Dagelijks archief: 24 april 2012

PS wil opzegging consensus- Rijkswetten

WILLEMSTAD — Coalitiepartij Pueblo Soberano wil op korte termijn een motie in de Staten ter stemming brengen, waarin wordt gevraagd om de consensus- Rijkswetten op te zeggen. Volgens PS-leider Helmin Wiels is Curaçao door deze Rijkswetten niet bestuurbaar. Hij verbindt het voortbestaan van de coalitie aan aanname van deze motie.

Verder lezen

Bes-eilanders vergeten niets

De meeste BES-eilanders – als ze de Nederlandse politiek al volgen – moeten opgelucht zijn met het feit dat de rol van Wilders lijkt uitgespeeld. De PVV is niet echt populair in Caribisch Nederland. Hero Brinkman en Geert Wilders hebben zich nogal laatdunkend uitgelaten over de Antillen en dat zijn we hier niet vergeten.
Qua aantallen stemmers zal de deelname van de Caribische gemeenten niet voor grote veranderingen gaan zorgen in het politieke landschap. 16.000 kiesgerechtigden op de drie eilanden zijn op 12 september aanstaande 18 jaar en ouder. Bij de laatste verkiezing in 2010 waren 62.000 stemmen nodig om één zetel te bemachtigen.
Saba, het kleinste eiland van Carbisch Nederland met ruim 400 kiezers zal een hoge opkomst kennen, maar op Bonaire zou het aantal weleens dramattisch laag kunnen zijn. Bonaire heeft het bijzonder moeilijk met het accepteren van gezag uit Den Haag en dus ligt stemmen voor dat gezag niet direct voor de hand.
Als er toch gestemd gaat worden, dan maken twee politici een goede kans: Alexander Pechtold van D’66 en Cynthia Ortega Martijn van de Christen Unie. Zij hebben hun betrokkenheid ruimschoots getoond in het verleden en ook dat zijn we hier niet vergeten.
Als partijen stellen dat stemmen belangrijk is en dat iedere stem telt, dan mag je van politici verwachten dat ze campagne gaan voeren op de eilanden. Dat vergt wel erg veel principe over een zekere pragmatiek. In gewoon Nederlands: de tijd tot september is kort, en op de Cariben valt weinig eer te behalen.
Maar iedereen op de eilanden stelt dat als je je gezicht laat zien, je zeker stemmen krijgt. Op Brinkman en Wilders na dan. Want stemmen op hen is voor menig Antilliaan echt een brug te ver.

Bron: De Achterkant van Curaçao

INGEZONDEN: Ons politiek systeem (4)

 

DAAR HAAL ik allereerst de naam van de oorspronkelijke auteur van deze serie meningen uit de titel. Dat was dus niet kwaad bedoeld. De heer Pasman heeft daarbij en in het algemeen wel zeker goede kritiek ten aanzien van hoe wij in de praktijk de keuze van onze volksvertegenwoordigers zien gebeuren en de wijze waarop zij functioneren. Dat de directe aanwijzing door de bevolking (kiesgerechtigden) in de Staatsregeling door middel van een lagere verordening – de kiesdeler in het kiesreglement – en allerlei bijkomende interferenties (bijvoorbeeld plaatsing op de verkiezingslijst) tot een aangepast college van parlementariërs leidt, dan die verkregen zou worden door de volledige democratische aanwijzing, is een feit. Maar de heer Pasman maakt het zichzelf wel erg moeilijk met de veronderstellingen die hij in het geding brengt. Dat een Statenlid niet volgens de door hem bij de betrokken instantie afgelegde eed zou optreden, maar deze beïnvloedt zou laten worden door wat hij allemaal verliest – een hoger salaris, pensioen en alle andere voordelen van Statenlid zijn zoals Pasman stelt – is een argumentatie die in de praktijk moeilijk houdbaar is. Immers, zelfs een Statenlid dat resoluut met zijn partij breekt, behoudt zijn zetel en dus ook de rechten en gunsten daaruit voortvloeiende, tenzij hij uit eigener beweging besluit de zetel terug te geven. Ook Pasmans stelling dat men goed met de bepalers in de partij zou moeten zijn om in aanmerking te komen voor een zetel, is niet helemaal stand houdend. Het is in veel gevallen een wisselwerking in rekening nemende de populariteit van de kandidaten. Feit is wel – en daarin heeft Pasman groot gelijk – dat de Curaçaose democratie op het ogenblik niet goed functioneert. De volksvertegenwoordiging die tot stand komt heeft andere beweegredenen dan de goede vertegenwoordiging van het volk. En de bevolking heeft geen doeltreffende instrumenten in handen om deze vicieuze cirkel te doorbreken, op grond van het feit dat het instrument waarover zij beschikt – het stemrecht – door de kiesdeler wordt verkracht. Gezien het feit dat geen enkel lid van de politieke gilde bereidwilligheid daartoe heeft laten blijken, de commissie herziening Staatsregeling van Pueblo Soberanoleider Wiels niet verder is gekomen dan haar aankondiging en ook Robin Hood in geen velden of wegen is te bekennen, hoe zullen dan de verbeteringen tot stand komen? Er bestaat een kleine kans! Die van de confrontatie tussen de kiesdeler en de directe aanwijzing van de Staatsregeling, op grond van de klacht dat een lagere verordening (de kiesdeler) het mandaat van een hogere teniet doet. Een eventuele positieve rechterlijke uitspraak ten gunste van de hogere regeling hierbij, plaatst de aanwijzing van de volksvertegenwoordiger in democratische handen, waardoor de macht van de politieke partij wordt gebroken en de deur naar verdere verbeteringen in de bestuursstructuur geopend wordt.

HITZIG BAZUR

Curaçao

Discussie in Staten over procedures

 

SVB-directie komt weer niet opdagen

WILLEMSTAD — Weer kwam de directie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) niet in de Staten opdagen. Volgens de directie kunnen ze zich slechts via tussenkomst van de minister in de Staten vertonen. Het is de tweede keer dat de autonomie van het parlement door de SVB-directie wordt miskend, aldus Statenvoorzitter Ivar Asjes.

Volgens het advies van de griffier van de Staten is er een onderscheid tussen een openbare vergadering van de Staten en een commissievergadering. Tijdens een openbare vergadering kunnen ministers het woord voeren en met het parlement over het beleid discussiëren waarna de Statenleden beslissingen (moties) kunnen nemen. Ministers kunnen echter alleen deelnemen aan commissievergaderingen als ze door de Staten uitgenodigd worden. Ook is het parlement autonoom om directies van overheid-nv’s en -entiteiten uit te nodigen voor een voorbereidende commissievergadering. Volgens het Reglement van Orde is alleen de tussenkomst van de minister vereist bij landsambtenaren. Volgens Pedro Atacho van de PAR was de ‘no-show’ van SVB in opdracht van minister van Gezondheid Jacinta Scoop-Constancia (MFK).

De regering werkt de Staten tegen”, aldus Atacho.

Ook PNP’er Humphrey Davelaar interpreteert het als een ondermijning van het parlement. “Ik ben benieuwd waar de minister zo bang van is waardoor de SVB geen informatie in de Staten mag komen geven”, zegt Davelaar.

Deze observaties schoten MFK-fractievoorzitter Dean Rozier in het verkeerde keelgat. De discussie rondom de juiste procedure vond hij gezwets (payasada) en tijdverspilling. Volgens Rozier is het doel informatie te krijgen van de SVB.

Wat is er dan zo verkeerd aan om dit via de minister aan te vragen?” De huidige en oud-Statenvoorzitter staan erop dat het Reglement van Orde alsook de Staatregeling nageleefd worden.

Volgens Asjes toont de SVBdirectie een gebrek aan durf. “Ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen.”

MAN-fractievoorzitter Eunice Eisden waarschuwde voor machtsvertoon. Volgens haar moet het parlement het goede voorbeeld geven en tot een vergelijk komen. Ze stelde dan ook voor om de vergadering te schorsen. Haar voorstel kreeg bijval van PS-Statenlid Helmin Wiels. Hij wilde daarmee ook een einde maken aan de gênante vertoning in het parlement.

De mensen daarbuiten hebben nu een idee gekregen van het beperkte kennisniveau van enkele Statenleden.”

Ook de PAR ging met het voorstel akkoord. Toch wil de grootste oppositiepartij in de Staten de aanstichter van alle ellende, de brief van premier Gerrit Schotte over dat het parlement geen directe informatie kan krijgen van directies en Raden van Commissarissen van overheid-nv’s, op de agenda zetten voor een volgende openbare vergadering. Volgens PAR-Statenlid Glenn Sulvaran is de kans groot dat de weigering van de SVB-directie precedentscheppend is.

Vrijdag staat er namelijk een vergadering met de directie van Selikor gepland. “Als ook zij niet komen opdagen, dan is het ayó parlement. Dan kunnen we geen informatie meer in de commissies vergaren”, aldus Sulvaran.

Wiels waarschuwde bovendien voor Italiaanse toestanden waar oud-premier Silvio Berlusconi steeds naar het parlement kwam om wetswijzigingen door te voeren zodat hij niet vervolgd kon worden. Voor hem is het dan ook belangrijk dat er intern naar de procedures wordt gekeken.

Jamaloodin moet zaal verlaten

Minister van Financiën George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK) die zich op een gegeven moment ook in de Statenzaal bevond, moest de zaal verlaten nadat Rozier zich afvroeg wat Jamaloodin daar deed.

Het Statenlid lokte hierdoor onbedoeld de verwijdering van Jamaloodin uit. Volgens het Reglement van Orde kan een minister alleen op uitnodiging van het parlement bij een commissievergadering aanwezig zijn. Jamaloodin was vanochtend niet uitgenodigd.

Daarop besloot Statenvoorzitter Ivar Asjes dat Jamaloodin de zaal moest verlaten, wat de minister vervolgens ook deed.

Bron: Amigoe

Vier aanhoudingen na twee inbraken

 

WILLEMSTAD — De politie wist gisteren twee inbraken te verijdelen en tevens vier verdachten aan te houden. Beide inbraken vonden plaats in winkels aan de Schottegatweg Noord en West.

In de nacht van zondag op maandag werden rond kwart over een ter hoogte van een zaak in elektra aan de Schottegatweg Noord twee verdachte mannen gezien. De politie zette een zoektocht in en trof aan de Topekaweg twee mannen aan die een kruiwagen vol met stroomkabels voortduwden. Zij konden geen sluitende uitleg geven en de agenten besloten over te gaan tot aanhouding van de mannen Ch.R.J. (39) en R.R. v. A. (47).

In de vroege maandagmorgen kreeg de centrale meldkamer rond kwart voor zes een melding binnen dat aan de Schottegatweg West, achter een bakker, onbekenden in een container hadden ingebroken. Ter plaatse troffen ze een man aan in een truck terwijl twee anderen bezig waren in de container. Bij het zien van de politie zetten zij het op een lopen. De agenten zetten de achtervolging in en konden een van de weglopers aanhouden. Ook de man in de truck werd gearresteerd. Het gaat om de mannen A.H.M. (43) en R.M.P. (43).

Twee overvallen met geweld en grote buit

 

WILLEMSTAD — Bij twee overvallen op zondag zijn de daders erin geslaagd er met een behoorlijke buit vandoor te gaan. In één zaak werd vrijwel direct een verdachte aangehouden.

Zondagavond iets voor twaalf uur stuurde de meldkamer een patrouille naar een woning aan de Kaya Pieda Presioso in Cabo Verde waar een overval had plaatsgevonden. Ter plaatse troffen de agenten de bewoner aan die verklaarde dat hij op bed lag toen hij onaangenaam verrast werd door twee mannen die zijn kamer via het raam binnenkwamen. Het tweetal eiste geld, maar gingen er uiteindelijk vandoor met drie telefoons en een gouden ketting in een rode Kia. De politie startte gelijk een zoektocht in de buurt.

Aan de Kaya Monagas in Muizenberg werd een rode Kia aangetroffen met daarin een persoon die voldeed aan het signalement dat de politie had gekregen. Deze verdachte J.I. (25) werd rond kwart over twaalf aangehouden. De auto is in beslag genomen.

Niet veel later, rond tien voor één, werd een patrouille naar een restaurant in Rooi Santu gestuurd waar een overval had plaatsgevonden. Ter plaatse werd de veertigjarige manager van het restaurant aangetroffen, wiens handen geboeid waren. Het slachtoffer verklaarde dat hij net de eetgelegenheid had afgesloten en bezig was met het licht uitdoen bij de bar buiten, toen hij onaangenaam verrast werd door drie gemaskerde mannen, waarvan er twee gewapend waren. Het drietal eiste dat de manager de kluis opende. Dat gebeurde ook en de overvallers namen een zak weg met daarin een aanzienlijke som geld en cheques. Ook werden het rijbewijs, sedula en sleutels van de manager meegenomen. Daarna vluchtten de overvallers weg in een auto. De overvallen worden onderzocht door het Atrako Team. De politie verzoekt eenieder die informatie kan verschaffen over deze zaken, contact op te nemen met telefoonnummer 866- 6192/ 866-6140, 911 of 108.

 

Bron: Amigoe

PAR heeft vraagtekens bij begroting 2011

 

WILLEMSTAD — PAR-Statenlid Pedro Atacho wil dat de regering duidelijkheid verschaft over de stand van zaken met betrekking tot de suppletoire begroting van het land Curaçao voor het jaar 2012. Volgens Atacho heeft de regering aangegeven dat in de begroting 2011 sprake was van een onderbesteding, maar geluiden vanuit Nederland beweren het tegenovergestelde.

In een brief aan Financiënminister George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK) spreekt Atacho van verwarring in de openbare financiën van het land Curaçao.

Zo hebben de Staten nog steeds geen antwoord van de regering gekregen op vragen van het parlement naar aanleiding van de behandeling van de suppletoire begroting in de Centrale Commissie van de Staten.

Volgens de minister is er sprake van een onderbesteding van 150 miljoen gulden op de begroting 2011. Maar wij waren heel erg verrast toen wij van Nederlandse ministers en parlementariërs moesten vernemen dat er een groot tekort in deze zelfde begroting zou zijn en dat dit gat in de begroting 2012 gedekt moet worden. Dit moet gedaan worden conform de vierde kwartaalrapportage van het College financieel toezicht (Cft).”

Volgens Atacho kan iedereen begrijpen dat deze tegenstrijdige verklaringen voor veel onduidelijkheid hebben gezorgd.

Wat is de daadwerkelijke financiële positie van het land Curaçao? Hoe is het mogelijk dat parlementariërs vanuit Nederland moeten vernemen wat er in de kwartaalrapportage van het Cft moet staan? Dit kan echt niet.”

Atacho verzoekt Jamaloodin om deze kwartaalrapportage zo snel mogelijk naar de Staten te sturen, zodat het parlement zijn werk naar behoren kan uitvoeren. In de brief heeft het PARlid ook een serie vragen voor de minister. Zo wil hij weten of er nu wel sprake is van een tekort op de begroting van het land Curaçao voor het jaar 2011, hoe dit gat opgevuld moet gaan worden en aan de hand waarvan de minister heeft geconcludeerd dat er sprake was van een onderbesteding van 150 miljoen gulden op de bewuste begroting. Verder wil Atacho weten wanneer de Staten de antwoorden van de regering op vragen gesteld door het parlement over de suppletoire begroting 2011 kunnen verwachten.

Bron: Amigoe

PS wil opzegging consensus-Rijkswetten

 

WILLEMSTAD — Coalitiepartij Pueblo Soberano wil op korte termijn een motie in de Staten ter stemming brengen, waarin wordt gevraagd om de consensus- Rijkswetten op te zeggen. Volgens PS-leider Helmin Wiels is Curaçao door deze Rijkswetten niet bestuurbaar. Hij verbindt het voortbestaan van de coalitie aan aanname van deze motie.

Tijdens een persconferentie gisteren haalde Wiels uit naar de consensus-Rijkswetten. Volgens het Statenlid heeft zijn partij altijd gewaarschuwd voor de werking van deze Rijkswetten. Het gaat hierbij specifiek om de consensus-Rijkswetten gemeenschappelijk hof, politie, Openbaar Ministerie (OM), financieel toezicht en Raad voor de Rechtshandhaving. Volgens Wiels kunnen Rijkswetten alleen van kracht zijn, als er sprake is van overeenstemming tussen de landen in het Koninkrijk, conform artikel 38 van het Statuut van het Koninkrijk. Maar volgens Wiels is er in dit geval geen sprake van overeenstemming tussen de landen in het Koninkrijk. Gezamenlijke bank De PS-leider verwees gisteren naar de recente discussie over een obligatielening van 300 miljoen gulden voor de St. Maarten Harbour nv, waarvoor de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) garant staat. De PS is een fervent tegenstander van deze obligatielening. Wiels is van mening dat de gezamenlijke Centrale Bank door Nederland aan Curaçao is opgedrongen. Hij stelde gisteren ook vraagtekens te hebben over de rol van het College financieel toezicht (Cft) in deze hele zaak. De PS-leider vroeg zich af waarom het Cft niet in actie is gekomen tegen de obligatielening voor een land dat totnogtoe niet in staat is gebleken om enige vorm van begrotingsdiscipline te hanteren. Wiels verwacht dat er binnenkort meer conflicten tussen de landen van het Koninkrijk zullen ontstaan die allemaal te maken hebben met de consensus- Rijkswetten. Hij wees onder meer naar het functioneren van het OM, als onafhankelijk orgaan, dat geen opdrachten van de Justitie-minister dient uit te voeren en de ‘corruptie die er binnen het gerechtshof ’ zou bestaan. “Op deze manier is het land onbestuurbaar geworden. Wij moeten uit deze bòmbòshi (kabaal) geraken en dat kunnen wij doen door van ons democratisch recht gebruik te maken om de consensus-Rijkswetten op te zeggen.”

Bron: Amigoe

El Hakim wil banden met Verenigde Arabische Emiraten aanhalen

 

WILLEMSTAD — Minister van Economische Ontwikkeling Abdul Nasser el Hakim (MFK) wil de banden met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) aanhalen. Dat heeft hij tijdens zijn werkbezoek aan Abu Dabi met de minister van Internationale Handel, sjeika Lubna Bint Khalid Al Qasimi, besproken.

Ze is lid van de koninklijke familie en een van de meest invloedrijke personen in de VAE, aldus El Hakim. Dat Curaçao voor West-Europa een hub vormt voor Noord-, Midden- en Zuid-Amerika is volgens de minister erg interessant voor de VAE. In dit kader heeft El Hakim aangeboden een handelsmissie te organiseren met de deelname van Curaçao en Nederland. El Hakim heeft tijdens zijn bezoek ook een gesprek gehad met sjeik Ahmed Bin Saeed al Maktuom, ceo van de vliegtuigmaatschappij Emirates Airlines.

De minister probeerde de sjeik over te halen om tot sponsoring over te gaan van de Curaçao Space Expedition en Curaçao Airport City.

Volgens El Hakim was de sjeik onder de indruk van de projecten en zou deze hebben aangegeven op bezoek te komen samen met de ceo van het commercieel centrum van Dubai. De minister is in Dubai om deel te nemen aan de ‘Global Aerospace Summit’.

De eerste vliegbasis van waaruit ruimtevluchten ondernomen kunnen worden zal op Curaçao zijn. In 2014 zullen de eerste vluchten worden uitgevoerd”, zei El Hakim tijdens zijn toespraak.

De Curaçaose minister ontmoette ook vertegenwoordigers van de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA). Tijdens dit gesprek heeft hij het gehad over de mogelijkheid dat de FAA hulp biedt aan Curaçao met het opstellen van de nodige wetgeving om de ruimtevluchten mogelijk te maken. Ook gaf de minister informatie over het masterplan Curaçao Airport City.

Bron: Amigoe

Leerkrachten mogen fouilleren als buitengewoon agent’

 

WILLEMSTAD — De regering komt op korte termijn met maatregelen om de veiligheid op scholen te verhogen. Dit verklaarde PS-leider en Statenlid Helmin Wiels (PS). Volgens Wiels zullen de veiligheidsmaatregelen in eerste instantie op openbare scholen worden ingevoerd.

Deze maatregelen gaan er onder meer van uit dat leerkrachten buitengewoon agent moeten worden en dat alle leerlingen gefouilleerd kunnen worden.

Wapens en drugs

De maatregelen hebben als doel om de veiligheid op scholen te verhogen. Centraal hierin staat dat leerkrachten meer bevoegdheden zullen krijgen. Wiels benadrukte dat leerkrachten als buitengewoon agent van politie, geen opsporingsambtenaar zullen zijn. Zij zullen bijzondere bevoegdheden krijgen om leerlingen te kunnen fouilleren en om in schooltassen naar drugs en wapens te kunnen zoeken. Volgens het Statenlid hebben leerkrachten op dit moment geen enkele bevoegdheid om leerlingen te fouilleren.

De PS gaat ervan uit dat deze maatregel in ieder geval voor het nieuwe schooljaar ingevoerd moet worden. Hierover zou er volgens Wiels al overeenstemming zijn bereikt met de PS-ministers Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (Justitie) en Carlos Monk (Onderwijs). In de komende maanden moeten er cursussen/trainingen komen om leerkrachten tot buitengewoon agent van politie op te leiden.

Geen stoute jongens

Verder moeten er volgens de PS-leider ook metaaldetectors en camera’s op deze scholen komen. “Deze maatregelen zijn nodig. Wij hebben niet meer met stoute jongens te maken, maar met georganiseerde criminaliteit. Die moeten worden aangepakt.”

Bron: Amigoe

Ontslag FWNK-directeur kennelijk onredelijk

 

WILLEMSTAD — Het ontslag van Cesar Prince als directeur van de Fundashon Wega di Number Kòrsou, de stichting die toezicht houdt op de verkoop van nummerloten, is kennelijk onredelijk. In dit verband heeft de kort-gedingrechter vanochtend besloten een voorschot toe te kennen van een schadevergoeding die hij moet ontvangen.

Het betreft een nettobedrag, zegt de advocaat van Prince, Molly Stewart. Zij wil de hoogte van het bedrag niet noemen. Wel zegt ze dat alle kosten in verband met dat bedrag voor rekening zijn van de FWNK.

De uitspraak is een voorlopige voorziening. In een bodemprocedure moet het definitieve bedrag vastgesteld worden. Stewart zegt dat Prince er echter de voorkeur aan geeft om de zaak verder buiten de rechtbank af te handelen. “Dat is sneller, makkelijker en houdt minder kosten in voor iedereen. Prince wil deze situatie zo snel mogelijk achter zich laten.”

Prince had de FWNK voor de rechter gedaagd omdat hij door het bestuur werd ontslagen. Hij werd op 29 november vorig jaar per brief op de hoogte gesteld van het feit dat zijn dienstverband per 31 december zou worden beëindigd. Prince werd door zijn voormalige werkgever beticht van onbevoegd handelen, het al bereikt hebben van de pensioengerechtigde leeftijd en er was onenigheid over het opzetten van de Lotto. Hij was het hier niet mee eens en spande een rechtszaak aan.

Advocaat van FWNK Lisanne Asjes had tijdens de behandeling de rechtbank gevraagd Prince niet-ontvankelijk te verklaren omdat er geen sprake zou zijn van spoedeisend belang, althans zijn vorderingen af te wijzen.

In ieder geval wil de stichting Prince niet meer terug, omdat er een forensisch onderzoek gaande is en ook omdat ze hem niet meer vertrouwen, voegde ze eraan toe. Sithree van Heydoorn is inmiddels benoemd als interim-directeur.

Ondanks het feit dat het bestuur bevoegd was Prince te ontslaan, bleef de vraag of het ontslag onredelijk was. Prince baseerde zich op een doorlopend contract tot en met 31 december 2013. De rechter zei vandaag dat deze stelling juist was en dat het ontslag kennelijk onterecht was.

bron: Amigoe

Tweede Kamer ontstemd over gevangenissen

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de onmenselijke omstandigheden in de gevangenissen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Aanleiding daarvoor is het rapport van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering (CPT). De VVD is vooral geschrokken door de situatie waarin jonge mensen worden opgesloten in de gevangenis van Aruba.

Jonge gedetineerden worden daar bijna 24 uur per dag opgesloten in het donker. Tweede Kamerlid Andre Bosman (VVD) citeerde uit het rapport, dat het ‘een volstrekt onacceptabele situatie’ noemt. Maar op Aruba wordt dat kennelijk normaal gevonden, constateerde het Kamerlid. “Het gaat niet om het gebrek aan middelen, maar om het morele besef van wat wel en wat niet kan.”

Boefjes

GroenLinks parlementariër Ineke van Gent vaagt zich af wat er met al het geld gebeurd is dat Nederland geïnvesteerd heeft in de gevangenissen op de eilanden, want er lijkt weinig vooruitgang geboekt te worden. “Veranderdt er wel werkelijk fundamentaal wat?” Door de situatie in de gevangenissen op de eilanden worden volgens haar kleine boefjes criminelen.

Ook het CDA plaatste vraagtekens bij de investeringen in de gevangenissen. Tweede Kamerlid Bas Jan van Bochove vreest dat het weggegooid geld is: “We hebben een forse inhaalslag te maken.” Hij vroeg de minister de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten nu voor eigen rekening de zaak op orde te laten brengen.

Geen extra geld

Volgens minister Spies wordt er hier en daar wel vooruitgang geboekt met de verbeteringen in de gevangenissen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Maar echt snel gaat het allemaal niet, gaf ze toe. “De verantwoordelijkheid ligt bij de landen.” Spies heeft Aruba voorgesteld geld te gebruiken dat nog beschikbaar is via het ontwikkelingsfonds FDA voor verbeteringen in de gevangenis. Extra geld uit Nederland komt er in ieder geval niet.

Sint Maarten heeft nauwelijks ruimte geld vrijgemaakt op de begroting om verbeteringen aan te brengen in het gevangeniswezen, zei Spies. “Dat is een kwestie van prioritering.” De nu demissionaire minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat begin juni opnieuw naar Curaçao en Sint Maarten.

 

Bron: RNW/Caribiana

UPDATE: Aqualectra gaat weer schakelen

Bron: Versgeperst
Door: Froukje Sijtsma

waterleidingen Versgeperst sharo bikker schakelen NIEUWS defecte pomp Curaçao cura Aqualectra  aqualectra" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Aqualectra heeft de hele dag de handen vol aan het stroomtekort op het eiland door een defecte pomp. Verder is het nutsbedrijf de hele week bezig met de waterleidingen. Hierdoor kan het voorkomen dat er bruin water uit de kraan komt of dat er weinig druk op de kraan staat.

Momenteel is Aqualectra bezig met revisiewerkzaamheden. Gisteren hebben wij moeten constateren dat de pomp van onze machine op Mundo Nobo, die zowel water als stroom produceert, niet goed functioneert. Vanwege veiligheidsregels hebben wij daarom de pomp van het net afgehaald”, legt woordvoerder Sharo Bikker van Aqualectra uit.

Reparatie

Monteurs zullen zich de hele dag bezig houden met de reparatie, maar Bikker durft niet te zeggen wanneer het defect is opgelost. “We hebben vandaag voor 15 Megawatt aan stroom beschikbaar. Eerst zouden we vanochtend al tussen 08.00 en 09.00 uur beginnen met schakelen, maar we hebben besloten dat te verschuiven naar 10.00 uur, omdat mensen vooral in de ochtenduren stroom nodig hebben.”

Schakelen

Aqualectra begint vanochtend om 10.00 uur in de volgende wijken om de drie uur te schakelen: Seru Fortuna, Muizenberg, Suffisant, Dein, Kanga, área di Kwartier i Gosieweg, Sun Valley i Sunset Heights, Schelpwijk, Cas Cora, Semikok direkshon Sta. Rosa i Abrahams, Seru Lora, Zapateer, Bonam, Oost Jongbloed, Langleven, Beurs, St Joris, Koraal Partier, Sta. Catharina, Kas Grandi Spaanse Water, Brakkeput Ariba, Janthiel, Rooi Santu, Weto, Kwartje, Janboos, Kent U Zelf,  Oude Water.

Middag

Later in de ochtend zijn de wijken Noord Roozendaal , Heintje Kool, Buena Vista, Goede Hoop, Cabo Verde, Kura Piedra, Mahuma  i parti di Sta. Maria aan de beurt. En later op de middag wordt er geschakeld op de Marine Basis, Salina Ariba i Abou, Zeelandia, Vredenberg, Dominguitu, Koraal Specht, Janwe direkshon di Jantiel.

waterleidingen Versgeperst sharo bikker schakelen NIEUWS defecte pomp Curaçao cura Aqualectra  pomp aqualectra 226x170" style="float:left;margin right:10px De boosdoener

Waterleidingen

Wat de waterleidingen betreft, doen we ons best om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken, maar we vragen mensen wel om zelf voorzorgsmaatregelen te nemen en voldoende water op reserve houden”, aldus Bikker. Vandaag is Aqualectra aan het werk in de straten Dominguitoweg, Mangoweg, Carawaraweg, Kayudaweg, Figoweg, Kalbasweg, Kenepaweg, Sorsakaweg, Indjuweg, Tomatieweg, Appeldamweg, Anasaweg, Schubappelweg, Mamayaweg, Vreugdenhill Supermarket en Steenmijn.

Werkzaamheden

De rest van de week is Aqualectra in de volgende wijken aan het werk:

Woensdag 25 april: Ceresstraat, Mercuriusstraat, Uranusstraat, Lyraweg, Klein Davelaar en Argusweg.

Donderdag 26 april: Aurigaweg, Marsweg, Neptunusweg, Perseusweg, Kaya Panacea, Pallastraat, Jupiterstraat, Plutostraat, Andromedaweg,Cybellestraat, Saturnusstraat, Best Buy Supermarket, Burger King, Centrum Supermarket, Romerschool, Johan van Walbeeck School, Zuikertuintje Mall, Mahaai en Rooi Catochi.

Vrijdag 27 april: Saliña Aboustraat A en Saliña Aboustraat B, Mc Donald’s aan de Dr. Maalweg.

Excuses

Aqualectra doet een beroep op de gemeenschap om zo min mogelijk stroom te gebruiken overdag en zoveel mogelijk apparaten uit het stopcontact te halen. Aqualectra betreurt de situatie en biedt haar verontschuldigingen aan en bedankt de gemeenschap voor het begrip”, besluit Bikker.

SPORT Kevin van Otterdijk vijfde bij WK zeilen

 

Willemstad – De Curaçaose jeugdzeiler Kevin van Otterdijk is op de vijfde plek geëindigd bij het wereldkampioenschap (WK) ‘Maclaren Laser Standard Under 18’. ,,Na een goed begin stond de 17-jarige Van Otterdijk even op een derde plaats, maar zakte in de lichte windcondities terug”, aldus de Netherlands Antilles Sailing Federation (AHOSailing).

In het overall klassement voor alle zeilers onder de 21 jaar, eindigde de Curaçaose zeiler op de vierentwintigste plek. In de ‘Under 18’ ging het goud naar de Argentijn Santiago Falasca, gevolgd door Georgii Paches uit Oekraïne. De Amerikaan Jake Rizika ging met het brons naar huis. De wereldkampioenschappen werden gevaren in Buenos Aires.

,,Van Otterdijk die gewend is aan het zeilen met veel wind en golven vond de zeilcondities op de Rio de la Plata lastig. Zeer weinig wind, vrij vlak, zoet water met ook nog eens een variërende stroming. Kortom ongewone condities voor Van Otterdijk”, licht de organisatie toe.

Op de laatste dag mocht de jonge zeiler nog even ruiken aan het brons. Halverwege de laatste race lag hij in een medaille positie, maar door het wegzakken van de wind kon het wedstrijdcomité niets anders doen dan alle races afschieten. Door het gebrek aan wind werden zes van de geplande twaalf races verzeild. Twee dagen kon er zelfs helemaal niet gevaren worden.

El Hakim voert overleg met FAA

 

Willemstad – Tijdens een conferentie over ruimteluchtvaart in Abu Dhabi heeft minister Nasser El Hakim (MFK) van Economische Ontwikkeling een overleg gevoerd met Mahamane Toure en John Sloan van de Federal Aviation Administration (FAA). Er is gesproken over regel- en wetgeving omtrent het project van de Space Expedition Curaçao, over het masterplan van Curaçao Airport City. Ook is er gekeken naar de rol die de FAA hierbij kan spelen, aldus El Hakim. Momenteel is de luchtvaart van Curaçao gedegradeerd naar de tweede categorie van de FAA, omdat het personeel versterkt moet worden, de technische ondersteuning te wensen overlaat en veel nationale wetgeving verouderd is.

AD | Stemverhouding RvC CBCS is 4/3

Ultimo Noticia: Verraad zevende lid Pietersz

Ultimo Noticia: Verraad zevende lid Pietersz

Willemstad – Drie Curaçaose leden van de zevenkoppige Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) willen CBCS-president Emsley Tromp verplicht met vakantie sturen, maar de overige vier leden stemden tegen. Verder lezen

Seú Banda’bou rustig verlopen

 

Willemstad – De Marsha di Seú op Banda’bou is rustig verlopen. Dat weet de politie in een persverklaring te melden. Vier personen zijn tijdens de optocht ziek geworden, waarvan er drie met een ambulance van het Rode Kruis naar de post zijn vervoerd voor medische behandeling. De andere persoon werd met een ambulance naar de polikliniek bij het Sint Elisabeth Hospitaal getransporteerd. Een ambulance van het Rode Kruis is tijdens de optocht per ongeluk over de voet van een optochtmedewerker gereden. De ambulance heeft het slachtoffer naar de post van het Rode Kruis getransporteerd waar hij behandeld is. Gedurende de optocht heeft de politie ook verschillende controles gehouden om na te gaan of de voorwaarden die in de vergunningslandsverordening en de Eilandsverordening Bevordering Openbare Orde en Bescherming Gemeenschap zijn opgenomen, wel worden nagekomen. Ook werd gecontroleerd naar de verkoop van drank in flessen, de verkoop van alcohol aan minderjarigen en alcoholconsumptie bij minderjarigen. Tijdens deze controles heeft de politie geen proces-verbaal hoeven uit te schrijven.

Van der Dijs loochent zichzelf

 

Willemstad – President-commissaris Oswald van der Dijs van Aqualectra spreekt zichzelf tegen in zijn reactie op de ‘gouden handdruk’ die de financieel directeur (cfo) Dieudonné van der Veen uiteindelijk kreeg om als directeur te vertrekken.

Voor de radio zou Van der Dijs hebben gezegd dat de cfo vele miljoenen guldens onnodig heeft verkwanseld aan dure consultants.

,,Hij vergeet er echter bij te vertellen dat de audits die in Aqualectra hebben plaatsgevonden en de advocaatkosten ook vele miljoenen hebben gekost. Tevens is de uitkomst dat de cfo zes maanden lang doorbetaald wordt, zonder ervoor te werken en tot slot ook nog geld toe krijgt omdat er geen gegronde redenen gevonden zijn om zijn ontslag te rechtvaardigen. Als dit wel het geval was geweest, had Aqualectra immers de rechtszaken voortgezet”, aldus een anonieme schrijver naar deze krant. (Antiliaans Dagblad  red. KKC)

Ook wordt gesteld dat Aqualectra gezichtsverlies lijdt omdat het bedrijf aangevoerd heeft dat de aanstelling en de daarvoor doorlopen procedure van Van der Veen op onrechtmatige wijze heeft plaatsgevonden. Het nutsbedrijf dreigde er zelfs mee dat het gerecht terugbetaling moest vorderen voor onterecht ontvangen salaris.

De schrijver: ,,Drie maanden later gebeurt het tegendeel. En het is eigenlijk de wereld op zijn kop dat iemand uiteindelijk ontslagen wordt, zonder dat via het gerecht zijn schuld of onschuld bewezen wordt.”

Zeelandia goed voor NHN

 

Willemstad – Uit onderzoek van Sona, trekker van het project van het nieuwe ziekenhuis, Nos Hospital Nobo (NHN), is gebleken dat het terrein op Nieuwe Haven, het zogenoemde Scadtaeiland, geschikt is gebleken.

,,Het enige wat niet mogelijk is vanwege ruimtegebrek, is de bouw van een nationaal laboratorium”, zo hield projectleider Theo Janssen zijn publiek gisteren in de Staten voor.

Hij stelde ook dat het terrein achter de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) op een gegeven moment geen optie bleek te zijn. Toen de regering op zoek ging naar alternatieven kwam het al eerder onderzochte terrein op Zeelandia weer in beeld, nadat de bouwplannen van Aqualectra niet meer doorgingen. Janssen:

,,Dit terrein voldoet aan alle voorwaarden, zo blijkt uit technisch onderzoek. De ligging is goed en bereikbaar, het terrein is groot genoeg, ook voor uitbreiding, parkeerplaatsen en herbouw. Uit bodemonderzoek is bovendien niet gebleken dat dit anders is dan het terrein achter de UNA en niet meer kosten met zich meebrengt. Voor wat betreft de wateroverlast is uit het Sona-onderzoek gebleken dat zelfs ten tijde van tropische storm Tomas het gebied niet onder water is komen te staan. Desalniettemin zal het terrein opgehoogd worden en wordt het omliggende gebied voor de afwatering door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning onder handen genomen.”

Uit de Stateninformatie blijkt dat er bovendien infrastructurele aanpassingen gedaan zullen worden om een extra toegangsweg te maken voor de ambulances. Ook zal er gewerkt worden aan een speciaal plan om het openbaar vervoer naar NHN te verbeteren. De infrastructuur zal zelfs dusdanig gemaakt worden, zo stelde Janssen, dat er helikopters kunnen landen.

,,Deze infrastructurele aanpassingen zijn niet meer of anders dan de voormalige plannen bij het UNA-terrein”, zo hield Janssen zijn toehoorders voor.

Tot slot stelde hij de milieuorganisaties gerust door aan te geven dat er rekening zal worden gehouden met de milieuvoorschriften en dat de veiligheid van de mangroves daar gewaarborgd is.

Bron: Antiliaans Dagblad

Bevolking moet het niet langer pikken’

 

Willemstad/Den Haag – Het is aan de bevolking van Curaçao om schoon schip te maken in regeringscentrum Fort Amsterdam.

,,Bestuurders stellen hun eigen belang voor het algemeen belang. Zolang de bevolking dat blijft pikken, verandert er niets. De bevolking moet het heft zelf in handen nemen”, aldus Ineke van Gent (GroenLinks) tijdens een debat in de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties over (het gebrek) aan deugdelijk bestuur.

Van Gent haastte zich eraan toe te voegen dat haar hartenkreet niet bedoeld was als oproep tot revolutie. ,,Maar ik stel hier wel de indringende vraag of de rechtstaat nog wel adequaat functioneert. 10-10-‘10 Was natuurlijk geen magisch moment waarop alle problemen voor de zon zouden zijn verdwenen. Maar de inzet van de staatkundige hervorming was een beter bestuur, een betere gezondheidszorg, beter onderwijs, een beter milieu. Wij gaan daar niet over, maar iemand moet wel de verantwoordelijkheid nemen”, aldus Van Gent.

,,Het wordt tijd voor een nieuwe generatie bestuurders.”

Wijziging arbeidswet onnodig

 

Willemstad – Waarom zou je een nieuwe ‘Landsverordening kortlopende contracten’ invoeren, als de arbeidsinspectie niet eens in staat is de huidige wetgeving te controleren en er geen concrete onderzoeksgegevens ten grondslag liggen die een nieuwe landsverordening rechtvaardigen.

Dat is kort gezegd de reactie van de Raad van Advies (RvA) op bovengenoemde ‘initiatieflandsverordening tot wijziging van de regels ten aanzien van de arbeidsovereenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan’. De RvA wijst erop dat in 2000 de Landsverordening flexibilisering arbeidswetgeving werd ingevoerd. ,,Die wetgeving beoogde verschillende wettelijke regelingen over arbeid te flexibiliseren met behoud van de nodige zekerheid voor de werknemer, als een randvoorwaarde voor economisch herstel”, aldus de raad. In die wet is de rechtszekerheid van werknemers, die telkens zonder vast contract arbeid verrichten, gewaarborgd in de vorm van de zogenaamde ‘kettingregeling’ voor opeenvolgende niet-vaste arbeidsovereenkomsten. De regeling houdt onder andere in dat werkgevers alleen gedurende een periode van 36 maanden opeenvolgende arbeidsovereenkomstenvoor bepaalde tijd mogen aanbieden. Het nieuwe ontwerp wil deze periode aanscherpen en verkorten naar 12 maanden. In de toelichting van het nieuwe wetsvoorstel wordt verwezen naar een beleidsnota uit 2007 van de directie Arbeidszaken die opgesteld zou zijn naar aanleiding van ‘aanhoudende klachten van werknemers en werknemersorganisaties over het misbruik van kortlopende contracten en misbruik van wetgeving’. Maar, zo schrijft de RvA: ,,De Raad constateert dat noch uit de Beleidsnota 2007 noch uit de Memorie van Toelichting is op te maken wat de omvang is van de klachten en het wetsmisbruik. Naar het oordeel van de Raad is dan ook niet gebleken dat de nieuwe regelgeving noodzakelijk zou zijn.” Sterker nog: ,,De Raad leidt uit de nota af dat er naar het misbruik en de wetsovertredingen geen onderzoek is gedaan. In de beleidsnota 2007 wordt bovendien voorgesteld de wet nog niet aan te passen.

Geen arbeidsinspecties

In de beleidsnota 2007 van de toenmalige directie Arbeidszaken wordt er ook op gewezen dat er nog geen duidelijk beeld is van het wetsmisbruik. Er wordt wel gepleit voor regelmatige arbeidsinspecties door eilandsdiensten. Maar uit de nota blijkt tevens dat de inspectie bij bedrijven nagenoeg stil is komen te liggen. Ook in het jaarverslag 2008 van de directie Arbeidszaken staat dat er op Curaçao sinds 2001 nauwelijks sprake is van inspectie bij bedrijven. Bij het initiatiefontwerp wordt onderkend dat de controle en handhaving tot nu toe te wensen overlaten. De RvA concludeert dan ook dat de doelstellingen die de initiatiefnemers voor ogen hebben ook bereikt kunnen worden met een deugdelijke controle op de naleving van de huidige arbeidswetgeving. Want als er geen deugdelijke controle mogelijk is op de bestaande wetgeving, dan zal dat ook niet mogelijk zijn bij nieuwe arbeidswetgeving, zo wordt aangevoerd. De RvA dringt er dan ook op aan om alsnog onderzoek te doen naar de omvang van het wetsmisbruik en de wetsovertredingen. Met de uitkomst daarvan kan rekening worden gehouden bij het opstellen van de nieuwe regelgeving. Tevens adviseert de RvA om aan te geven welke maatregelen getroffen worden om te waarborgen dat nu wel intensief zal worden gecontroleerd op wetsmisbruik en wetsovertredingen.

Toch nog 1.004 handtekeningen

 

Willemstad – Cijfers over daadwerkelijke bezoekersaantallen zijn altijd moeilijk in te schatten en vaak, meer dan eens, neemt de discussie daarover de focus weg van de reden waarom er werd geprotesteerd. Het gaat dan niet meer om de ‘vuist’ die is gemaakt maar om de dikte van de vuist. En dat emoties daarbij hoog kunnen oplopen blijkt onder andere uit een telefoontje van een abonnee naar het Antilliaans Dagblad gistermorgen waarin de beller aangaf boos te zijn omdat er volgens hem zeker 3.000 mensen waren bij de manifestatie van Frente Sivil van afgelopen zondag en geen 800 zoals de krant meldde. De boze beller wilde er zelfs zijn abonnement voor opzeggen. Deze krant heeft zich voor het inschatten van het aantal mensen dat zondagmiddag bijeenkwam op het Waaigat gebaseerd op verklaringen van mensen die het gewend zijn met grote groepen te werken zoals de politie, bewaking en oud-schoolhoofden. Verder heeft de krant zich gebaseerd op de inschatting van de organisatie van de manifestatie zelf. Gisteren bleek uit de telling van de ingezamelde handtekeningen, ter ondersteuning van de brief aan de gouverneur, dat er in elk geval zeker 1.004 mensen aanwezig moeten zijn geweest.

Woordvoerder Derek Durgaram van Frente Sivil (Akshon Dushi Kòrsou) laat weten dat het aantal waarschijnlijk nog iets hoger moet hebben gelegen. ,,Volgens ons waren het er waarschijnlijk meer dan 1.000 want niet iedereen die er was, heeft de steunbetuiging ondertekend.

De opkomst, daar werd tijdens de demonstratie veel over gepraat. Wie er was keek vooral reikhalzend uit naar wie er nog zou komen. En op zo’n grote open plek als het Waaigat ‘valt’ de grootte van een menigte eerder in het niet dan bijvoorbeeld bij de binnenplaats van het SSKgebouw waar de eerste bijeenkomst van Frente Sivil werd georganiseerd.

,,Elke demonstrant die hier is, staat voor twintig mensen die het niet hebben aangedurfd naar de demonstratie toe te komen”, zei een man die er wel stond.

,,Er is een ping rondgestuurd waarin werd gewaarschuwd dat er een Colombiaanse huurmoordenaar zou zijn”, zei een ander. ,,Maar dat heb je niet van mij.”

Omayra Leeflang, ook aanwezig bij de manifestatie bevestigde het bestaan van deze ‘dreigping’. ,,Ja, die heb ik ook gehad. Er hadden veel meer mensen moeten staan. Ik ben echt teleurgesteld dat er nog zoveel zijn die kennelijk niet durven. Om eerlijk te zijn wil ik actie zien. Er moet wat gebeuren. Een soort 30 mei moet er komen maar dan zonder geweld.”

Bovenstaande is een greep uit reacties vernomen van deelnemers aan de manifestatie van afgelopen zondagmiddag voordat de stoet zich naar Fort Amsterdam begaf. Er waren ook ludieke teksten en protestborden.

Een oudere meneer liep rond met een bord waarop stond: ‘Tula, help. Curaçao gaat dood.’

Een mevrouw droeg een smeekbede aan het adres van Nederland. ‘Nederland take over please’.

 

Op de aankondiging tegen zessen van de tocht naar Fort Amsterdam reageerde het grootste deel van de manifestanten enthousiast. Een ander deel besloot dat moment aan te pakken om de manifestatie te verlaten en richting huis te gaan. De mars naar Fòrti verliep rustig en vreedzaam. Zo ook de aankomst aldaar waar de menigte stuitte op de bewaking van Fort Amsterdam en een half dicht hek. Na enig overleg kon de brief voor de gouverneur overhandigd worden en was het doel voor Frente Sivil en haar aanhang bereikt.

Integrale brief aan gouverneur

Parlement ziet ernst probleem niet in, of is niet bij machte op te treden’

Na de manifestatie bij het Waaigat van Frente Sivil, liepen de demonstranten naar Fòrti en overhandigde de burgerlijke beweging een schrijven gericht aan gouverneur Frits Goedgedrag van Curaçao. Hieronder staat integraal de brief van Frente Sivil aan de gouverneur afgedrukt.

Excellentie, Sta ons allereerst toe om ons voor te stellen als ‘Frente Sivil’, een organisatie bestaande uit verschillende groeperingen en ingezetenen uit onze gemeenschap, die zich verenigd hebben om de kwaliteit van het regeringsbeleid van ons land veilig te stellen, alsmede om het respect voor ons volk op internationaal niveau te garanderen. Wij van Frente Sivil en de mede ondergetekende burgers, benaderen u met verschuldigde eerbied in uw hoedanigheid als hoofd van het land Curaçao, met de bezorgdheid die in onze gemeenschap heerst over het feit dat sinds 10 oktober 2010 onze regering een gebrek aan intellectuele en morele capaciteiten heeft getoond om ons land te leiden. Dit gebrek aan intellectuele en morele capaciteiten manifesteert zich in de toepassing van nepotisme, onderdrukking, intimidatie, (bezetting van entiteiten/ groeperingen) en sluit democratische participatie in ons land uit. Opportunisme is usance en publieke fondsen worden aangewend voor persoonlijk gewin: zeer gevaarlijke praktijken voor een gezonde democratische ontwikkeling. Tevens wordt er een basis gelegd voor dictatuur en corruptie door diverse handelingen, zowel door de regering als het parlement. Het overheidsapparaat wordt ondermijnd, utiliteitsmaatschappijen lopen gevaar voor hun bestaan en instellingen die onafhankelijk moeten functioneren worden direct of indirect bedreigd met inmenging. Dit alles vindt openlijk plaats, zelfs met argumentering en propaganda om dit verval van normen in ons land te accepteren. Als verantwoordelijke organisaties en burgers kunnen we deze ondermijning van onze democratische staat en het respect dat Curaçao altijd heeft gekend niet accepteren. Om dit verdere verval te voorkomen hebben diverse groeperingen en individuele personen zowel de politieke partijen die in het parlement vertegenwoordigd zijn als de regering, alsmede het parlement, benaderd om actie te ondernemen. Helaas hebben we tot op dit moment niets gemerkt van concrete stappen om de situatie te verbeteren. Bovendien zijn er onlangs verscheidene waargetrouwe informatie en bewijzen aan het licht gekomen dat diverse gezagsdragers van de huidige regering een gemankeerde levensloop vertonen in hun vorming en professionele loopbaan, en ook niet aanvaardbare sociale gedragingen aan de dag leggen, alsmede daden die als strafbaar beschouwd kunnen worden. Dit verklaart ook de wijze waarop er wordt omgegaan met de macht die de overheid ten dienste staat, en waarvan wij geen hoop op verbetering hebben. Derhalve hebben zowel wij van Frente Sivil als de individuele groeperingen het parlement benaderd, als het democratisch gekozen orgaan om het volk te vertegenwoordigen en de regering te controleren, om de geëigende stappen te ondernemen. Tevens hebben we relevante informatie overhandigd over de minister-president als hoofd van de regering. Er is geen informatie over de andere ministers aangereikt, aangezien het niet de bedoeling is om elk persoonlijk in diskrediet te brengen. Desondanks kunnen we concluderen dat het parlement de ernst van het probleem niet inziet, of niet bij machte is op te treden ten behoeve van het volk, vanwege persoonlijke belangen. Een diepere analyse van het gedragspatroon van de leden van het huidige kabinet, alsmede dat van sommige financiële en/of intellectuele steunpilaren ervan, vertoont symptomen van een zeer gevaarlijke situatie voor het land. De ernst van dit gevaar voor ons land door toedoen van deze regering in acht nemend, zullen wij – als verantwoordelijke burgers – alle acties ondernemen die ons ten dienste staan om ons volk te bevrijden van deze reële bedreiging en zullen niet rusten totdat dit is geschied. We zijn ons bewust van de taakverdeling van ons overheidstructuur en benaderen u met een verzoek om alles te doen in uw vermogen om de regering te overtuigen, dat het van algemeen belang van het volk is om met een andere regering te komen met personen met de nodige capaciteit en die integer zijn. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Als alle mogelijkheden geen uitgang bieden om dit te bewerkstelligen lijkt vervroegde verkiezing de meest acceptabele weg om te bewandelen. Excellentie, u kunt ervan verzekerd zijn dat wij van Frente Sivil en alle mede-ondertekenaars onze democratie, onze instellingen en uw persoon respecteren. Derhalve zal elke actie die wij ondernemen erop gericht zijn om dit alles veilig te stellen voor de volgende generaties, ongeacht de prijs die wij ervoor moeten betalen.

Bron: Antiliaans Dagblad

Economie uit balans

 

VBC: Exporten lopen sterk achteruit

Willemstad – Op grond van de ontwikkelingen op de betalingsbalans kan de conclusie worden getrokken dat de Curaçaose economie uit balans is. Het feit dat de importen van vooral goederen de exporten van vooral diensten overtreffen, is niet nieuw, stelt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC).

Wat echter zorgen baart is dat de exporten sterk aan het teruglopen zijn. ,,Deze trend duidt erop dat de concurrentiepositie van Curaçao is verslechterd. Daar de importen zich op hetzelfde hoge niveau handhaven, heeft deze situatie geleid tot grote tekorten op de lopende rekening: 1,7 miljard gulden in 2011 en naar verwachting eenzelfde bedrag in 2012. Deze tekorten worden normaal gesproken gedekt door overschotten op de kapitaal- en financiële rekening. Hoewel nog altijd sprake is van een surplus op deze rekeningen, wordt deze geleidelijk minder en met het beëindigen van de ontwikkelingshulp uit Nederland in 2012 is de verwachting dat dit overschot verder af gaat nemen.

,,Rest nog de posten kapitaalontvangsten van buitenlandse investeerders en leverancierskredieten”, aldus VBC, die gisteren een persconferentie belegde.

,,Hier gaat het aspect vertrouwen in de Curaçaose economie een grote rol spelen.” Een belangrijke basisvoorwaarde om vertrouwen op te bouwen, te handhaven en te verbeteren, is het ontwikkelen van een visie ondersteund door goed financieel economisch beleid, deugdelijk bestuur en rechtszekerheid. ,,Voldoet het huidige overheidsbeleid hieraan?”, vraagt de werkgeversorganisatie.

Het antwoord is ‘Nee’ met kapitalen. ,,Een financieel economisch masterplan ontbreekt, velen plaatsen vraagtekens bij de integriteit van het kabinet Schotte en vooral de heksenjacht op de leidinggevenden van onze belangrijkste instanties zoals de veiligheidsdienst VDC, Burgerlijke Stand, Aqualectra en havenbedrijf CPA is funest.”

De hoge afkoopsom die financieel directeur Dieudonné ‘Neetje’ van der Veen vorige week mocht ontvangen spreekt volgens de VBV boekdelen. ,,Er was geen valide reden om hem te ontslaan, dus wij betalen de hoofdprijs. In het geval van Aqualectra speelt ook nog mee dat het voortbestaan van de organisatie ernstig in gevaar komt.”

Bij het betalingsbalansvraagstuk manifesteert zich bovendien de controverse die al geruime tijd bestaat tussen enerzijds de regering Schotte en anderzijds de directie van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

VBC: ,,De ruzie schijnt zich alleen maar te verergeren, gezien de publieke uitspraken van de minister van Financiën (George Jamaloodin, MFK, red.) naar aanleiding van de kredietmaatregel die de CBCS recent heeft afgekondigd en de controverse inzake de obligatielening ten behoeve van de Sint Maarten Harbour Holding.”

De relatie van Curaçao met de regering van Sint Maarten is inmiddels ernstig verstoord, hetgeen ertoe heeft geleid dat de regering in Philipsburg te kennen heeft gegeven uit de monetaire unie te stappen.

,,Hierbij is het goed te weten dat het betalingsbalansprobleem op de lopende rekening wordt veroorzaakt door Curaçao en niet (opnieuw met kapitalen, red.) door Sint Maarten. Als Sint Maarten uit de monetaire unie stapt, heeft dat consequenties.”

Deze ontwikkelingen zijn naar de mening van de VBC ‘zeer zorgelijk’ omdat hiermee de waarde van de gulden onnodig op het spel wordt gezet.

,,De Curaçaose economie wordt hiermee geen dienst bewezen.”

De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven maken zich ernstige zorgen. ,,Je moet de betalingsbalanstekorten over 2011 en 2012 zien als rapportcijfers voor het gevoerde financieel economisch beleid. Het zijn dus zware onvoldoendes.”

En verder: ,,De ene na de andere bank van naam en faam vertrekt van het eiland en hoewel men zegt dat dit strategische beslissingen zijn van de moedermaatschappijen, is het overduidelijk dat het slechte financieel economische beleid, het slechte imago van de regering en het verslechterende imago van onze Centrale Bank met name voor de financiële sector funest is. Een van de belangrijkste pijlers van de betalingsbalans en onze economie.”

Vele bedrijven voelen de gevolgen van dit beleid in tegenvallende bedrijfsresultaten, verlies van werkgelegenheid en zelfs faillissementen. Zo vervolgt de VBC.

,,Verlies van arbeidsplaatsen leidt tot armoede en misère en het moet niemand verbazen dat de criminaliteit toeneemt.”

Tegelijkertijd verkennen ministers ‘en vooral onze ministerpresident’ de wijde wereld op kosten van de gemeenschap.

VBC: ,,Bij de toename van de criminaliteit zou ook ‘the tone at the top’ een rol kunnen spelen. Als het volk de perceptie heeft dat haar regering niet vrij is van corruptie, dan krijg je al snel een houding van ‘waarom zij wel en wij niet’.”

Bron: Antilaans Dagblad

Zie Comment by Norbert George

Nieuw vaartuig is ‘levensgevaarlijk’

Nieuw vaartuig voor kustwacht raakt neus kwijt tijdens proefvaart

Willemstad/Den Haag – Voor het ministerie van Defensie dreigt een tweede debacle met de aanschaf van vaartuigen voor de Kustwacht Caribisch gebied (KWCARIB).

Het departement heeft in 2009 voor 28,2 miljoen euro 48 zogeheten Fast Raiding Interception & Special Forces Craft (Frisc) besteld maar het prototype heeft ook de derde testfase niet ongeschonden doorstaan. De Frisc werd vorig jaar voor het eerst beproefd door het bootpeleton van het Korps Mariniers op Aruba. Die maakte onder meer een oversteek naar Curaçao. Aan de test kwam een voortijdig einde toen bij een van de proefvaarten de neus van de boot volledig afscheurde.

De bemanning maakte bovendien melding van grote ongemakken voor lijf en leden: ,,Na een paar uur varen ben je gebroken”, luidde het vernietigende oordeel.

Op grond van de bevindingen op Aruba zijn ten behoeve van een tweede test in Den Helder verbeteringen aangebracht. Daarbij scheurde echter opnieuw de – versterkte – neus af. Hoewel drie keer scheepsrecht hoort te zijn braken onlangs bij een nieuwe proef op de Noordzee het windscherm en stoelen af, ondanks de 70 verbeteringen die inmiddels door de fabrikant waren aangebracht. Voor de Tweede Kamerleden Knops en Holtackers van het CDA en Hernandez van de PVV aanleiding schriftelijke vragen te stellen aan minister Hans Hillen (CDA) van Defensie. Zij wijzen erop dat een Britse marineofficier de Frisc voor militaire doeleinden als ‘ondeugdelijk’ en ‘levensgevaarlijk’ heeft gekwalificeerd.

Het vaartuig is in marinekringen intussen omgedoopt tot ‘drijvende doodskist’ en ‘rubberen Titanic’.

Hernandez vraagt Hillen het project voorlopig stop te zetten en eerst onderzoek te doen ‘voordat er verdere ongelukken gebeuren en de veiligheid van militairen in gevaar komt’. Knops en Holtackers willen weten of de geconstateerde mankementen leiden tot belemmering in de taakuitvoering van het Korps Mariniers en de kustwacht. ,,Wanneer zijn de voor antidrugsoperaties bestemde Friscs beschikbaar in het Caribisch gebied?”, vragen de CDA’ers.

Twaalf van de 48 bestelde Friscs zijn bestemd voor KWCARIB, ter vervanging van de twintig jaar oude Boston Whalers. De rubberboten zijn 9,5 meter lang, halen een snelheid van 45 knopen (83 km/u) en hebben een actieradius van 320 kilometer. De voor KWCARIB bestemde exemplaren worden voorzien van een zonnedak.

De Britse fabrikant Marine Specialised Technology Ltd kaapte de order destijds weg voor de neus van twee Nederlandse aanbieders. Het is niet de eerste keer dat KWCARIB met ‘materiaalpech’ kampt. Al snel na de introductie van twaalf nieuwe SuperRhibs bleken de boten niet bestand tegen de klimatologische omstandigheden van het Caribisch gebied. Ondanks miljoenen euro’s die aan de aanpassing zijn gespendeerd zijn van de twaalf SuperRhibs er doorgaans maar zes inzetbaar.

Bron: Antiliaans Dagblad

Nieuwe relaties binnen Koninkrijk

Bron: Versgeperst
Door: Aruna Jhagru

Versgeperst NIEUWS Koninkrijk Interexpo Carribean hyatt Curaçao congres  Koninkrijk nieuwe stijl" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Binnen het Koninkrijk zijn nieuwe relaties en verhoudingen onstaan door wijzigingen op staatkundig gebied. Een aantal Caribisch-Nederlandse eilanden kwamen dichterbij Nederland, andere kozen voor meer zelfstandigheid. Het congres ‘Koninkrijk nieuwe stijl’ staat stil bij deze nieuwe veranderingen.

Tijdens het congres ‘Koninkrijk nieuwe stijl; gedeelde verantwoordelijkheid en een gezamenlijke toekomst’ wordt gekeken naar welke invloed deze nieuwe verhoudingen hebben op zakendoen binnen het Koninkrijk. Deelnemers aan het congres zijn bedrijven, business-associaties, brancheorganisaties en overheden Dutch Caribisch Kingdon en uit Nederland zelf.

Doel

Het doel van het congres heeft twee kanten: enerzijds een evaluatie van de verhoudingen binnen het Koninkrijk. Wat levert het de Koninkrijkspartners op en wat zijn de perspectieven voor de toekomst? Anderzijds het stimuleren van het zakendoen overzee, waarbij de nadruk ligt op duurzaam investeren en innoveren.

Onderwerpen

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

– fiscale aspecten van ondernemen in de nieuwe staatkundige structuur, – belang van goed bestuur,

– en de wisselwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven bij het stimuleren van handelsverkeer tussen Nederland en de eilanden.

Congres

Het congres, georganiseerd door InterExpo Caribbean, vindt donderdag plaats in het Hyatt Regency Curaçao. Om 08.30 uur is de aanvangst en om 09.45 begint het openingswoord. 18.00 uur is het congres afgelopen aansluitend met een netwerkborrel. Meer informatie is te vinden op de website van interexpo of is per e-mail op te vragen via [email protected]

Beter samenwerken na de verkiezingen’

 

Bron: Versgeperst
Door; Froukje Sijtsma

Versgeperst straatvraag NIEUWS nieuwe verkiezingen minister Liesbeth Spies Koninkrijksrelaties gevallen kabinet Curaçao  Straatvraag" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Politieke onrust in het Koninkrijk. Burgers op Curaçao demonstreerden op het Waaigat tegen de regering en premier Mark Rutte in Nederland diende het ontslag in van zijn minderheidskabinet. Versgeperst.com vroeg mensen wat zij hopen wat de nieuwe verkiezingen in Nederland voor Curaçao gaan betekenen.

Elroy (37) maakt zich zorgen over de huidige politieke toestand op Curaçao en vindt dat er snel wat moet gebeuren. Over de nieuwe minister van Koninkrijksrelaties stelt hij geen specifieke eisen, wel van de politiek in het algemeen. “Politici moeten weer met elkaar om tafel gaan zitten, hun best gaan doen en proberen om de problemen op Curaçao op te lossen.”

Rommelig

Volgens Jeroen (38) gaat het er momenteel ‘rommelig’ aan toe op ons eiland. “Er is hier, net als in Nederland met hun gevallen kabinet, sprake van tumult de laatste paar maanden en ik hoop dat er meer duidelijkheid komt. Van minister Spies van Koninkrijksrelaties heb ik weinig gezien. Van de nieuwe minister verwacht ik dan ook dat die zich meer bezig gaat houden met wat hier daadwerkelijk gebeurt, of dat nou van het CDA is of van een andere partij, dat maakt mij niet uit.”

Niet de kans gekregen

Het was te verwachten dat het kabinet ging vallen, dus wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Ja, wat gaat er veranderen? We krijgen weer een andere minister en hopelijk voert die wel wat uit voor Curaçao”, aldus een 49-jarige vrouw die anoniem wil blijven.

Minister Spies heeft de kans niet gekregen om wat voor Curaçao te betekenen. Ze was er wel klaar voor, maar ze heeft gewoonweg de kans niet gekregen.”

Samenwerken

Volgens Annie (50) blijkt nu wel dat de politici in Nederland elkaar ook niet kunnen vinden. “Het is voor ons allemaal goed dat er nieuwe verkiezingen komen, maar de vraag is natuurlijk wie er voor in de plaats komen. Het belangrijkste vind ik in ieder geval dat het kabinet gaat samenwerken.”

Anarchist

Jay (21) vertelt dat hij eigenlijk niet in het concept ‘regering’ gelooft. “Ik ben anarchist. Toch vind ik het bestuur in Nederland goed geregeld, maar hier op Curaçao zeker niet. De politici voeren hun werk niet op een capabele manier uit. De regering van Curaçao wil alleen maar geld van Nederland, zodat ze lekker kunnen doen wat ze zelf willen. Ik hoop dat de verkiezingen in Nederland ministers opleveren die de misstanden op Curaçao aanpakken.”

Val kabinet-Rutte raakt Cariben

Analyse door René Zwart Den Haag
 – Het goede nieuws – in elk geval vanuit Caribisch perspectief – is dat Geert Wilders met zijn Partij voor de Vrijheid de eerstkomende jaren geen stempel meer zal drukken op het regeringsbeleid. Hoeveel zetels hij ook bij de komende verkiezingen in de wacht sleept, er is geen partij meer die zich aan zijn grillen wil overleveren. Dat betekent dat maatregelen die door het kabinet-Rutte zijn aangekondigd louter om de gedoogpartner te plezieren van tafel zijn of genuanceerd worden. Maar ook plannen die op een bredere steun kunnen rekenen, zullen blijven liggen totdat er een nieuwe regering is aangetreden. Het is namelijk Haags gebruik dat ten tijde van een demissionair kabinet het parlement, noch de regering over hun graf heen regeren. Alleen lopende, niet gevoelig liggende kwesties worden afgehandeld. De komende weken krijgen de fracties de gelegenheid onderwerpen ‘controversieel’ te verklaren.
Dat lot zal onder meer drie Rijkswetten treffen waartegen Curaçao, Aruba en Sint Maarten grote bedenkingen hebben:
– de Rijkswet personenverkeer,
– de Rijkswet op het Nederlanderschap en
– de Rijksvisumwet.
Die laatste twee zijn weliswaar al aan de Kamer voorgelegd maar dat is vooral gebeurd om de PVV te paaien. De meest heikele van de drie, die voor het personenverkeer, is nog onderwerp van discussie is een gezamenlijke werkgroep. Gezien de grote tegenstand vanuit de Cariben zal minister Gerd Leers (CDA) van Immigratie, Asiel en Integratie zijn demissionaire status gretig aangrijpen om dit hoofdpijndossier in een diepe lade op te bergen. Dat is echter geen reden voor de eilanden zich rijk te rekenen.
VVD’er André Bosman werkt immers aan een initiatiefwetsvoorstel om te voorkomen dat Curaçaoënaren, Arubanen en Sint Maartenaren die onvoldoende opleiding en geen middelen van bestaan (zoals een baan) hebben en de Nederlandse taal niet machtig zijn zich in Nederland kunnen vestigen. Bosman kon gisteren nog geen antwoord geven op de vraag of de kabinetscrisis van invloed is op zijn planning. Het lag in zijn bedoeling het wetsvoorstel voor de zomer aan de Kamer aan te bieden.
Behalve de genoemde Rijkswetten liggen er bij de Kamer ook nog twee grondwetswijzigingen die betrekking hebben op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Een is bedoeld om de nieuwe staatkundige positie van de eilanden grondwettelijk te verankeren. Deze wijziging ligt bij de inwoners gevoelig omdat gelijktijdig in de Grondwet wordt vastgelegd dat de verschillen in het voorzieningenniveau tussen Caribisch en Europees Nederland (zoals de hoogte van uitkeringen) min of meer een permanent karakter krijgen.
De andere wijziging wijst het Nederlands aan als dé landstaal maar erkent het Fries, Papiaments en Engels als voertalen in delen van het land.
De behandeling van deze grondwetswijzigingen wordt pas na de verkiezingen voortgezet. Wat door de val van het kabinet-Rutte wordt versneld is dat de stem van de inwoners van Caribisch Nederland meetelt voor de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer.
Zij mogen voor het eerst meedoen aan de verkiezingen die, naar wordt verwacht, in september of oktober worden gehouden.
Het aantal stemgerechtigden is overigens te klein om enige invloed op de uitslag te hebben. Maar omdat in het huidige versnipperde politieke landschap elke stem telt, zullen sommige partijen de eilanden bij hun campagne betrekken. Interessant is de vraag in hoeverre partijen hun kandidatenlijst openstellen voor Bonaireanen, Statianen en Sabanen met politieke aspiraties. Ten slotte is er voor wat betreft Caribisch Nederland nog de kwestie van de ‘vrije uitkering’. Onlangs heeft minister Liesbeth Spies (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties erkend dat de eilanden vele miljoenen te weinig van het Rijk krijgen om de Bestuurscolleges in staat te stellen goed lokaal beleid te voeren. Toch durfde de bewindsvrouw het niet aan om per omgaande toe te zeggen het gat te repareren. Zij voerde de bezuinigingen aan als reden om er eerst in het kabinet over te spreken maar waarschijnlijker is het dat zij de reactie van Wilders vreesde als zij extra geld naar Caribisch Nederland zou overmaken. Nu de voormalige gedoogpartner zichzelf buitenspel heeft gezet, is er voor Spies geen belemmering meer om de eilanden op korte termijn duidelijkheid te geven over de vrije uitkering. Over de poppetjes gesproken: de kans dat Spies in een nieuw kabinet terugkeert als minister is klein. In de peilingen blijft het CDA steken op 11 tot 14 zetels. Het is niet ondenkbaar dat de partij straks nodig is om een coalitie te vormen die op een redelijke meerderheid steunt maar dat zal hooguit één ministerspost en een staatssecretariaat opleveren. Het CDA heeft overigens nog een andere kwestie op te lossen, want huidig partijleider Maxime Verhagen heeft eerder al laten weten Den Haag te verlaten. Het is allerminst een automatisme dat fractieleider Sybrand van Haersma Buma als zijn opvolger wordt aangewezen. Niet uitgesloten is dat Spies zich kandideert. Er zijn meer personele consequenties. Ten minste drie leden van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties zitten op de schopstoel. Ineke van Gent (GroenLinks) wist bij de verkiezingen in 2010 al ternauwernood een verkiesbare plaats te bemachtigen en nu staat haar partij in de peilingen op een verlies van 5 van de 10 zetels. Door het dreigende electorale verlies van het CDA lijkt ook het afscheid van Bas Jan van Bochove nabij. PVV’er Eric Lucassen is afhankelijk van de vergevingsgezindheid van partijleider Wilders vanwege het verzwijgen van hufterig gedrag in het verleden Hero Brinkman moet eveneens vrezen voor zijn Kamerzetel. Nadat hij enkele weken geleden uit de PVV-fractie stapte voorspellen de peilingen weinig goeds voor de ‘Groep Brinkman’. Hij gaat het nog wel halen mee te doen aan het Interparlementair Overleg Koninkrijksrelaties (IPOK) dat in juni in Den Haag wordt gehouden. De bijeenkomst gaat gewoon door maar zonder optredens van ministers. Uitstel zit er wel in voor de Koninkrijksconferentie die in augustus op Aruba zou worden gehouden. Die datum leek zonder kabinetscrisis al te ambitieus. Gezien het uiterst ingewikkelde formatieproces dat Nederland wacht is het hoogst twijfelachtig of de Koninkrijkstop nog dit jaar plaatsvindt. Resten er nog twee vragen: wie kan het gelukkigst zijn met de val van Rutte I en komt er een Rutte II? Om met die laatste vraag te beginnen: de VVD gaat in de polls al tijden fier aan kop. Niemand die er dan ook aan twijfelt dat premier Rutte zichzelf opvolgt. Goede tweede is de SP maar die wordt vanwege het, in de ogen van de anderen, onrealistische partijprogramma niet als een serieuze regeringskandidaat gezien. Dat is wel de PvdA die na het vertrek van de ingetogen Job Cohen onder aanvoering van de activistische Diederik Samson aan een opmerkelijke herrijzenis werkt. Als VVD en PvdA al bereid zijn een verstandshuwelijk aan te gaan hebben zij minimaal D66 nodig. Om op een wat comfortabelere meerderheid te kunnen steunen is een vierde partner nodig. Om te voorkomen dat de coalitie naar links overhelt zal Rutte proberen het CDA aan boord te krijgen. Dan tot slot de vraag wie in het Koninkrijk het meest opgelucht kan zijn over de politieke crisis in Den Haag. Dat is zonder enige twijfel minister-president Gerrit Schotte die het de afgelopen maanden steeds benauwder moet hebben gekregen van de Rijksministerraad die stap voor stap de duimschroeven aandraaide. Het is een publiek geheim dat de Nederlandse meerderheid in de Koninkrijksregering met voorzitter Mark Rutte voorop (en de volle steun van de Tweede Kamer) geen greintje vertrouwen meer heeft in het kabinet-Schotte. Ook al is in Den Haag de weerzin tegen ingrijpen heel groot, dat moment kwam wel steeds dichterbij met het escaleren van de conflicten rond de Centrale Bank en de Veiligheidsdienst, het openlijke geruzie met Sint Maarten, de opeenvolgende onthullingen over de handel en wandel van de premier en een aantal van zijn ministers plus het jongste nieuws dat Curaçao in strijd met de afspraken in 2011 teveel geld heeft uitgegeven. Maar nu het kabinet-Rutte demissionair is, heeft Schotte voorlopig niets te vrezen van de Rijksministerraad. Die zal wellicht nog wel naar hem blaffen maar doorbijten zal er niet bij zijn.

Aantallen bij steunbetuiging

Ik las maandag in onze ochtendkrant dat circa 800 mensen de bijeenkomst van Frente Sivil op het Waaigat bijgewoond hebben. Deze schatting doet geen recht aan de ongeveer 2.500 mensen die de middaghitte getrotseerd hebben om er van 16.00 tot 18.00 uur bij te zijn.

Anders dan het Wilhelminaplein (optisch gezien 2.400, in werkelijkheid schat ik 1.500 mensen) is het Waaigat qua oppervlakte aanzienlijk groter, waardoor – wederom optisch gezien – de circa 2.500 Frente Sivil-sympathisanten een beetje in het ‘wijde niets’ leken te verdwijnen.

Daarnaast kwamen en gingen mensen, waardoor het best mogelijk is dat meer mensen hun adhesie betuigd hebben, dan de 2.500 die wij denken. Het was warm, veel mensen bleven in hun auto’s zitten met de airco aan en de raampjes open.

Een relatief groot aantal (oudere) mensen zat in de schaduw onder de bomen aan de waterkant van het Waaigat. De politie was goed aanwezig. Ik heb zeker zes politieauto’s waargenomen. Van ongeregeldheden was geen sprake. Ik schat dat, na afloop van de Waaigat-bijeenkomst, een kleine 500/600 mensen naar Fòrti zijn gelopen om een verzoek aan de Gouverneur aan te bieden.

De relatief kleine oppervlakte bij het gebouw van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, waar de heer Wiels zijn demonstratie hield, geeft optisch gezien 600 demonstranten, terwijl in werkelijkheid er hooguit 300 waren.
 Reinoud van den Berkhof, Curaçao

Vandaag groot tekort aan stroom

 

Willemstad – Door een stroomtekort zullen morgen zeker twintig wijken opnieuw zonder stroom komen te zitten. Dat kondigde nutsbedrijf Aqualectra gisteravond aan. Er zal om de drie uur geschakeld worden. Bij het ter perse gaan van deze krant was nog niet bekend om welke wijken het gaat.

Bron: Antiliaans Dagblad

 

FBI waarschuwt voor verlies webverbinding

 

WASHINGTON –  De FBI vreest dat mogelijk meer dan 300.000 internetters in juli de toegang tot het web kunnen verliezen. Een tijdelijk veiligheidssysteem dat moet beschermen tegen malware verloopt dan.
Het veiligheidssysteem werd gebouwd na de ontmanteling van een netwerk van internetcriminelen in november. Zes Estlanders werden gearresteerd. De oplichters zouden 14 miljoen dollar (10,6 miljoen euro) hebben verdiend aan spam op websites. Naar schatting 4 miljoen computers over de hele wereld werden geïnfecteerd. Ook de Nederlandse politie werd ingeschakeld om het netwerk op te rollen.

Op de website www.dcwg.org kan eenvoudig worden gecheckt of een computer geïnfecteerd is.

Of via: http://www.dns-ok.nl/

In het scherm komt of een groene= veilig of rode = besmet met DNSchanger melding in een kader