20 miljoen minder medicijnkosten in 2013

svb-bvz-pillen

20 miljoen minder medicijnkosten in 2013

WILLEMSTAD — De medicijnkosten zijn in 2013 vergeleken met 2012 met 20 miljoen gulden gedaald. Dit valt op te maken uit de Memorie van Toelichting (MvT) bij de reparatiewetgeving basisverzekering ziektekosten (bvz).

De regering maakt melding van de daling van de medicijnkosten in een reactie op vragen die door de Sociaal Economische Raad (SER) zijn gesteld. Volgens de regering is de daling van 20 miljoen grotendeels te danken aan de daling van de prijzen van medicijnen en het werken met goedkopere generieke medicijnen. In beperkte mate komt de daling door een verandering in het voorschrijfgedrag. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat een factor die heeft bijgedragen aan de verlaging van de medicijnkosten, komt doordat in 2012 en 2013 verschillende afzonderlijke fondsen onder de Sociale Verzekeringsbank werden gebracht. De SVB hanteert sinds 2006 de receptregelvergoeding, wat de marges van botika’s beperkt.

Voor dit jaar is de uitvoeringsorganisatie Sociale Verzekeringsbank (SVB) expliciet voorgedragen om in te zetten op het verder veranderen van het voorschrijfgedrag.

Aan de andere kant laat de Nationale Gezondheidsenquête 2013 weten dat ten opzichte van de Curaçao Health Study 1996 de gezondheidstoestand van de bevolking in essentie niet is veranderd, aldus regering in de MvT.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *