Dagelijks archief: 18 april 2012

Steun onze Dieren Ambulance

De Dierenbescherming heeft de basis kunnen leggen voor een professionalisering van de Dierenambulance. Wij hebben voor het bemannen van de ambulance een klein team dat dringend uitbreiding nodig heeft.
Dierenvrienden (M/V) die tegen een stootje kunnen, die bereid zijn zich op vrijwillige basis in teamverband in te zetten en die geen moeite hebben met het commitment dat hiervoor nodig is, worden van harte uitgenodigd om zich te melden!
De Ambulance redt levens en voorkomt veel dierenleed.

Stuur een e-mail naar:

als je deel uit wilt maken van dit team, of voor meer informatie.

Of maak een donatie via Facebook pagina
Steun onze mensen van het Dierenasiel en de Dieren.

Bron: Dierenbescherming Curaçao

Knipselkrant Curaçao steund onze vrijwilligers en het dierenasiel.

Amigoe | Curaçaose leden RvC Centrale Bank boycotten vergadering

Vrees voor alsnog goedkeuren onrechtmatige beslissingen

Vrees voor alsnog goedkeuren onrechtmatige beslissingen

WILLEMSTAD — De leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) die door de regering van Curaçao zijn voorgedragen, zullen wegblijven bij de vergadering van de RvC die door de ‘Sintmaartense’ RvCleden voor aanstaande zaterdag is aangevraagd. Verder lezen

Contract Aqualectra-directeur Van der Veen afgekocht

 

WILLEMSTAD — Aqualectra heeft financieel-economisch directeur Dieudonné van der Veen een riante ontslagvergoeding toegekend. In ruil hiervoor ziet de voormalig directeur af van een gang naar de rechter. Sinds oktober vorig jaar mocht Van der Veen het pand niet meer betreden. De financiële man van het nutsbedrijf heeft van begin af aan bezwaar gemaakt tegen zijn schorsing. Onlangs zijn de partijen het eens geworden over de afkoopsom. Beide partijen doen echter geen uitspraak over de hoogte van het bedrag.

Van der Veen trad op 1 januari 2002 in dienst van KAE, de voorloper van Aqualectra Production. Op 1 juli 2010 nam hij de functie van financieel-economisch directeur van Anthon Casperson binnen Aqualectra over. Zo heeft hij zich onder andere ingezet om de financiële afdelingen van Aqualectra te reorganiseren en effectiever te maken. Ook heeft hij diverse grote financieringen begeleid, waaronder de uitbreiding van de Dieselcentrale aan de Dokweg, de uitbreiding van de RO-centrale in Fuik en de herfinanciering van het preferent vermogen (Marubeni) en de consortiumleningen. De windmolenparken bij Playa Kanoa en Tera Kòrá is het laatste project waaraan Van der Veen heeft gewerkt.

Koerswisseling

Sinds het aantreden van de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) in 2010 werd het functioneren van de Aqualectra-directie onmogelijk gemaakt. De directieleden werden als het ware onder curatele geplaatst. Een lid van de RvC moest bij betalingen van boven de 50 gulden mede-ondertekenen. Van der Veen die toen pas slechts zes maanden actief was als directeur bij Aqualectra voelde zich als een boksbal en schietschijf. De RvC startte zonder aanleiding een fraude-onderzoek. Ook werd er in de media karaktermoord gepleegd op de directie. Zo werden de directieleden beschuldigd van het sjoemelen met cijfers en het vervalsen van documenten. Volgens de oud-directeur is na diverse diffamerende pogingen door de RvC en de regering om hem weg te pesten uiteindelijk zijn contract afgekocht. Drie van de vier directeuren van Aqualectra moesten het ontgelden. CEO Casperson werd vorig jaar ontslagen. Morgen dient de bodemprocedure waarin hij zijn ontslag aanvecht. Ook HR-directeur Billy Pandt kwam het gebouw niet meer in. Voor Van der Veen zocht de RvC een passende oplossing. Zo is hem onder andere een directeursfunctie bij Bureau Telecommunicatie Post en Utiliteiten aangeboden. Deze heeft hij geweigerd. In december spanden de drie voormalige directeuren een kort geding aan. Toen oordeelde de rechter dat Casperson, Pandt en Van der Veen in eer en goede naam zijn aangetast. Verder stelde de rechter destijds dat als Aqualectra de arbeidsovereenkomst met Van der Veen wilde beëindigen, daar een schadevergoeding tegenover moest staan.

Toekomst

Van der Veen gaat verder als zelfstandige. Met zijn bedrijf Corporate Oversight Group profileert hij zich op de markt als interim-manager en financieel-economisch deskundige met een specialiteit in het verbeteren van interne rapportage. In het verleden werkte hij bij overheidsaccountantskantoor Soab en KPMG. Van huis uit is hij bedrijfseconoom.

Benoeming Martha-Merien teruggedraaid

 

Monk mag blijven

WILLEMSTAD — Het hachje van PS-minister Carlos Monk is gered. De benoeming van Ardieth Martha-Merien als hoofd van dienst van het vergunningenloket heeft hem niet de kop gekost. Wel moet de benoeming worden teruggedraaid. Dat heeft het bestuur van PS gisteren besloten.

Ook zullen er disciplinaire maatregelen worden getroffen tegen de medewerkers die het benoemingsadvies hebben voorbereid. Volgens partijvoorzitter Melvin Cijntje is er geen grond voor de benoeming. De promotie van de medewerkster van Monk deed behoorlijk veel stof opwaaien.Door haar bevordering steeg zij van schaal 9 naar schaal 16. De benoeming was met terugwerkende kracht geldig vanaf 10-10-‘10. Dat levert haar ruim 100.000 gulden aan niet-geïnd salaris op. Uit de documenten die het bestuur deze dagen heeft doorgenomen zou niet blijken dat de medewerkster van Monk gekwalificeerd zou zijn om in deze schaal benoemd te worden. Personen in schaal 16 zijn academisch geschoold.

Verder stelt Cijntje dat het hoofdprobleem schuilt in het feit dat er reeds iemand in die functie is benoemd. PS-leider Helmin Wiels verklaarde vorige week vanuit Nederland dan ook dat er sprake moest zijn van een fout. Morgen kondigt minister Monk in een persconferentie aan wat de disciplinaire maatregelen inhouden.

 

Bron: Amigoe

PAR wil weer vergaderen over ‘niet-ministeriabele ministers

 

WILLEMSTAD — Het parlement kan niet stil blijven nu al onze vuile was buiten hangt, vindt de PAR-fractie in de Staten. Daarom verzoekt de PAR Statenvoorzitter Ivar Asjes om een vergadering bijeen te roepen met als onderwerp: ‘Additionele informatie die erop wijst dat een bepaalde minister of meerdere ministers niet ministeriabel zijn’. Een Statenmeerderheid heeft in de laatste vergadering over dit onderwerp het standpunt ingenomen dat de stelling dat verschillende ministers van het kabinet-Schotte niet ministeriabel zijn, niet op bewijs is gestoeld, zo stelt PAR in haar verzoek.

Nu het Curaçaose volk zelf een pakket heeft geproduceerd met onder andere een veroordeling van de rechtbank en documenten die op dubieuze/ongebruikelijke bancaire transacties van bepaalde ministers wijzen en nu ook de Verenigde Staten zich zorgen maken over de situatie, rest het parlement niets anders dan opnieuw te overleggen en zijn positie ten opzichte van integriteit van bepaalde ministers van het kabinet-Schotte opnieuw te evalueren.”

De PAR stelt dat wat de fractie vanaf het begin signaleerde, werkelijkheid blijkt: “De ministers van het kabinet-Schotte waren niet ministeriabel.”

Meer dieren geadopteerd

 

Eerste kwartaal

WILLEMSTAD — De cijfers over het eerste kwartaal van de Dierenbescherming schetsen een positief beeld met meer adopties en minder euthanasie. Er werden 171 dieren geadopteerd, 88 dieren moesten helaas ingeslapen worden.

Ook deze hond zoekt een nieuwe baas.

Vorig jaar kregen in totaal 511 dieren uit het asiel een nieuwe baas en moesten 722 dieren ingeslapen worden. De positieve trend van het eerste kwartaal van 2012 is volgens commissaris Asielzaken van Stichting Dierenbescherming en buitengewoon agent Meta Fahrenfort een bewijs dat het nieuwe beleid ook werkt. Zij houdt zich speciaal bezig met het asiel en samen met het personeel en manager Gwen Weeber is nagedacht over hoe de positieve lijn die eerder al was ingezet, voortgezet zou kunnen worden. De prettige sfeer in het asiel zorgt voor een hele hoge productiviteit van alle betrokkenen. Omdat de activiteiten van het pension zijn gestopt, zijn er hokken vrijgekomen die gebruikt kunnen worden om honden onder te brengen die gesocialiseerd of medisch behandeld moeten worden. Intern zijn er procedures en afspraken veranderd die gelden bij de beslissing om dieren in te laten slapen. Zowel het personeel als de dierenarts en de dierenartsassistente zijn bereid gevonden om een extra bijdrage te leveren die nodig is om dieren sociaal en gezond te maken. Ook hebben zich extra vrijwilligers aangemeld die bereid zijn daadwerkelijk in het asiel te helpen. Al deze factoren hebben ervoor gezorgd dat het aantal dieren dat geplaatst wordt sterk is toegenomen en een aanzienlijk aantal honden behandeld/gesocialiseerd kan worden en daarna ter adoptie aangeboden.

Commissaris Fahrenfort: “Er zijn dieren die we niet kunnen redden. Heel ernstig zieke dieren (bijvoorbeeld honden met hondenziekte of ernstig gewonde aangereden dieren) worden geëuthanaseerd.”

Inmiddels is binnen het bestuur van de Dierenbescherming een beleidsstuk tot stand gebracht waarvan op dit moment de tekst definitief wordt vastgesteld. De lijn die daarin voor het asiel is vastgesteld wordt inmiddels in de praktijk gebracht. De snelheid van de ontwikkeling is mede afhankelijk van de financiële mogelijkheden. Naar verwachting zal dat ongeveer drie jaar in beslag nemen, aldus de commissaris.

Criminaliteit op de agenda

Bron: Versgeperst
Door:Elisa Koek

versgeperst.com regering parlement Justitie Elmer Wilsoe Curaçao criminaliteit agendapunten  agenda 127x85" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – De berichten over criminaliteit op het eiland, liegen er de laatste tijd niet om. Op de eerste dag van het parlementsprogramma van volgende week is dan ook een overleg ingepland met minister van Justitie Elmer Wilsoe. Ook het nieuwe ziekenhuis vult een agendapunt volgende week.

Maandagochtend opent het parlement met een overleg met Wilsoe over concrete kortetermijnplannen om de criminaliteit op het eiland te bestrijden. ’s Middags wordt de vergadering van 20 maart hervat over informatie van SONA over een nieuw ziekenhuis voor Curaçao.

SVB en Selikor

Dinsdagochtend wordt er vergaderd met de directie van de Sociale Verzekerings Bank over fondsen die zij in beheer heeft. Donderdag en vrijdag vergadert het parlement met vertegenwoordigers van Katholieke scholen om misbruik van fondsen te voorkomen en met de directie van Selikor over de uitvoering van het ophalen en verwerken van afval.

Manager Goisco beschoten

Bron: Versgeperst
Door: Elisa Koek

versgeperst.com overvallers nieuwsa manager goisco Curaçao criminaliteit beschoten AUTO  vuurwapen pistool" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – De manager van supermarkt Goisco werd vanmorgen in de vroege ochtenduren in haar auto beschoten door overvallers. De vrouw wist te ontkomen en arriveerde rond 05.30 uur met een auto vol kogelgaten bij het politiebureau in Rio Canario.

Uit haar verhaal bleek dat zij op de Schottegatweg reed en ter hoogte van Heintje Kool een witte auto midden op de weg zag staan. De vrouw remde af en bleef stilstaan op een afstand van de auto waarna de portieren van de auto opengingen. Twee gemaskerde mannen rende op haar auto af, omsingelde die en sommeerde haar uit de auto te stappen.

Weg belemmeren

De vrouw gaf geen gehoord aan de oproep om uit te stappen en gaf gas. Het tweetal begon hierop te schieten op de auto van het slachtoffer waarbij de achterruit sneuvelde en de dame een wond aan haar hoofd opliep. Toen het slachtoffer de auto van de overvallers voorbijreed, deed de bestuurder van de auto nog een poging haar de weg te belemmeren door haar auto te rammen.

Hulp

De vrouw wist uiteindelijk toch te ontkomen terwijl haar auto nog steeds onder vuur lag. Ze reed door naar het politiebureau waar zij werd opgevangen en eerste hulp kreeg voor haar verwondingen. Haar SUV is in beslag genomen voor onderzoek.

Kamervragen over inflatie BES

Bron: Versgeperst
Door: Elisa Koek

versgeperst.com Sint Eustatius Saba NIEUWS Kamervragen inflatie economie Bonaire BES eilanden  Inflatie" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Henk Kamp kreeg deze week flink wat vragen voor zijn kiezen. PvdA’er Ed Groot wilde het fijne weten over de ‘hoge inflatie’ in Caribisch Nederland. De BES-eilanden kampten in 2011 met een inflatie van 5 tot bijna 10 procent.

In 2011 kreeg Bonaire te maken met een inflatie van 5,4 procent, Sint Eustatius met maar liefst 9.9 procent en Saba met 6.4 procent. Groot wilde van Kamp weten welke effecten deze ‘hoge cijfers’ hebben op inwoners met een laag inkomen en hoe problemen worden opgevangen. De minister gaf aan dat het minimumloon ieder jaar wordt bijgesteld naar aanleiding van de inflatie.

Onderzoek

Bijzonder hierbij is bovendien dat in verband met het uiteenlopen van de inflatiecijfers tussen eilanden de bedragen per 1 januari 2012 per eiland afzonderlijk zijn geïndexeerd aan de hand van de stijging van de prijsontwikkeling op elk eiland”, vertelt Kamp in zijn antwoord. Ook is er een koopkrachtonderzoek gestart om een beeld te krijgen van de bewegingen in prijspeil en de inkomenssfeer. Op basishiervan wordt een kabinetsreactie voorbereid die wordt besproken met de bestuurscolleges van de eilanden.

Geen voordeel

Een volgende vraag van Groot was of het klopt dat de helft van de bevolking geen voordeel heeft van de fiscale maatregelen om de koopkracht te verbeteren, omdat zij geen belasting betalen vanwege hun lage inkomen. Kamp beaamt deze conclusie. “Uitkeringsgerechtigden zonder aanvullende inkomsten en werknemers met minimumloon of net daarboven, blijven beneden de belastingvrije som.” Hij geeft echter wel aan dat de grootte van deze groep niet bekend is.

Verslag doen

Als laatste vraag wilde Groot weten of de minister bereid is om in het jaarverslag over 2011 uitgebreid in te gaan op de inkomenspositie van inwoners op de eilanden en de mate waarin armoede wordt bestreden. Kamp geeft aan dat deze onderwerpen aan bod komen in het koopkrachtonderzoek dat gaande is en de kabinetsreactie op het onderzoek. “Bovendien heb ik bij gelegenheid van het Algemeen Overleg met de commissie Koninkrijksrelaties op 30 januari 2012 toegezegd vóór 1 juli 2012 een analyse van de ‘harde kern’ van de armoede in Caribisch Nederland aan de Tweede Kamer te doen toekomen.”

Klacht indienen bij Amnesty tegen Osepa’

 

Bron: Versgeperst
Door: Froukje Sijtsma

Versgeperst Sheldry Osepa NIEUWS minister Leeflang integriteit dictatuur Curaçao Brandpunt amnesty international  amnesty copy" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO –  Oud-minister Omayra Leeflang van de PAR gaat een klacht indienen bij Amnesty International tegen Gevolmachtigde Minister Sheldry Osepa. Als reactie op het programma Brandpunt dat zondag werd uitgezonden zei hij de oud-minister ‘aan te willen pakken’.

De reportage ‘Commotie op Curaçao’ gaat over de politieke toestand op Curaçao. Journalist Sven Kockelmann zocht uit wat er allemaal aan de hand is op het eiland en stelde de vraag of Curaçao misschien afglijdt naar een dictatuur. In de reportage werden ook voormalige PAR-ministers Omayra Leeflang (Onderwijs, Cultuur en Sport) en David Dick (Justitie) aan de tand gevoeld.

Reactie Osepa

Het Antilliaans Dagblad vroeg Gevolmachtigde Minister Sheldry Osepa te reageren op de reportage. Hij liet daarop weten ‘geen weg onbenut te zullen laten om dit aan te pakken’. Volgens de krant doelde Osepa daarmee op het optreden van Leeflang en Dick in de uitzending van Brandpunt.

Coupe

Leeflang zei in de reportage dat het kenmerkend voor de Curaçaose regering is om mensen op invloedrijke posities aan de kant te schuiven en te vervangen door ‘eigen mensen’. “Dat is duidelijk een symbool van een coupe. Je moet tegenstanders verwijderen en ongedaan maken. We hebben eigenlijk reeds een fundament gelegd voor een dictatuur.”

Dictatuur

Volgens Leeflang bewijst de reactie van Osepa ‘nogmaals mijn stelling in het programma dat het fundament is gelegd voor een dictatuur op Curaçao’. “Allen die als tegenstanders worden beschouwd worden geïntimideerd of geëlimineerd. Osepa vertegenwoordigt de regering en zijn uitspraak kan worden gezien als de mening van de regering nu deze daarvan geen afstand heeft genomen”.

Amnesty International

Leeflang laat vandaag weten een klacht in te dienen tegen Osepa bij Amnesty International nu hij publiekelijk laat weten alles op alles te zetten om de oud-ministers aan te pakken voor hun uitspraken in de reportage. “Het is mijn duurste plicht als oud-minister om op te komen en te strijden voor bescherming van het fundamenteel recht van vrije meningsuiting. De brief naar Amnesty International zal in die strijd worden ingezet”.

Vinger op de zere plek

CURAÇAO –  Ingezonden brieven zijn bij de Knipselkrant Curaçao welkom. Vandaag Derek Durguram, woordvoerder van Frente Sivil, aan het woord over het programma Brandpunt over Curaçao.

Stella van Rijn vindt de reportage van Brandpunt al politiek gekleurd voordat die is uitgezonden. “Damage Control” heet dat in PR-kringen. Ze voelde de bui al hangen en kroop al in de pen met beschuldigingen naar de programmamakers toe. Ze heeft het in haar brief over journalistieke integriteit. Deze opmerking valt bij Frente Sivil slecht, nu ze keer op keer heeft laten zien zonder enige scrupules alles wat de MFK partij en Gerrit Schotte in de verlegenheid brengt als een pitbull aanvalt in de media en op strategische wijze weerlegt. Ze verlaagt zich hiermee tot goedkope retoriek en politieke propaganda hetgeen haar geloofwaardigheid aantast.

Ook minister Osepa is niet te spreken over de uitzending.”Het zal niet zonder gevolgen blijven” reageert hij met dreigende taak. Wordt nu ook de Nederlandse pers op het matje geroepen over uitspraken die de MFK niet zint. Het lijkt niet op te houden.

De conclusie is dat volgens van Rijn en Osepa niemand vragen mag stellen of standpunten mag innemen over onze Minister President zijn handelen. Wat ons bewondert hierbij is hoe deze personen de inhoudelijke discussie omtrent de integriteit van onze MP uit de weg gaan. Is het dan zo dat deze personen het OK vinden dat onze Schotte vele frauduleuze handelingen heeft verricht in het verleden. Dat zegt volgens ons veel over de normen en waarden die zij voorstaan.

Als aanval wordt gebruikt dat Frente Sivil aangestuurd wordt door politieke partijen. Het is een doordacht plan om de regering ten val te brengen. De vraag is echter hoe krijgt de politieke oppositie, burgers die niet politiek gebonden zijn zover om veel van hun vrije tjjd op te offeren aan dit kennelijk politieke doel. Zijn alle leden van Frente Sivil brainwashed? Krijgen we geld in een envelopje onder de tafel of zijn we gedreven door onze overtuigingen en principes?

Ja, mr. Osepa en Mw. van Rijn, er zijn mensen die zich oprecht bezorgd maken om de antecedenten van ministers en statenleden. DAT is de drijfveer. We gaan zelfs verder. Voor ons staat vast dat drie ministers gezien hun verleden kunnen opstappen of dienen worden afgezet. Als interventie vanuit ons parlement uitblijft zijn we genoodzaakt om andere wegen te bewandelen. We roepen geen lege leuzen of politieke slogans. We staan vóór integer bestuur. Staan mr. Osepa en mw. van Rijn hier ook voor? De aanval op Frente Sivil die politieke bedoelingen zou hebben is ongegrond en is een niet integere strategie.

Wanner bekijken deze personen de documenten die Frente Sivil heeft afgeleverd over de Minister President bij het Parlement met als inhoud de vele rechtszaken tegen zijn persoon. Nee, dan bevindt u zich op glad ijs natuurlijk. Dus dan maar gerenommeerde documentaire makers, de journalisten achter Brandpunt, aanvallen.

Wij van Frente Sivil staan achter onze standpunten. We willen onderzoek naar integriteit en voor ons spreken de documenten die in het bezit zijn van het Parlement duidelijke taal, Schotte is niet te vertrouwen. Op zondagmiddag 22 april organiseert Pro Pueblo een demonstratie te Waaigat. Wij steunen hun initiatief volledig en roepen dan ook anderen op om dit initiatief te steunen.

Verklaring

Sinds 1 maart 2012 ben ik gestopt met stukken te schrijven of zaken te signaleren op het eiland Curaçao die betrekking hebben met; corruptie, onrecht, kinderleed, afpersing of wat dan ook te maken hebben. Wilde verhalen gaan ten ronde en daarom mijn verklaring waarom ik tot dit besluit gekomen ben.
In februari 2012 ging ik naar Kranchi om mijn paspoort te verlengen en werd zeer correct en snel afgehandeld. Ik kwam bij een van de loketten en een vriendelijke dame nam mijn foto en verlopen paspoort aan. Ze typte mijn naam in haar computer, keek me aan en draaide zich om en vroeg aan een heer achter aan een bureau zittend “Kiko ta kuratele?” Ik hoorde de vraag maar dacht meteen “dit is een vergissing want er is niet één rechterlijke uitspraak op financiële zaken of dat ik niet meer mijn zaken zelf kan behartigen”. Dat waren de twee curatelen die ik kende. Ze liep naar die persoon en er werd even gepraat. Ik hoorde die persoon zeggen “lagu numa”. Ze deed de nodige handelingen en ik kon twee weken later het paspoort ophalen.
Doch dit voorval spookte alsmaar door mijn hoofd en ging zoeken of er nog een derde vorm van curatele bestond. Op internet waren vage verklaringen en kon ze niet plaatsen in mijn leven. Dus ik zette er enkele personen op die het voor me uit gingen zoeken. Snel daarna zat ik met deze personen te praten die wat zaken tegen waren gekomen over mij. Curatele, vertelden me deze personen, is als iemand in de gaten gehouden wordt, ongewenst is, en een “one way ticket” gaat krijgen zodra ze een reden vinden om je die te geven! Curatele is dat ze je het leven moeilijk gaan maken. Wie “ze” zijn verklaarden deze personen ook en vertelden mij dat het de Veiligheidsdienst Curaçao is! Curatele wil zeggen in jouw geval John, dat je dag en nacht geschaduwd wordt. Ze hebben alle telefoongesprekken van je, en ze hebben reeds je totale harddisk van je computer gekopieerd! Ze weten hoe laat je naar bed gaat en ze weten wanneer je wakker wordt. Ze weten wat en waar je hebt betaald en zo ook wat je koopt. Op de vraag vanaf wanneer werd me een datum gezegd. Midden in juli 2011, vanaf die dag houden ze je in de gaten en je weet ook nu uit welke hoek het komt.
Ja, dat werd meteen duidelijk wie en wat hier achter zit. De boeken, met de vele gevallen daarin, klikten nu in zijn geheel in elkaar. In eerste instantie was het voor mij een grote overwinning want ik kreeg zo nogmaals de bevestiging waarover ik geschreven heb. Er is geen vrijheid van meningsuiting, mensen worden geïntimideerd en afgeperst zodra ze iets anders denken dan wat gedacht mag worden. Wel hield deze bevestiging in dat ook duidelijk werd dat de lokale bevolking niet geholpen wil worden. Velen schreeuwen maar durven niets te ondernemen. Met slijk gooien heeft geen nut als men zelf met slijk besmeurd is en dat gebeurt nu momenteel op dit eiland Curaçao.
Ik wil daar geen deel vanuit maken en heb besloten, samen met alle mensen die me steunden en mee hielpen, te stoppen met nog meer energie te steken in dit eiland. Als men niet wil inzien wat er speelt zal men het moeten ondervinden. Triest is dat, zoals alsmaar blijkt, mensen op dit eiland onderdrukt worden en dat de internationale mensenrechten al geruime tijd niet gerespecteerd worden.
Zoals ik al eerder schreef;
“I rest my case”
Ik ga door voor die mensen op de wereld die wel openstaan voor veranderingen.
Het gaat u allen goed.
John H Baselmans

Grote sterilisatiecampagne voor honden en katten

Bron: Bonaire Vanaag
April 16, 2012

Het dierenasiel op Bonaire is vanaf 1 april weer gestart met een grote sterilisatiecampagne voor honden en katten. Iedereen kan gratis zijn hond of kat laten steriliseren. In 2009 voerde het dierenasiel al een grote sterilisatiecampgane uit en met success. Het aantal straathonden is aanmerkelijk minder en ook het aantal dieren dat bij het asiel wordt afgestaan, ligt beduidend lager. Maar omdat de honden en kattenpopulatie op het eiland nog altijd veel te groot is, gaat het dierenasiel door met het gratis sterliseren van honden en katten.

Er zijn veel teveel honden en katten op Bonaire. Dat komt omdat de dieren gewoon hun gang gaan en al op jonge leeftijd zwanger raken. Hierdoor komen er elke dag puppies en jonge katjes bij, waarvan de meesten geen toekomst hebben. Ze gaan zwerven, krijgen geen eten, worden ziek of agressief en zorgen voor overlast. Hierdoor moeten er op Bonaire per jaar vele honderden dieren worden geëuthanaseerd. Dit dierenleed kan voorkomen worden.

Op het hele eiland, bij supermarkten, winkels en diverse instanties, hangen er vanaf 1 april campagneposters die door de vrijwilligers van het dierenasiel zijn opgehangen. En met medewerking van WEB NV worden huis aan huis flyers over deze campagne van het dierenasiel verspreid. Ook zendt het asiel radio-spotjes uit waarin melding wordt gemaakt van deze sterilisatiecampagne.

Personen die een hond of kat hebben die ze willen laten steriliseren, kunnen een speciaal formulier bij het dierenasiel afhalen, waarop de asielmedewerker de gegevens van het dier en eigenaar noteert. Daarna maakt de eigenaar een afspraak met de dierenarts en overhandigt hem dit forumlier. De dierenarts brengt hem dan geen kosten in rekening voor de sterilisatie van de hond of kat.

Voor meer informatie over de sterilisatiecampagne kan contact worden opgenomen met het dierenasiel Bonaire aan de Kaminda Lagun 26, telefoon: 717-4989. www.animalshelterbonaire.com

www.facebook.com/AnimalShelterBonaire

Arrestaties bij intocht Sint onterecht

Bron: Versgeperst
Door: Aruna Jhagru

Zwarte Piet Versgeperst Sinterklaas Quincy Gario NIEUWS dordrecht demonstratie Curaçao arrestatie  arrestatie 127x85" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Twee demonstranten die tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Dordrecht zijn opgepakt, worden niet vervolgd. De kunstenaars droegen T-shirts met de tekst ‘Zwarte Piet is racisme’ en werden aangehouden. Maar dat had niet mogen gebeuren, oordeelt het Openbaar Ministerie.

Ouders stoorden zich aan de demonstranten en wilden dat de politie ingreep. Agenten vroegen daarop of de betogers weg wilden gaan en beriepen zich op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), omdat het zou gaan om uitdagend gedrag waaruit ongeregeldheden zouden kunnen volgen. Toen ze bleven weigeren weg te gaan, werden ze aangehouden.

Aangehouden De kunstenaars, waaronder Quincy Gario, hadden op aandringen van de politie spandoeken al ingeleverd, maar het tweetal vond dat de T-shirts niet als ordeverstorend konden worden beschouwd. Het OM vindt ook dat de tekst op het shirt niet zo uitdagend was dat ze hadden mogen worden weggestuurd of aangehouden. De politie nam destijds vier mensen mee naar het bureau. Twee van hen werden later als getuige beschouwd.

© ANP

Geen ‘fair play’ OM

Willemstad/Arnhem – De Nederlandse advocaat Dirk van der Lande verwijt in FCIB-zaak het Openbaar Ministerie ‘gebrek aan fair play, dat verder gaat dan het debiteren van verdraaiingen en onjuistheden’. Het gaat dan mede om de wijze waarop het OM in Nederland de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en haar president Emsley Tromp erbij sleept. Het OM heeft zich vastgebeten in deze zaak, aldus Van der Lande. Op zichzelf is daar niets tegen, zolang dat gebeurt op een eerlijke manier. Een stevig debat kan verhelderend werken.

,,Wat wij dit OM verwijten, is een gebrek aan ‘fair play’,” luidt de pleitnotitie van de advocaat. ,,Het zal uw rechtbank (in Arnhem, red.) niet zijn ontgaan dat bij requisitoir over uw hoofden en dat van de verdachten heen de CBCS alsmede haar president werden neergesabeld.

Ik citeer uit het requisitoir: ‘Het OM is van oordeel dat er wel een bijzonder hechte band bestond tussen de BNA, de toezichthouder, en FCIB , de onder toezicht gestelde bank. Die band kreeg met name vorm in de relatie tussen de president van de BNA en de heer Deuss’.” Op de keper beschouwd, vervolgt het pleidooi, bevat deze passage niets meer dan de conclusie dat John Deuss en de president van de Centrale Bank een hechte relatie zouden hebben. ,,De suggestie die wordt gewekt is dat daar van alles mis mee zou zijn. Zelfs zodanig mis dat die conclusie strafrechtelijk relevant zou zijn, maar zonder man en paard te noemen. Wederom: suggestie, geen feiten. Opnieuw: stay away from law and facts.” Aldus Van der Lande, die stelt dat dit ‘natuurlijk niet onschuldig is’.

Rechtbank werd onjuist voorgelicht

De pleitnota van advocaat Van der Lande: ,,Het OM weet heel goed wat het gevolg is wanneer zij dergelijke uitlatingen doet in een zittingszaal met op de publieke tribune verslaggevers van alle belangrijke dagbladen. Zonder een kwaliteitsoordeel over die verslaggevers te willen vellen, is het overigens opvallend dat kennelijk niemand zich afvraagt of het wel tot de taak van het OM behoort om een Centrale Bank en haar president te belasteren. Het gaat bovendien om een Centrale Bank van een onafhankelijk land binnen het Koninkrijk. Het Nederlandse OM heeft geen jurisdictie in Curaçao. In lekentaal: het OM heeft in Curaçao niks te zeggen.” Alsof suggestie nog niet genoeg is, gaat de pleitnotitie verder, wordt de rechtbank ‘ook nog onjuist voorgelicht’.

,,Ik wijs u op de navolgende passage uit het requisitoir: ‘Wel heeft de BNA (de toenmalige Bank van de Nederlandse Antillen, red.) gemeend om in 2006 een bedrag van 40.000.000 euro aan het Openbaar Ministerie over te kunnen maken, geheel voor eigen rekening en risico. Het OM had voor circa 100 miljoen euro beslag gelegd op enkele rekeningen van FCIB bij haar correspondent bank. Ter opheffing hiervan heeft de BNA zich, na onderhandelingen tussen het OM en de verdachten, in feite borg gesteld’.”

De waarheid is, aldus Van der Lande, dat op 3 en 4 oktober 2006 een vaststellingsovereenkomst is getekend tussen FCIB en het OM, waarbij in ruil voor de storting van een waarborgsom van 40 miljoen euro het conservatoir beslag op de correspondentrekeningen van FCIB werd opgeheven.

,,Die data zijn van belang, omdat pas op 9 oktober 2006 de noodregeling werd uitgesproken waardoor BNA werd belast met het bestuur van FCIB. BNA heeft met deze vaststellingsovereenkomst niets te maken, behalve dan dat het OM en de landsadvocaat in de daaraan voorafgaande onderhandelingen hadden bedongen dat de waarborgsom niet rechtstreeks door FCIB zou worden overgemaakt, omdat de waarborgsom dan bij een eventueel faillissement van FCIB in de boedel zou vallen.”

Daarom moest BNA worden gevraagd of de overschrijving via haar rekening mocht lopen, waarin BNA heeft bewilligd.

De advocaat: ,,Een iets andere toedracht derhalve dan het OM uw rechtbank voorhoudt. Het gaat bij de waarborgsom om geld van FCIB en niet van BNA en van enig risico voor BNA is geen sprake. Het OM weet dit alles, maar kiest er desalniettemin voor u iets op de mouw te spelden.”

Bron: Antiliaans Dagblad

Drukke maandag voor politie

Bron: Versgeperst
Door: Ilja Roos

versgeperst.com politie NIEUWS Curaçao caribisch Bonaire  Politie Bonaire" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – De politie op Bonaire had het gisteren weer druk. Er kwamen meldingen binnen van inbraak bij een woning, een bedrijf en uit een auto. De politie is de zaken nu aan het onderzoeken om de daders te achterhalen.

 

De deur van een bedrijf op de Kaya Barcadera werd geforceerd en er werd een laptop en een camera gestolen. Ook werd er een laptop, een Ipad en twee camera’s meegenomen uit een woning te Kaya Blenchi. Ten slotte werd er een accu gestolen van een pick-up Toyota Hilux die geparkeerd stond op de Kaya Bonaire.

Informatie Als je iets weet over deze inbraak en diefstallen, dan kun je deze informatie doorgeven door te bellen met de politie op het nummer 717-8000.

81-jarige vrouw overvallen

Bron: Versgeperst
 Door: Leoni Leidel-Schenk

wishi Versgeperst politie overval NIEUWS Curaçao  Politie" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – De politie moest vanmiddag om 13.00 uitrukken naar een huis in Wishi na een melding van een overval. Bij aankomst trof de politie een 81-jarige vrouw aan met verwondingen aan haar nek. De vrouw vertelde de politie dat een overvaller haar had geprobeerd te wurgen.

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de vrouw op haar balkon zat, toen ze de overvaller in haar tuin zag springen en op haar af zag komen. De man probeerde de vrouw te wurgen en rukte een ketting van haar nek. De familie van de vrouw heeft haar naar de huisarts gebracht. Het Atrakoteam onderzoekt de zaak.

Bodemprocedure Casperson verzet

Willemstad – De bodemprocedure van Anthon Casperson, ex-directeur van Aqualectra,  tegen het nutsbedrijf waarin hij zijn ontslag aanvecht en een schadevergoeding eist, zal op donderdag aanstaande gevoerd worden.

De rechtszaak stond eerst gepland voor vorige week, maar werd om onbekende reden een
kleine week uitgesteld. Dit wordt  zowel door Thomas Aardenburg,  advocaat van Casperson en
Eric de Vries, advocaat van  Aqualectra bevestigd.
Casperson vordert in deze  procedure schadevergoeding  wegens het tussentijds beëindigen
van het contract, schadevergoeding  wegens aantasting van  eer en goede naam en vergoeding
van advocaatkosten.  Aqualectra op haar beurt eist  het niet-ontvankelijk verklaren  van Casperson en eist in reconventie  dat Casperson aansprakelijk  wordt gesteld voor feiten  waarvoor hem een ‘terugbetalingsverplichting’  moet worden  opgelegd. De advocaat voert in
zijn antwoord overigens een serie  nieuwe beschuldigingen op  die toentertijd geen aanleiding
waren voor het ontslag van de  ex-directeur.
Het leek de rechter in kort  overigens aannemelijk dat een  schadevergoeding aan Casperson
zal worden opgelegd. Daarom  is toen gevonnist dat er alleen  een voorschot op deze  schadevergoeding  betaald moest  worden en dat de rest zal moeten  voortvloeien uit de bodemprocedure.
Aan die eerste veroordeling  tot betaling van een  voorschot op de schadevergoeding  heeft Aqualectra inmiddels  voldaan.
Het vonnis wordt overigens  pas in mei of juni van dit jaar  verwacht.

No hard feelings Carlos Monk en PS

Willemstad – De beslissing vanuit de ministerraad om Ardieth Merien Martha tot hoofd van de vergunningafdeling te benoemen, heeft niet tot een conflict tussen minister Carlos Monk van Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en zijn partij Pueblo Soberano (PS) geleidt. Dat laat parlementariër en partijleider Helmin Wiels desgevraagd weten. Monk is al enige tijd in het nieuws om zijn beslissing om Martha tot hoofd van de bovengenoemde afdeling te benoemen. Met deze benoeming zou Martha van een salarisschaal 11 opeens op salarisschaal 16 komen te staan. Een benoeming heeft nog niet plaatsgevonden en volgens Wiels komt die ook niet, want het bestuur van PS staat niet achter de beslissing van het ministerie van Monk.

,,De beslissing was geen juiste”, aldus Wiels over de beslissing van minister Monk. ,,Maar dit gaat niet voor conflicten zorgen tussen de partij en de minister. Minister Monk wist van begin af aan wat er van hem verwacht werd. Er is absoluut geen sprake van hard feelings.”

 Bron: Antiliaans Dagblad

Smart HDD Trojan richt ravage aan in Nederland

Troje

Pc-reparateurs maken naar eigen zeggen overuren met computers die zijn geïnfecteerd met de Smart HDD Trojan. Deze malware richt een complete ravage aan.

In een fractie van een seconde gebeurt het, gewoon tijdens het Googelen en surfen naar legitieme sites op een willekeurige Windows-pc. Over het scherm buitelen eindeloze tekstschermen met mededelingen als ‘Hard drive boot sector reading error’ of ‘error 0x00000024 – NTFS_FILE_SYSTEM’. Kort daarna verschijnt een harde schijf-scanner in beeld – genaamd Smart of S.M.A.R.T HDD – waarvan je zeker weet dat je die nooit zelf hebt geïnstalleerd.

Bestanden weg, bootsector kapot

Intussen is het bureaubladscherm op zwart gegaan en zijn allerlei menu’s en folders spoorloos verdwenen. De virusscanner (McAfee, AVG en Microsoft Security Essentials) heeft de Trojan niet tijdig kunnen onderscheppen. Bovendien levert een poging tot schonen achteraf geen resultaat op: na de herstart blijft alles bij het oude. Soms is de situatie dan nog erger: de pc start domweg niet meer op, aangezien de bootsector is beschadigd.

De Smart HDD trojan is niet nieuw. De eerste versies dateren van 2010, maar die waren minder vernietigend dan de nieuwste varianten, die zo rond afgelopen februari zijn opgedoken. De verspreiding van de allernieuwste variant gaat enorm snel, getuige honderden klachten in forums. Ook in Nederland houdt de Trojan flink huis.

“We zien door heel Europa een verhoogde activiteit”, zegt Toralv Dirro, specialist van McAfee Labs in Duitsland, tegen Webwereld. “De truc is om zo snel mogelijk nieuwe varianten uit te brengen die niet door virusscanners worden onderschept.”

Ransomware

De gebruikers van deze malware verdienen volgens Dirro op verschillende manieren aan hun malafide werk. De software vraagt onder meer geld voor een licentiesleutel. Zodra die betaalde ontgrendeling is ingevoerd, wordt de bestandssabotage weer ongedaan gemaakt. Allerlei verwijzingen en folders die stiekem zijn opgeslagen in een %Temp%smtmp folder worden dan teruggezet.

“Alle ransomware komt bijna per definitie uit Rusland en de Oekraïne”, vertelt Dirro. “Deze criminelen werken met affiliates die betaald krijgen voor het plaatsen van het virus op een website. Wij hebben een aantal jaren geleden zo’n groep in de Oekraïne gevolgd en gezien dat ze in elf maanden 180 miljoen dollar omzet genereerden. Dan begrijp je ook dat ze alle reden hebben om in hoog tempo nieuwe versies te distribueren.”

Omslachtige verwijdering

Er zijn diverse middelen en methoden om het virus te verwijderen, maar die zijn omslachtig voor de gemiddelde gebruiker. Diverse sites hebben een actievatiecode gepubliceerd (15801587234612645205224631045976), die in combinatie met een niet bestaand e-mailadres kan worden gebruikt. Getroffen gebruikers kunnen daarmee hun bestanden weer terugkrijgen, maar zij moeten daarna nog wel de Trojan verwijderen.

In de afgelopen maanden zijn er trouwens nog ergere vormen van ransomware opgedoken. In één geval wordt de bootsector van de harde schijf gegijzeld en moet het slachtoffer 90 euro betalen om met behulp van een code de computer weer op gang te krijgen. Een andere Trojan beperkt zich tot de versleuteling van foto’s op de harde schijf. Wie vijftig euro betaalt via Ukash of Paysafecard krijgt een code toegestuurd.

In diverse Europese landen vellen op maat gemaakte gevallen van ransomware slachtoffers. Deze gijzelingssoftware is vertaald en zogenaamd afkomstig van de landelijke politie, of van Buma/Stemra.

Oproep massaal protest

Frente Sivil wil ontevredenheid van burgers de ruimte geven

Willemstad – Op initiatief van Pro Pueblo zullen de burgerbelangengroepen die zich gebundeld hebben in Frente Sivil aankomende zondag voor het eerst een grote manifestatie organiseren.

Het is de bedoeling dat mensen zich van 16.00 uur tot 18.00 uur zondagmiddag 22 april op het Waaigat laten zien en horen. Protest T-shirts en spandoeken zijn ook welkom, aldus het persbericht dat organisator Ruben Suriel van Pro Pueblo naar de media liet uitgaan.

Met dit initiatief wil de organisatie alle burgers aanspreken die tijdens feestjes, happy hours, op straat, aan de snèk of waar dan ook verder op Curaçao uiting geven aan hun onvrede met de huidige regering om aankomende zondag openlijk aan hun ongenoegen uiting te geven door deel te nemen aan de protestmanifestatie. ,,Het is tijd. Tijd om te laten zien hoeveel mensen  0ntevreden zijn met de huidige gang van zaken”, zo laat coördinator Suriel weten. ,,Binnen Frente Sivil hebben alle aangesloten groepen zo hun eigen visie op de samenleving en wat zij daarin veranderd willen zien. Wij van Pro Pueblo willen graag werken aan de bewustwording van mensen en deze demonstratie is een middel daartoe. Vandaar dat wij dit initiatief trekken voor het geheel waar Frente Sivil voor staat. Wat ons betreft is het heel simpel: als we zo doorgaan gaan we recht op een dictatuur af.

Speciale bussen

Suriel laat weten dat er zondag vanaf 13.00 uur speciale bussen zullen rijden herkenbaar aan het bord ‘Waaigat’ dat zij als herkenningsteken zullen hebben. ,,We willen zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen om te komen. Er zullen bussen rijden op de normale routes Westpunt, Sta Maria en Fuik.” De bussen zullen ook voor vervoer terug zorgen. Vanaf 18.30 rijden de bussen dezelfde routes weer terug.

Bron: Antiliaans Dagblad

Beantwoording Kamervragen over de dreigementen van de gevolmachtigd minister van Curaçao

 

Antwoorden van minister Spies (BZK) op de vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over de dreigementen van de gevolmachtigd minister van Curaçao.

 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA ‘s-Gravenhage

Datum 18 april 2012

Vragen lid van Raak (SP) 17 april 2012

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Raak (SP), met kenmerk 2012Z08146, over de dreigementen van de gevolmachtigd minister van Curaçao.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Mevrouw mr.

drs. J.W.E. Spies

 

 

2012Z08146

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties over de dreigementen van de gevolmachtigde minister van Curaçao

Vraag 1

Wat bedoelt de gevolmachtigde minister van Curaçao met zijn dreigement ‘Je kunt verwachten dat we geen weg onbenut zullen laten om dit aan te pakken’, naar aanleiding van kritiek van twee oud-ministers van Curaçao op het optreden van de huidige regering? 1)

Antwoord vraag 1

Mij zijn de bedoelingen van de uitspraken van de gevolmachtigde minister van Curaçao niet bekend. Uitspraken van de gevolmachtigde minister vallen onder de verantwoordelijkheid van de regering van Curaçao.

Vraag 2

Heeft de gevolmachtigde minister van Curaçao gesproken namens de Rijksministerraad?

Antwoord vraag 2

Nee.

Vraag 3

Hoe gaat u de twee bedreigde oud-ministers van Curaçao beschermen?

Antwoord vraag 3

Zie antwoord vraag 4

Vraag 4

Hoe gaat u een einde maken aan dit soort dreigementen door de gevolmachtigde minister van Curaçao?

Antwoord vraag 4

De uitspraak van de gevolmachtigde minister in functie over twee oud ministers betreft een interne Curaçaose aangelegenheid. Het is primair aan de regering en de Staten van Curaçao om te bepalen of uitlatingen van een lid van deze regering eventueel vragen om maatregelen.

Vraag 5

Wilt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg in de Tweede Kamer over Koninkrijksrelaties van donderdag 19 april?

Antwoord vraag 5

Ja

1) ‘Osepa: reken op tegenreactie’,

 

Antilliaans Dagblad, 16 april 2012.

Zie Bijlagen:

beantwoording-kamervragen-over-de-dreigementen-van-de-gevolmachtigd-minister-van-curacao

Akkoord minister en huisartsen

Willemstad – Het ministerie van Gezondheid Milieu en Natuur (GMN) en de Curaçaose Huisartsen Vereniging (CHV) hebben de afgelopen maanden intens onderhandeld. Uit deze onderhandelingen is een gezamenlijk voorstel opgesteld voor de minister van GMN, Jacinta Scoop-Constancia (MFK).

 

,,De minister van GMN moet dit voorstel nog bestuderen en indien akkoord bevonden aan de Raad van Ministers voorleggen. Ik verwacht op korte termijn een reactie van de minister te ontvangen”, aldus Homan Jeung, voorzitter van de CHV, die hiermee reageert op een artikel in de ochtendkrant Extra gisteren.

,,Er klopt weinig van dat bericht”, aldus Jeung. In dit artikel wordt gesproken over een akkoord dat het honorarium voor huisartsen dat door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt betaald omhoog gaat van 134 naar 180 gulden per patiënt per jaar.

Jeung: ,,Het bericht bevat een paar kwalijke fouten. Ten eerste betreft het genoemde bedrag geen honorarium maar een abonnementstarief. Dit bedrag bestaat uit een kostendeel en een vergoeding voor de huisarts. Ten tweede wordt per abuis gesteld dat het tarief van de SVB van 134 opgetrokken wordt naar 180. Het abonnementstarief van 134 gulden is het tarief dat sinds 2000 geldt voor de PP-verzekerden. De suggestie die zo wordt gewekt, dat de huisartsen er flink op vooruit gaan, is verkeerd.”

,,De realiteit is dat het voorgestelde tarief een onderhandelingsresultaat is waarbij rekening is gehouden met een ingrijpende stelselherziening en waarbij de CHV in het algemeen belang vergaande concessies heeft gedaan”, zo voegt de voorzitter van de belangenvereniging er tot slot nog aan toe.

Bron: Antilaans Dagblad

Groen licht coalitie naast verhoging van pensioenleeftijd naar 65 jaar

Willemstad – In het coalitieberaad in de Staten is gisteren besloten om akkoord te gaan met extra maatregelen om het noodlijdende fonds van de algemene ouderdomsvoorziening (AOV) te  redden.

 

Uit welingelichte bron is vernomen dat de coalitie van MFK, PS en MAN groen licht heeft gegeven aan het voorstel voor een premieverhoging van 2 procent per 1 januari 2013, waarmee de totale premie 15 procent wordt. Nu is de premie dus 13 procent, waarvan het  werkgeversaandeel 7 procent en het werknemersaandeel 6 procent bedraagt. Ook is besloten dat de uitkering geïndexeerd wordt met een percentage gebaseerd op de reële economische groei en niet de nominale groei. Met deze uitkomst van het beraad van Statenleden zal deze week nog een beslissing worden genomen in de ministerraad. In opdracht van de Raad van Ministers is op 14 maart 2012 een AOVadviesgroep in het leven geroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van de ministeries van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn (SOAW), Financiën, Economische Ontwikkeling, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Ambtenaren Pensioenfonds Curaçao (APC). De groep staat onder leiding van voorzitter Victor Monk van de Commissie Oudedagsvoorziening. Het advies beschrijft een tweetal scenario’s waarbij de commissie direct haar voorkeur heeft uitgesproken voor één van de twee, waarmee de coalitie uiteindelijk ook akkoord is gegaan. Aanleiding voor de opdracht aan de commissie was de melding van de SVB in maart dat het tekort van het AOVfonds in 2011 circa 60 miljoen gulden groter is dan het tekort waarop de regering in januari 2012 besloot akkoord te gaan met een leeftijdsverhoging naar 65 jaar. Aanvullende maatregelen waren en zijn dus noodzakelijk.

 

Wie gaat dat betalen?

Het is nog niet duidelijk of de werkgever of de werknemer de premieverhoging van twee procent gaat betalen. Uit welingelichte bron wordt vernomen dat in het advies hierover is gesteld dat de verdeling van de premieverhoging over de werknemer of de werkgever een politieke keuze is die nog ingevuld moet worden. Hierbij zal wel rekening gehouden moeten worden met de economische consequenties. In het algemeen wordt door de commissie gesteld dat de premieverhoging van twee procent op de economische ontwikkelingen te verwaarlozen is, onder de voorwaarde dat de premie voor de basisverzekering niet wordt verhoogd en de voorgestelde kostenbeheersende maatregelen doorgevoerd worden.

Het ministerie voor EO stelt hierover dat als de werkgevers belast worden met de twee procent verhoging, in combinatie met een verlaging van het tarief voor de winstbelasting, het macro-economische effect vrijwel nihil is. Maar, zo wordt gesteld, de AOV-adviesgroep moet er wel rekening mee houden dat als de premieverhoging ten laste wordt gebracht aan de werkgever, dit een verlaging van de inkomsten op winstbelasting inhoudt. De premieverhoging verhoogt namelijk de loonkosten voor werkgevers met als gevolg een lagere winst. Hierdoor wordt er weer minder geïnvesteerd in de economie. Wordt de premie verdeeld over werkgevers en werknemers, dan is het macro-economische effect hiervan negatiever. Het zal effect hebben op de koopkracht van werknemers die hiertegenover geen compensatie zien, zoals dat wel het geval is bij de werkgevers.

Bron: Antiliaans Dagblad

Ons politiek systeem

Bij de verkiezingen gaan de burgers naar het stemlokaal en kiezen zogenaamd onze volksvertegenwoordigers en dat zijn onze 21 statenleden. Deze statenleden vormen een coalitie en een oppositie en deze bepaalt de ministers, onze beleidsmakers. Controle van dit beleid gebeurt door de 21 statenleden. Democratie houd oa  voor deze statenleden in, luisteren naar elkaar en uiteindelijk volgt er een stemming, waarbij de meerderheid bepalend is. Bij de laatste verkiezingen zijn 66% gaan stemmen en dus 34% niet. Om gekozen te worden als statenlid heb je 3540 stemmen nodig. De volgende personen hebben dit gehaald: De Jongh-Elhage 15563, Wiels 12132, Schotte 10570, Eisden 3852. Dus slechts drie statenleden. De overige 18 statenleden waarvan het aantal individuele stemmen kan varieren tussen nul en minder dan de kiesdeler zijn dus afhankelijk van de stemmen uitgebracht in principe op de nummer één van de lijst. Voorbeeld van de MFK: de heer Schotte en de nummers twee en drie op de lijst van MFK zijn minister geworden, dus zijn alle statenleden van de MFK met elk minder dan 800 stemmen afhankelijke statenleden geworden van de stemmen op andere personen. Vraag is dan ook wat blijft er over van de onafhankelijkheid van onze statenleden? Wat gebeurt er nu als in de regering ondemocratisch handelen plaats vind? Dan zouden de statenleden als controle orgaan moeten optreden, maar dat is tegen hun eigen gekozen leden in. Praktijk is dan ook dat dat niet gebeurt en dat het misschien gebeurt bij heel erg ondemocratisch handelen. Neem maar het voorbeeld van Suriname. Met andere woorden als er een dictator tussen zit is het maar de vraag wanneer die gestopt zal worden. Zo lang deze het voor elkaar krijgt dat  binnen de regels van de andere controlerende organen te blijven, kan je het heel ver schoppen in ons politiek systeem. Wanneer zal een statenlid (met bv 100 stemmen  en een staten salaris veel hoger dan daarvoor, pensioenregeling enz) opstaan als zijn of haar normen worden aangetast? Hoe afhankelijker men is hoe minder kans, maar in ons systeem hebben we de afhankelijkheid standaard ingebouwd. De kiezer kan eventueel optreden na 4 jaar. Uitspraak bv van onze minister president ik ben gekozen en jij niet, bv tegen de directeur van de Centrale bank. De Winkler Prince encyclopedie zegt het volgende: “politiek en maatschappelijke democratie lijkt dan ook niet mogelijk zonder een behoorlijke levensstandaard, morele training en een betrekkelijk hoog beschavingspeil van een volk als geheel”. We hebben een screeningsprocedure in het leven geroepen voor ministers, maar onze minister president grijpt in en heeft het geluk aan zijn zijnde dat deze screening onvoldoende is vastgelegd, waardoor bv de Gouverneur onvoldoende wettelijke gronden heeft om in te grijpen. Grijpt een van de 11 statenleden in van de coalitie, omdat diens normen en waarden hierdoor zijn aangetast? Het Koninkrijk heeft de waarborgfunctie op behoorlijk bestuur, maar ook die grijpt niet in of misschien pas als het te laat is. De huidige nederlands regering heeft al helemaal geen trek om in te grijpen, met als redenatie je bent eerst zelf verantwoordelijk. Dus zitten we in een visieuze cirkel. De tijd zal helaas leren denk ik hoe we hieruit komen.
Henk Pasman

Brandpunt reportage

 

GELEZEN DE commentaren van Stella van Rijn, secretarisgeneraal algemene zaken van de regering-Curaçao, en Dean Rozier, fractieleider MFK.

Samengevat: er is democratie op Curaçao, beschuldigingen zijn onjuist en getoetst en onderzocht in het verleden, laten we ophouden hierover en overgaan tot de orde van de dag. Mijn probleem en met mij echt vele anderen is dat democratie betekent luisteren naar elkaar en antwoord geven op vragen, in dit geval die leven in de gemeenschap. Helemaal mee eens dat het een en ander complex is.

Ik wil het dan ook eenvoudig houden en stel de volgende vragen en vertrouw erop dat hier van beiden een antwoord op komt.

* Feit is dat de heer Schotte verschillende veroordelingen gehad heeft in het verleden,

* Feit is dat de directeur van de Veiligheidsdienst aan de kant is gezet.

* Feit is dat een aantal ministers een betalingsregeling getroffen hebben met de belastingsdienst nadat ze minister zijn geworden,

* Feit is dat het niet om luttele bedragen gaat maar om hoeveel? Feit is dat de ministers benoemd zijn voordat de screening was afgesloten.

* Feit is dat de gouverneur vanwege deze laatste omstandigheden en dat er een regeling is afgesproken, akkoord is gegaan.

*  Feit is dat de screeningswetgeving op 10-10-2010 nog niet was overgedragen naar het land Curaçao.

* Feit is dat we niet weten wat de afbetalingsregeling precies inhoudt en of het ministersalaris voldoende is om dit binnen enkele maanden af te lossen.

* Feit is dat als je het hebt over honderdduizenden guldens schuld eenieder de vraag kan stellen over de integriteit van dergelijke ministers. Feit is dat de zakelijke en criminele wereld veel geld heeft.

Vraag is nu het volgende:

a) Is de screeningsregeling voor ministers nu officieel geregeld?

b) Kan een minister dus niet meer aantreden voordat de screening is afgesloten?

c) Wat is het maximum aanvaardbare bedrag aan schulden en in het bijzonder belastingschulden die hierin genoemd zijn?

Waarbij ik zelf denk dat deze aanvaardbare bedragen binnen drie maanden moeten zijn afgelost.

d) Komen de heer Schotte en de andere huidige ministers door deze screening bij een volgend ministerschap?

e) Als je op dit laatste geen antwoord kunt geven vanwege het feit dat het screenen door de Veiligheidsdienst uitgevoerd dient te worden, is deze regering dan bereid om deze screening alsnog op dit moment te laten uitvoeren volgens deze nieuwe regels?

f) Kan deze regeling geplaatst worden op de website van de overheid, zodat we met zijn allen democratisch geïnformeerd zijn?

 

Henk Pasman

Aqualectra wacht op uitsluitsel aanpassing tarieven

 

WILLEMSTAD — Aqualectra en Bureau Telecommunicatie en Post (BTP) zijn in bespreking om maandelijks gegevens te overleggen zodat de toezichthouder van de energiemarkt beter zicht krijgt op de cijfers van het nutsbedrijf. Momenteel berekent BTP maandelijks de brandstofprijzen op basis van de fluctuerende olieprijs per vat op de wereldmarkt. Deze brandstofprijsaanpassingen hebben ook invloed op Aqualectra. De exacte impact kan Aqualectra-directeur Darick Jonis niet uit de doeken doen.

De brandstofprijzen zijn de afgelopen twee maanden achtereenvolgens sterk gestegen. In het verleden, voor de staatkundige vernieuwing, stuurde Aqualectra een voorstel voor de aanpassing van de tarieven van water en elektriciteit naar de Dienst Economische Zaken. Deze werd door hen berekend en van advies voorzien. Uiteindelijk besloot de gedeputeerde van Overheids-nv’s over de tariefsaanpassing. Nu zijn de rollen omgedraaid. Toezichthouder BTP bepaalt de nutstarieven. Volgens Jonis telt sinds begin april de zwaarte van de brandstofkosten zwaarder aan. Het nutsbedrijf bevindt zich in een delicate situatie. Desondanks zegt Jonis de kortetermijnschulden te kunnen betalen. Hij hoopt dat de toezichthouder rationeel en onafhankelijk een standpunt inneemt over de aanpassing van de tarieven.

Het belangrijkste is dat we uitsluitsel krijgen over de aanpassing van de tarieven. Op basis daarvan kunnen we voortborduren”, aldus Jonis die zich op de vlakte houdt. De Aqualectra-directeur wil niet vooruitlopen op het standpunt van BTP. De tarieven van water en elektriciteit zijn voor het laatst in april vorig jaar aangepast. Toen besloot de regering om de elektriciteitstarieven met 5 cent per Kwh te verlagen. Dat leverde het bedrijf vorig jaar een verlies van 90 miljoen gulden aan inkomsten op.

Cooper: ‘Ctex is goed voor lokale economie’

WILLEMSTAD — De vestiging van de Curaçao Technology Exchange (Ctex) zal een welkome bijdrageleveren aan de lokale economie. Dit was de centrale boodschap van minister Charles Cooper (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, MAN) in zijn toespraak bij de eerste steenlegging van het project in Mahuma.

Cooper wees op vele voordelen die de bouw en vestiging van Ctex voor Curaçao met zich mee zullen brengen. Hij stond stil bij onder meer extra werkgelegenheid, diversificatie van de lokale economie en stelde dat Ctex ervoor zal zorgen dat het eiland een leidende rol in de regio gaat spelen. Cooper haalde ook het voorbeeld aan van de Verenigde Staten, grote internetbedrijven voor veel voordelen voor kleine steden hebben gezorgd. Deze hebben niet alleen tot extra
werkgelegenheid geleid, maar hebben ook voor allerlei spin off-effecten gezorgd.
Volgens Cooper heeft Curaçao alle noodzakelijke instrumenten om uit te kunnen groeien tot een grote handelshub in het Caribisch gebied. Dit moet volgens de  minister ook op technologisch gebied gaan gebeuren.

Het stuk land waar wij nu op staan moet als een nieuwe adem gaan gelden voor een nieuwe groep ondernemers, een nieuwe soort bedrijven en een plaats waar wereldbedrijven zich kunnen vestigen.
Hier hebben zij rust en zij kunnen erop rekenen dat zij hier een faciliteit van wereldklasse hebben waar zij op een veilige en rustige manier zaken kunnen doen.”

Op het terrein in Mahuma moet een datacenter van hoogtechnologische waarde komen, dat aan internationale eisen zal kunnen voldoen.
Dezelfde eisen, aldus Cooper, die door internationale bedrijven als standaard worden geëist. Hij benadrukte dat Ctex veel meer dan een opslagruimte voor digitale  gegevens zal zijn. Zo wordt in het complex een teleconferencing netwerk gehuisvest.
Een van de andere sprekers was Girobank-directeur Eric Garcia, die benadrukte dat Ctex de potentie heeft om een nieuwe economische pilaar van Curaçao te worden.
Het is de bedoeling dat het datacenter in de eerste helft van 2013 operationeel zal zijn. Aan het project werken onder meer Schneider Electric en Cisco mee.

Hoofdaannemer is het Curaçaose aannemersbedrijf Dusron Bouwbedrijf.
De vier gebouwen die deel gaan uitmaken van het datacenter, zullen op zes onderzeese kabels worden aangesloten.