14 miljoen voor onderhoud scholen

stapel euroWILLEMSTAD — Zo’n 14 miljoen gulden gaat naar Reda Sosial voor de renovatie van scholen. Dat heeft minister-president Ivar Asjes (PS) donderdag tijdens de persconferentie van de Raad van Ministers (RvM) bekendgemaakt.

Reda Sosial, het overheidsfonds dat zich inzet voor sociale ontwikkeling en economische bedrijvigheid, heeft hierover gisteren een gesprek gehad met de Stichting Onderhoud Scholen (SOS).
Dat bevestigt SOS-directeur Willy Juliana.
De in 1998 opgerichte stichting is belast met het wegwerken van het achterstallig onderhoud van schoolgebouwen en -terreinen.
Volgens Juliana heeft Herman George van Reda Sosial hem vanwege de kennis die SOS in huis heeft uitgenodigd om het een en ander te bespreken en is het niet zo dat SOS nu overbodig is geworden.

“Wij gaan door met onze eigen projecten in samenwerking met de schoolbesturen. In die zin krijgen wij de subsidie van de overheid om in samenwerking met de schoolbesturen jaarlijks een prioriteitenlijst vast te stellen.
Dat van Reda Sosial is erbij gekomen”

, aldus Juliana.
Waarom de overheid voor deze constructie heeft gekozen is hem vooralsnog onbekend.
Zo zal Reda Sosial onder andere toezicht houden op de nieuwbouw van de Papiamentstalige vsbo-school Kolegio Erasmo.

Jaarlijks krijgt SOS 3 miljoen gulden om een inhaalslag in het achterstallige onderhoud van scholen te maken.
Dat bedrag is bij lange na onvoldoende om slagvaardig te werk te kunnen gaan.
Volgens Juliana heeft de stichting ten minste 7 miljoen gulden per jaar nodig om echt van betekenis te kunnen zijn.
Ongeveer 60 procent van alle schoolgebouwen op Curaçao heeft te kampen met zwaar achterstallig onderhoud.
De werkzaamheden van SOS bestaan uit het maken van de prioriteitenlijst met specificaties van de scholen en het opstellen van een overzicht van de te verrichten werkzaamheden met tijdsplanning.
Ook dient de SOS de opdrachtgeversrol te vervullen, waaronder het verzorgen of doen verzorgen van voorbereiding, directievoering en toezicht op projecten.
Een andere belangrijke taak waarmee de stichting is belast, is het vervangen van onbruikbaar geworden meubilair van de scholen op Curaçao.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *