100% Financiering optie

Regering in toelichting begroting over Hospital Nobo Otrobanda

Willemstad – Het Hospital Nobo Otrobanda (HNO) kan ook worden gerealiseerd als blijkt dat de private partijen uiteindelijk toch niet bereid zijn te financieren, dan wel onaanvaardbare eisen hebben ten aanzien van bijvoorbeeld de hoogte van het rentepercentage of de looptijd.

hno-2In dat geval zal de overheid haar participatie verruimen en de wens voor een 70 procent overheiden 30 procent particuliere financiering laten varen en 100 procent publiek financieren.
Dat schrijft de regering Asjes in de Algemene Beschouwing behorende bij de wijziging van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2014.
In totaal wordt gerekend op een investeringsbedrag van 397,1 miljoen gulden voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis, de medische inrichting ervan en het IT-systeem. De 70/30- financiering is overeenkomstig het Memorandum of Understanding (MoU), welke een goede balans weergeeft voor de business case van HNO, de collectieve lasten en het investeringsklimaat.
De regering stelt nu al een ‘dubbelbesluit’ te kunnen nemen; enerzijds de 70/30-financiering en anderzijds een scenario voor 100 procent financiering met publieke middelen.
Mocht later blijken dat alsnog geen overeenstemming kan worden bereikt met de private partijen, dan kan in de loop van 2014 alsnog worden overgegaan om via de eerste suppletoire begroting de volledige 100 procent met een overheidsobligatielening te verkrijgen.
Op dit moment gaat de voorkeur van de regering uit naar een naamloze vennootschap (nv) als rechtsvorm.
Voor de Curaçaose overheid zal bepalend zijn de mate waarin Curaçao doorslaggevende zeggenschap kan blijven uitoefenen in de wijze waarop het eigendom van het te bouwen ziekenhuis zal worden beheerd.
Er zal sprake zijn van een zogenaamde ‘bullet’ lening.
Gedurende de looptijd wordt alleen rente betaald (halfjaarlijks) en het geleende bedrag wordt aan het eind van de looptijd in een keer afgelost (in 2043, ervan uitgaande dat de eerste lening in 2013 wordt aangegaan).
De lening die de regering aangaat heeft een looptijd van 30 jaar; de aflossing ineens verschijnt dus op de begroting 2043.
De begroting 2014 sluit af met een saldo van nul.
De baten en lasten van de gewone dienst bedragen 1.695,4 miljoen en die van de kapitaaldienst 320 miljoen.
Ook meerjarig blijft de begroting in evenwicht.
Het primaire saldo; het financieringssaldo voor aflossingen exclusief rentelasten, en het financieringssaldo verslechteren wel in de periode 2014- 2017 als gevolg van het investeringsprogramma, waaronder HNO.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *