PB | ‘Candelaria behoorde te weten dat wat hij deed, niet correct was’ (1)

Premier Evelyn Wever-Croes in antwoord op vragen statenlid Endy Croes: ‘Robert Candelaria (AVP) behoorde te weten dat wat hij deed, niet correct was’


Statenlid van de MEP Endy Croes heeft op basis van artikel III.17 van de Staatsregeling van Aruba, op 14 februari 2020 vragen gesteld aan de regering over de indienstneming van dhr. Robert Candelaria in dienst van het Land, de dienstreizen van dhr. Candelaria vóórdat hij in dienst was, en zijn benoeming als directeur van directie Scheepvaart zonder dat er een sollicitatieprocedure aan vooraf ging.

In dit artikel wordt het eerste deel van de vragen en antwoorden belicht. In het vervolg artikel wordt over het tweede deel van de vragen en antwoorden verder ingegaan.

INDIENSTNEMING ALS ADVISEUR
In zijn vragen brief stelt dhr. Croes dat dhr. Candelaria met ingang van 15 augustus 2017, in dienst is genomen door de voormalige regering als adviseur bij de ex minister van Toerisme en Transport, dhr. de Mesa. Daarnaast zijn de reis- en overtochtkosten van dhr. Candelaria en diens gezin ook door het Land vergoed, om als adviseur van de voormalige minister werkzaam te zijn, voor de duur van het kabinet Mike Eman II. Op dat moment was het nog 6 weken voor de verkiezingen. Daarvóór was dhr. Candelaria woonachtig en werkzaam in Curacao.

Opvallend is volgens het Statenlid Endy Croes dat dhr. Candelaria enkele dagen eerder, te weten op 4 augustus 2017, zich als kandidaat heeft gesteld voor de AVP-partij die op dat moment nog in de regering zat.

Op de vraag of de regering kan aangeven of Candelaria daadwerkelijk heeft gewerkt als adviseur van de Minister van Toerisme, in de periode 15 augustus tot 1 oktober 2017, en of er adviezen of andere bewijzen zijn waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk heeft gewerkt voor het salaris van Afl. 7.835,=, luidt het antwoord van de regering ontkennend.

De Minister President bevestigde dat met dhr. Candelaria een arbeidsovereenkomst is aangegaan met ingang van 15 augustus 2017 als adviseur van de Minister, maar voorzover de regering heeft kunnen nagaan heeft dhr. Robert Candelaria nooit daadwerkelijk als adviseur opgetreden. Er zijn geen enkele adviezen aangetroffen die door hem zijn opgesteld.

DIENSTREIZEN
Uit het onderzoek van het Statenlid Endy Croes is gebleken dat dhr. Candelaria, voordat hij naar Aruba emigreerde, regelmatig naar Aruba reisde, op kosten van het land in de periode van juni tot en met augustus 2017, ten behoeve van “werkbesprekingen”. Hij heeft van de regering een verklaring gevraagd hoe iemand die niet in dienst is van het Land, vergoeding kan ontvangen voor dienstreizen i.v.m werkbesprekingen. Ook wilde hij weten hoeveel keren dhr. Candelaria in juni – augustus 2017 naar Aruba is gereisd, en of deze bedragen kunnen worden teruggevorderd.

De Minister President antwoordde dat er geen verklaring te geven is voor het feit dat iemand die niet in dienst is van het Land, een vergoeding ontvangt voor dienstreizen i.v.m. werkbesprekingen. Uit informatie die de Minister President heeft ontvangen is echter gebleken dat dit vaker heeft plaatsgevonden onder de voormalige regering. E.e.a. wordt nog uitgezocht. Wat wel voorkomt is dat de regering iemand uitnodigt bv als spreker, en de reiskosten betaalt. Echter, in de omschrijving komt dan niet te staan “i.v.m. werkbesprekingen”, maar wordt dan expliciet vermeld dat het betreft “het als spreker optreden”, etc.

“Over de door dhr. Candelaria ontvangen vergoedingen en betalingen moet ik de volgende kanttekening plaatsen. Het verstrekken van persoonlijke data van dhr. Candelaria uit de administratie van het Land is niet toegestaan zonder de toestemming van dhr. Candelaria. Dit ingevolge de Landsverordening Persoonsregistraties. Ik geef u in overweging om dhr. Candelaria deze toestemming te laten geven, waarna de specifieke informatie kan worden verstrekt” aldus de Minister President.

Volgens de Minister President behoorde dhr. Candelaria te weten dat wat hij deed niet correct was. In het vervolg artikel wordt verder ingegaan op nog meer opmerkelijke zaken omtrent dhr. Candelaria, statenlid van de AVP.

Bron: Persbericht Kabinet Wever-Croes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *