14 miljoen voor boeken gratis onderwijs

schoolboekenWILLEMSTAD — De regering heeft voor het schooljaar 2013 – 2014 14 miljoen gulden gereserveerd op de kapitaaldienst voor de financiering van ‘gratis onderwijs’.
Dat bevestigt minister van Onderwijs Rubina Bitorina (PS).
Het geld is bestemd voor de aankoop van studieboeken voor alle vsbo-, havo-, vwo- en sbo-leerlingen.

Nu de regering ervoor heeft gekozen om de bouw van het nieuwe ziekenhuis niet met eigen middelen te financieren, is er op de begroting van 2013 zo’n 34 miljoen gulden vrijgekomen. Een deel daarvan gaat naar de financiering van ‘gratis onderwijs’, zegt Bitorina.

Volgens de minister zal het bedrag van 14 miljoen gulden in de loop der jaren dalen.
De Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC), die belast is met de uitvoering van gratis onderwijs, verzorgt vanaf het komende schooljaar de centrale inkoop van boeken.
Hierdoor wordt verwacht dat de kosten nu hoger zullen zijn dan in de komende jaren, legt Bitorina uit.

“We staan aan het begin van het project.”

Daarnaast hebben de vsbo-scholen geprofiteerd van de verandering.
Door invoering van de centrale inkoop hebben veel vsbo-scholen lijsten ingeleverd met nieuwe boeken.

“In veel gevallen moesten ze dit ook doen omdat ze gebruikmaakten van verouderde boeken”

, legt Bitorina uit.
Om de kosten toch te kunnen behappen zal SSC gefaseerd de nieuwe boeken invoeren op de scholen.
Zo is een deel van de boeken op de nieuwe lijsten gekocht.
Volgend jaar zal het andere deel worden ingekocht.
In de toekomst zullen de boekenlijsten van de verschillende schooltypen op het eiland met elkaar worden afgestemd.

“Met de vakgroepen moet geprobeerd worden om het aanbod terug te brengen. Dat zou inderdaad kostenbesparend werken”

, aldus Bitorina.

SSC heeft de centrale inkoop op zich genomen om de kosten te kunnen drukken.
Door de boeken rechtstreeks bij de uitgeverijen te bestellen wordt een schakel, de importeurs, overgeslagen.
Dat maakt de koop iets goedkoper.
Daarnaast kunnen door de bulkinkopen scherpere prijzen worden bedongen.
Bovendien is de verwachting dat de dalende trend in de leerlingenpopulatie zal doorzetten.

De overige kosten, zoals de bekostiging voor schoolgeld, zal uit een ander pot moeten komen. Zoals bekend is, is de betaling van 17,5 miljoen gulden voor het afgelopen schooljaar nog niet helemaal voldaan.
Er is een bedrag van 10 miljoen gulden aan Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) betaald. Maar de derde tranche, waarmee een bedrag van 6,3 miljoen gulden gemoeid is, is nog niet aan de stichting overgemaakt.
Het is wel de bedoeling dat dit op korte termijn zal gebeuren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *