerd:
  Man spricht Deutsch

 15. Foutje bedankt in Westerb0rk werd niemand vergast maar in Auschwitz daar waren de gaskamers maar ook kampartsen dat bedoelde ik in verband met de redenering alsof artsen niet in de fout kunnen gaan.

 16. Comment polis: La Stiwz schrijft Duits.

  Potjes Duits.

  Sehr geehrter Herr oder Frau Pullover,

  Haben Sie früher bei der Stasi gearbeitet?

  Leider spricht die Kommentpolizei auch ausgezeichnet Deutsch.
  Von Töpfchen Deutsch ist ebenfalls keine Sprache.

  Mit freundlichen Grüßen,

  Die Kommentpolizei

 17. Norbert George

  Als je Cova en Meyer “haat” dat zegt dat helaas meer over jou dan over Cova en Meyer.

  Alhoewel ik geen fan van beiden van beiden ben, kan niet worden ontkent dat zij hun hele leven hebben ingezet voor publieke zaken en de machtsmachine op het eiland.

  Dit terwijl George Lichtveld niets meer is dan een door de rechter veroordeelde corrupteling, die door diezelfde machtsmachine en kapitalisten de hemel in wordt geprezen.

 18. @Matie: in Westerbork is nooit iemand vergast. Das war ein Durchgangslager.

 19. Knoekkoe mental
  iteit, wel racsisme schreeuwen als nederland niet snel genieg over de brug komt met hulp tijdens de orkaan periode . Maar nu de yiu di korsow een helpende hand moet geven aan hermana païs venezuela gaan bepaalde figuren sputteren, In tijden van nood leer je de yiu di korsow kennen

 20. Prima verwoord George Lichtveld. Goede analyse van de situatie.
  Idd @John Bash, Cova en Meier zijn werkelijk 2 oproerkraaiers, en schandelijk bezig de boel te destabiliseren.

 21. By the way. Ik heb gelezen dat de rode kruis niet mee wilt doen met deze humanitaire hulp omdat het puur politiek is.
  Pluimplje voor de rode kruis.

 22. Dhr George Lichtveld is zeer selectief. Ik heb nimmer gelezen dat de vakbonden tegen humsnitaire hulp of wat dan ook zijn.
  Men wil dat de rode kruis etc dat gaan doen en niet de bende van Nijvel.

  George Lichtveld heeft een zeer selectie geheugen. Of kent hij de historie van latijns america en de caribbean niet. Hij is zeker een europees nederlander.
  Nimmer noemt hij excessen die Salvador Allende, familie Perón etc van de emperium moesten ondergaan. Of over de vele doden die Nicaragua onder Reagen moesten ondergaan. Waar was George Lichtveld toen ?
  Over de excessen toen de VS mensen mensen als Pinochet, Bautista etc steunden.

  George Lichtveld zit zeker hoog en droog daar in Europa. Kom ons dan geen probleem met onze buren aanpraten. Het onze regio en niet de jouwe.

  India heeft met zijn decennia lange neutralieit niets verloren. Maar juist vooruitgang geboekt.
  Nu komt George Lichtveld drie kleine islas inutiltes vragen cq eisen om de kant van de imperium te kiezen.
  Mind boggling.
  Its funny to see logic tried to be applied to something that is highly illogical in the first place.

 23. De Nazi’s hadden in de tweede wereld oorlog ook artsen in de kamp te Westerborg waar de joden.zigueners en nog vele andere mensen werden vergaast.
  Merelyn Mozes je zou zo’n huisarts hebben.ga liever gewoon dood.
  Door de gedragingen en uitlatingen van deze ( huisarts)
  zou een onderzoek naar haar verleden heel wenselijk zijn.Waarom de wijk nemen naar Curacao? Mag zij terug keren naar Afrika?

 24. Ook Marilyn Mozes is niets meer en niets minder dan een opportunist!! Die gaat gewoon met de stroom mee!!

 25. Curaçao. Niet Curacao. Heb Respect voor Het Eiland.

 26. We kunnen kennelijk beter een interne oorlog voeren en onze economie zelf de grond inboren. Wie heeft hier belang bij.

 27. Dat Lichtveld de Democraat JFK moet citeren om het standpunt van “Kennedy” Rhuggenaath te helpen verkopen is opmerkelijk. Zover bekend hebben alle partijen of groeperingen die pleiten voor de neutraliteit van Curaçao m.b.t. hulpverlening aan Venezuela, vooraf gesteld geheel niet tegen het verstrekken van humanitaire hulp aan het volk van Venezuela te zijn. Waar het om gaat, heer Lichtveld en anderen, zijn de internationale kanalen en rechtmatige procedures en gronden waarop dit soort hulp verstrekt moet gaan worden. Er bestaan erkende internationale organisaties die dit op a-politieke wijze en zonder machtsvertoon kunnen uitvoeren. Daar Lichtveld dit ook weet moet hij er vanalles bij slepen om zijn mening te ‘onderbouwen’. Van Rosalia, Rosaria, ‘Menki’ Rojer tot aan de eed dat Marylin Moses als arts heeft afgelegd. Ook een fraaie prent met een spreuk van niemand minder als Desmond Tutu moet het geheel luster geven. Immers Tutu was instrumentaal in het helpen afschaffen van Apartheid. Echter, Lichtveld, Tutu was instrumentaal in het helpen overtuigen van de minderheid die Apartheid in stand hield. De meerderheid was al decennialang overtuigd en had Tutu niet nodig. Lichtveld lijkt in de huidige situatie de minderheid te willen helpen overtuigen van hun (morele) gelijk. Als in de prent de olifant het regime van Maduro moet voorstellen en de muis het Venezolaanse volk dan is het de vraag wat Curaçao of de Curaçaose regering zou kunnen doen om die ‘muis’ te helpen? Wel, hoe de verhoudingen liggen werd duidelijk belicht toen Maduro vorig jaar de grenzen en luchtruim sloot. Aruba nam een duidelijk standpunt in terwijl ‘Kennedy’ Rhuggenaath naar het handje van Nederland voor ‘zekerheid’ zocht. En wat deed Stef Blok, die ging in solito, zonder Curaçao, naar Caracas en sloot daar een overeenkomst met Maduro. Strategisch belang in Latijns-Amerika heet dat. In ieder geval werd duidelijk, heer Lichtveld, dat principe toen niet toe deed en ook in de huidige situatie er geheel niet toe doet. Duidelijk is dat waar het in feite om draait is behoud van macht. In zo’n krachtenveld is Curaçao van totaal geen betekenis en vertegenwoordigers van Curaçao bewijzen het Curaçaose volk een grote dienst door zich niet aan één van deze polen te liëren.

 28. joop savaneta

  Weer de spijker op zijn kop geslagen George. Wie niet begrijpt dat medemenselijkheid voorop hoort te staan heeft een plaat voor zijn kop of is een ellendige egoïst. De Chavistes op het eiland raad ik aan om hun heil maar in Venezuela te gaan zoeken en misschien worden ze dan wel wakker geschud als ze zelf moeten bedelen voor eten en medicijnen. Dat de olievoorraden van Venezuela belangrijk zijn voor de grote mogendheden is een feit maar dat neemt niet weg dat de dictator Maduro met zijn narco generaals de heersende ellende op hun geweten hebben door wanbeleid. zelfverrijking en hun extreem linkse ideologie. Kijk wie hun vrienden zijn, de dictators Poetin en Erdogan, het verderfelijke regime van Iran en uiteraard Cuba, Nicaragua en Bolivia maar de rest van de democratische regeringen in deze wereld hebben het helemaal gehad met deze schoften.

 29. De cova meijer en escorte hebben de grootste vrees om uit hun comfort-zone te moeten. Kenneth valpoort je had je kont tegen de crib moeten zetten toen schurk dos santos 100.000 gldn uit veneo haalde en de werknemers met o.oo moesten blijven. En boef m rojer was ook weer van de partij de koekwous.o

 30. Gaat om geld. Toen die chinezen zgn wilde investeren hoorde ik die groep niet over Venezuela en hermanidad. Want ze waren druk bezig met hun zakken vullen (inc Whiteman). Als straks Eskimos de Isla gaan overnemen en geld geven aan de politiek en vakbonden dan horen we ze nooit meer over Venezuela.

 31. Wat verwacht men anders dan dit. Het is hier zelf een “Geef Mij” cultuur”, en zodra men ook maar denkt dat juist dat wel eens in gevaar zou kunnen komen dan gaan de deuren dicht. Als men nu aan de crisis in Venezuela geld zou kunnen verdienen dan zou men hier absoluut voorop staan daar ben ik van overtuigd. Dat men op termijn aan deze crisis “kan verdienen” door juist nu een normaal medemenselijke houding te laten zien daar gaat het overgrote deel van de domme schreeuwers en laffe politici en vakbondsidioten in de gemeenschap aan voorbij. Excuses aan hen die gelukkig wel vinden dat we ons niet zo halsstarrig weigerend moeten opstellen zoals we dat nu doen.

  Te triest voor woorden is de benadering van hen die kennelijk nog steeds het idee hebben dat Curaçao in tijden van spanning kan schuilen om te doen alsof er geen ellende bestaat of dat het ons niet aangaat. Dat deed ik als kleuter ook, om mijn bestaan even te verbloemen als ik wat uitgevreten had of zo, in de hoop dat als ik weer tevoorschijn kwam dat het over en vergeten zou zijn. Het “Land Curaçao” bestaat even niet want het komt ons niet uit om deel uit te maken van de wereld. Dat we altijd van diezelfde wereld afhankelijk zullen zijn gezien het feit dat we zelf zo goed als niets te bieden hebben dat wil men nu ook dus even vergeten, hoe dom kun je zijn.

  Tegen de tijd dat er een wenteling in Venezuela heeft plaatsgevonden wat toch steeds waarschijnlijker wordt, dan weet Venezuela wie zijn echte vrienden zijn. De kans dat Curaçao daar dan niet bij hoort met de houding zoals men die nu laat zien is erg groot.

 32. Duidelijk. En vooral Cova en Meier zouden eens een toontje lager moeten zingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *