Dagelijks archief: 21 april 2012

Ouderen uitgesloten van koopkrachttegemoetkoming

 

KRALENDIJK — Ouderen, die in Caribisch Nederland wonen, komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming op grond van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (Wmkob). Om een beroep te kunnen doen op de koopkrachttegemoetkoming moet de oudere aan kunnen tonen, dat tenminste 90 procent van zijn wereldinkomen in Nederland aan de belastingheffing is onderworpen. Dat antwoordt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Henk Kamp, op vragen van het Tweede kamerlid Ed Groot (PvdA).

 

Caribisch Nederland valt niet onder ‘Nederland’ voor wat betreft de koopkrachttegemoetkoming, schrijft Kamp. Het valt onder ‘buitenland’.

De minister verwijst naar een uitspraak van de rechtbank van Haarlem van 3 april. In een zaak, aangespannen door een inwoner van Bonaire, heeft de rechtbank vastgesteld dat de eiser in ieder geval niet als binnenlandse belastingplichtige in de zin van artikel 1, onderdeel b, van de Wmkob is aan te merken. Voor de toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet Inkomstenbelasting (IB 2001) kan eiser immers niet worden aangemerkt als inwoner van Nederland, nu het in deze bepaling gehanteerde begrip ‘Nederland’ op grond van artikel 2, derde lid, onderdeel d, onder 3°, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) moet worden gelezen als het in Europa gelegen deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Volgens de rechter kan eiser slechts recht doen gelden op toepassing van de Wmkob, indien hij als buitenlandse belastingplichtige in de zin van de Wmkob is aan te merken. De vraag waarvoor de rechtbank zich in dit verband ziet gesteld, is wat onder ‘Nederland’ in artikel 1, onderdeel c, van de Wmkob moet worden begrepen. De rechtbank heeft hierbij in aanmerking genomen dat in artikel 1, onderdelen b en c van de Wmkob naar artikel 2.1 van de Wet IB 2001 wordt verwezen. Daarop zijn de bepalingen van de Awr wel van toepassing. In de toelichting op artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen staat vermeld, dat onder buitenland in dit verband ook worden verstaan de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba.

De rechtbank oordeelt daarom dat de BES-eilanden niet vallen onder het begrip ‘Nederland’ van artikel 1, onderdeel c, van de Wmkob. Tussen Nederland en Caribisch Nederland bestaat geen sociaal zekerheidsverdrag. Tot 1 juni 2011 werd de koopkrachttegemoetkoming toegekend aan alle ouderen die AOW ontvingen.

Met ingang van 1 juni 2011 heeft de wetgever de tegemoetkoming in een aparte wet geregeld, de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen. De tegemoetkoming is vanaf dat moment gekoppeld aan het al dan niet belastingplichtig zijn in Nederland.

Door deze wijziging verviel voor AOW-ers die in het buitenland wonen het recht op de tegemoetkoming, als zij voor minder dan 90 procent belastingplichtig zijn in Nederland. De tegemoetkoming is ongeveer 33 euro per maand.

Boekenmarkt bij het asiel

 

WILLEMSTAD — Het Dierenasiel op Parera organiseert op zaterdag 5 mei weer een boekenmarkt.

Omdat het bijna moederdag is, worden boeken voor een gulden verkocht en zijn er heerlijke cakes te koop. Voor elke moeder is er een verrassing. Ook kunnen bezoekers komen kijken naar de honden, die in het asiel verblijven en een nieuw baasje zoeken. De kinderen kunnen geschminkt worden. Op de boekenmarkt zijn veel Nederlandse, Engelse, kinder- en stripboeken te koop.

De markt is van negen (9) uur ‘s morgens tot een (1) uur ‘s middags.

Van der Dijs doet aangifte tegen Leeflang

Omayra Leeflang

Van der Dijs doet aangifte tegen Leeflang

WILLEMSTAD — Omayra Leeflang wordt beschuldigd van smaad, belediging en laster. Oswald van der Dijs heeft gisteren aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM). Op Facebook en via persberichten heeft Leeflang de directeur van Lovers, tevens president-commissaris bij Aqualectra en Refineria di Kòrsou (RdK), een boef genoemd. Verder lezen

Ingezonden: Exorcisme Osepa blijft blunderen

Typish voor een minister van het kabinet-Schotte om niet op de inhoud te reageren als hem wordt gevraagd wat hij bedoelt met de uitspraak geen weg onbenut te laten om vrije meningsuiting van Leeflang aan te pakken. Overigens wordt hij tijdens het interview met de journalist van Radio Nederland Wereldomroep betrapt op een aperte leugen als hij keihard beweert:

Ik heb de aanklacht die is ingediend door mevrouw Leeflang bij Amnesty International zorgvuldig bestudeerd.”

Niets is minder waar, want de indiening van de klacht is wel aangekondigd maar heeft nog niet plaatsgevonden.

De minister werpt zich vervolgens in een ingezonden brief op als exorcist en meent te weten wie bezeten is. Waarom hij als exorcist zijn partijleider, die zich herhaaldelijk schuldig heeft gemaakt aan oplichting met creditcards en daarvoor ook is veroordeeld, niet heeft kunnen bevrijden is een enigma.

Curaçao zit echter door die ‘omissie’ van deze exorcist met een premier die binnen amper 18 maanden alle belangrijke instituten van onze democratische rechtstaat heeft kapotgemaakt. De laatste ruïne is de VDC, die nu onder toezicht staat van de Nederlandse AIVD, terwijl er een strijd gevoerd wordt om de Centrale Bank buiten de macht van de Italiaanse maffia te houden.

Onze exorcisme minister is duidelijk de weg kwijt. Want terwijl hij driftig nog op zoek is naar allerlei middelen om de geïnterviewde ministers aan te pakken als straf voor het zogenaamd naar buiten brengen van ‘interne aangelegenheden’ wordt onder zijn neus en tijdens zijn bestuursperiode de al bijna 60-jarige autonome VDC onder toezicht gesteld van de Nederlandse AIVD, vanwege de afbraak die zijn partijleider daar heeft aangericht. Deze blunder mag onze exorcisme minister Sheldry Osepa straks op zijn CV plaatsen, naast het feit dat het hem niet gelukt is noch zijn partijleider noch Curaçao te bevrijden van een premier die niet ministeriabel is.

Overigens is de exorcisme gevolmachtigde minister waarschijnlijk zo ‘intern verblind’ dat het hem helemaal ontgaan is dat ook de VS zich zorgen maakt over de integriteit van de regering- Schotte naar aanleiding van het rapport Rosenmoller en dat ook vermeldt in de publicatie van maart dit jaar van het State Department.

Wat moet ons land met een dergelijke gevolmachtigde minister?

OMAYRA LEEFLANG

Curaçao

Pais: Nooit sterke basis voor monetaire unie

 

WILLEMSTAD — Voor de leider van de extraparlementaire politieke partij Pais, Alex Rosaria, is het geen wonder dat de monetaire unie tussen Curaçao en St. Maarten niet functioneert. Er was nooit een sterke economische basis voor de samenwerking, aldus Pais.

Rosaria zegt dat hij in 2006 al had voorspeld dat de monetaire unie niet zou slagen. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) was een politieke wens, maar economische basisregels wijzen uit dat een dergelijke samenwerking niet geforceerd kan plaatsvinden, aldus de Pais-voorman.

Een monetaire unie is normaliter niet alleen de laatste fase van samenwerking en harmonisatie van een macro-economisch beleid. Om deze reden is de Europese monetaire unie tot stand gekomen nadat de Europese landen al vijftig jaar lang samen hadden gewerkt.

Curaçao en St. Maarten zijn in een avontuur van monetaire unie gestapt zonder ooit te hebben gewerkt aan de harmonisatie en/of coördinatie van hun macro-economisch beleid, zegt Rosaria.

Om op korte termijn weer uit de monetaire unie te stappen heeft ook negatieve gevolgen, vervolgt Rosaria. “Het vertrouwen in Curaçao daalt en het zal veel geld en energie kosten om een centrale bank voor Curaçao op te zetten. Geld en energie die gestoken hadden kunnen worden in economische vooruitgang.”

Daal tekent bezwaar aan

 

WILLEMSTAD — Harold Daal gaat niet akkoord met het voorstel van de Raad van Ministers (RvM) om hem eervol te ontheffen van zijn functie als diensthoofd van de afdeling Publieke Zaken (Kranshi). Dit stelt zijn advocaat Roy Bottse. Daal heeft bezwaar aangetekend tegen het voornemen van de ministerraad om hem te ontheffen van zijn functie en hem een andere functie, die hij zelf kan uitkiezen, binnen het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) aan te bieden.

Daal zit sinds enige maanden thuis, nadat hij door de minister van BPD, Carlos Monk (PS), met verplichte vakantie is gestuurd. Aanleiding voor deze maatregel van de minister was het feit dat een aantal werknemers van Kranshi weigerde om onder Daal te werken. Een deel van het personeel legde het werk neer en meldde zich bij het gebouw van vakbond Abvo te Brievengat.

Tijdens de verplichte vakantie van Daal stelde Monk een commissie in, die een onderzoek moest doen naar het optreden van het diensthoofd bij Kranshi. Het onderzoek, waar Daal geen medewerking aan heeft verleend omdat hij zijn vraagtekens zette bij de objectiviteit van consultants die door de minister waren ingehuurd, was voor de Raad van Ministers aanleiding om te concluderen dat er ‘geen draagvlak’ was voor het aanblijven van Daal bij Kranshi.

Volgens advocaat Bottse heeft zijn cliënt bezwaar aangetekend tegen het voornemen van de regering. Hij spreekt in dit geval van een voornemen, omdat er nog geen formeel besluit is genomen in deze zaak. Daal kan zich niet vinden in de conclusie dat er geen draagvlak meer is voor zijn aanblijven bij Kranshi als diensthoofd . Volgens Bottse blijft Daal voorlopig thuis in afwachting van de behandeling van het bezwaar, dat hij tegen het voornemen van de regering heeft ingediend, maar ook in afwachting van de beslissingen van de regering in deze zaak.

 

Bron: Amigoe

Protest tegen foto’s Miss Curaçao Teenager

 

WILLEMSTAD — Het publiek kan al een poosje via Facebook stemmen voor zijn of haar favoriete kandidaat voor de titel van Miss Curaçao Teenager 2012. Maar de foto’s van de meisjes worden door de Stichting Kinderbescherming ‘provocerend’ genoemd.

De verkiezing wordt georganiseerd door de International Beauty and Fashion Foundation. De tieners zijn al twee maanden in voorbereiding en een professioneel team staat tot hun beschikking.

Op de Facebook-pagina Miss. Curaçao.Teenager staat een fotogalerij van de kandidaten. Ze zijn mooi opgemaakt, hun haar is perfect gekapt en ze dragen prachtige avondjurken. Ze zien er alleen niet meer uit als tieners, maar als tien jaar oudere mondaine vrouwen die provocerend hun boezem tonen. Althans, zo omschrijft de Stichting Kinderbescherming het. In een persbericht heeft voorzitter Louise Reed haar afkeuring geuit. Reed noemt het een vorm van exploitatie van kinderen door twijfelachtige organisaties. De ouders van de meisjes zijn medeverantwoordelijk, want die geven toestemming voor dergelijke foto’s. De voorzitter vraagt zich af waarom deze middelbare scholieren zich op deze manier moeten vertonen. Ze wijst op mogelijke gevolgen van misbruik, die dit soort foto’s met zich meebrengen en de toekomst van een deelneemster kunnen verknoeien. Reed doet een oproep aan de overheid om haar verantwoordelijkheid te nemen om de rechten van kinderen te beschermen.

Papieren tijdig regelen voor vertrek minderjarigen

 

Voogdijraad:

WILLEMSTAD — De Voogdijraad ziet zich wederom geconfronteerd met zaken waarbij de papieren voor minderjarigen, die naar Nederland vertrekken, niet tijdig geregeld zijn.

Vandaar dat de instelling een oproep doet aan ouders of voogden om alle papieren in orde te hebben voor vertrek en daarna pas het ticket te kopen, zodat het kind niet de dupe wordt. Voor kinderen onder de 18 moet bij de Voogdijraad de ‘Verklaring van geen bezwaar’ worden ingevuld. Dit is nodig om van de leerplichtambtenaar een verklaring te krijgen en van Kranshi de verklaring dat het kind uitgeschreven kan worden. Alleen met deze documenten mag het kind het eiland verlaten om in Nederland te gaan wonen. Dat geldt ook voor bursalen die nog geen 18 jaar zijn. Zowel op Curaçao als in Nederland vindt onderzoek plaats of de plek waar het kind gaat wonen optimale zorg biedt en voldoet aan de protocollen die gesloten zijn. Als de uitkomst positief is, gaat er een verzoek naar de rechter om de voogdij over te dragen aan de personen in Nederland. De ambtenaar van de Voogdijraad begeleidt dit proces, dat maximaal vijf maanden beslaat. De ouders of voogd moeten een geldige identificatie hebben, een familie- of trouwboek of een geboorteakte van het kind en in geval van een voogd ook het rechterlijk bevel hieromtrent. Verder moet er een kopie zijn van het paspoort van de toekomstige voogd en een bewijs van de gemeente waar hij of zij ingeschreven staat. Daarnaast moet er een gelegaliseerde verklaring van de nieuwe voogd overgelegd worden, waarin staat dat hij of zij garant staat voor de zorg voor de minderjarige. Aan ouders of voogden en minderjarigen, voor wie het bovenstaande geldt maar die het proces nog niet in gang hebben gezet, wordt verzocht zich zo snel mogelijk tot de Voogdijraad te wenden voor de Verklaring van geen bezwaar. Dit kan van maandag tot donderdag tussen acht en tien uur ‘s morgens.

Meer informatie via telefoonnummer 461-6166, toestel 222.

Ultimatum voor Aqualectra

 

Stafvakbond eist betaling prestatiebeloning

WILLEMSTAD — Aqualectra moet voor maandag twaalf uur ‘s middags een antwoord geven aan SEU, de vakbond voor de staf van Aqualectra, over het openbreken van de cao. Dat schrijft Errold Bishop, de voorzitter van SEU, in een brief aan Aqualectradirecteur Darick Jonis. Als de vakbond geen reactie ontvangt dan is de directie verantwoordelijk voor alle gevolgen, aldus Bishop.

Volgens het SEU-bestuur mag het personeel niet de dupe worden van de turbulentie binnen Aqualectra, buiten de wil van de werknemers om.

Werknemers betalen al voor de bestaande druk zowel op als buiten het werk en accepteren het niet dat er aan hun arbeidsvoorwaarden wordt getornd als gevolg van fouten en/of getreuzel van de directie”, zegt Bishop.

De vakbond wil dat de directie terugkomt op haar standpunt en overgaat tot betaling van de prestatiebeloning. Volgens Aqualectra zijn de evaluatiecycli van de afgelopen jaren (2010 en 2011) niet volgens de cao verlopen. Daardoor zouden de werknemers geen aanspraak kunnen maken op de prestatiebeloning. De vakbond heeft verscheidene keren aangegeven dat als er niet aan de evaluatiecyclus wordt voldaan, de directie toch verplicht is om de prestatiebeloning uit te keren. Dat is ook de voorgaande jaren gebeurd.

SEU heeft de indruk dat de evaluatieprocedure met opzet wordt uitgesteld om zo het uitstel van betaling te kunnen rechtvaardigen. Hetzelfde geldt ook voor het functieaanbod en het proces om hiertegen in beroep te gaan. Ook dit proces mislukt dit jaar.

SEU stelt de directie bij voorbaat verantwoordelijk voor deze mislukking. De vakbond meent dat de prestatiebeloning op grond van een consequent beleid aan al het personeel zou moeten worden uitgekeerd. Verder stelt de vakbond dat het personeel de beloning verdient, omdat zij ondanks de enorme prestatiedruk, frustraties en aanvallen op het bedrijf toch goed hebben gefunctioneerd. De vakbond verwacht dan ook juist van deze directie begrip voor de situatie, waarin het personeel verkeert. Het argument, dat het bedrijf vanwege de financiële situatie niet in staat is om te betalen, is niet aan de orde.

Het bedrijf betaalt wel miljoenen guldens aan degenen die zij van wanbeleid beschuldigen, maar is niet bereid om degenen die het bedrijf in deze turbulente tijd staande houden te betalen, aldus de vakbond.

Zelfs de oud-financieel directeur heeft publiekelijk geuit dat hij hoogst verbaasd was dat hij zoveel geld heeft ontvangen voor de korte tijd waarin hij deel uitmaakte van de directie”, zegt Bishop.

De vakbond verwacht voor aanstaande maandag twaalf uur ‘s middags een reactie van de directie.

Acties sluit de vakbond niet uit.

Bron: Amigoe

Wilders blaast gedoogcoalitie op

 
Wilders blaast gedoogcoalitie onverwachts op PVV-leider Geert Wilders heeft volkomen onverwacht het coalitieberaad over forse extra bezuinigingen in 2013 opgeblazen. Het minderheidskabinet-Rutte rest nu waarschijnlijk niets anders dan nieuwe verkiezingen uit te schrijven. en VVD-leider Mark Rutte en CDA-vicepremier Maxime Verhagen reageerden met nauwelijks bedwongen woede op het opstappen van Wilders. Die liet gistermiddag kort na de hervatting van het beraad in het Catshuis weten het bezuinigingspakket van in totaal 14,2 miljard euro niet voor zijn rekening te kunnen nemen. Vooral ouderen kwamen er in zijn ogen te bekaaid af. Hij gaf de schuld aan de ‘onzinnige eisen van de Europese Unie, om het begrotingstekort naar drie procent terug te brengen. Met de breuk is ook een einde gekomen aan de gedoogconstructie met de PVV. In feite is er sprake van een politieke crisis en zijn verkiezingen dit najaar onafwendbaar. De ministerraad gaat zich maandag beraden over de nieuwe situatie. Dinsdag komt er een Tweede Kamerdebat. VVD en CDA wijzen erop dat ondanks de politieke situatie drastische bezuinigingen geboden blijven, anders komt Nederland onder vuur te liggen op de financiële markten. In Den Haag is bezorgd én opgelucht gereageerd op het mislukken op het Catshuisoverleg. Maandag komt het kabinet bij elkaar en ook zijn er verschillende fractievergaderingen. Rutte heeft nog niet zijn ontslag aangeboden. Volgens VVD-fractieleider Stef Blok waren de onderhandelaars het de afgelopen weken eens geworden over pijnlijke ingrepen. De btw zou in totaal met 4,7 miljard euro omhoog gaan, de ambtenarensalarissen zouden worden bevroren (opbrengst 4 miljard) en in de zorg zou 1,8 miljard worden bezuinigd. Op ontwikkelingssamenwerking zou voor 750 miljoen worden gesnoeid. Volgens het Centraal Planbureau waren AOW’ers er volgend jaar 3 procent in koopkracht op achteruitgaan als het pakket was doorgegaan, waarover in het Catshuis is gepraat,. De gemiddelde Nederlander zou er 2,5 procent er op achteruit zijn gegaan.

Bron: RNW

Merien-Martha kan geen rechten ontlenen aan toezegging

 

WILLEMSTAD — Volgens oud-minister Norman Girigorie (PS) heeft hij Ardieth Merien-Martha nooit een functie in schaal 16 beloofd of zelfs een vaste aanstelling als ambtenaar.

Maanden na zijn aftreden heeft hij voor de medewerkster een verklaring opgesteld, waarin vermeld staat dat zij het project Vergunningenloket zou gaan trekken en verantwoording zou moeten afleggen aan de toenmalige implementatiemanager, de huidige minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Carlos Monk (PS).

Volgens Girigorie kan Merien-Martha geen rechten ontlenen aan deze verklaring. In de verklaring stelt Girigorie, dat hij in oktober 2010 een gesprek met Merien-Martha heeft gehad over haar betrokkenheid bij zijn kabinet. Toen is afgesproken dat zij belast zou worden met de opzet en implementatie van het nieuw te openen Vergunningenloket.

Zij zou voor een periode van minstens vier jaar werkzaamheden verrichten met als doel het genoemde project te realiseren en te monitoren na implementatie.

Voordat dit vastgelegd kon worden, was Girigorie als minister afgetreden. Deze verklaring heeft de oud-minister in maart vorig jaar opgesteld op verzoek van de medewerkster zelf. In die periode was Lia Willems hem als minister opgevolgd. Onder haar bewind moest Merien- Martha het veld ruimen. Pas toen Monk van implementatiemanager tot minister werd benoemd, kwam zij weer in zicht. Volgens Girigorie betrof het geen topfunctie en als trekker ging het om een verantwoordelijkheid voor een korte periode.

Uit de verklaring valt geenszins op te maken dat er een toezegging is gedaan voor een functie in schaal 16 en ook niet dat hieruit een benoeming als ambtenaar zou volgen”, aldus Girigorie.

Girigorie was in de periode van 10-10-2010 tot en met 21-01-2011 minister. Hij werd door de partij aan de kant gezet en moest daardoor aftreden. Lia Willems volgde hem op. Zij moest haar post afstaan, nadat zij haar echtgenoot mee wilde nemen op werkbezoek en nadat in de media bekend werd dat zij een vriendin een forse promotie had gegeven. Daarna volgde Monk haar op. Hij en Merien-Martha maakten deel uit van de in 2010 ter ziele gegane partij Niun Paso Atras.

Bron: Amigoe

Sport Surf Town herrijst op Sint Joris

 

Willemstad – De jaarlijkse internationale windsurfwedstrijd, de Curaçao Challenge staat over vier weken op het programma. De voorbereidingen voor dit evenement zijn in volle gang. De opbouw van ‘Surf Town’ is op Sint Joris in volle gang.

De Surf Town is een dorp met activiteiten, bars en muziek. Volgens de organisatie volledig in de stijl van de windsurfcultuur.

,,Een groot deel van Surf Town wordt van de grond af aan opgebouwd met onder andere hutten gemaakt van bamboe, bedekt met palmbladeren en versierd met beschilderde drijfhoutjes”, licht de organisatie toe.

Een grote groep surfers en liefhebbers van de sport hebben onlangs hard doorgewerkt om het grootste gedeelte af te krijgen.

De organisatie: ,,Omdat Kusters Trading zo onder de indruk was van het enthousiasme van deze zogenoemde Weekend Warriors, sponsorden zij bier, wijn en de T-shirts van de werkers”.

De organisatie wil een evenement neerzetten dat niet alleen draait om het windsurfen, maar vermaak biedt voor de hele familie, de hele dag door. Dit betekent gedurende vier dagen verschillende vormen van entertainment, waaronder een Kids Corner met speciale workshops, kitesurf-shows, wakeboardshows, SUP-races, live muziek in de avonden, surprise acts, kampvuren en dj’s. Het doel van dit evenement is Curaçao als windsurfbestemming te promoten.

,,De wedstrijd biedt een unieke kans voor lokale talenten om zich internationaal te profileren en geeft de jeugd een stimulans om te gaan windsurfen”, meent de organisatie.

De Curaçao Challenge vindt plaats van 17 tot en met 20 mei op drie verschillende locaties op Curaçao. Er strijden meer dan tachtig deelnemers in verschillende disciplines tegen elkaar, van slalomwedstrijden tot ‘spectaculair kunst- en vliegwerk’ in het freestyle surfen.

Voor alle informatie over het programma, alle activiteiten en de Surf Town, kan een bezoek worden gebracht aan de website van de organisatie. www.curacaochallenge.com

Havenbedrijf zoekt nieuwe directeur

 

Willemstad – Na het gedwongen vertrek van directeur Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy vorig jaar en de tijdelijke waarneming van de directie door Humberto de Castro, is havenbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA) nu een sollicitatieprocedure begonnen voor definitieve invulling van de directeursfunctie.

Daarvoor is de Advisory-tak van PwC in de arm genomen, die recentelijk wervingss plaatste. Geïnteresseerden moeten snel reageren, want al op 30 april sluit de mogelijkheid tot inzending van de sollicitatie. De directeur geeft niet alleen leiding aan overheids-nv CPA zelf, maar ook aan de dochteronderneming Kompania di Tou Kòrsou nv (KTK) – het sleepbotenbedrijf – en aan loodsenorganisatie Curaçao Pilots Organization nv. De statutair bestuurder is verantwoordelijk voor de visie, strategie en doelen van het havenbedrijf, dat voor Curaçao van grote economische waarde is. De directeur moet zorgen dat CPA zowel in technisch als in commercieel, financieel en operationeel opzicht optimaal draait. De geschikte kandidaat moet academisch geschoold zijn en ten minste tien jaar ervaring hebben in de scheepvaart, olieraffinage, olieopslag, doorvoerbusiness en toeristische industrie. Hij of zij moet op het hoogste niveau leiding kunnen geven; affiniteit hebben met de haven, het havenverkeer en de planning ervan. Maar dient ook passie te hebben voor het vak en in staat te zijn onder grote druk te functioneren.

Volgens velen voldeed de niet lang daarvoor aangestelde De Lannoy aan deze criteria. Maar met het aantreden van de regering Schotte in oktober 2010 en een nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) onder aanvoering van Amparo Dos Santos moest De Lannoy het veld ruimen.

De Lannoy vocht zijn ontslag aan en kreeg via het gerecht een vergoeding van zijn voormalige werkgever CPA. Het begon eerst goed voor de Lannoy, stelt ook zijn advocaat Sergio Saleh, nadat hij het roer overnam van Richard Lopez Ramirez en Agustin Diaz – die eind 2010 met pensioen gingen – en daarvoor al enige tijd speciaal was ingewerkt als counterpart van de directie. De Lannoy zelf had eerder leiding gegeven bij KTK.

Met de regering van premier Gerrit Schotte (MFK) ‘veranderde er veel’ en was het ontslag van De Lannoy ‘een vooraf vastgesteld plan’.

,,Alle directeuren van overheidsvennootschappen en overheidsstichtingen moesten het veld ruimen. De Lannoy was de eerste in de rij”, meent Saleh.

Zo begon het volgens hem al met de aanstelling van de RvC bij CPA, waarbij president-commissaris Dos Santos al vóóraf in de media aangaf ‘dat óók De Lannoy’s ontslag onontkoombaar is’ in verband met de nieuwe politieke bestuurssamenstelling en de nieuwe politieke realiteit. De RvC en vooral de voorzitter gebruikten daarvoor een rapport van accountant Terry Hernandez, die overigens onderzoek zou doen naar onrechtmatigheden vanaf 2006, dus voornamelijk van de Lannoy’s voorgangers Lopez Ramirez en Diaz. Na De Lannoy werd tijdelijk een interim-directeur aangesteld bij CPA Humberto de Castro.

 

Bron: Amigoe

Aqualectra reageert op uitlatingen

 

Willemstad – Het energiebedrijf Aqualectra informeert het publiek altijd bij stroomonderbrekingen. Dit zegt Sharo Bikker, persvoorlichter bij Aqualectra in een schriftelijke reactie op de uitlatingen van advocaat Gerrit Scheper aan deze krant.

,,Afgelopen maandag en dinsdag heeft Aqualectra wel degelijk middels diverse radiostations en andere media geïnformeerd over de stroomuitval”, aldus Bikker.

,,Bij geplande stroomonderbrekingen bijvoorbeeld in verband met projecten of onderhoud geschiedt de informatievoorziening middels s wekelijks in de lokale dagbladen. Bij ongeplande stroomonderbrekingen wordt het publiek direct via radio, televisie, Facebook ( wel met hun vriend zijn .red kkc), overige websites en kranten geïnformeerd. Onverwachte stroomuitvallen, zoals die van afgelopen maandag en dinsdag, kunnen immers niet van tevoren aangegeven worden en ook niet in welke wijken de stroom uit zal vallen, daar het beveiligingssysteem van het elektriciteitsnet automatisch bepaalde wijken uitschakelt. Dit hangt mede af van het uur van de dag, hoe groot het tekort is, hoe snel de machines weer terug opgestart worden.”

Volgens Bikker is het dus geen vaststaand gegeven dat het altijd om dezelfde wijken gaat; een dergelijke schakellijst waarover in de wandelgangen wordt gesproken is er dus niet. Bikker legt uit dat wanneer duidelijk is hoeveel capaciteit is uitgevallen, het energiebedrijf dan pas overgaat tot het schakelen. Dit is niet al meteen bij de eerste uitval.

Bikker hervat: ,,Bij het schakelsysteem overdag wordt er rekening gehouden om zoveel mogelijk de woonwijken uit te schakelen en om het bedrijfsleven en industrieën te laten draaien. Is er een tekort buiten kantoortijden, worden de bedrijven uitgeschakeld en blijven de woonwijken zoveel mogelijk met stroom.” Er moet volgens Bikker altijd met de grootte van het tekort van de stroomcapaciteit gehouden worden. Zo wordt er rekening gehouden met ziekenhuizen, om het ongemak zoveel mogelijk te vermijden. ,,

Stroomuitvallen wegens ‘loadshedding’ (tekort aan productiecapaciteit, red AD.) gebeuren zo snel bij de eerste wijken dat dit pas direct daarna gemeld kan worden. Aqualectra informeert in deze gevallen middels de radio, de snelste media in dit soort gevallen (indien je stroom hebt red. KKC).

Bij de eerstvolgende wijken die daarna aan de beurt komen voor uitschakelen worden deze wel van te voren aangegeven”, zegt Bikker, ,,maar dit hangt weer af van de samenloop van omstandigheden op dat moment. Ook van belang hierbij is hoe snel het tekort van productiecapaciteit weer opgevuld kan worden. Dus hoe snel andere machines – indien voorhanden – opgestart kunnen worden.”

Storingen in het distributienet kunnen ook niet van tevoren aangekondigd worden, volgens Bikker, daar deze ook onverwachts gebeuren en de oorzaak ook verschilt.

,,Aqualectra streeft ernaar de klant altijd zoveel en zo snel mogelijk van informatie te voorzien om het ongemak zo veel mogelijk te beperken”, aldus de persvoorlichter. Aqualectra is bereikbaar op telefoonnummer 4632000 (indien bereikbaar red. kkc), afdeling Communicatie 4625968 (indien bereikbaar red. kkc). Tijdens kantooruren de afdeling Storing op 08000135 (gratis en 24 uur per dag (wederom: indien bereikbaar red. kkc).

Premie Van der Veen om leugens te bedekken

Sulvaran: Overlast kippenfarm momenteel extreem

Sulvaran: Premie om Schotte’s leugens te bedekken

Willemstad – De ‘oprotpremie’ van een half miljoen gulden die Dieudonné ‘Neetje’ van der Veen heeft gekregen is om de leugens van Schotte te bedekken. Verder lezen

Vermenging van belangen Aqualectra

 

Eric de Vries gaat in zijn pleidooi nog verder in op de obligatielening die het bedrijf afsloot bij de Centrale Bank.

Uit een bijlage met de vastgestelde overeenkomst met de Antilliaanse Brouwerij bij de notaris wordt zijn vermeende belangenverstrengeling als bewijs aangevoerd. Casperson treedt hier op als secretaris van Vidanova.

De advocaat schrijft: ,,Het is weinig geloofwaardig dat Casperson dat terrein namens Vidanova koopt, vervolgens een huurovereenkomst namens Aqualectra onderhandelt en Aqualectra bindt aan overeenkomsten die Aqualectra over een periode van 15 jaar met koopoptie 240 miljoen gulden zullen kosten met een rendement van 7 procent per jaar.

Tot slot wordt uitvoerig stilgestaan bij de vermeende misstanden van USBZ waarvoor de advocaat dus ook getuigen wil opvoeren.

Bron: Antiliaans Dagblad

Aqualectra wil getuigen horen

 

Exorbitant hoge schadevergoeding geëist’

Willemstad – In de bodemprocedure van Anthon Casperson, ex-directeur van Aqualectra, tegen zijn voormalige werkgever heeft de advocaat van het nutsbedrijf, Eric de Vries, deze week verzocht te worden toegelaten tot het leveren van bewijs van al haar stellingen, zowel in conventie als in reconventie.

Daartoe is gevraagd getuigen te mogen opvoeren, waarna genoemd worden:

* Avelino Rodrigues van FTI,

* Wilfred Flocker (FCW legal),

* Oswald van der Dijs (president-commissaris Aqualectra),

* Werner Wiels (commissaris Aqualectra),

* Richard Doest (commissaris)

* en diverse werknemers van Aqualectra

* en de aan het bedrijf verbonden instelling voor ziektekostenregeling (USBZ).

,,Mede gelet op de privacy van met name betrokken werknemers zal Aqualectra daarbij bij gelegenheid het verzoek doen het getuigenverhoor achter gesloten deuren te laten plaatsvinden”, aldus De Vries.

In zijn pleitnota heeft hij aangevoerd dat Casperson geen ‘uitstekende bestuurder’ was. ,,Het is een raadsel hoe Casperson stelt voor Aqualectra betrouwbaar geconsolideerde jaarcijfers op te hebben gemaakt, terwijl de meegeconsolideerde jaarcijfers van de dochterbedrijven niet gereed waren”, zo stelt de advocaat.

Ook wordt gesteld dat Casperson een mega-vergoeding aan salaris van bijna 6 miljoen gulden over 13 jaar heeft gekregen maar dit ‘niet verdiende’, gezien de slechte resultaten die hij heeft behaald binnen het bedrijf.

Dit argument wordt onderbouwd door te stellen dat het bedrijf in 2010 een verlies leed van 48,4 miljoen gulden en in 2011, 85 miljoen. (Overigens was Casperson in 2011 al op non-actief gesteld, red.). Ook voert de advocaat verweer tegen de hoogte van de schadevergoeding die Casperson eist.

,,Hij voert het exorbitante bedrag van 1.454.754 gulden op”, aldus De Vries die vervolgt met te stellen dat Casperson daarnaast gezamenlijk heeft opgetreden met de andere ontslagen directeuren maar wel het hele bedrag aan advocaatkosten opvoert. Ook wil hij tot zijn dood verzekerd blijven door het bedrijf, terwijl hij zich ook gewoon voor ziektekosten kan verzekeren bij een particuliere verzekeraar.

De Vries: ,,Het is opmerkelijk dat dit soort bedragen gevorderd worden van een overheidsvennootschap die volgens verklaringen van Casperson zelf aan de rand staat van een faillissement.”

Procedure duurde 5 uur

De bodemprocedure heeft deze week bijna 5 uur geduurd. De uitspraak zal op 4 juni zijn. Thomas Aardenburg, advocaat van Casperson, voert aan dat hem geen ernstig verwijt gemaakt kan worden en dat al uitvoerig is betoogd waarom hem geen wanbeleid verweten kan worden. Verder stelt de advocaat dat de obligatielening niet in strijd met de statuten van Aqualectra is aangegaan. Gebrekkige administratie wordt ook betwist. Verder wordt dieper ingegaan op de kwestie van de noodaggregaten en de uitkering van vakantiedagen. In conventie wordt nog op zeer gedetailleerde wijze de bewuste diffamatie van Casperson aan de orde gesteld. Verder wordt gesteld dat de 11 verwijten die ten grondslag liggen aan zijn ontslag allemaal al weerlegd zijn.

En over de nieuwe verwijten wordt aangevoerd: ,,Opvallend is dat Aqualectra steeds maar met nieuwe verwijten komt, kennelijk in de hoop dat er uiteindelijk een verwijt doel treft. Zo zijn er drie nieuwe verwijten geformuleerd – de kwestie van de lekverliezen, de uitzendkrachten en de ziektekosten – die, als gezegd, niet aan de Adviseur Corporate Governance zijn voorgelegd”, aldus Aardenburg. Sommige van deze nieuwe verwijten waren volgens de advocaat overigens niet nieuw, verwijzend naar de lekverliezen.

Bron: Antiliaans Dagblad

PAR bezorgd over stroom

 

Willemstad – Had Aqualectra in 2010 nog 51 miljoen gulden aan liquide middelen, nu anderhalf jaar later is er voor 2012 nog maar 2 miljoen gulden in de kas.

De verwachte winst voor aftrek van belastingen van 16 miljoen gulden in 2010 is verworden tot een verlies van 49 miljoen gulden in 2010 met een verwachting dat dit saldo oploopt tot 83 miljoen voor 2011. Dat wordt gesteld door Statenlid Glenn Sulvaran van de PAR die hier direct de premier Schotte (MFK) de schuld van geeft, en ook de door hem aangestelde Raad van Commissarissen. Schotte heeft immers Energiezaken in zijn portefeuille. Erger nog vindt het Statenlid dat door het slecht gevoerde beleid het eiland met een onzekere stroomvoorziening te kampen heeft.

Manipulatie

 

Voor premier Schotte (MFK) is er niets mis met vrijheid van meningsuiting, maar hij stoort zich wel aan ‘vrijheid van manipulatie’.

Dat zei hij donderdagavond in een nationale rede live voor radio en tv, doelend op pressiegroepen. Hij doet dit aan de vooravond van de aangekondigde manifestatie van Frente Sivil, zondag bij het Waaigat.

Daarmee laat de regeringsleider zich toch wel een beetje in de kaarten kijken, namelijk dat hij wellicht toch niet helemaal op z’n gemak is met de protestgeluiden die niet alleen uit de kring van de politieke oppositie klinken, maar in toenemende mate ook uit burgerlijke hoek.

Velen hadden gedacht dat Schotte zijn rede zou aangrijpen om in te gaan op zaken van staatsbelang zoals de Veiligheidsdienst VDC, die nu ‘hulp’ krijgt van de Nederlandse AIVD;

of de bevolking zou geruststellen ten aanzien van de ogenschijnlijke criminaliteitsgolf;

dan wel de onontkoombare tariefsverhogingen van Aqualectra zou verdedigen.

Maar in plaats daarvan had hij het vooral over ‘de rechtsstaat’. Deze is volgens hem in het geding omdat zogenaamde maatschappelijk groeperingen – als een wolf in schaapskleren, omdat in werkelijkheid hier de politieke tegenstanders achter zouden zitten – op oneigenlijke wijze misstanden als het ware verzinnen. En passant gaf de minister-president aan dat er in werkelijkheid niets aan de hand is en somde hij een reeks besluiten en bereikte resultaten op. Dat laatste mag een politicus. Maar reden voor gerustheid is er niet. Want de werkelijkheid is dat het, voor zover bekend, niet eerder voorkwam dat de Nederlandse ‘Commissie Stiekem’ – bestaande uit de fractieleiders in de Kamer – vertrouwelijk en achter gesloten deuren werd geïnformeerd over de Veiligheidsdienst van Curaçao. Dit lijkt er op te duiden dat de situatie toch wel iets ernstiger is dan minister Spies van Koninkrijksrelaties in het openbaar zegt.

Maar er speelt méér; zo is er de langzamerhand openlijk ruzie met monetaire unie-partner Sint Maarten over de gezamenlijke Centrale Bank, zowel op regeringsniveau als binnen de Raad van Commissarissen. Met als doel om de macht te grijpen bij een van de weinige publieke instellingen waar dat nog niet is gebeurd. Oók kwam vanuit Den Haag – en niet van de eigen lokale autoriteiten – het bericht dat het Land Curaçao 2011 heeft afgesloten met een financieel tekort, in plaats van de voorgehouden plus, met alle gevolgen voor de begroting 2012.

Hoezo vrijheid van manipulatie?

Bron: Antiliaans Dagblad

Jamaloodin niet bij protest PS

 

Willemstad – Minister Jamaloodin van Financiën (MFK) zal vanochtend niet aanwezig zijn tijdens de demonstratie van Pueblo Soberano voor het gebouw van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

Dat heeft de minister gisteravond tijdens de uitzending van Telenotisia bekendgemaakt. Jamaloodin zal de vergadering tussen de Raad van Commissarissen en Centrale Bank-directeur Emsley Tromp ook niet bijwonen. Ook de Curaçaose leden van de RvC zullen niet aanwezig zijn voor deze vergadering.

Jamaloodin gaf gisteren in Telenotisia aan te begrijpen waarom Pueblo Soberano gaat demonstreren. De demonstranten genieten dan ook de sympathie van de minister. De demonstratie van Pueblo Soberano is een protestactie tegen de goedkeuring van een lening van honderd miljoen gulden ten behoeve van de Sint Maarten Harbour. De vergadering tussen de leden van de RvC en Tromp gaat onder andere over lening aan het havenbedrijf.

Bron: Antiliaans Dagblad

Tegenaanval is begonnen

 

Brandpunt aanleiding voor directe communicatie premier met volk

Willemstad – De televisieuitzending van actualiteitenrubriek Brandpunt van afgelopen zondag, waarin de vraag werd gesteld of Curaçao afglijdt naar een dictatuur, heeft gezorgd voor een nieuwe manier van communiceren van de Curaçaose regering.

Donderdagavond sprak premier Gerrit Schotte (MFK) de Curaçaose gemeenschap toe via een rechtstreekse uitzending op televisie en radio.

Volgens de Gevolmachtigde minister van Curaçao, Sheldry Osepa, kunnen we binnenkort meer ‘directe communicatie’ van de premier verwachten. ,,Er is veel miscommunicatie. We gaan nu rechtstreeks met het volk communiceren, om zo duidelijkheid te verschaffen over de situatie.”

In de reportage van Brandpunt werd forse kritiek geuit op premier Schotte, door onder anderen oud-ministers David Dick en Omayra Leeflang (PAR). Osepa mengde zich in deze discussie door aan te geven dat zij als Yu di Kòrsou niet openlijk met hun kritiek op de regering naar buiten hadden moeten treden. Ook gaf hij aan ‘geen weg onbenut te zullen laten om dit aan te pakken’.

Daarop diende Leeflang een klacht in bij Amnesty International wegens ‘bedreiging van de vrijheid van meningsuiting’. Osepa laat in een ingezonden brief weten het proces met vertrouwen tegemoet te zien. ,,In mijn analyse kom ik tot de conclusie dat de wijze geleerden van Amnesty International mij zullen vrijspreken.”

Ondertussen blijft het stil aan de kant van het KRO-programma Brandpunt. Vorige week, voorafgaand aan de uitzending, stuurde secretaris-generaal Stella van Rijn van het ministerie van Algemene Zaken een brief aan de redactie. Nog altijd is er geen reactie op de brief gekomen, bevestigt Osepa. De redactie van Brandpunt laat desgevraagd weten de brief ‘ter kennisgeving aangenomen’ te hebben.

Van Rijn deed haar beklag over het feit dat de premier te weinig tijd had gekregen om voor de camera te reageren. Op woensdagmiddag werd het verzoek gedaan, terwijl verslaggever Foeke de Koe woensdagavond al in het vliegtuig terug naar Nederland zat. De premier was toen nog uitlandig wegens een privé-bezoek aan India.

,,Ik kan niet anders dan concluderen dat er onvoldoende is uitgezocht, en dat er hooguit is geregistreerd wat sommigen er van denken”, aldus Van Rijn in de brief aan Brandpunt. En doordat nu, onder andere via Brandpunt, sommigen hun mening openlijk uiten, kiest de regering de tegenaanval.

Of zoals premier Schotte donderdagavond live op televisie en radio de bevolking toesprak: ,,De reden waarom ik er vanavond voor heb gekozen u op deze manier te bereiken, is omdat er ontwikkelingen plaatsvinden binnen onze gemeenschap die mij en mijn collegaministers zorgen baren. Veel mensen voelen zich niet op hun gemak met zoveel discussies en zoveel meningsverschillen die publiekelijk worden geuit.”

Bron: Antiliaans Dagblad

Carlos Trinidad nog niet ingezworen

 

Willemstad – Zou de nieuw beoogde minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Carlos Trinidad (PS), gisteren mogelijk ingezworen worden, hij laat desgevraagd weten pas maandag uitsluitsel te krijgen over een exacte datum. Hierna zal hij openstaan om meer informatie te geven over hoe hij denkt de belangrijkste issues binnen zijn portefeuille aan te pakken. Trinidad neemt de functie van naamgenoot Carlos Monk over. Binnen het ministerie zijn verschillende lopende zaken die aandacht behoeven, zoals de verhuizingsdiscussie rond bevolkingsregister Kranshi, onopgeloste problemen rond ambtenaren in het algemeen en de douaniers en politie in het bijzonder. Trinidad stond overigens niet op de lijst van PS, maar wel zijn zoon. Een minister hoeft niet perse aan verkiezingen meegedaan te hebben.

Bron: Antiliaans Dagblad

PVV stoort zich aan gereis

 

Willemstad/Den Haag – ,,Je zou denken dat de regering van Curaçao het druk heeft met het op gang brengen van de economie. Maar in Fort Amsterdam kun je een kanon afschieten, zo stil is het er want er wordt niet op een reisje meer of minder gekeken.”

Zo begon Eric Lucassen (PVV) zijn bijdrage aan het overleg donderdag van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties met minister Liesbeth Spies. Lucassen verwees naar onder meer het recente tripje van premier Gerrit Schotte naar India en minister Nasser El Hakim ‘die regelmatig naar het Midden-Oosten reist om er even bij zijn vrienden van Hezbollah langs te gaan’.

Ook het bezoek dat een omvangrijke Statendelegatie samen met minister Charles Cooper aan een ‘allesbehalve belangwekkende’ beurs in Amsterdam bracht, haalde de PVV’er aan om de grenzeloze reisdrift van Curaçaose politici aan de kaak te stellen. ,,Kortom, het geld van de schuldsanering komt goed terecht”, stelde hij cynisch vast.

,,Gelukkig heeft deze minister in de Rijksministerraad op de rem getrapt toen Curaçao aangaf met maar liefst acht man naar conferenties in Qatar en Brazilië te willen”, gaf Lucassen Spies een pluim.

Bron: Antiliaans Dagblad

Brief Cft over tekort 2011 ‘vertrouwelijk’

 

Willemstad – De reactie van het College financieel toezicht (Cft) op de vierde kwartaalrapportage is een vertrouwelijke brief aan de regering Schotte. De media kunnen het dus niet ontvangen. Dat antwoordt Cft-secretaris Kees van Nieuwamerongen op vragen van het Antilliaans Dagblad.

Deze week moesten burgers van Curaçao vanuit Den Haag vernemen dat het land Curaçao 2011 met een financieel tekort heeft afgesloten (terwijl eerder de (suppletoire) begroting in orde was, red.). Dat verklaarde de Nederlandse minister Liesbeth Spies (CDA) donderdag in het overleg met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Ze zei zich te baseren op de rapportage van het Cft over het vierde kwartaal. Hoe groot het tekort is, maakte zij niet bekend, maar het gaat in elk geval om een substantieel bedrag. Op grond daarvan verzocht deze krant het Cft in Willemstad om nadere informatie. Maar, zo antwoordt Van Nieuwamerongen, ‘de werkzaamheden van het Cft brengen met zich mee dat veel van de advisering zich afspeelt in vertrouwelijk overleg tussen de regering en het College’.

De secretaris: ,,De rapportage over 2011 is daar een voorbeeld van. Conform de Landsverordening comptabiliteitsvoorschriften geeft de regering op uiterlijk 15 mei aanstaande inzicht in de begrotingsvoorbereiding 2012. De realisatie van 2011 is uiteraard van invloed hierop.” De mededeling van Spies lijkt niet te rijmen met de uitspraken van minister George Jamaloodin (MFK) van Financiën gisteren in Ultimo Noticia, waarin wordt gemeld dat de regering Schotte in 2011 zo’n 150 miljoen gulden minder heeft besteed dan begroot. Cft gaat hier echter niet op in. Volgende week woensdagochtend vergaderen de Staten van Curaçao over de begroting 2013. De laatste openbare rapportage van het Cft over Curaçao dateert van 10 februari. Deze rapportage staat, evenals alle andere adviezen, op de website: www.cft.an

 

Bron: Antiliaans Dagblad

Evenveel te zeggen’

 

Premier Sint Maarten aan vooravond RvC Centrale Bank

Willemstad/Philipsburg – De grootte van het (ei)land is niet van invloed op de zeggenschap van deze landen in een gezamenlijke monetaire unie.

De omvang van de landen zegt alleen iets over de eventuele winstverdeling. Dit stelt de Sint Maartense premier Sarah Wescot- Williams in een gisteravond uitgegeven persverklaring. Daarmee zet de UPP/DP-regering van Sint Maarten zich schrap in de strijd tegen het MFK/PS/MAN-kabinet van Curaçao, dat steeds luider in alle opzichten 75 procent van de Centrale Bank claimt. Nergens, in het Bankstatuut noch in andere wettelijke regelingen, is iets te vinden dat het relatieve aandeel in de gezamenlijke Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) iets zegt over de uitoefening van de controle. Aldus de regeringsleider in Philipsburg in reactie op ‘mediaberichten’ dat Curaçao meer zeggenschap zou hebben in de CBCS. Wescot wil er niets van weten. En dat zegt ze op een cruciaal moment, namelijk aan de vooravond van de door twee Sint Maartense commissarissen aangevraagde vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC). Deze vindt, als het doorgaat en niet wordt geboycot door Curaçaose leden, plaats bij de CBCS in Willemstad. Regeringspartij Pueblo Soberano heeft daarvoor een manifestatie voor de CBCS-deur aangekondigd. De Curaçaose Financiënminister George Jamaloodin (MFK) zal daar niet bij zijn, maar hij sympathiseert met PS omdat hij vreest dat de RvC onwettige besluiten van de CBCS-directie inzake de obligatielening aan de haven van Sint Maarten zal goedkeuren. De rode draad in het Bankstatuut is volgens Wescot dat beide landen evenveel hebben in te brengen, afgezien van het aandeel in de CBCS. De Centrale Bank speelt een belangrijke rol, met de nadruk op een gezond, stabiel financieel systeem en één monetair beleid. ,,Elke bewering die dit tegenspreekt, is nergens op gebaseerd.” De afgelopen dagen, maar eigenlijk al maanden, maakt vooral de Curaçaose minister Jamaloodin opmerkingen met betrekking tot de zeggenschap over de CBCS; die zou volgens hem gebaseerd moeten zijn op de aandelenverhouding van de vermogensgerechtigden, waarbij Curaçao driekwart bezit. De essentie van een monetaire unie is nu juist dat de Centrale Bank autonoom ten opzichte van de regeringen van de landen beleid uitstippelt en ook uitvoert, aldus Wescot. Dit ook om ervan verzekerd te zijn dat geen van de landen (lees: regeringen) het monetaire beleid kan beïnvloeden ten gunste van zichzelf of ten koste van de ander.

Bron: Antiliaans Dagblad

Amigoe | PS eist terugdraaiing garantstelling obligatielening haven St. Maarten

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) |  foto: HH

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) | foto: HH

WILLEMSTAD — Een groep van meer dan 300 aanhangers van Pueblo Soberano stond vanochtend vroeg voor de ingang van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Verder lezen

Chaos compleet bij Wereldomroep

Bron: Villamedia

De chaos is compleet bij de Wereldomroep. Vrijdag werd duidelijk dat men intern hopeloos verdeeld is over de toekomst. De redactieraad van de Wereldomroep zegde het vertrouwen op in de Stuurgroep die nadenkt over de toekomst van de organisatie. Dat gebeurde nadat eerder op de dag de hoofdredactie hetzelfde deed en naar buiten kwam dat de directeur een riante vertrekregeling voor zichzelf heeft geregeld. De Wereldomroep krijgt 1 januari een andere taak, gaat onder het ministerie van Buitenlandse Zaken vallen, moet zo’n dertig miljoen bezuinigen en terug van ongeveer 350 naar 100 medewerkers.  De NVJ roept de Raad van Toezicht op een einde te maken aan de chaos.

Volgens de redactieraad is de journalistieke onafhankelijkheid niet langer voldoende gewaarborgd. Niet bij de ‘nieuwe’ Wereldomroep en ook niet bij de Stuurgroep, die hieraan vorm moet geven. ‘Het eventuele toetreden van andere journalisten – intern of extern – tot de Stuurgroep zal hierin wat ons betreft geen verandering brengen’, aldus de raad.

Vrijdagmiddag heeft een groot aantal journalisten van de Wereldomroep, verzameld op de centrale redactie in Hilversum, zich uitgesproken tegen voortzetting van de werkzaamheden van de Stuurgroep nu de journalisten daarin niet langer vertegenwoordigd zijn, aldus de raad in een verklaring.

De Wereldomroep is een journalistiek bedrijf en daarom kan er niet over de toekomst van deze organisatie worden gesproken zonder journalistieke inbreng. Derhalve zeggen we in gezamenlijkheid ons vertrouwen in de Stuurgroep (die de Wereldomroep moet voorbereiden op een nieuwe toekomst) op.’

Ook is ons vertrouwen in de Raad van Toezicht en de directie geschaad. Beide leggen onvoldoende belangstelling aan de dag voor onze zorgen over de journalistieke onafhankelijkheid van dit bedrijf en wekken niet de indruk dat de prioriteit in de toekomstige organisatie bij de journalistiek ligt. Het is ongelooflijk pijnlijk dat ‘onze’ Wereldomroep waar zo veel mensen onzeker zijn over hun toekomst, vandaag twee keer negatief in het nieuws is gekomen: met berichtgeving over een vertrekbonus voor directeur Jan Hoek en met het nieuws over het vertrek van de hoofdredactie.’

Afhankelijk van de mate waarin directie en hoofdredactie ons volgende week kunnen geruststellen over de manier waarop het proces richting RNW 3.0 wordt voortgezet,  zullen we ons beraden op verdere stappen’.

Landsverordening financiën politieke groeperingen.

Wederom blijkt weer in welke mate de Rijksregering in Den Haag de “regie” en “uitkomst” inzake het staatkundige veranderingsproces, in handen had. Bij een gebrek aan eigen initiatief en daadkracht wat betreft bestuurlijk Curaçao, is (misschien maar gelukkig ook) vanuit Den Haag “afgedwongen” dat:
■Ons overheidsbestuur voortaan slechts onder zeer strikte voorwaarden leningen mag afsluiten
■Er Financieel Toezicht is
 ■Er een Code Corporate Governance van kracht is
■En… middels de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen, er een Landsverordening financiën politieke groeperingen is gekomen, want anders had Nederland het Statuut niet gewijzigd. Enerzijds is het jammer dat ons eigen overheidsbestuur de daadkracht niet heeft om zulks soort zaken op eigen initiatief te regelen, want al vanaf Rapport Konfiansa (1999) is bij ons overheidsbestuur aangedrongen om laatstgenoemde kwestie te regelen.Anderzijds ligt hier wellicht ook het voordeel voor onze gemeenschap bij het onderdeel zijn van een Koninkrijk dat sommige belangrijke zaken toch kan waarborgen en verzekeren ten gunste van ons algemeen belang.Dit neemt niet weg dat – in deze – de ambtenaren/juristen van onze Dienst Juridische Zaken goed werk hebben geleverd. A job well done !!!

Hierbij een kopie van de (per 4 september j.l. aangenomen ontwerp) Landsverordening financiën politieke groeperingen (partijen).

Landsverordening regelende de financiën van politieke groeperingen (Landsverordening financiën politieke groeperingen)

=======Ontwerp ======= No. 2 =====

IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Curaçao, In overweging genomen hebbende: dat het ter bevordering van een evenwichtig en verantwoord verkiezingsverloop en ter optimalisering van het functioneren van politieke groeperingen wenselijk is wettelijke regels te stellen ten aanzien van de financiën van politieke groeperingen; Gelet op artikel 60b van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen;

§1. Algemene bepalingen

Artikel 1
Voor de toepassing van deze landsverordening en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften wordt verstaan onder:
a. Staten: de Staten van Curaçao;
b. ingezetenen: zij, die werkelijk woonplaats hebben op Curaçao en zijn opgenomen in de basisadministratie persoonsgegevens;
c. hoofdstembureau: het hoofdstembureau, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Kiesreglement Curaçao (P.B. , no. );
d. politieke groepering: een politieke groepering die op voet van het Kiesreglement kandidaten stelt voor de verkiezingen. Onder politieke groepering wordt mede verstaan een persoon die zich als individu kandidaat stelt voor de verkiezing;
e. de Minister: de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening;
f. Kiesreglement: de Landsverordening Kiesreglement Curaçao (P..B. , no. );

§2. De financiële administratie van politieke groeperingen

Artikel 2
1. Een politieke groepering voert een zodanig ingerichte financiële administratie dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen, alsmede de betalingen en ontvangsten kunnen worden nagegaan.
2. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende ten minste tien jaar bewaard.

Artikel 3
Jaarlijks vóór 1 april zendt de politieke groepering aan het hoofdstembureau een jaarverslag waarin tenminste de volgende gegevens zijn opgenomen:
a. de samenstelling van het bestuur gedurende dat jaar;
b. het aantal contribuerende personen aan het begin en het einde van dat jaar;
c. de hoogte van de contributie gedurende dat jaar en
d. de door de groepering in dat jaar verrichte activiteiten.

Artikel 4
Bij het jaarverslag is gevoegd een financieel verslag, waarin tenminste is opgenomen:
a. de vermogenspositie aan het begin en aan het einde van het jaar;
b. een geconsolideerd overzicht van de inkomsten en uitgaven vastgesteld door het daartoe, volgens de statuten van de desbetreffende politieke groepering, bevoegde orgaan.

Artikel 5
Het hoofdstembureau zendt het financieel verslag aan de Stichting Overheidsaccountantsbureau teneinde de juistheid van de in voormeld verslag vermelde gegevens te controleren. De Stichting Overheidsaccountantsbureau brengt haar advies uit aan het hoofdstembureau.

Artikel 6
Het hoofdstembureau kan nadere voorschriften stellen ten aanzien van de financiële administratie, het jaarverslag en het financiële verslag. Deze voorschriften behoeven, alvorens in werking te treden, goedkeuring bij landsbesluit.

§ 3. Giften aan politieke groeperingen en kandidaten

Artikel 7
1. Voor de toepassing van deze paragraaf worden onder giften verstaan alle door een politieke groepering of een kandidaat ontvangen geldbedragen en op geld waardeerbare geleverde goederen en diensten.
2. Geldinzamelingactiviteiten, zoals kaartenverkoop ten behoeve van diners, feesten en “bon ku ne”, worden niet aangemerkt als giften en vallen niet onder de toepassing van dit artikel.

Artikel 8
1. Een politieke groepering houdt een permanente chronologische registratie bij van alle giften van Fl. 5.000,- of meer afkomstig van natuurlijke personen en rechtspersonen.
2. Kandidaten voor het lidmaatschap van de Staten houden vanaf de dag van hun kandidaatstelling als kandidaat tot de dag van de stemming een registratie bij van alle door hen ontvangen giften, van Fl. 5.000,- of meer afkomstig van natuurlijke personen en rechtspersonen.

Artikel 9
In de registratie wordt van elke gift vermeld:
a. de naam en adres van de persoon, het bedrijf of de instelling die de gift heeft gedaan;
b. het bedrag of de waarde van de gift;
c. de datum van de gift.

Artikel 10
1. Een politieke groepering en een kandidaat nemen alleen giften aan indien deze afkomstig zijn van:
a. ingezetenen van Curaçao;
b. op Curaçao gevestigde rechtspersonen en maatschappelijke organisaties;
2. Een politieke groepering en een kandidaat nemen geen giften aan van door de overheid gesubsidieerde instellingen.

Artikel 11
Giften, gedaan aan een persoon of organisatie met de bedoeling dat deze ten goede komen aan een politieke groepering of kandidaat, worden beschouwd als giften aan de desbetreffende groepering of kandidaat.

Artikel 12
1. Jaarlijks vóór 1 februari wordt door de groepering een kopie van het op het voorafgaande jaar betrekking hebbende deel van de door een groepering bijgehouden registratie, voorzien van een door de groepering ondertekende verklaring, ingediend bij het hoofdstembureau.
2. Binnen een maand na de dag van de stemming voor de verkiezing van de Staten wordt door de kandidaat een kopie van de door deze bijgehouden registratie van giften, voorzien van een door deze ondertekende verklaring, ingediend bij het hoofdstembureau.

Artikel 13
1. Op verzoek van de voorzitter van het hoofdstembureau controleert de Stichting Overheidsaccountantsbureau de juistheid van de gedane opgaven.
2. De politieke groepering en de kandidaten verschaffen ten behoeve van een controle als bedoeld in het eerste lid alle gevraagde inlichtingen en geven inzage in hun financiële administratie.
3. De resultaten van een controle worden door het hoofdstembureau bewaard.

Artikel 14
Met betrekking tot het bewaren en vernietigen van de in de artikelen 12 en 13 bedoelde stukken worden op de voordracht van de minister in overeenstemming met de Raad van Ministers, bij ministeriële beschikking, met algemene werking, regels gesteld.

Artikel 15
1. Een politieke groepering en een kandidaat bewaren de registraties van giften tenminste twee jaar.
2. De Minister kan regels stellen ten aanzien van de bewaarplicht en een termijn vaststellen voor de vernietiging van de kopieën van de registraties.

Artikel 16
1. Een persoon, bedrijf of instelling doet aan dezelfde politieke groepering en haar kandidaten in een kalenderjaar in totaal ten hoogste voor een bedrag of waarde van Fl. 25.000,- aan giften
2. Giften die het in het eerste lid gestelde maximum te boven gaan, worden niet door een politieke groepering of kandidaat aanvaard, dan wel aan de gever geretourneerd.
3. Anonieme giften worden in de Landskas gestort.

§ 4. Toezicht en Strafbepalingen

Artikel 17
1. Het hoofdstembureau is belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze landsverordening gestelde regels.
2. Het hoofdstembureau is bevoegd, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs noodzakelijk is:
a. alle inlichtingen te vragen;
b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen.
3. Een ieder verleent de door het hoofdstembureau gevorderde medewerking.

Artikel 18
Indien het hoofdstembureau constateert of vermoedt dat een politieke partij of een kandidaat een feit heeft gepleegd dat in deze landsverordening strafbaar is gesteld, doet hij hiervan aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Artikel 19
Bij de geloofsbrief legt een als lid van de Staten gekozen verklaarde kandidaat aan de Staten over een door hem ondertekende schriftelijke verklaring dat hij tijdens de verkiezingscampagne niet in strijd heeft gehandeld met de bepalingen van deze landsverordening.

Artikel 20
1. Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze landsverordening en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens.
2. Het eerste lid is niet van toepassing:
a. ten aanzien van de strafbare feiten omschreven in de artikelen 198 en 200 van het Wetboek van Strafrecht van Curaçao;
b. voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
3. Vervolging inzake schending van de geheimhouding wordt slechts ingesteld op klacht van hem, te wiens aanzien de geheimhouding is geschonden.

Artikel 21
1. Handelen in strijd met de artikelen 3, 4, 8, 10, 12, eerste en tweede lid, 13, tweede lid, 15, eerste lid, 16, eerste en tweede lid, en 20, eerste lid wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden, dan wel met beide straffen.
2. De strafbare feiten, bedoeld in het eerste lid, zijn overtredingen.

Artikel 22
Deze landsverordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treedt.

Artikel 23
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening financiën politieke groeperingen.

Ingezonden: RvA over wetgeving

Bron: Versgeperst
Door Redactie

versgeperst.com Raad van Advies philip maaskant opini NIEUWS ingezonden brief arbeidsovereenkomsten  ingezonden" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO –  Vandaag uit Philip Maaskant zijn mening over het advies van de Raad van Advies over Arbeidsovereenkomsten.

Recent heeft de Raad van Advies haar advies gepubliceerd over de wetgeving inzake arbeidsovereenkomsten. Bij lezing daarvan valt weer op hoeveel zorg de RvA besteedt aan deze adviezen. Het is een doorwrocht advies en het legt de vinger op veel zaken die onze regering zich weer aan mag trekken. Bij lezing van deze commentaren vraag je je wel af of de ambtenaren wel voldoende tegenwicht kunnen geven tegen populistische politieke wensen. Worden deze doorgedrukt tegen de zin van ambtenaren, of moeten we vrezen voor het niveau van onze ambtenaren? Feit blijft dat de RvA grondig werk verricht waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. Ook voor de Staten, als die zich eens helder inhoudelijk zouden willen uitspreken… is hier een schat van informatie te vinden.

Allereerst stelt de RvA dat de SER moet worden betrokken en dat deze regering dat ‘vergeet’. Fijntjes refereert de RvA aan ‘artikel 2, eerste lid van de Landsverordening Sociaal Economische Raad’. Regering wordt dus geadviseerd de eigen wetgeving te volgen.. oeps.. en de SER om advies te vragen, die is er voor dit soort zaken! Ook adviseert men de adviezen van het IMF er nog even op na te lezen…

De Raad gaat ook in op de noodzaak van deze wetgeving. Je kunt immers wel voor alles wetten proberen te maken (zeker als we populistisch doen alsof we hiermee YDK-arbeider willen beschermen..) maar het moet natuurlijk wel ergens toe leiden. De Raad stelt het natuurlijk wel diplomatieker, maar het is symbool wetgeving. Bij het ontwerp is gesteld dat de huidige regeling van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd veelvuldig en op brede schaal wordt misbruikt. Er wordt verwezen naar Directie Arbeidszaken. Die  heeft in 2007 omtrent dat een beleidsnota opgesteld. De RvA heeft deze (vermoedelijk als een van de weinigen…?) ook echt gelezen en ‘de Raad constateert dat noch uit de Beleidsnota 2007 noch uit de memorie van toelichting is op te maken wat de omvang is van de klachten en het wetsmisbruik, en evenmin van het aantal wetsovertredingen. Naar het oordeel van de Raad is dan ook niet gebleken dat de nieuwe regelgeving noodzakelijk zou zijn’…. Kortom.. Waar GAAT het over? Saillant detail is ook dat de wetgever zich zelfs zorgen maakt over het feit dat er drie aansluitende tijdelijke contracten binnen twaalf maanden zouden kunnen zijn…

Het is ook geen wonder dat we niet weten waar het over gaat. De Raad wijst erop dat je wel wetten kunt veranderen, maar dat het wellicht handiger is om de naleving van bestaande wetten eens te gaan doen.. citaat uit het advies: “Uit de Beleidsnota 2007 blijkt tevens dat de inspectie bij bedrijven nagenoeg stil is komen te liggen sinds de invoering van ‘de nieuwe overheid’ in 2002 (pagina 16, onderdeel 2.2). Ook in het jaarverslag 2008 van de Directie Arbeidszaken (september 2009, pagina 39, eerste tekstblok) staat hierover dat er op Curaçao sinds 2001 nauwelijks sprake is van inspectie bij bedrijven.” Kortom, we roepen maar wat als we zeggen dat de wetten niet worden nageleefd en ze DUS veranderd moeten worden. De Raad:  “Zonder een deugdelijke controle zullen de beoogde doelstellingen noch op grond van de huidige arbeidswetgeving noch op grond van de nieuw vast te stellen arbeidswetgeving worden bereikt”.

De Raad gaat verder nog in op de situaties dat tijdelijke arbeidskrachten wel nodig zijn in het bedrijfsleven en waar deze regeling dat de facto onmogelijk zal maken. Het zal het aannemen van trainees op een tijdelijk contract, waarbij ze zich na verdere studie bijv. waar kunnen maken, zeker remmen. Heel kritisch is men ook over de regelingen die gelden voor opeenvolgende werkgevers van een werknemer. Die zijn een gedrocht. Hoe kun je een vorige werkgever nu tot iets verplichten? Ook de verplichting tot het maken beoordelingen zal voor kleine bedrijven met name veel gedoe geven. En zonder beoordeling geen ontslag? De Raad vindt het allemaal leuk bedacht maar bepaald niet realistisch. Als Directie Arbeidszaken niet reageert op een ontslagaanvraag dan moet de werkgever er maar van uitgaan dat de aanvraag niet deugde….

De Raad adviseert ook om de huidige wetgeving nog eens na te lezen , bijv. artikel 1615r van Boek 7A van het BW.  Dan kun je voorkomen dat een werknemer een schadeloosstelling krijgt EN moet worden doorbetaald! Deze inconsistenties moeten toch op ambtelijk niveau al onderkend zijn!

Het is de ondernemer verboden arbeid te laten verrichten door een arbeidskracht die ter beschikking is gesteld door een bedrijf dat niet beschikt over de vereiste vergunning… de RvA ziet ook dit weer als symbool wetgeving. Citaat: “Tot nu toe zijn geen vergunningen verstrekt op grond van artikel 2 van genoemde landsverordening sinds diens inwerkingtreding per 1 november 1996 en in het initiatiefontwerp is geen verplichting voor de vergunninghouder opgenomen om diens vergunning op verzoek te tonen”.

De Raad vindt dat de overheid zélf een registratie van aan uitzendbureaus verleende vergunningen dient bij te houden. Werkgevers kunnen de registratie met de daarin opgenomen actuele informatie als dan raadplegen. De registratie zou op de website van de overheid kunnen worden geplaatst.

Wederom mijn complimenten voor de Raad van Advies

Retourtjes Bonaire-Curaçao voorbij

Bron: Versgeperst
Door: Ilja Roos

versgeperst.com NIEUWS nierdialyse Curaçao caribisch Bonaire  Dialyse 127x85" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Nierpatiënten op Bonaire kunnen vanaf vandaag hun nierdialyse doen op het eigen eiland. Minister Schippers heeft er vandaag het Nierdialysecentrum geopend wat onderdeel is van het ziekenhuis Fundashon Mariadal in Kralendijk.

Op Bonaire zijn bijna 20 nierdialysepatiënten, die tot nog toe drie keer per week naar Curaçao moesten vliegen om gedialyseerd te worden. Een eigen centrum voor nierdialyse was dan ook een belangrijke wens van het eilandbestuur. Bij dialyse worden de functies van de nier overgenomen door een machine met een kunstnier.

Fundashon Mariadal

Het ziekenhuis heeft sinds vorig jaar een samenwerkingsverband met het VU en AMC in Amsterdam. Naast een nefroloog, een arts die gespecialiseerd is in nieraandoeningen, is er al langer een kinderarts, gynaecoloog, anesthesioloog, internist en een klinisch verloskundige uit Amsterdam in het ziekenhuis actief.

Brede zorginstelling

Een verpleeghuis en thuiszorg valt ook onder Fundashon Mariadal. Ook wil de zorginstelling de komende jaren de psychiatrische zorg uitbreiden en verbeteren. Daarom is er een psychiater naar Bonaire gestuurd. Daarnaast heeft verslavingszorg ook aandacht nodig in Caribisch Nederland en Schippers staat voor een structurele en geïntegreerde aanpak hiervan. Dit kan via forensische zorg en psychiatrische zorg. De bouw van een psychiatrische afdeling bij het ziekenhuis is onderdeel van deze aanpak.

Werkbezoek

Naast het openen van dit centrum, legde Schippers vandaag tijdens haar werkbezoek in Caribisch Nederland dan ook via een animatie de eerste steen voor de psychiatrische afdeling van Fundashon Mariadal. Haar werkbezoek staat voor de verbeteringsslag in de gezondheidszorg in Caribisch Nederland.