Dagelijks archief: 25 april 2012

Ingezonden: Vertrouwen… weer een directeur naar huis

 

WEER EEN leidinggevende naar huis gestuurd, met de woorden ‘geen vertrouwen’, alhoewel de rechtszaak laat zien dat er objectief gezien geen reden is voor het ontslag. Het ‘opzeggen van vertrouwen’ lijkt daarmee een zeer makkelijk en tevens ongrijpbaar argument te zijn om maar gelijk te krijgen. Maar degenen die ‘vertrouwen opzeggen’ vergeten daarmee een aantal zaken. Eén daarvan is dat het opzeggen van vertrouwen te zijner tijd direct terug geboemerangd zal worden. Waarom? Omdat ‘geen vertrouwen hebben in de ander’ niet veel zo veel over de ander zegt, maar veel meer over je eigen bril, waardoor je naar de ander kijkt.   Een zoektocht naar de algemene betekenis van het begrip ‘vertrouwen’ laat het volgende zien. Vertrouwen kan te maken hebben met voldoende informatie hebben over de ander, waardoor je voorspellingen kan doen en elkaar kan beoordelen. Vertrouwen kan ook voortkomen uit het feit dat je elkaar door en door kent. Een laatste visie zegt dat vertrouwen in feite een basisaanname is over de ander of over iets. Deze laatste vorm leidt direct naar de behoefte ‘controle willen hebben’. Vertrouwen heeft ook te maken met de bereidheid afhankelijk te willen zijn van een ander en geloven dat een ander eerlijk is en dat de ander niet zal handelen op een manier die schadelijk voor je is. Zonder vertrouwen voelen we angst, onzekerheid en onveiligheid. Maar angst kan ook tot wantrouwen leiden. Angst staat vertrouwen in de weg. Vertrouwen heeft ook te maken met een integriteit bij de ander die niets met jou te maken heeft en waarvan je op aan kunt, waarop je bouwen kunt.   Vertrouwen hebben heeft direct te maken met vertrouwen geven. Als ik de ander geen vertrouwen geef, kan de ander ook niet laten zien dat hij te vertrouwen is. Het is de wet van het universum: dat wat je geeft krijg je terug. Geef je liefde, krijg je liefde terug; geef je steun, krijg je steun terug. En dat geldt ook voor vertrouwen. In essentie wil ieder mens vanuit een basisbehoefte vertrouwd worden. Het kind wil zijn ouders kunnen vertrouwen en de ouder moet het kind het vertrouwen geven dat hij het al zelf kan. Op het moment dat we niet vanuit een basisvertrouwen in de ander handelen maar vanuit een basisaanname dat de ander niet te vertrouwen is, gaan we zelf een breuk in de relatie creëren. En na verloop van tijd zullen we niet meer weten wie de boosdoener is.   Zoals deze regering nu bezig is met het opzeggen van het vertrouwen in al deze directeuren komt direct terug naar haarzelf, want Curaçao zegt ondertussen steeds meer het vertrouwen op in onze regeringsleiders. Uit de rechtszaken blijkt niet dat de mensen dusdanig kwaad doen, dat ze niet te vertrouwen zijn. Interessant is dus de vraag of dit vertrouwen opzeggen te maken heeft met een ongebreidelde behoefte aan controle of met een grote angst. Mogelijk ook met beide. Het vertrouwen opzeggen geeft een gevoel van macht, geeft een gevoel van controle hebben over. Maar mensen die zo’n grote behoefte aan controle hebben, worden vaak ook geleid door angst. Angst om grip te verliezen, angst om het gezicht te verliezen, angst om door de mand te vallen.   Uiteindelijk zal niemand iets bereiken met continu het vertrouwen op te zeggen en daar vriendjes voor in de plaats te zetten. Want vaak leiden gelijk denkende mensen niet tot kwalitatief betere beslissingen. Maar we zullen veel meer bereiken als we openstaan voor ieders ideeën, inzichten, wijsheden, kennis en vaardigheden en daar op gezonde wijze mee omgaan.   Vertrouwen opzeggen… wie kent niet het spreekwoord ‘zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten’?

Ingezonden: Nieuwe Haven

 

HET AFSLUITEN van een rijstrook op de Nieuwe Haven, elke zondag, en de daarmee gepaard gaande politieassistentie, kost nu 37.500 gulden per maand aldus uw artikel van 23 april jl. Bewegen en socialiseren dat was het uitgangspunt van deze pret-reizende-regering. De kosten rezen uiteindelijk de pan uit en het handjevol mensen dat op ‘dictaat’ van deze regering aan de wandel wil gaan is natuurlijk uiterst miniem te noemen.   Want laten we nu wel wezen, wie wil zich door deze regering iets laten opleggen? Ik niet in ieder geval. Ik wandel en ren dagelijks langs de Caracasbaai en dat maak ik allemaal zelf uit. Ja Wilsoe, dat wordt nu met de motie even extra hard werken. En kom nou niet iedere maand met een verhaal dat de burgers actiever moeten worden om zodoende de criminaliteit in het gareel te houden, want dat is de taak van Justitie.   Voor die 37.500 gulden kunnen jullie op de tv ook het programma ‘Opsporing Verzocht’ introduceren. Wat te denken van extra camera’s, straatverlichting overal in orde en niet zoals een ‘lid’ van jullie pret-regering ooit aangaf ‘dat de straatlantaarns maar bij de ‘rijken’ weggehaald moesten worden en in de ‘armere’ delen geplaatst moesten worden’. Wat bedoelden jullie daar nu weer mee? Dient niet elkeen beschermd te worden en een veilig gevoel te hebben, of vinden jullie alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd normaal?   Shame on you, Wilsoe. Voor mij heeft u in ieder geval een brevet van onvermogen binnengehaald. En uiteraard in uw kielzog de rest van de club.

Uitstel van Overleg Koninkrijksrelaties

 

DEN HAAG — Het Interparlementair Overleg Koninkrijksrelaties (Ipko) wordt mogelijk uitgesteld als gevolg van de val van de Nederlandse regering en de daaraan gerelateerde verkiezingen. De voorzitters van de delegaties van Nederland, Curaçao, Aruba en St. Maarten hebben dit gisteren besproken tijdens een videoconferentie en afgesproken om het voorstel tot uitstel voor te leggen aan de parlementariërs van de vier landen.

De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties stemde vandaag in met het voorstel. De opinie van de andere landen is nog niet bekend.

In juni

Het Ipko zou eigenlijk in juni gehouden worden in Nederland, ruim voor de verkiezingen die op 12 september zullen plaatsvinden, maar die wel de nodige voorbereidingen eisen en een nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer als gevolg zullen hebben. In juni zal er wel een videoconferentie plaatsvinden van de delegatievoorzitters voor het kiezen van een nieuwe datum en locatie voor het overleg. Brigitte van der Burg, voorzitter van de Nederlandse delegatie en van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties, zei dat het waarschijnlijk in januari 2013 zal worden.

Van der Burg riep de commissieleden wel op om het overleg binnen werkgroepsverband voort te zetten, eventueel ook door middel van videoconferenties. Daarop zei Bas Jan van Bochove van het CDA dat hij in de komende twee weken een eerste beperkte notitie klaar willen hebben over samenwerking op het gebied van onderwijs. Die eerste notitie omvat alleen de inbreng van Nederland en Aruba, aangezien St. Maarten weinig van zich laat horen en Curaçao al tijdens het vorige Ipko aangaf geen deel uit te willen maken van die werkgroep. Ook de werkgroep voor jongerenbeleid bestaat in de praktijk alleen uit Nederland en Aruba.

Van der Burg maakte ten slotte ook bekend dat pas na 14 mei, als het meireces is afgelopen, een inventarisatie gemaakt wordt van de zogeheten controversiële onderwerpen; onderwerpen die pas besproken worden als er een nieuw kabinet is. De gevolmachtigde minister van Curaçao Sheldry Osepa zei gisteren dat er wat Curaçao betreft zeker onderwerpen zijn die controversieel zijn en door één van de coalitiepartners op de agenda zijn geplaatst. Osepa trad niet in detail, maar doelt mogelijk op de Rijkswet Personenverkeer.

Buren houden oogje in het zeil

Minister van Justitie Elmer ‘Kadè’ Wilsoe, links, neemt de sticker ‘Mi ta wak kas pa mi bisiña’ in ontvangst van Juny Sluis, voorzitter van de stichting Pro Souax.

 

WILLEMSTAD — Niet gluren bij de buren, maar wel een oogje in het zeil houden. Met de sticker ‘Mi ta wak kas pa mi bisiña’ wil de Fundashon Pro Souax de sociale controle in de buurt bevorderen en zo criminaliteit als inbraken voorkomen.

De sticker werd gisteravond in ontvangst genomen door minister van Justitie Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS). Dat gebeurde tijdens een informatieavond voor de buurt waarbij politie en SKS tips gaven om het risico te verkleinen om slachtoffer te worden van een misdrijf. Het is de bedoeling dat meer wijken volgen. Pro Souax is een dynamische wijkvereniging die sinds 1998 erg actief is. Het bestuur is direct ingesprongen op het gevoel van onrust in de samenleving met de geweldsgolf van afgelopen week. Na afloop werd een folder uitgedeeld met veiligheidstips en belangrijke telefoonnummers.

Minister Wilsoe hield de introductie. Een van zijn stokpaardjes is dat het gevoel van saamhorigheid in de wijk weer terug moet keren. Zijn voorbeeld van een pick-up waarin vijf jaar geleden aan de Kaya Damasco een lading huisraad werd meegenomen, is een ander voorbeeld. Terwijl de buren dachten dat er verhuisd werd, bleek er sprake te zijn van een ordinaire inbraak.

Wilsoe deed wederom een beroep op de aanwezigen om samen met de geüniformeerde diensten de criminaliteit te lijf te gaan. Dat kan onder andere door het verstrekken van informatie. Maar ook door meer activiteiten voor jongeren in de wijk te organiseren, zoals sport. Daarover is Wilsoe met minister Carlos Monk (PS) bezig.

Leefbaarheid in de wijk is erg belangrijk. “Een klein delict kan uitgroeien tot iets groots”, hield SKS-hoofd Mauricio Sambo de aanwezigen voor. Een kleine afvalhoop wordt een illegale dumpplek en een onbewoond huis met een kapotte raam kan verworden tot een chollhouse.

Overvallen

Politiewoordvoerder Reggie Huggins gaf tips hoe iemand kan reageren mocht hij of zij slachtoffer worden van een overval. “Hoe moeilijk het ook is om kalm te blijven, accepteer dat je een slachtoffer bent en speel die rol ook.” Een (jonge) gewapende overvaller verkeert vaak onder invloed van marihuana en alcohol en is nog veel banger. Het belangrijkste is om mee te werken en de overvallers te geven wat ze willen. “Spullen en geld zijn vervangbaar, maar je hebt maar één leven.” Ondertussen kan een slachtoffer wel zijn ogen goed de kost geven en details van zijn belagers onthouden. “Kleding, tatoeages, sieraden, gouden tanden, alles wordt genoteerd.”

Na een overval is het zaak om gelijk de deur te sluiten. Want een overvaller kan, als er al politie in de wijk op de been is, terugkomen en de kans op een gijzeling wordt dan groter. Huggins benadrukte ook dat het alarmnummer 911 echt alleen voor urgente zaken is. “De centrale meldkamer krijgt dagelijks onzintelefoontjes als ‘ik heb net een leuke agent voorbij zien komen, hoe heet hij’, daar is het nummer niet voor!”

Ook meldde hij, naar aanleiding van een vraag uit het publiek, dat Souax in de quick scan van de politie over risicowijken voor overvallen, niet genoemd wordt als hot spot, ondanks de infrastructuur van de soms smalle, onverharde wegen en de niet planologisch gebouwde woningen.

Recht in Luna Park

WILLEMSTAD — Bar-restaurant Luna Park, een van de karakteristieke gebouwen aan de Caracasbaaiweg, is vanmorgen frontaal geramd door een septic tankwagen die in een rechte lijn naar binnen reed voordat het gevaarte tot stilstand kwam. Vermoedelijk werkten de remmen van de truck, die uit de straat er tegenover kwam, niet. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar de schade is groot.

Copa Airlines vliegt tussen Curaçao en Panama

 

WILLEMSTAD — Curaçao als springplank tussen Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en de rest van de Caribbean wordt in juni werkelijkheid als de Panamese luchtvaartmaatschappij Copa Airlines op Curaçao gaat vliegen. Gisteren werd Curaçao officieel als nieuwste bestemming gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens een persconferentie in het Hyatt Hotel. Volgens sales director Adolfo Sen is de aantrekkelijke combinatie van toeristische trekpleister en commercieel handelscentrum de reden waarom de luchtvaartmaatschappij vier wekelijkse vluchten naar Curaçao gaat uitvoeren.

De inauguratievlucht vindt op 10 juni plaats. Dan wordt de rechtstreekse vlucht van Aeropuerto Internacional de Tocumen in Panama-stad naar ‘Nederland in de Tropen’ voor het eerst voltrokken. Met de komst van Copa Airlines wordt Curaçao een platform en ‘hub’ voor landen zoals Brazilië, Chili, Argentinië en andere landen in deze contreien. Dit brengt niet alleen meer toeristen naar het eiland maar opent ook de deuren voor handelsbetrekkingen met landen waarmee Curaçao nog geen zaken doet.

Liefdeseiland

Op de website van Copa Airlines wordt Curaçao ook als liefdeseiland gepromoot. Singles die op zoek zijn naar hun betere helft kunnen hier hun geluk zoeken. Het Curaçaose nachtleven wordt geprezen om zijn uniciteit met Las Vegas-achtige casino’s en buitengewone kansen om nieuwe mensen te ontmoeten. “Clubs, live muziek, exotische cocktails en de ‘islanders flavour’ is op elke hoek te vinden.”

De vluchten vertrekken rond 09.16 uur uit Panama-stad. De vlucht duurt 1 uur en 56 minuten. De toestellen maken dezelfde dag de terugreis. Deze vertrekken om 13.34 uur en komen om 14.44 uur aan. De vluchten vinden op zondag, dinsdag, donderdag en vrijdag plaats. De vluchten worden met uitzondering van de donderdag met een Embraer 190 met een capaciteit van 96 stoelen uitgevoerd. Op donderdag vliegt Copa met een Boeing 737-700 met 124 stoelen en een grotere vrachtcapaciteit.

Copa Holdings

Copa Airlines en Copa Airlines Colombia zijn onderdeel van Copa Holding, marktleider in de luchtvaartsector voor zowel passagiers als vracht in Latijns-Amerika. De luchtvaartmaatschappij vliegt vanaf juni op 64 bestemmingen in 29 landen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. De maatschappij bedient een moderne vloot van 79 vliegtoestellen, waaronder: 53 Boeings 737 Next Generation en 26 Embraers-190.

Meer informatie is te vinden op www.copa.com. Ook is het mogelijk om online reserveringen te maken. Copa Airlines is verder de eerste luchtvaartmaatschappij in Latijns-Amerika die elektronisch inchecken heeft ingevoerd.

LGO-conferentie op Curaçao

 

WILLEMSTAD — In het Marriott Hotel vindt morgen een regionale conferentie plaats van Caribische naties die behoren tot de Landen en Gebieden Overzee van de Europese Unie, oftewel LGO’s. Tijdens de conferentie zullen de vertegenwoordigers van deze Caribische landen een intentieverklaring ondertekenen, waarbij ze overeenkomen samen te gaan werken om meer geld van de Europese Unie te krijgen voor de financiering van sociale projecten.

De conferentie vindt plaats tussen negen uur ‘s ochtends en half acht ‘s avonds en wordt bijgewoond door landen in het Caribisch gebied, die aangesloten zijn bij Koninkrijk der Nederlanden en het Britse Koninkrijk.

Dit is de eerste LGO-conferentie van de landen in het Caribisch gebied en heeft de officiële naam: High level Caribbean Overseas Countries and Territories (OCT) Council Meeting’. Het centrale thema van morgen is duurzame ontwikkeling.

Het evenement is een initiatief van premier Gerrit Schotte (MFK), die begin dit jaar tijdens een overleg tussen de LGO en de Europese Unie een voorstel lanceerde voor meer samenwerking tussen de Caribische LGO-landen. Dit voorstel krijgt nu een vervolg met de conferentie van morgen. Naast samenwerking om zo meer fondsen van de Europese Unie te verkrijgen, zal ook gesproken worden over regionale afstemming en internationale samenwerking.

De bijeenkomst wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de Cayman-eilanden, Montserrat, Bonaire, Anguilla, St. Maarten, de Britse Maagdeneilanden, St. Eustatius, Aruba en Saba. Het geheel wordt afgesloten met een persconferentie en een borrel.

MFK en PAR blijven weg uit Staten

 

WILLEMSTAD — De Statenfracties van de MFK en PAR zijn vanochtend niet komen opdagen bij de behandeling van de concept-begroting van de Staten voor het jaar 2013. Tot tweemaal toe moest de vergadering door Statenvoorzitter Ivar Asjes worden afgeblazen omdat er te weinig leden aanwezig waren.

Doordat de vergadering niet doorging, hebben de Staten tegen de comptabiliteitswet gehandeld. Conform de voorschriften moeten de Staten voor 1 mei hun begroting hebben geaccordeerd en bij de minister van Financiën hebben ingediend, zodat deze in die van het land kan worden opgenomen. Daarom moest vandaag tijdens de openbare vergadering, de laatste voor 1 mei, de Statenbegroting worden geaccordeerd.

Er waren vanochtend om negen uur echter slechts zes leden aanwezig. Behalve de Statenvoorzitter waren dat Jaime Cordoba en Melvin Cijntje van PS, Eunice Eisden en Eugene Cleopa van MAN en Humphrey Davelaar van PNP.   Toen de vergadering om half elf opnieuw werd opgeroepen, bleek na een halfuurtje wachten dat er twee extra Statenleden op waren komen dagen. Nu waren ook Helmin Wiels (PS) en Anthony Godett (FOL) aanwezig. Voor beide vergaderingen had MFK-lid Monique Koeyers-Felida zich bij Asjes afgemeld. De resterende leden kwamen zonder afmelding niet opdagen: Dean Rozier, Gilmar ‘Pik’ Pisas, Amerigo Thodé en Rudney Garmes (MFK) en de voltallige PAR-fractie: Emily de Jongh-Elhage, Zita Jesus-Leito, Dennis Jackson, Pedro Atacho, Magali Jacoba, Malvina Cecilia, Marilyn Alcalá-Wallé en Glenn Sulvaran.

Volgens Asjes zal de afzegging van de vergadering als gevolg hebben dat de Staten tegen de comptabiliteitsvoorschriften hebben gehandeld. De Statenvoorzitter excuseerde zich tegenover het volk, het griffiepersoneel en ook Financiën-minister George ‘Jorge’ Jamaloodin. Volgens Asjes zijn de twaalf Statenleden die vanochtend niet kwamen opdagen er persoonlijk voor verantwoordelijk dat de Statenbegroting niet op tijd kon worden geaccordeerd.   Verschillende leden speculeerden dat de afwezigheid van de MFK-fractie mogelijk te maken zou kunnen hebben met de controverse tussen deze fractie en Asjes over zijn manier van leidinggeven en de discussie of de Staten overheidsentiteiten naar het parlement kunnen roepen. Asjes benadrukte dat hij zijn manier van handelen niet zal veranderen.   PS-leider Wiels was niet te spreken over de wegblijvers. Hij stelde dat degenen die vanochtend waren weggebleven niet kunnen verwachten dat voor vergaderingen die zij hebben opgeroepen ook in de toekomst voldoende Statenleden aanwezig zijn. PNP’er Davelaar benadrukte dat het doorgaan van de vergadering geen kwestie van oppositie of coalitie was en riep alle wegblijvers op hun standpunt te heroverwegen. Asjes stelde aan het eind van de vergadering dat de begroting hoe dan ook aangenomen zal worden. Hiervoor heeft hij besloten om de Statenbegroting voor elk volgende openbare vergadering als eerste agendapuntpunt te plaatsten.   Het is niet voor het eerst dat getracht wordt de Statenbegroting geaccordeerd te krijgen. Op 4 april werden er ook drie pogingen gedaan. Maar telkens bleken er onvoldoende leden aanwezig te zijn.

Skimgevaar lijkt voorbij

 

Willemstad – Het gevaar voor skimmers op Curaçao lijkt voorbij. Sinds de aanhouding van twee skimmers op 25 maart zijn er geen nieuwe meldingen van skimgevallen meer gemeld, bevestigt politiewoordvoerder Reginald Huggins.

,,Wel zijn er nog aangiftes na de arrestatie binnengekomen, maar die betroffen skimacties van voor de aanhouding. Sindsdien zijn er geen nieuwe gevallen meer gemeld.”

Hoeveel aangiftes er nu uiteindelijk zijn gedaan door slachtoffers van skimmers is bij de politie nog niet bekend. Inmiddels is het onderzoek naar skimming bij de politie genormaliseerd.

Dat betekent dat er geen extra mensen meer op de zaak zijn gezet. Ook bij de banken lijkt de rust wedergekeerd.

,,Sinds de arrestatie van de twee skimmers hebben zich geen nieuwe ontwikkelingen meer voorgedaan. Maar we blijven waakzaam”, aldus directeur Fons Simon van Banco di Caribe.

Behalve het verstrekken van informatie aan klanten om skimmen in de toekomst tegen te gaan, worden er ook nieuwe maatregelen genomen. Zo is de bank onder andere bezig met het invoeren van een sms-bericht, dat klanten ontvangen zodra er vanuit het buitenland geld van de rekening wordt gehaald.

,,We verwachten dat die maatregel binnen een paar weken wordt ingevoerd.”

Girobank werkt al langer met een mobiel systeem, genaamd ‘Mobile Banking’. Alle klanten kunnen een sms ontvangen op het moment dat er geld van hun rekening wordt afgeschreven. Dit voorkomt dat klanten pas na dagen ontdekken dat er geld van de rekening is gehaald. Hoe eerder klanten ontdekken dat zij geskimd zijn, des te eerder kunnen de banken en de politie in actie komen.

Zondagavond 26 maart lukte het de politie, na nauwe samenwerking met alle banken, eindelijk om twee skimmers in de kraag te pakken. Bij een pinautomaat bij Zuikertuin Mall werden twee Venezolanen aangehouden. In hun auto en op de hotelkamers werden skimapparatuur, een grote hoeveelheid pasjes en geld in beslag genomen.

De zaak tegen de 36-jarige D.R.N. en de 34-jarige L.C.H. ligt nog altijd bij het Openbaar Ministerie. Sinds februari leek Curaçao in de ban van skimmers. Banken namen drastische maatregelen. Zo konden klanten bij sommige banken nog maar een beperkt bedrag per dag opnemen en werden alle transacties met ‘debit cards’ in het buitenland stopgezet. Bankpassen van klanten die bij ‘besmette’ pinautomaten hadden gepind werden uit voorzorg geblokkeerd.

Bron: Antiliaans Dagblad

Einde drukkende hitte in zicht

 

WillemstadDe afgelopen dagen ging Curaçao gebukt onder een drukkende, verzengende hitte. Maar daar komt verandering in, voorspelt Fred Capello van de Meteorologische Dienst Curaçao. Vanaf donderdag moet het aangenamer worden.

De oorzaak van de drukkende hitte is een bijzondere combinatie, legt Capello uit: ,,Deze warmte is niet normaal voor de tijd van het jaar. We hebben te maken met een combinatie van een hoge zonnestand, een hoge vochtigheidsgraad aan de grond en een gebrek aan wind. Die combinatie is nooit aangenaam.”

Die zonnestand is in april altijd hetzelfde. ,,Je voelt dat de zon loodrecht boven je staat.”

Maar de combinatie met een hoge vochtigheidsgraad aan de grond maakt de hitte slecht te verdragen. ,,De vochtigheid is op dit moment heel hoog. Dit komt door een hoge waarde van het dalpunt. Normaal ligt het dalpunt in april rond de 22 graden, nu hebben we te maken met een dalpunt van 25 graden. Dit hebben we normaal in juli en augustus.”

Die waarden van het dalpunt geeft aan hoe vochtig de lucht is. Behalve een hoge zonnestand en een hoge vochtigheidsgraag kampt Curaçao ook nog eens met weinig ‘menging’ van de lucht. Dit houdt in, zo legt Capello uit, dat de luchtstromen niet mengen en de temperatuur daardoor hoog blijft. ,,Vooral ’s avonds, als de wind gaat liggen, voel je dat het drukkend is, tot laat in de nacht.” Dat er weinig ‘menging’ plaatsvindt en het bovendien af en toe windstil is, heeft te maken met een systeem dat het oosten van de Verenigde Staten teisterde de afgelopen dagen, aldus Capello. ,,Maar in de loop van donderdag zal de wind weer toenemen en daalt de temperatuur.”

Bron: Antiliaans Dagblad

Prijzen in 1 maand 0,4 procent hoger

 

Aardappelen, groente, fruit en zuivel duurder; autorijden ook kostbaarder

Willemstad – Het consumentenprijsindexcijfer van Curaçao is in de maand maart met 0,4 procent gestegen ten opzichte van februari. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met maart 2012, namen de prijzen met 2,6 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De belangrijkste prijswijzigingen deden zich voor in de bestedingscategorieën ‘Voeding’, ‘Woninginrichting en huisraad’ en ‘Vervoer en communicatie’.

Dit blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren bekend heeft gemaakt. Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand maart 2012 met 0,4 procent gestegen ten opzichte van februari 2012, dus van 119,4 naar 119,9.

Voornoemde stijging is voornamelijk te wijten aan het duurder worden van de bestedingscategorieën

‘Vervoer en communicatie’ (+0,9 procent),

‘Voeding’ (+0,6 procent) en

‘Woninginrichting en huisraad’ (+0,6 procent).

De bestedingscategorie ‘Vervoer en communicatie’ werd duurder door de prijsstijging van benzine en diesel met respectievelijk 6 en 2 procent, waardoor de kosten van het autorijden 2,7 procent toenamen.

De bestedingscategorie ‘Voeding’ werd vooral duurder door de prijsstijging van de voedingsgroep ‘vlees en vis’ met 1,2 procent.

De producten die het meest hebben bijgedragen aan deze prijsontwikkeling zijn:

– kippenvlees (+3 procent),

– geitenvlees (+4 procent) en ossenhaas (‘lomitu’) (+10 procent).

Ook de voedingsgroep ‘zuivelproducten’ (+0,9 procent) werd noemenswaardig duurder, voornamelijk doordat de prijs van kaas met 2 procent steeg.

Verder is het opvallend dat de voedingsgroep ‘aardappelen, groenten en fruit’ 0,6 procent duurder is geworden, met name door de prijsstijging van bolgewassen (+6 procent) en verse aardappelen (+3 procent).

De prijsontwikkeling van de bestedingscategorie ‘Woninginrichting en huisraad’ werd vooral beïnvloed door de prijsstijging van de productgroep ‘overige woninginrichting’ met 2,3 procent.

Ook noemenswaardig in deze bestedingscategorie is de prijsdaling van de productgroep ‘huishoudelijke apparaten en gereedschappen’ met 1,1 procent, doordat ‘koelkasten en huishoudvriezers’ en ‘wasmachines en afwasmachines’ respectievelijk 5 en 3 procent goedkoper werden.

Bron: Antiliaans Dagblad

Speech van premier was te laat’

 

Willemstad – De bedreiging van de manifestatie die afgelopen zondag bij het Waaigat heeft plaatsgevonden, zou premier Schotte wakker hebben geschud en daarom heeft hij een speech gehouden om de Curaçaose gemeenschap uit te leggen wat zijn kabinet allemaal heeft bereikt.

Dat zegt Edgar ‘Gachi’ Leito van Movementu Solushon Isla (MSi) in een schrijven aan de pers.

,,De minister-president gaat ervan uit dat zijn kabinet op wettelijke en democratische wijze is gekozen en vindt dat pressiegroepen druk zetten op de regering door het volk op te hitsen”, aldus Leito. ,,De premier is alle ministeries een voor een afgegaan om te laten zien wat het huidige kabinet allemaal heeft bereikt. Hij, samen met de overige partijen die de regering vormen, geniet niet langer de meerderheid van de Curaçaose stemmen.”

Volgens Leito vergeten premier Schotte en zijn team dat zij voor het volk werken en ‘als het volk tevreden is met de werkzaamheden van de regering, dan is de regering ervan verzekerd dat ze goed werk verrichten’.

Leito noemt in zijn schrijven een aantal punten op die de Curaçaose gemeenschap heeft ervaren.

,,- De regering heeft een groot aantal directeuren ontslagen. Het ontslag was enkel gebaseerd op roddels en de regering heeft alle rechtszaken verloren. Rechtszaken die de Curaçaose gemeenschap handenvol geld heeft gekost.

– De regering heeft gezegd dat zij de kwestie tussen de investeerders van Aqualectra heeft geregeld, zonder dat dit Aqualectra iets heeft gekost. De tijd zal ons vertellen hoe deze kwestie daadwerkelijk is opgelost.

– Er moest zes ton van het volk worden gebruikt om zonder enige reden een Aqualectra-directeur weg te doen. Ik wil het niet eens hebben over de andere twee directeuren.”

Ook noemt Leito de steeds groter wordende criminaliteitsgolf op het eiland,

– ministers die niet ministeriabel zouden zijn,

– het parlement die in plaats van de regering te controleren, deze steunt in alles wat hij doet.

,,De minister stuurt zelfs een brief aan de Staten waarin geklaagd wordt over het functioneren van het parlement. Om deze reden is een front ontstaan, niet bestaande uit politici, noch uit vakbonden, maar uit het nederige volk dat elke dag lijdt en wiens stem de daarvoor bestemde oren niet bereikt om te klagen over de huidige situatie op het eiland,” zo zegt de leider van MSi tot slot.

Hòfi Alzheimer

 

Willemstad – Stichting Alzheimer Curaçao organiseert op 6 mei de eerste informatieochtend van het jaar met de naam Hòfi Alzheimer. Mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden kunnen elkaar hier ontmoeten en er wordt informatie verstrekt. Ook zorgverleners en andere geïnteresseerden zijn welkom. Cliënten kunnen met elkaar praten over ervaringen en informatie uitwisselen met elkaar over dementie, en er wordt gesproken over de hulp en zorgmogelijkheden. Hoofdthema van de dag is ‘Alzheimer een wijziging van het leven, een wijziging om gezond te eten’. Spreker is George Benjamin Curiel. Het evenement vindt plaats van 10.30 tot 12.30 in Hòfi Biesheuvel en toegang is gratis. Voor meer informatie kan men bellen naar 4623900 of e-mailen naar [email protected].

Begroting 2013 in Staten

Willemstad – De begroting 2013 wordt vandaag in een openbare vergadering van de Staten behandeld. De vergadering begint om 9 uur ‘s ochtends. Verder lezen

FWNK moet Prince betalen

 

Willemstad – De Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) moet de ontslagen directeur Cesar Prince een voorschot op een schadevergoeding betalen van 70.000 gulden en daarbovenop nog de advocaatkosten. Het gaat om een voorschot omdat de rechter de kans hoog inschat dat de bodemrechter het ontslag ‘kennelijk onredelijk zal achten’. Dit vonnis viel gisteren.

Prince vorderde wedertewerkstelling en schadevergoeding. Over de al dan niet rechtmatige verlenging van zijn contract concludeert de rechter uiteindelijk dat de arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen en eindigt op 31 december 2013. Maar zo vervolgt het vonnis: ,,Dit alles neemt niet weg dat FWNK die arbeidsovereenkomst rechtsgeldig heeft kunnen beëindigen tegen de eerdere datum van 31 december 2011, met als reden dat er geen vertrouwen is in het functioneren van Prince. Hierop stuit de vordering van Prince tot wedertewerkstelling af.” Ten aanzien van de schadeloosstelling stelt de rechter dat het contract van Prince op 31 december 2010 zou aflopen, maar met drie jaar verlengd werd. En zo staat in het vonnis: ,,Een schadeloosstelling wordt toegekend als benoeming uitblijft om andere redenen dan handelingen of nalatigheden van Prince. Die schadeloosstelling bedraagt dan minstens één jaar salaris, wat een bedrag inhoudt van 120.000 gulden per jaar met emolumenten.” Ten aanzien van de schadevergoeding voert de rechter ook aan dat Prince de aan hem gerichte verwijten gemotiveerd weersproken heeft, dat zijn beoordeling door het voormalige bestuur positief is geweest, dat er onderzoeksrapporten zijn waarin staat dat de administratie vóór de komst in het geheel niet in orde was en dat hij daarin veel heeft verbeterd. ,,Ook andere verbeteringen worden in die rapporten genoemd”, zo vervolgt het vonnis dat besluit met: ,,Dit leidt ertoe dat, met inschatting van hetgeen de bodemrechter zal beslissen, plaats is voor een voorschot op de schadevergoeding waarop Prince als gevolg van dat ontslag aanspraak kan doen gelden.”

Contract rechtsgeldig

De verlenging van het contract van Prince met drie jaar was rechtsgeldig, zo oordeelt de rechter die uitvoerig ingaat op hoe dat proces verliep. Bij brief van 21 augustus 2009 heeft Prince namelijk aan het toenmalige bestuur van FWNK op zijn eindigende contract gewezen en verzocht om een verlenging. ,,Onder deze brief staan de handtekeningen van zeven toen in functie zijnde bestuursleden”, aldus het gerecht. Op 4 januari 2011 zijn vijf leden van het bestuur ontslagen. Op 6 januari ondertekenen vijf bestuursleden dat het contract van Prince tot en met december 2011 verlengd wordt. Prince protesteert hiertegen in een brief gericht aan de ontslagen voorzitter van de stichting. ,,Uit de brief blijkt dat Prince van zijn ontslag, het ontslag van andere bestuursleden en de benoeming van nieuwe bestuursleden niet op de hoogte was”, zo beschrijft het vonnis. Op 29 november 2011 krijgt hij per brief te horen dat zijn contract de maand erop eindigt. Als belangrijkste reden hiervoor wordt aangevoerd dat Prince geen vertrouwen geniet omdat hij onbevoegd een accountantskantoor om advies heeft gevraagd voor het oprichten van de Stichting Curaçaose Loterijen en onbevoegd uitgaven heeft gedaan. Deze beschuldigingen worden uiteindelijk door de rechter van de hand gewezen omdat Prince heeft aan kunnen tonen telkens door het voormalige bestuur gunstig te zijn beoordeeld.

Bron: Antiliaans Dagblad

AD | FWNK moet Prince betalen

Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK)  - toezichthouder loterijen Curacao

Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) – toezichthouder loterijen Curacao

Willemstad – De Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) moet de ontslagen directeur Cesar Prince een voorschot op een schadevergoeding betalen van 70.000 gulden en daarbovenop nog de advocaatkosten. Verder lezen

Nieuwe arbeidswet is te star

 

Willemstad – Het initiatiefontwerp- Landsverordening kortlopende contracten, biedt onvoldoende mogelijkheden om flexibel in te spelen op bepaalde situaties. Dat is het oordeel van de Raad van Advies (RvA), die over het algemeen al weinig fiducie heeft in de initiatiefwet, zoals het Antilliaans Dagblad eerder al schreef. Zo vindt de raad het werkgeversonvriendelijk dat er elke nieuwe kortlopende overeenkomst schriftelijk verlengd moet worden en dat er een bewijs moet zijn van een beoordelingsgesprek als de werkgever een arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Er zal in elk geval bij mogelijke invoering van de wet eerst op brede schaal voorlichting gegeven moet worden, met name aan (organisaties van) werkgevers, zo meent de RvA. Ook op het zogenoemde ‘gesloten stelsel’ heeft de raad haar commentaar. Dit stelsel houdt in dat er een limitatieve opsomming is van de functies waarvoor kortlopende arbeidsovereenkomsten mogen worden aangegaan. De raad denkt daarbij vooral aan nieuw opgerichte bedrijven waarvan het nog niet zeker is dat zij rendabel zullen zijn. ,,Deze bedrijven zouden arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd moeten kunnen sluiten, zonder te worden belemmerd door de limitatieve gevallen waarin een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag worden aangegaan volgens het voorgestelde gesloten stelsel.”

Periodieke evaluatie naar de Staten

De raad vervolgt: ,,De in het initiatiefontwerp opgenomen redenen voor het aantrekken van tijdelijke arbeidskrachten zijn te beperkt en kunnen onder omstandigheden zelfs een belemmering vormen voor het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten.” Zo wijst de raad onder meer op de situatie dat een werknemer die bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst nog niet over de vereiste kwalificaties voor de functie beschikt. Deze werknemer krijgt met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de gelegenheid die kwalificaties alsnog binnen een zekere periode te verwerven. Ook kunnen korte arbeidsovereenkomsten voorzien in de behoefte aan tijdelijke buitenlandse werknemers als er geen lokale werknemers voorhanden zijn. Korte arbeidsovereenkomsten bieden bovendien de mogelijkheid tot het stimuleren van nieuwe bedrijfsactiviteiten waarbij gedurende een beperkte periode een nieuwe bedrijvigheid kan worden uitgetest. Tot slot wijst de raad erop dat sociale en economische omstandigheden aan de behoefte aan tijdelijke arbeid kunnen bijdragen. Mocht overgegaan worden tot invoering van de initiatiefwet, dan vindt de RvA dat er een bepaling in opgenomen moet worden waarin staat dat er periodiek door de regering moet worden geëvalueerd en daarover verslag aan de Staten wordt gedaan. De RvA voegt eraan toe: ,,Onder meer over de effecten die de nieuwe regelgeving heeft op de economie en het herstel daarvan.”

Bron: Antiliaans Dagblad

Ontwikkeling Seru Spaño gaat door

 

Willemstad – Vier verschillende investeerders zijn geselecteerd door de commissie die zich bezighield met de selectie van gegadigden voor de ontwikkeling van het gebied dat tussen de zoutpannen van Jan Thiel en Seaquarium in ligt.

Al in 2007 werd de ontwikkelingmogelijkheid van het gebied door toenmalig gedeputeerde van Infrastructuur Charles Cooper (MAN) aangezwengeld waarbij ook nog de discussie speelde over het aanleggen van een verkeersader door de zoutpannen van Jan Thiel.

Het project dateert volgens Cooper, nu minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning voor de MAN, van 2003/2004 waarbij in 2006 de voorbereidingen van het masterplan werden afgerond en geïnteresseerden zich middels een openbare aanbesteding konden inschrijven. Daarbij schreven zich volgens hem 40 bedrijven in, waarvan de plannen en ontwerpen door de commissie bestaande uit CTB, Dienst Economische Zaken, DOW, Domeinbeheer en ROP (voormalig DROV) werden doorgelicht, op grond waarvan de vier investeerders werden geselecteerd. In het masterplan staan verschillende voorwaarden genoemd, waaronder dat door de uitvoerders alle componenten van de natuur zoals de lagune, heuvels, rotsblokken en vegetatie gerespecteerd dienen te worden, dat het belangrijk is het aldaar aanwezige cultureel erfgoed te beschermen en te behouden en toegang voor het publiek tot het gebied gratis en zonder voorbehoud moet zijn. ,,Het idee is om 140 hotelkamers, 160 appartementen en villa’s, verschillende zwembaden en winkels, een spa en fitness center en aan de kust een promenade te bouwen”, zo illustreert directeur van Domeinbeheer Jairo Martis verschillende punten die in de intentieverklaringen staan die door de minister getekend met de vier investeerders zijn getekend, waarmee wordt gesuggereerd dat dit de uitwerking zal zijn waar de overheid naar toe wil. Overigens speelt ook de toepassing van alternatieve energie een rol, aangezien windenergie, zonne-energie en thermische energie ingezet moeten worden. De vier geselecteerde investeerders zijn volgens de minister de Green Initiative Private Foundation, MAR holding, Vinai Holding en Drawer Holding. De genoemde organisaties zijn geen bekende namen in de toeristische ontwikkeling.

Bron: Antiliaans Dagblad

Nieuwe voorzitter voor Chata

 

Willemstad – Flor van der Vaart, de general manager van Hyatt Regency Curaçao Golf Resort, Spa and Marina, wordt de nieuwe voorzitter van het bestuur van de Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata).

Na vier jaar als voorzitter te hebben gediend, maakt Jeanette Bonet nu plaats voor een nieuwe, frisse wind. Dat bevestigt oud-voorzitter en general manager van Breezes Curaçao, Bonet, desgevraagd. Van der Vaart treedt per direct aan in zijn nieuwe functie. Onlangs vonden verkiezingen plaats, waarbij drie plaatsen beschikbaar werden gesteld. Onder de vier kandidaten bevond zich Bonet, die met de verkiezingen buiten de boot is gevallen. De overige drie kandidaten waren Hans Schellevis van Chogogo Resort, Van der Vaart van Hyatt en Will Vogels van Lions Dive & Beach Resort Curaçao. Schellevis en Vogels vervangen Billy Jonckheer (Jonckheer Advertising) en Edward Heerenveen (Insel Air). Jonckheer heeft twintig jaar deel uit gemaakt van het bestuur van Chata en Heerenveen gedurende vier jaar. Het nieuwe bestuur van Chata bestaat vanaf heden uit Lizanne Dindial van Chata als directeur, Van der Vaart als voorzitter, Jeroen Kibbelaar van Impacto als vicevoorzitter en George Stanfield van Hilton Curaçao als penningmeester/secretaris. De overige leden van het bestuur zijn Maurice Adriaens van Curaçao Airport Holding (CAH), Nolo Ambrosi van Ocean Encounters, Raymond Brummelhuis van Morena Resort, Ben Hoijtink van Wasserij Korsow, Frank Holtslag van Floris Suite Hotel, Schellevis van Chogogo Resort, Omar van der Dijs van Licores Maduro en Vogels van Lions Dive Resort. Bonet zegt terug te kijken op een heel leuke en positieve periode. ,,Ik heb in totaal zeven jaar in het bestuur van Chata gezeten en van die zeven jaar heb ik vier jaar de functie van voorzitter genoten. Ik zal nu als ‘past president’ met evenveel enthousiasme de Chata blijven steunen.” Dindial, de ceo van Chata, was gisteren onbereikbaar voor commentaar, maar in een schrijven aan de pers bedankte de organisatie gisteren de aftredende bestuursleden voor hun dienstjaren. Ook liet de organisatie weten dat zij ervan overtuigd zijn dat het nieuwe bestuur de Chata- principes zal naleven.

Bron: Antiliaans Dagblad

Stroomsituatie blijft gevoelig

 

 Willemstad – Aqualectra hoefde gisteren niet te schakelen in de stroomvoorziening omdat de BOO-centrale toch voldoende capaciteit bleef leveren om de wijken van stroom te voorzien.

 

Maar ondertussen blijft de stroomsituatie gevoelig omdat er momenteel geen reservecapaciteit is. Zoals deze krant eerder meldde, had Aqualectra eerder aangekondigd dat zij gisteren gedurende de hele dag zouden moeten schakelen. Tijdens onderhoudswerkzaamheden die vorige week onder andere bij de centrale bij Mundu Nobo hebben plaatsgevonden, hebben technici opgemerkt dat een van de pompen van de ketel die stoom produceren, niet correct functioneerde en een raar geluid maakte. Op basis daarvan heeft Stoomwezen Keur Aqualectra de ruimte gegeven om reparatiewerkzaamheden aan de pomp uit te voeren. Het nutsbedrijf meldt dat zij de werkzaamheden niet hebben kunnen afronden doordat er ernstige schade aan de pomp is aangetroffen. ,,Om deze reparatie uit te voeren moet een gedeelte van de pomp helemaal worden nagemaakt. Dit neemt twee dagen in beslag”, zo vertelt Sharo Bikker, de woordvoerder van Aqualectra in een persbericht. Voor vandaag geldt dat de situatie nog altijd delicaat is en dat er naar verwachting wel geschakeld zal worden De wijken die vandaag hoogstwaarschijnlijk met een stroomonderbreking te maken zullen hebben zijn: Seru Fortuna, Muizenberg, Suffisant, Dein, Kanga, Kwartier en Gosieweg en omgeving, Sun Valley, Sunset Heights, Schelpwijk, Cas Cora, Semikok richting Santa Rosa en Abrahams, Seru Lora, Zapateer, Bonam, Oost Jongbloed, Langleven, Beurs, St. Joris, Koraal Partier, Santa Catharina, Kas Grandi, Spaanse Water, Brakkeput Ariba, Jan Thiel, Rooi Santu, Weto, Kwartje Janboos, Kent U Zelf, Oude Water, Noord Roozendaal, Heintje Kool, Buena Vista, Goede Hoop, Cabo Verde, Kura Piedra, Mahuma en een gedeelte van Santa Maria.

Bron: Antiliaans Dagblad

Afbraak

 

PS-leider Wiels had zich het speuren in Nederland kunnen besparen als hij zijn geheugen had geraadpleegd. Onder andere deze krant heeft destijds uitgebreid bericht over de overeenkomst tussen KLM/Exel/DEE. Vliegbedrijf DCA van de Curaçaose overheid is toen niet ten onder gegaan vanwege (oneigenlijke) concurrentie, maar vooral door een incompetente directie, die naar de politiek moest luisteren, een paar honderd man teveel aan personeel had en daardoor torenhoge schulden. Bekend is dat KLM goed heeft verdiend en dat nog doet aan de mid-Atlantische route. En daar is niets mis mee, mits er geen sprake is van een monopolie. Voormalig minister Adriaens (FOL) is hier eerder terecht tegen ten strijde getrokken. Nu vliegen ook ArkeFly en Air Berlin. Maar om anno 2012 de oude koeien van 2003/2004 uit de sloot te halen en als regeringspartij zelfs een parlementair onderzoek te eisen, geeft aan dat PS geen prioriteiten weet te stellen en overigens zaken eerder kapot maakt dan heelt of creëert. Want over KLM kan veel worden gezegd, het is intussen wel de partner van de lokale, particuliere maatschappij Insel Air, die naar eigen zeggen goed draait en tegenwoordig op méér routes vliegt en méér passagiers vervoert dan DCA (en voorgangers Air ALM en ALM) maar dan zonder overheidssteun en met hooguit een derde van het personeel. Bovendien zijn Insel én KLM de grootste klanten van luchthaven Hato, gevolgd door de andere lokale maatschappij DAE; nota bene de opvolger van DEE. Het zijn dus belangrijke players in de ontwikkeling van Curaçao. Het lijkt erop dat coalitiepartijen zich – wellicht om de aandacht af te leiden van meer urgente kwesties, zoals de toenemende onderlinge irritaties – steeds vaker bezighouden met zaken die niet of niet direct ter zake doen. Tijdverspilling, terwijl er wel degelijk onderwerpen zijn van nationaal belang, zoals de delicate energievoorziening; het toezicht op de aangetaste veiligheidsdienst; het financiële tekort over 2011; en gisteren heeft de VBC er nog een aan het lijstje toegevoegd: de uit balans geraakte economie. Daarbij deed de werkgeversorganisatie een opmerkelijke uitspraak, namelijk dat de tekorten op de betalingsbalans vooral worden veroorzaakt door Curaçao en niet door monetaire unie-partner Sint Maarten, waar PS maar ook de MFK van premier Schotte graag regelmatig op afgeven. Dit heeft in de verste verte niets te maken met de opbouw van dit land, maar eerder met de afbraak ervan.

Bron: Antiliaans Dagblad

Indexering tarieven NHN

 

Willemstad – Een jaarlijkse indexering van de tarieven met 3 procent voor het nieuwe ziekenhuis, Nos Hospital Nobo (NHN), is één van de vier voorwaarden om kostendekkend te kunnen werken.

Dit is tijdens de Statenvergadering deze week door Peter Bosman van Sona, trekker van het NHN-project, naar voren gebracht. Bosman: ,,Curaçao heeft de afgelopen jaren de tarieven nauwelijks aangepast, tariefsaanpassingen aan de index zijn voor een solide financiële basis van NHN echter onontkoombaar. Een indexering is geen tariefsverhoging. Een tariefsverhoging achten wij niet noodzakelijk. Wel kan nagedacht worden over een andere tariefstructuur gebaseerd op verrichtingen of op budget. De huidige tarieven weerspiegelen de werkelijke kosten onvoldoende. In de business case is een jaarlijks indexering van 3 procent meegenomen op de inkomsten en de kosten van het Sehos van 2010.” Een gezonde exploitatie van NHN is volgens hem zeer goed mogelijk, mits er naast de indexering aan nog drie voorwaarden voldaan wordt. Een van die voorwaarden, die zo ook besproken is met het ministerie van Financiën en het Sehos, is dat de inkoop van geneesmiddelen en verbruiksartikelen en het debiteurenbestand efficiënter kan. ,,Hiervoor is een apart onderzoek gestart. De conclusie van het onderzoek is dat de besparingsdoelstellingen goed haalbaar zijn”, aldus Bosman. Een derde voorwaarde is een budget- of voorfinanciering van minimaal 10 procent van de totale jaaromzet, omdat NHN geen startkapitaal meekrijgt bij het begin van de exploitatie en enige vorm van voorfinanciering noodzakelijk is om verplichtingen aan te kunnen gaan. ,,Overigens kan dit startkapitaal ook meegefinancierd worden, dit is echter iets ongunstiger voor de exploitatie, die daarmee nog steeds ruim haalbaar is”, zo voegt Bosman eraan toe. Als er aan deze voorwaarden is voldaan, is NHN na 4 jaar kostendekkend.

Obligatie voor bouwfonds

Maar alvorens het ziekenhuis operationeel wordt, zal het toch eerst gebouwd moeten worden. Het bouwfonds waarmee het nieuwe ziekenhuis Nos Hospital Nobo (NHN) gefinancierd moet worden, moet in augustus 2012 een feit zijn. Tijdens de week is Bosman ook hier dieper op ingegaan. ,,De overheid kan voor het bouwfonds geld aantrekken door middel van een zéér aantrekkelijke obligatielening, tegen een percentage van minder dan drie procent rente op dit moment. Deze lening drukt op de rentelastnorm, maar blijft binnen de normen die daarvoor gesteld zijn. De rentelasten worden doorbelast aan het ziekenhuis”, aldus Bosman. Hij legt uit dat alle opties bekeken zijn en dat een obligatielening het meest gunstig is voor wat betreft de rentelasten ten opzichte van een commerciële lening. De overheid moet in elk geval garant staan voor de lening. Ten aanzien van het saneringsfonds, waarmee de schulden van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) worden afgelost en het egalisatiefonds dat de transitie van Sehos naar NHN soepel moet laten verlopen, moeten deze uit de meerjarenbegroting worden gehaald. Voor de begroting van NHN is uitgegaan van de reële opgeschoonde winst- en verliesrekening van het Sehos 2010. Bosman: ,,De huidige financiële cijfers van het Sehos zijn de meeste waarheidsgetrouwe weergave van de omzet en de kosten van een ziekenhuis op Curaçao. De benadering van ‘wat is er reeds’ naar ‘wat kan efficiënter’ bleek vruchtbaarder dan ‘wat zou idealiter kunnen’ naar ‘wat is mogelijk op Curaçao’.” Alleen enkele uitzonderingen zijn gemaakt, die beduidend anders zullen zijn in het nieuwe ziekenhuis. Zo zullen de kosten voor onderhoud en terrein anders zijn, maar ook de afschrijvingskosten en de water- en elektrakosten.

Geld niet zeker

De Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) oordeelde eerder dit jaar positief over het investeringsbedrag, dat als plafond een bedrag van 108 miljoen dollar heeft. Maar een ambtelijke top bestaande uit secretaris-generaal van Financiën, José Jardim, en de voorzitter Task Force Financieel Beleid en Beheer, Freddy Curiel, spraken waarschuwende woorden. Volgens de deskundigen moet rekening gehouden worden met dreigende tegenvallers voor de overheid die ertoe kunnen leiden dat er geen vrije ruimte op de begroting is en er onvoldoende middelen resteren voor het nieuwe ziekenhuis. De laatste berichtgevingen uit Den Haag waaruit blijkt dat het jaar 2011 is afgesloten met een negatief saldo op de begroting, versterken deze minder positieve kijk.

Bron: Antiliaans Dagblad

Irritaties tussen MFK en Asjes

 

Statenleden botsen over bepalen van de agenda door de regering

Willemstad – Tussen diverse Statenleden van regeringspartij MFK en Statenvoorzitter Ivar Asjes van coalitiepartner PS is het gisteren tot een treffen gekomen in het parlement, met als inzet de uitnodiging aan de SVB om uitleg te verstrekken aan de Staten en de weigering van de SVB om hier zonder tussenkomst en goedkeuring van de minister gehoor aan te geven.

Volgens oppositiepartij PAR, die de grootste fractie vormt, is ‘het echte issue dat de regering het werk van het parlement onmogelijk maakt’ aangezien de Sociale Verzekeringsbank op het standpunt staat dat de uitnodiging aan de SVB via minister Jacinta Scoop-Constancia (MFK) van Gezondheid en/of minister Hensley Koeiman (MAN) van Sociale Zaken dient te verlopen.

Al eerder liet SVB-directeur Philip Martis verstek gaan met als reden dat hij daarvoor (eerst) toestemming van de regering wil. Asjes is het daar duidelijk niet mee eens, zo gaf hij ook al enige tijd geleden aan.

De SVB, een zogeheten zelfbesturend orgaan (zbo), in het parlement uitnodigen via de minister zou in strijd zijn met de wet- en regelgeving en zou van de SVB’ers ambtenaren maken. Maar bovenal bepaalt dan de minister de agenda en de werkwijze van de Staten, het controlerend en daarmee hoogste orgaan.

Asjes kreeg diverse aanvallen te verduren van MFK-parlementariërs, onder wie fractievoorzitter Dean Rozier, Rudney Garmes maar zelfs Statenondervoorzitter Amerigo Thodé – die Asjes vervangt als hij afwezig is.

Daarbij namen zij het op voor hun partijgenoot minister Scoop-Constancia, maar ook voor MFK-partijleider premier Gerrit Schotte, die op 23 maart een brief had geschreven over de informatieverstrekking door overheidsentiteiten aan de volksvertegenwoordiging. En daarbij vielen woorden als dat het parlement zich volgens Rozier gedraagt als een groepje clowns en dat hier enkel sprake zou zijn van ‘power play’; een verwijt in de richting van Asjes, omdat hij het debat hierover liet doorgaan.

Op een bepaald moment legde Rozier de PS-Statenvoorzitter zelfs woorden in de mond door te zeggen dat Asjes de SVB-directeur een ‘lafaard’ zou hebben genoemd.

In werkelijkheid had Asjes gesteld dat SVB-directeur Martis wat hem betreft meer ‘moed’ kon tonen en meer ‘verantwoordelijkheid’ kon nemen. Asjes verzocht Rozier om zijn woorden in te trekken en als hij dit niet zou doen, dan zou hij dit uit de notulen laten schrappen of van de bandopname wissen.

Zo waren er meer ‘clashes’, zoals met Thodé, die – als hij optreedt als voorzitter van de vergadering – er niet van houdt te worden onderbroken, maar gisteren wel door Asjes heensprak.

Laatstgenoemde verklaarde dit te betreuren van de ondervoorzitter en vroeg zich tevens af of het werk van Thodé als voorzitter van de Statencommissie Werkwijze, namelijk aanpassing van het Reglement van Orde, al af is. Dit zag de MFK’er als een verwijt.

Kortom, flink wat irritaties tussen MFK-fractie en de PSparlementsvoorzitter, waarbij Eunice Eisden van de derde coalitiepartij MAN de boel probeerde te sussen door een schorsing te vragen.

Ook Asjes’ partijleider Helmin Wiels vroeg een time-out, maar zei wel met interesse en genot het debat tot dan te hebben gevolgd, omdat dit een goed inkijkje gaf in de psyche, het geweten en de kennis van sommige Statenleden, die volgens hem een studiedag moeten inlassen over de Trias Politica, de rol van het parlement en staatsinrichting. Hij laakte wel – duidelijk in de richting van coalitiegenoot MFK – de totalitaire denkwijze en verwees daarbij naar oud-president Berlusconi van Italië, die de wet gewoon aanpaste als een bepaling hem niet goed uitkwam. Volgens Wiels heeft de buitenwereld gisteren goed kunnen vernemen wat de kennis en het niveau is van sommigen in de Staten, doelend op de MFK, maar meent dat schorsing goed is om verder beschaming te voorkomen.

‘Ondermijning van bevoegdheden’

SVB-directeur Philip Martis heeft de Staten op 19 april laten weten graag naar het parlement te komen, maar verzocht daarvoor wel de vraag voor te leggen aan minister Scoop-Constancia en/of Koeiman. Dit naar aanleiding van een schrijven van de Staten van 18 april, waarin de SVB werd verzocht uitleg te komen geven over de toestand van de diverse fondsen van de sociale verzekeraar. Maar Martis had al op 30 maart laten weten graag te willen dat het verzoek via de regering loopt. Maandag schreef de Statengriffier aan Martis terug ervan uit te gaan dat de SVB gisteren gewoon bij de Centrale Commissievergadering zou zijn. Martis kwam echter niet en ook na een telefoontje van de griffie werd duidelijk dat de directie vast zou houden aan haar eerder ingenomen standpunt.

Volgens Pedro Atacho (PAR) gebeurt dit duidelijk op instructie van MFK-minister Scoop-Constancia, waarmee het werk van het parlement wordt belemmerd.

Hij kreeg steun van PNP-lid Humphrey Davelaar, die deze handelwijze een ondermijning noemt van de bevoegdheden van de Staten. ,,Ik snap de angst niet. Het gaat hier om technisch informatie.”

Hij deed een beroep op voorzitter Asjes om aan te tonen wat zwaarder weegt: zijn deel uitmaken van de regeringscoalitie of zijn

Statenlidmaatschap. MFK-fractieleider Rozier verzette zich heftig en verklaarde dat het hier gaat om een procedure: ,,Waarom moeilijk doen en waarom niet gewoon de uitnodiging aan de SVB laten lopen via de minister?” Asjes antwoordde dat vooral ministers de wetten dienen te respecteren.

Bij dit alles kon de PS-Statenvoorzitter regelmatig rekenen op de steun van oppositiefractie PAR. Glenn Sulvaran waarschuwde ervoor dat als deze kwestie niet langs de lijnen van wat Asjes zegt wordt opgelost, het parlement beter kan worden opgedoekt: ,,Ayó Parlamento.”

Ook Zita Jesus-Leito en Marilyn Alcalá-Wallé spraken achtereenvolgens over een aanslag op en het incompetent worden van het parlement.

De suggestie van MFK-lid Gilmar Pisas dat de PAR in zijn vuistje lacht omdat ze hiermee Asjes ‘hebbes’ hebben, wees de Statenvoorzitter onmiddellijk af. Hij stelde bij herhaling zijn standpunt juridisch te hebben gecheckt. Asjes wees erop dat ook Usona, die eerder deze week in het parlement uitleg gaf, rechtstreeks was aangeschreven.

,,Wij moeten als parlement niet afhankelijk willen zijn van slechts één bron. En de directie vertegenwoordigt de SVB ‘in en buiten rechten’. Asjes benadrukte nogmaals het ‘informatierecht’ van de Staten en verklaarde dat SVB-directeur Martis zou hebben gezegd in het verleden wel vaker direct informatie te hebben verstrekt aan de Staten.

Het verwijt van name MFK, maar ook van MAN-lid Eisden en FOL-lid Anthony Godett dat hij zich inlaat met ‘power play’ zei Asjes niet te begrijpen, die en passant doorgaf dat inmiddels op grond van deze discussie overheids-nv Selikor heeft laten weten vrijdag niet naar de Staten te komen. Er wordt dus een precedent geschapen.

Het was op dat moment dat ondervoorzitter Thodé (MFK) tekeer ging tegen Asjes; dat hij het helemaal niet eens is met de zienswijze van de PS-voorzitter en ‘dat wij hier in het parlement niet kunnen doen alsof wij heer en meester zijn’.

Met naar eigen zeggen ‘engelengeduld’ legde Asjes het opnieuw uit, en adviseerde Thodé om niet alleen de wetsartikelen te lezen, maar óók de toelichtingen daarop. ,,Uitnodigen via de minister, dan zou je van de SVB’ers ambtenaren maken, wat ze niet zijn”, aldus de Statenvoorzitter.

Inmiddels had de vergadering – zonder SVB-aanwezigheid – al een paar uur geduurd. Een ongeduldig geworden Rozier verweet Asjes zijn persoonlijke mening te ventileren, maar daarvoor moest hij uit z’n voorzitterstoel komen en in de bankjes plaatsnemen.

Het werd van kwaad tot erger, waarna Eisden (MAN) opnieuw schorsing aanvroeg om het parlement de gelegenheid te geven zich te ‘positioneren’.

Magali Jacoba (PAR) vond dit niet nodig en wees erop dat het gezamenlijk standpunt van de Statenleden al duidelijk was verwoord in een brief die was uitgestuurd.

Thodé zei nog het niet te waarderen dat Asjes de mening van de MFK’er nader beschouwde en becommentarieerde; het was immers Thodé’s eigen interpretatie.

Wiels sloot af met zijn verzoek om een time-out, nadat hij duidelijk liet merken niet onder de indruk te zijn van de (gebrekkige) kennis en het (lage) niveau van zijn coalitiepartners van MFK.

Bron: Antiliaans Dagblad

Motie van wantrouwen afgeketst

 

Willemstad – Voor de derde achtereenvolgende keer is het de oppositie niet gelukt een onafhankelijk onderzoek af te dwingen naar de integriteitkwestie die maar rond de ministersploeg van premier Gerrit Schotte blijft hangen. Gisteren stond de behandeling van het pakket documenten aangeleverd door het burgerpressiefront Frente Sivil op de agenda van het parlement. Tot een inhoudelijke discussie ervan kwam het echter niet. De oppositie koos ervoor op de ‘integriteitkwestie’ te gaan zitten aangezien veel van de aangeleverde documenten al uitgebreid in de pers aan de orde waren geweest. Zo liet Statenlid Magali Jacoba (PAR) desgevraagd weten.

De toon van het debat liet eigenlijk direct al zien dat oppositie en coalitie in deze kwestie nog altijd absoluut niet met elkaar door een deur kunnen en dat zij onbuigzaam tegenover elkaar blijven staan. Het debat eindigde met het indienen van een motie van wantrouwen door de PAR-fractie gesteund door Humpfrey Davelaar (PNP).

De oppositie achtte dit op zijn plaats nadat zij zeer nadrukkelijk naar voren haalde dat zij van mening is dat het parlement zijn verantwoordelijkheid moet nemen inzake alles dat rond de integriteitkwestie aan de orde is gesteld. Zoals het afwijzen van het instellen van een onafhankelijk onderzoek, het negeren van de bezwarende stukken ingediend door Frente Sivil die volgens de oppositie bewijzen dat er ministers in het kabinet zitten die niet ministeriabel zijn en waarmee de integriteit van de hele ministersploeg van Gerrit Schotte ernstig in het geding is.

De motie waarmee het vertrouwen in de ministersploeg van Gerrit Schotte werd opgezegd werd met 11 stemmen tegen en 9 stemmen voor door het parlement naar de prullenbak verwezen.

(Statenlid Koeijers- Felipa (MFK) was niet bij dit debat aanwezig). ,,Dit is een klap in het gezicht van het volk”, reageerde parlementariër Pedro Attacho (PAR).

Woordvoerder Durgaram van Frente Sivil liet weten niet verbaasd te zijn. ,,Dit was te verwachten. We moeten alle fasen van dit proces doorlopen. En vanuit dit punt gaan we op naar de volgende stap.” Een van de geluiden die de oppositie liet horen na afloop van het debat was dat de weg naar een parlementaire enquête nu wellicht moet worden ingeslagen.

Coalitie is al die ‘oude koeien’ zat

Willemstad – Het thema van het al dan niet ministeriabel zijn moet boven de politiek staan. Zo luidde de oproep van Emily de Jongh-Elhage (PAR) als eerste spreker in het Statendebat over de bundel met informatie die Frente Sivil inleverde om zijn argumenten te onderbouwen.

Het draait allemaal om vertrouwen”, aldus de voormalige premier. ,,Wat zit iedereen nou te zeuren. Waarom kunnen we niet gewoon vergaderen over belangrijke zaken van ons land en moet het altijd maar gaan over allerhande zaken die in het verleden gebeurd zijn”, zo luidde het tegengas van de oppositie voornamelijk bij monde van Dean Rozier (MFK).

Hij voerde aan dat er genoeg positieve dingen gebeuren, zoals het project van het nieuwe ziekenhuis en de resultaten van Economieminister Nasser el Hakim (MFK). Rozier kreeg bijval van coalitiegenoot Eugene Cleopa (MAN) die aanvoerde dat oude vonnissen tot het verleden behoren en dat mensen een tweede kans moeten krijgen om terug te keren in de samenleving.

,,Ik steek mijn hand voor niemand in het vuur. Maar de democratie werkt zoals het moet werken. Er zijn verkiezingen geweest en de ministers zijn benoemd. Zo is de keuze van het volk geweest”, aldus Cleopa die er toch ook bij stelde dat als dit een heikel punt blijft, het volk dan maar moet oordelen over ‘wat er hier op tafel ligt’ in nieuwe verkiezingen. Straks over twee jaar. En laat die ministers nou eindelijk met rust en laat hen hun werk doen. We zijn het echt zat zo onderhand om steeds over oude koeien te moeten praten.

Bron: Antiliaans Dagblad

Tekort in 2011 20 mln.

 

Willemstad – In plaats van het oorspronkelijke, bescheiden overschot op de (suppletoire) begroting 2011 van Curaçao, bedraagt het negatieve saldo ongeveer 20 miljoen gulden.

De hoogte van het tekort wordt genoemd door minister George Jamaloodin (MFK) van Financiën, als daar om wordt gevraagd door het Antilliaans Dagblad. Deze krant berichtte vorige week – voor de meesten als ‘donderslag bij heldere hemel’ – dat 2011 is afgesloten met een tekort. Dit zei de Nederlandse minister Liesbeth Spies op grond van het vierde kwartaalverslag van het College financieel toezicht (Cft). Om een toelichting gevraagd, verklaarde het Cft dat deze rapportage en correspondentie met Jamaloodin ‘vertrouwelijk’ is. De bewindsman van Financiën geeft toe dat er sprake is van ‘een negatief saldo’, maar dat de jaarrekening 2011 nog niet is afgesloten; dat gebeurt in augustus door de Staten. Het tekort van ‘ongeveer 20 miljoen’ is volgens Jamaloodin niet de huidige regering aan te rekenen. Volgens hem heeft het kabinet Schotte zelfs 150 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Maar door het uitblijven van maatregelen op het terrein van ouderdomspensioen en gezondheidszorg – waarvoor de overheid wettelijk garant staat – is meer besteed dan ontvangen. Jamaloodin stelt dat er tientallen onbeantwoorde waarschuwingsbrieven zijn aangetroffen van sociale verzekeraar SVB en pensioenfonds Apna gericht aan de vorige regering(en), waarmee niets is gedaan. ,,Daarom zeg ik ‘Gezonde startpositie, hoezo?’. Nu komen al die lijken uit de kast, omdat al die tijd niets is gebeurd.” Ook de regering Schotte heeft intussen achterstand opgelopen, erkent Jamaloodin, die erop wijst dat elke maand dat de maatregelen op het terrein van zorg uitblijven 6 tot 8 miljoen extra kost. Dit komt mede door het protest vorig jaar door de actoren in de medische sector. Cft gaf eerder voorzichtig en voorwaardelijke goedkeuring aan 2011, maar dan moesten wel de bezuinigingsmaatregelen worden getroffen. Het tekort over 2011 heeft ook gevolgen voor de begroting 2012, dat op papier nu nog een overschot vertoont van zo’n 40 miljoen. Zowel de VBC als Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS) toonde zich gisteren verrast door het tekort over 2011. De laatste vindt het bovendien een slechte zaak dat deze informatie via de Nederlandse minister en de media bij het Curaçaose parlement terechtkomt in plaats van dat eerst de Staten worden geïnformeerd. Statenlid Pedro Atacho (PAR) stelde een reeks vragen, onder andere over onbeantwoorde vragen over de laatste suppletoire begroting 2011.

Bron: Antiliaans Dagblad

Schoonmaakactie Starbucks in Otrobanda op Earth Day

 

Willemstad – Starbucks heeft afgelopen zondag op de Dag van de Aarde, een ‘Earth Day Event’ gehouden. Dat laat de koffiezaak weten. Tijdens deze activiteit hebben werknemers van MetaCorp, klanten en deelnemers de krachten gebundeld om de buurt van Otrobanda schoon te maken. De groep vergaderde om 07.00 uur bij Starbucks in de Renaissance Mall om zo de ‘schoonmaakochtend’ officieel te beginnen. Het doel van de schoonmaakactie was om een bijdrage te leveren aan een schoner milieu. Tijdens de schoonmaakactie heeft de ploeg 53 zakken gevuld met vuil. Kinderen kregen afgelopen zondag bovendien de mogelijkheid om hun creativiteit aan klanten van tarbucks te tonen.

Nachtmerrie voor Daydream

 

Willemstad – De onlangs opgerichte stichting Daydream krijgt geen subsidie. Voor de initiatiefnemers een nachtmerrie. ,,We zitten met de handen in het haar en hebben er alles voor over om het uit te kunnen voeren”, luidt hun noodoproep aan het Antilliaans Dagblad.

De bedoeling van Daydream is om met ongeveer zestig ‘zeer moeilijk lerende kinderen; een creatief therapeutisch project te ondernemen. In het project wordt met en voor de leerlingen, leerkrachten en buurtbewoners de honderden meters muur rondom de school beschilderd. Aan de hand van een werkboek kunnen de leerkrachten de kinderen bij deze schilderingen op therapeutische wijze ondersteunen. ,,Hierdoor worden de doelstellingen die normaliter in therapie worden gesteld op deze manier behaald”, aldus de organisatie. Er zijn door de stichting vele subsidieaanvragen gedaan, ‘maar er volgt telkens weer een afwijzing op’. ,,Of het is een Nederlands fonds of een stichting die geen subsidie wil geven omdat we ons richten op Curaçao, of het is een Curaçaos fonds of stichting die ons niet verder kan helpen omdat we een Nederlandse rechtspersoon zijn”, licht de organisatie toe. Daydream: ,,Telkens vallen we tussen de wal en het schip”. ,,We willen de school dolgraag helpen en we brengen graag op deze kunstzinnige manier een vorm van therapie naar het eiland, waarmee we een grote doelgroep bereiken. Verder is het de droom van de directrice, leerkrachten en leerlingen van de school dat we dit project komen doen, maar op deze manier krijgen we de subsidie nooit rond. Het wordt een raar kastje-naar-de-muur-verhaal op deze manier”, meent de stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit voorzitter David Beijersbergen van Henegouwen, Aafke Penning als penningmeester en secretaris Yvette de Graaf. Voor meer informatie over het project, voor donatiemogelijkheden of voor ideeën om de stichting op weg te helpen kan contact worden opgenomen via het e-mailadres [email protected] gmail.com.

Bron: Antiliaans Dagblad

Opinie: De school is geen gevangenis

 

De school moet een centrum zijn voor de totale vorming van het kind. Ofschoon ik begrip heb voor de heersende wanhoop ten gevolge van de toenemende misdaad, betekent dit niet dat de school veranderd moet worden in een plaats waar kinderen als misdadigers worden behandeld en de leerkrachten ook nog eens voor politie moeten spelen. De meeste kinderen hebben geen criminele tendensen. Wat wel heel duidelijk moet zijn, is dat er geen wapens zijn toegestaan op school. Als een leerling zich daar niet aan houdt, wordt het kind meteen van school verwijderd; de ouders dragen de verantwoordelijkheid en het kind zal naar een vormingscentrum moeten gaan voor kinderen met een disfunctioneel gedrag. En daar krijgt hij wel een vorming die past bij het potentiële probleem dat hij voor de gemeenschap zou kunnen zijn. Wat er nu plaatsvindt in onze gemeenschap is helemaal niet vreemd als wij in ogenschouw nemen dat in de hele wereld is een enorme golf van geweld gaande is. Het voorbeeld van wat er buiten onze grenzen plaatsvindt, wordt hier weerspiegeld onder andere in het verbaal geweld van onze gezagsdragers die het goede voorbeeld behoren te geven. Dan is er vaak het verkeerde voorbeeld dat het kind thuis krijgt omdat de sociale omstandigheden belastend zijn. Zo bestaat meer dan 40 procent van de gezinnen uit één ouder, leeft meer dan een derde deel in armoede en worden zowel moeder als kind regelmatig fysiek misbruikt. De schooltijden zijn er de oorzaak van dat zeer veel kinderen zonder ouderlijk toezicht thuis zijn van ’s middags tot ’s avonds. Deze kinderen wonen in wijken met ernstige problemen, waar er geen samenhang is, geen respect voor ouderen, waar er geen saamhorigheid is, waar de misdadiger wordt gekweekt en de buurt terroriseert en niemand een klacht durft in te dienen. En, ten slotte, is er een schoolprogramma dat niet strookt met de sociaaleconomische en culturele realiteit, noch met de hedendaagse technologische ontwikkeling, en wat nog erger is, waar het kind niet de holistische vorming krijgt die bijdraagt tot de algehele ontwikkeling van het menselijk potentieel om zodoende een evenwichtig, sociaal voelend mens te worden met empathie voor zijn naaste, spiritueel ontwikkeld en met een lerende houding. Zolang wij ons niet bewust zijn van deze tekortkomingen zal de misdaad blijven toenemen, en straks zullen de rijken achter hoge muren met prikkeldraad wonen en hun boodschappen en hun ontspanning in beschermde locaties doen. Zo zal onze gemeenschap uit twee soorten mensen bestaan: zij die in een criminele woestijn leven en zij die in een kunstmatig paradijs verblijven. Ik uit mijn bezorgdheid al heel lang en anderen met mij. Het is niet productief zondebokken aan te wijzen. Wat ik wil doen is aangeven wat we wel moeten doen en niet morgen, maar vandaag, meteen, indien wij nog op tijd willen zijn om deze negatieve ontwikkelingen een halt toe te roepen. Is stel voor te beginnen met nascholing van alle leerkrachten opdat ze een holistische vorming kunnen toepassen. Dit betekent dat zij moeten leren probleemkinderen te ontdekken via psychologische ingrepen, leren hoe didactische werkvormen te gebruiken om empathie, sociaal communicatieve vaardigheden bij te brengen, en het kind te stimuleren om creatief te denken om tot originele oplossingen te komen. Disfunctionerende ouders moeten speciale cursussen krijgen aangeboden na het werk en in de weekeinden, om hen te leren hoe hun kinderen op te voeden. Het concept van de hele dag school moet ingevoerd worden met meer experts om te helpen met de holistische vorming van het kind. Begin meteen met verplichte bij- en nascholing van schoolverlaters die al met de politie in aanraking zijn gekomen, want dit is het meest acute probleem. Start met een grote en indringende actie om de gemeenschap te leren zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen voor huis, tuin, straat en buurt en zijn morele verplichting om informatie door te geven over criminele figuren of over fysiek geweld in gezinnen. Zonder de medewerking van de gemeenschap, staat de overheid machteloos. En kan men geen hulp bieden. Ik hoor u al zeggen: ,,Jopi, hou op met dromen.” Laat me dit dan stellen: we hebben genoeg capabele mensen die wel degelijk de bijscholing kunnen geven die ik reeds genoemd heb. En ze hebben deze kennis en vaardigheden al overgedragen aan zo’n 60 professionelen in het onderwijs en sociale dienstverlening. En ze kunnen hiermee doorgaan met steun van de overheid. En kom me nou niet vertellen dat er geen geld is, wanneer er wel geld is om overal naar toe te gaan, in dure hotels te blijven en honderden guldens daggeldvergoeding op te strijken, terwijl mensen onterecht op non-actief gesteld worden, maar ondertussen wel doorbetaald worden en anderen in hun plaats worden benoemd en krankzinnige bedragen worden betaald voor accountantsonderzoeken, waarvan de uitslag bij voorbaat bekend is. Vertel me niet dat er geen geld is, want je beledigt mijn intelligentie en die van vele anderen. Geloof me, als er niet geïnvesteerd wordt in de vorming van ons menselijk kapitaal, zal ons land verloren zijn. En om dit te voorkomen zal het geld ergens vandaan moeten komen. Ik hoop dat er nog meer mensen hun mening zullen geven, want ik ga ervan uit dat ik echt niet alles weet. Samen moeten we dit klaren.

Door: Joseph ‘Jopie’ Hart

Ingezonden: Invloed van het nieuwe ziekenhuis

 

Hoofdzakelijk bestemd voor optimale medische verzorging, speelt het ziekenhuis ook een rol in de economische ontwikkeling van de binnenstad. Zoals al eerder uitgelegd, is de bouw van een ziekenhuis een complexe onderneming, omdat er met verscheidene factoren rekening moet worden gehouden, zoals veiligheid van de patiënt. Hierdoor moeten locaties met ‘rampen-potentieel’ vermeden worden, zoals het haven- en industriegebied, terreinen dichtbij de luchthaven en plaatsen met overstromingsgevaar. Ook moet de locatie gemakkelijk bereikbaar zijn, zowel voor de ambulance als voor de bezoekers, waardoor het openbaar vervoer betaalbaar moet zijn. Een factor die zeker niet over het hoofd gezien mag worden is de invloed die het ziekenhuis heeft op de economische ontwikkeling in de binnenstad. Volgens een onderzoek door DROV uitgevoerd, doet 27 procent van de bezoekers aan het ziekenhuis zijn inkopen en andere boodschappen in de binnenstad van Punda en Otrobanda. Deze activiteiten spelen een belangrijke rol in de economie van de binnenstad, terwijl de hotels daar ook behoorlijk wat klanten hebben afkomstig van de andere eilanden die hun familieleden in het ziekenhuis bezoeken. Een belangrijke factor is dat de meeste hotels in de stad liggen, hetgeen de toegankelijkheid voor potentiële patiënten uit het buitenland erg aantrekkelijk maakt met een modern ziekenhuis, voorzien van alle faciliteiten, binnen bereik. En juist de plannen die de overheid heeft om het Rifgebied te gebruiken voor de ontwikkeling van het toerisme en onze economie zullen enorm profiteren van de aanwezigheid van een modern ziekenhuis in de directe omgeving. Dit is dan ook de reden waarom de overheid het ziekenhuis wil verkassen naar ongeacht welke locatie, om zodoende de beschikking te krijgen over het hele terrein van 70.000 vierkante meter om investeerders een winkelcentrum, verscheidene hotels en luxueuze appartementen daar te laten bouwen. In plaats van het ene op te offeren ten behoeve van het andere, geloven wij dat de bouw van het nieuwe ziekenhuis naast het oude, een bijkomend voordeel zal zijn voor de commerciële en toeristische ontwikkeling van zowel Otrobanda en de binnenstad als voor ons hele eiland. Want zo’n aanpak brengt een evenwicht in de toeristischcommerciële ontwikkeling en de aanwezigheid van een modern ziekenhuis, dat op haar manier bijdraagt aan de economische ontwikkeling van de binnenstad. Ook wordt hierdoor de weg vrijgemaakt voor de ontwikkeling van het gezondheidstoerisme, omdat deze gasten gehuisvest worden in een stadscentrum met allerlei faciliteiten en ontspanning en ook een modern en gemakkelijk bereikbaar ziekenhuis. Dit is de visie die Otrobanda heeft ten aanzien van de ontwikkeling van het stadscentrum en voor Curaçao, waar er ruimte is voor een nieuw en modern ziekenhuis en ook voor een toeristisch-economische ontwikkeling, die onze hele gemeenschap ten goede zal komen. Ook komt er dan een evenwicht tussen zowel de economische activiteiten als de architectuur, hetgeen op zich al een toeristische meerwaarde heeft.

Gabi Da Costa Gomez – Federashon Otrobanda,

Jopi Hart – Plataforma Otrobanda,

Jack Baroud – SKO, Curaçao

Komunikado di Prensa

di Federashon Otrobanda, Plataforma Otrobanda

 i Sosiedat Komersiantenan Otrobanda

Otrobanda, 25 aprel 2012

 

OTROBANDA NO TA PRETENDÉ DI TA EKSPERTO!

PERO BO NO MESTER TA EKSPERTO PA BO USA BO KABES!

 

Otrobanda no ta pretendé di ta eksperto. Pero Otrobanda por lesa si!

I Otrobanda ta lesa tur rapòrt ku gobièrnu su propio ekspertonan a skirbi riba lokashon di hòspital. Pa despues kompará esaki ku e loke konsùltennan di afó ta konsehá gobièrnu, kobrando miónes na plaka di pueblo.

Nos ta papiando di Fundashon Hospital Nobo, ku mas ku dos aña pasá, a rekomendá pa traha un hòspital estilo Deventer (Hulanda) na Jan Noorduynweg. Otrobanda a kritiká nan eskoho a base di propio estudionan di gobièrnu. Otrobanda a taha pa e problema di inundashon, pa e pèrdida di tereno pa agrikultura, pa e problema di akseso, pa e proseso difísil pa kambia e destinashon di e tereno di agrikultura pa hòspital. Dicho hecho, despues di kasi dos aña siguiendo tras di nan konsùltennan di afó, gobièrnu ta bandoná e idea di Noorduyweg pasobra ta bai tuma muchu tempu pa kambia e destinashon. Fundashon Hospital Nobo mes, ku a defendé Noorduynweg a todo kosto, a pasa pa historia, pero no sin kobra un monton di plaka.

Nos ta papia tambe di Berenschot, e próksimo konsulten, ku tambe a drenta defendiendo tereno di Noorduynweg di remate, pa despues bòltu pa Amstel ‘zonder blikken of blozen’. Atrobe, Otrobanda a saka rapòrtnan di gobièrnu su propio ekspertonan i kompará un ku otro den sano huisio. Sin influensia polítiko, sin interes personal gruponan di Otrobanda ta saka konklushon ku bienestar general na mente.

Laga nos tuma e ehèmpel di tereno di Amstel. Dia a sali un komunikado ku tereno di Amstel no a inundá anochi di Tomas, ku e mes un simplesa Otrobanda a disidí di studia e problemátiko aki. Esaki despues di a tende di diferente hende ku tabata riba kaya pa nan trabou e anochi di Tomas kon e área di Nieuwe Havenweg a yena ku awa. A buska, pero no por a haña foto ku ta demostrá ku Amstel a inundá. A studia foto i video riba YouTube, kaminda por a mira kon vehíkulonan a keda stanká den e área, entre otro riba Nieuwe Havenweg na altura di Koningsplein. Riba e videonan por a weta na tayer di a outonan kon haltu awa a bin para. Ku un simpel mapa di gobièrnu mes, Otrobanda a kalkulá e diferensia di altura entre Koningsplein i Amstel. Un simpel rekensommetje ta demostrá ku si loke riba e videonan ta korekto, anto e ora ei Amstel tambe mester tabata bou di awa e anochi ei!

Ta asina Otrobanda ta traha. Anto ainda e konseheronan ku gobièrnu a kontratá pa miónes no por a prueba ku Amstel no a indundá.

Kòrda bon, shonnan, no ta Otrobanda di! Ta loke Otrobanda a lesa den rapòrt di gobièrnu su propio ekspertonan.

Keda pendiente pa mas informashon!

 

Federashon Otrobanda                  Plataforma Otrobanda       SKO

Sr. Gabi Da Costa Gomez               Sr. Jopi Hart                         Sr. Jack Baroud

513 7080                                           461 6282 of 695 3016         560 4747

[email protected]      [email protected]            [email protected]

Hieronder nederlandse versie

Gezamelijk

P E R S B E R I C H T

van Federashon Otrobanda, Plataforma Otrobanda

 en Sosiedat Komersiantenan Otrobanda (SKO)

 

 

Otrobanda, 25 april 2012

 

OTROBANDA PRETENDEERT NIET EEN EXPERT TE ZIJN!

MAAR JE HOEFT GEEN EXPERT TE ZIJN OM JE HERSENS TE GEBRUIKEN!

 

Otrobanda pretendeert geen expert te zijn. Maar Otrobanda kan wel lezen!

En Otrobanda leest alle rapporten die de experts van de overheid hebben geschreven over de locatie van het ziekenhuis. Om deze daarna te vergelijken met wat de buitenlandse consultants de overheid adviseren, en daarbij miljoenen opstrijken op kosten van het volk.

We hebben het over Fundashon Hospital Nobo, die meer dan twee jaar geleden heeft geadviseerd om een ‘Deventer’ stijl ziekenhuis te bouwen bij Jan Noorduyn. Otrobanda heeft deze keuze bekritiseerd op grond van de studies uitgevoerd door de overheid zelf. Otrobanda heeft gewaarschuwd voor het overstromingsgevaar, over het verlies van landbouwgrond, over het probleem van bereikbaarheid, over de moeilijkheid de bestemming te wijzigen van landbouw naar een ziekenhuis. En ja hoor, na bijna twee jaar de buitenlandse consultants braaf te volgen, ziet de overheid af van Noorduyn omdat het teveel tijd ging kosten om de bestemming te wijzigen.

En ‘Fundashon Hospital Nobo’ zelf, die Noorduynweg met alle macht had verdedigd, is inmiddels verleden tijd geworden, maar niet zonder een berg geld te hebben geïnd!

Ook vermeldenswaard is Berenschot, de volgende consultant die op het toneeel verschijnt en uit alle macht Noorduyn aanprijst, om daarna, zonder blikken of blozen, over te zwaaien naar het Amstel terrein. En weer verwijst Otrobanda naar de overheidsrapporten, opgesteld door de eigen overheidsexperts, en vergelijkt een en ander met elkaar. Zonder politieke beïnvloeding en zonder persoonlijke belangen, komen de Otrobanda groepen tot een conclusie in het algemeen belang.

Laten we het voorbeeld van het Amstel terrein nemen. Toen er een bericht verscheen dat het Amstel terrein tijdens Thomas niet was overstroomd, heeft Otrobanda met dezelfde eenvoudige logica dit probleem bestudeerd. Het bleek dat verschillende mensen die op weg waren naar hun werk die nacht van Thomas, vast waren komen te zitten omdat het gebied van Nieuwe Haven was overstroomd. Er was geen foto om aan te tonen dat Amstel overstroomd was. Foto’s en video’s van YouTube werden bestudeerd, en daar was duidelijk te zien hoe voertuigen vast zaten, o.a. op de Nieuwe Havenweg, ter hoogte van Koningsplein. Op die video’s was te zien aan de banden van die voertuigen hoe hoog het water was. Met behulp van een eenvoudige kaart van de overheid zelf kon Otrobanda het hoogteverschil berekenen tussen Koningsplein en het Amstel terrein. Een simpel rekensommetje toont aan dat, indien wat op de video’s te zien was klopte, Amstel ook onder water moet zijn geweest die nacht!

Zo werkt Otrobanda. En nog steeds hebben de adviseurs die de overheid voor miljoenen inhuurt niet kunnen aantonen dat Amstel niet onder water was!

Let wel, beste mensen, het is niet Otrobanda die iets beweert! Het is wat Otrobanda leest uit de rapporten die door de eigen experts van de overheid zijn geschreven.

Er is meer informatie op komst!

 

Voor meer informatie:

Federashon Otrobanda                  Plataforma Otrobanda       SKO

Sr. Gabi Da Costa Gomez               Sr. Jopi Hart                         Sr. Jack Baroud

513 7080                                           461 6282 of 695 3016         560 4747

[email protected]      [email protected]            [email protected]