PB | ‘Candelaria behoorde te weten dat wat hij deed, niet correct was’ (2)

Premier Evelyn Wever-Croes in antwoord op vragen statenlid Endy Croes: ‘Robert Candelaria (AVP) behoorde te weten dat wat hij deed, niet correct was’


Statenlid van de MEP Endy Croes heeft op basis van artikel III.17 van de Staatsregeling van Aruba, op 14 februari 2020 vragen gesteld aan de regering over de indienstneming van dhr. Robert Candelaria in dienst van het Land, de dienstreizen van dhr. Candelaria vóórdat hij in dienst was, en zijn benoeming als directeur van directie Scheepvaart zonder dat er een sollicitatieprocedure aan vooraf ging.

In een eerder artikel werd het eerste deel van de vragen en antwoorden belicht. In dit vervolg artikel wordt over het tweede deel van de vragen en antwoorden verder ingegaan.

In het kort, komt het neer op het volgende. Op 4 augustus 2017 heeft de kandidaatstelling voor de 2017 verkiezingen plaats gevonden, en dhr. Robert Candelaria, thans Statenlid (AVP) heeft zich als kandidaat gesteld voor de AVP-partij die op dat moment nog in de regering zat. Op dat moment woonde en werkte dhr. Candelaria nog in Curacao. Dhr. Candelaria enkele dagen later, op 15 augustus 2017, in dienst genomen door de voormalige regering als adviseur bij de ex minister van Toerisme en Transport, dhr. de Mesa. De reis- en overtochtkosten van dhr. Candelaria en zijn gezin ook door het Land vergoed, om als adviseur van de voormalige minister te komen werken, voor de duur van het kabinet Mike Eman II. Op dat moment was het nog 6 weken voor de verkiezingen.

Uit nader onderzoek is gebleken dat dhr. Candelaria, voordat hij naar Aruba emigreerde, regelmatig naar Aruba reisde, op kosten van het land in de periode van juni tot en met augustus 2017, ten behoeve van “werkbesprekingen”. Hierover heeft het Statenlid Endy Croes vragen gesteld. De antwoorden zijn in deel 1 van dit artikel belicht.

BENOEMING ALS DIRECTEUR DIRECTIE SCHEEPVAART ZONDER OPENSTELLING VACATURE
Uit de vragenbrief van het Statenlid Endy Croes blijkt dat dhr. Candelaria benoemd is als directeur van Directie Scheepvaart met ingang van 1 oktober 2017. Op dat moment heeft de AVP-partijleider Mike Eman al laten weten geen deel te willen uitmaken van de nieuwe regering. Er moest dus iets anders worden geregeld voor dhr. Candelaria die enkele dagen eerder uit Curacao emigreerde om campanje te voeren voor de AVP: een directeursfunctie.

Statenlid Endy Croes wilde allereerst weten of voor de functie van directeur van Directie Scheepvaart een open sollicitatie heeft plaatsgevonden, en zoja, of de regering kan aangeven op welke vacature plaatsing dhr. Candelaria heeft gesolliciteerd.

“Er heeft voor de functie van directeur van Directie Scheepvaart geen open sollicitatie plaatsgevonden, er is geen vacature gepubliceerd. De indienstname van dhr. Candelaria is derhalve niet op reguliere wijze geschiedt. De juiste procedure is dat er eerst dat de vacature wordt opengesteld en wordt gepubliceerd, en dat vervolgens een selectie commissie zich buigt over de werving en selectie van de kandidaat. Omdat deze beslissing overduidelijk te maken had met het “afscheidsbeleid” van de voormalige regering, is de beslissing om dhr. Candelaria te benoemen tot directeur nimmer uitgevoerd, en is bij het aantreden van de nieuwe regering terug gedraaid” aldus de Minister President in het antwoord op de vragen van het Statenlid.
Het Statenlid Croes wilde ook weten of voor de benoeming van dhr. Candelaria, advies is aangevraagd van Departamento di Recurso Humano, en of dit advies positief of negatief was. Het antwoord op deze vraag is ontkennend. Er is geen advies gevraagd door de voormalige regering alvorens tot de benoeming te zijn overgegaan. Ook deze werkwijze is onjuist.
Vervolgens wilde het Statenlid Endy Croes weten of dhr. Candelaria daadwerkelijk heeft gewerkt in de periode 1 oktober 2017-27 oktober 2017, met andere woorden, of hij op het werk is verschenen. Ook hierop luidde het antwoord ontkennend.

Op de vraag of dhr. Candelaria salaris heeft verdiend als directeur van Directie Scheepvaart over deze periode, antwoordde de Minister President dat dhr. Candelaria geen salaris heeft ontvangen als directeur van Directie Scheepvaart, maar zijn salaris als adviseur is doorbetaald tot aan de dag dat hij Statenlid werd. Het salaris van adviseur wijkt niet veel af van het salaris van een directeur. Voorzover dhr. Candelaria teveel salaris heeft ontvangen, zal het teveel betaalde salaris worden teruggevorderd.

Tenslotte stelt Statenlid Endy Croes de vraag of een politie ambtenaar met veel ervaring, die de procedures binnen de overheid kent, zoals de heer Robert Candelaria die Hoofdinspecteur van Politie was, niet had moeten weten dat dergelijke beslissingen in strijd zijn met geldende regels en richtlijnen binnen de overhead.

“Of dhr. Candelaria hiervan op de hoogte was, kan ik bevestigen noch ontkennen. Ik ben het wel met u eens dat van een (voormalige) ambtenaar in een toprang binnen het Korps Politie verwacht mag worden dat hij op de hoogte is dat dergelijke praktijken in strijd zijn met regels en richtlijnen, en dat hij hieraan niet moest meewerken. Echter, zoals vele andere beslissingen die genomen zijn door het kabinet Mike Eman op het gebied van personeel, ben ik de mening toegedaan dat degene die hiervoor verantwoordelijk gesteld moet worden, de betrokken minister is. Voor het Kabinet Wever-Croes is integriteit een speerpunt in het beleid, juist om dergelijke praktijken in de toekomst te voorkomen” aldus de Minister President Evelyn Wever-Croes.

Bron: Persbericht Kabinet Wever-Croes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *