2012 bewogen jaar voor VDC

Archief foto (kkc)

Archief foto (kkc)

WILLEMSTAD — Het jaar 2012 was een zeer bewogen jaar voor de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). Dit valt op te maken uit het jaarverslag 2012. Niet alleen werd diensthoofd Edsel Gumbs ontslag aangezegd, maar ook een nieuwe directeur, Michael Römer, werd voorgedragen. Maar beide besluiten zijn nog steeds niet afgerond.

Het jaarverslag van de VDC is onlangs naar de Staten van Curaçao gestuurd.
In het verslag kijkt de Commissie van Toezicht (CvT) VDC terug op het jaar 2012.
In 2011, dus voor aanvang van de verslagperiode werd Frank Calmero benoemd als crisismanager bij de VDC.
Dit volgde na een breuk tussen toenmalig premier Gerrit Schotte (MFK) en Gumbs.
Eind 2011 werd Calmero vervangen door Römer als crisismanager.
Omdat Römer bij landsbesluit de taken en bevoegdheden van hoofd van de VDC kreeg toegekend, moest hij aan het begin van de verslagperiode een aanvullend veiligheidsonderzoek ondergaan.
Hierbij is volgens de CvT niet van risico’s gebleken.

De CvT werd in 2012 gehoord door Schotte, de toenmalige minister van Algemene Zaken, over zijn voornemen om Gumbs de toegang te ontzeggen en vervolgens te ontslaan.
Ook is de commissie gehoord door de opvolger van Schotte, Stanley Betrian over zijn voornemen om Gumbs te ontslaan.
Terwijl eind vorig jaar de CvT ook advies heeft uitgebracht over het voornemen van Betrian om Römer tot VDC-hoofd te benoemen.
Maar als gevolg van de regeringswissel eind 2012 kon het ontslag van Gumbs en de definitieve benoeming van Römer in de verslagperiode niet worden afgerond.
Tot op de dag van vandaag kon dit overigens, mede als gevolg van een stap naar de rechter van Gumbs, niet worden geconcludeerd.

In 2012 heeft de CvT één klacht in behandeling genomen.
Het betrof hierbij een klacht van toenmalig premier Schotte na publicaties naar aanleiding van beschuldigingen van een IT-medewerker van de VDC.
De klacht van Schotte werd door de CvT gegrond verklaard.
Op verzoek van de regering heeft de CvT in de verslagperiode ook onderzoek verricht naar aanleiding van het feit dat in oktober 2011 vertrouwelijke stukken van de VDC in de publiciteit kwamen en informatie aan de Colombiaanse veiligheidsdienst zou zijn verstrekt.
Dit laatste werd echter in het onderzoek tegengesproken.
Het onderzoek was aanleiding voor de leiding van de VDC om aangifte te doen in verband met ernstig plichtsverzuim door een of meer ambtenaren van de veiligheidsdienst.
Ook adviseerde de CvT de regering om maatregelen te nemen om de organisatie van de VDC op peil te houden.
De toenmalige regering nam dit advies over en kondigde een vergaande reorganisatie aan binnen de VDC, die in mei vorig jaar van start ging.
Bij de reorganisatie werd de VDC ondersteund ‘door zusterdiensten binnen het Koninkrijk’, staat in het jaarverslag gemeld.

Het vorige jaarverslag van de VDC, dat betrekking had op de periode van oktober 2010 tot december 2011, maakte melding van de ernstige vertrouwenscrisis tussen leden van het kabinet-Schotte en de toenmalige leiding van de VDC.
Indertijd concludeerde de CvT dat deze vertrouwenscrisis voor aanzienlijke onrust bij de Curaçaose bevolking, het personeel van de VDC en ook buiten Curaçao heeft gezorgd, terwijl het ook schade heeft toegebracht aan de reputatie van de lokale veiligheidsdienst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *