Dagelijks archief: 1 mei 2012

Kamerbrief over afspraken handel en doorvoer goederen Curaçao en Caribisch Nederland

Kamerbrief over afspraken handel en doorvoer goederen Curaçao en Caribisch Nederland

PDF document | 1 pagina | 49 KB

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-04-2012 | Financiën

Brief van staatssecretaris Weekers (Fin) aan de Tweede Kamer over afspraken over handel en doorvoer van goederen tussen Curaçao en Caribisch Nederland. Dit in verband met het wegnemen van de cumulatie van indirecte belastingen tussen die twee gebieden.

Waarde arbeid niet genoeg erkend

Bron: RNW/Cariabana

door  Belkis Osepa

De Dag van de Arbeid is een dag om na te denken over de waarde van de arbeid en de arbeiders op Curaçao.” Dat zijn de woorden ex-vakbondsleider Errol Cova. Ook ex-vakbondsleider Hubert ‘Bebe’ Rojer reflecteert over deze dag en doet een oproep aan iedereen om ‘een eenheid in solidariteit’ te vormen.

Errol Cova

Errol Cova
Foto | © Belkis Osepa

Onze standplaats staat in het teken van De Dag van de Arbeid en wat het betekent voor de werknemer. Errol Cova is nu gepensioneerd, maar was 30 jaar voorzitter van onderwijsbond Sitek. Hij stond ook aan het hoofd van de Kamer van Vakbonden op Curaçao. Sinds vorig jaar vertegenwoordigt Cova uitzendkrachten op het eiland die geen rechts- en arbeidszekerheid hebben.

Ook Hubert ‘Bebe’Rojer is de afgelopen tijd weer actief en helpt SitCom, de vakbond van de werknemers van het telecommunicatiebedrijf UTS.

Minimumloon

Het is bedroevend dat meer dan tienduizend arbeiders op Curaçao werkzaam bij een uitzendbureau of ter beschikking gesteld, in onzekerheid werken”, stelt Errol Cova.

Ze hebben geen zekerheid en meer dan de helft verdient het minimumloon of minder dan dat. De waarde van arbeid en de arbeider wordt niet genoeg erkend.”

Hubert 'Bebe' Rojer

Ook Rojer pleit voor het aan de kaak stellen van de schending van de rechten van de arbeider. In het verleden was hij elf jaar lang voorzitter van de ambtenarenbond Abvo. Hij is ervan overtuigd dat het bundelen van krachten helpt. Rojer: “We moeten het eens met elkaar worden en samenwerken voor het welzijn van alle werknemers op Curaçao.”

 

Wateronderbreking Aqualectra

Bron: Versgeperst
Door:Aruna Jhagru

wijken water versgeperst.com storing NIEUWS informatie Curaçao Aqualectra  8921water uit kraan" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – In een aantal huizen kan morgen de waterdruk laag zijn of bruin of geen water uit de kraan komen. Aqualectra voert deze week werkzaamheden uit aan het waterdistributienet. Kustbatterij, Dr.Hugenholtszweg en de Poseidonstraat zullen tussen 08.00 en 16.00 uur als eerst aan de beurt zijn.

Het nutsbedrijf biedt haar excuses aan voor het ongemak. Onderstaande straten en gebouwen krijgen deze week ook te maken met de wateronderbreking:

Donderdag : Socratesstraat, Heliconstraat, Tritonstraat, Oberonstraat, Djadostraat, Landlaboratorium, UTS, Jeanne d’arc School, Bramendiweg t.h.v., Kintjan Tanks

(tussen 08.00 – 16.00 uur )

Vrijdag: Ceresstraat, Mercuriusstraat, Uranusstraat, Lyraweg, Klein Davelaar, Argusweg

(tussen 08.00 – 16.00 uur)

Informatie

Voor meer informatie over de stroomonderbrekingen (zodra er weer stroom is red. kkc) kan telefonisch contact worden opgenomen via telefoonnummer 4625968 of met de storingdienst op 0800-0135.

Constancia-Scoop provoceert parlement’

 

Bron: Versgeperst
Door: Aruna Jhagru

Versgeperst svb Staten PAR openbare vergadering NIEUWS Jacinta Constancia Scoop ivar asjes gerrit schotte Curaçao  Constancia1 127x85" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – De PAR heeft vrijdag een brief gestuurd aan Statenvoorzitter Ivar Asjes omtrent de vergadering over de situatie rond de fondsen die het SVB beheert. De PAR constateert dat minister Jacinta Constancia-Scoop (Gezondheid) wederom de directie van de SVB heeft verboden om de vergadering bij te wonen.

Woensdag moest de vergadering worden afgebroken in de Staten omdat de directie van de SVB niet aanwezig was. De PAR kaart daarom in de brief artikel 25 van het Reglement van Orde van de Staten aan: ‘De commissies kunnen besluiten personen of instellingen uitnodigen tot het verstrekken van nadere inlichtingen ten behoeve van het werk van de commissie’.

Advies

Vervolgens geeft de politieke partij aan dat het advies van de griffier van de Staten over de interpretatie van artikel 58 van onze Staatsregeling erg duidelijk is: ‘in de zin dat ministers niet het recht hebben om bij commissievergaderingen aanwezig te zijn indien zij niet zijn uitgenodigd. “En deze minister was duidelijk aanwezig en wilde ook nog het woord voeren zonder uitgenodigd te zijn.”

Provoceren

“Dit alles overwegende moet worden geconcludeerd dat minister Constancia-Scoop de autoriteit van het Parlement van Curaçao provoceert en deze verhindert om informatie te krijgen van instanties om haar werk als volksvertegenwoordiging te kunnen doen”. De PAR zegt daarnaast ook geïnformeerd te zijn dat de directie van Selikor NV de vergadering van de centrale commissie van vrijdag niet zullen bijwonen als zij niet via de minister worden uitgenodigd.

Verkeerde interpretatie

Al deze overtredingen van het Ordereglement van het Parlement van Curaçao en de Staatsregeling van Curaçao vindt zijn basis in de brief die premier Schotte aan u heeft gestuurd op 23 maart”, gaat de PAR verder.

De partij is van mening dat premier Gerrit Schotte een verkeerde interpretatie heeft gegeven aan de Staatsregeling en de wet over Corporate Governance en ‘daarbij heeft besloten om overheidsondernemingen en –stichtingen te verbieden om gehoor te geven aan uitnodigingen van de Staten om informatie te komen geven aan de Statencommissies, daarmee ons Reglement van Orde overtredend’.

Openbare vergadering

Het parlement van Curaçao kan niet accepteren dat de regering van Curaçao, in de persoon van premier Schotte en minister Constancia-Scoop de autoriteit van het parlement met de voeten treedt en dat de regering de agenda van het parlement bepaalt.” Om deze reden vraagt de PAR om zo snel mogelijk een openbare vergadering uit te roepen met het volgende agendapunt: ‘Beraadslaging en positiebepaling van de Staten over de brief van premier Schotte over het geven van informatie aan de Staten door overheidsentiteiten’.

Wat U Raakt: Moordeiland

AMSTERDAM –  Komt het ooit nog goed met Curaçao? Dat is vandaag mijn vraag. Noem mij één vergelijkbare gemeente in Nederland van zo’n 150.000 inwoners, waar dit jaar, nauwelijks begonnen, al negen inwoners zijn vermoord!

 

Goedschiks of kwaadschiks, we kunnen er geld in blíjven pompen, maar op een of andere manier wordt het kennelijk nooit wat, in dat criminele epicentrum van ons koninkrijk. Wat moeten we er in hemelsnaam verder mee? En wat gaat ons dat verder nog kosten, in crisistijd?

Apeldoorn is er een wereldstad bij, met dien verstande dat in deze Veluwse gemeente de zaken stilletjes in goede banen worden geleid door een bescheiden stadsbestuur, terwijl op Curaçao, wat bombastisch, een voltallige regéring aan de macht is, met een heuse premier en bijvoorbeeld ook een minister van justitie. Ik heb eens een minister van Canada, het op één na grootste land ter wereld, in verbazing horen uitroepen dat op een conferentie van Atlantische wereldleiders plotseling ook een zwaargewicht bewindsman opdook uit Curaçao, die ook nog alle geheimen mocht inzien. Men twijfelde zelfs even of dit land wel bestond. Was dit nu niet wat teveel zelfbestuur binnen het Nederlandse koninkrijk?

Curaçao wordt overspoeld door een golf van gewelddadige misdaad, waarbij ‘onschuldige burgers slachtoffer worden van onmenselijke criminaliteit’, zei minister-president Gerrit Schotte laatst in een toespraak op TeleCuraçao.

Het ene gewelddadige incident volgt op het andere: filmrijpe overvallen zijn aan de orde van de dag, aldoor carjackings terwijl geen auto het eiland zomaar af kan en regelmatig ook criminele afrekeningen tussen bandieten onderling. De overvallers op het eiland hebben het duidelijk voorzien op ouderen, op hoogbejaarden zelfs, vooral op vrouwen en op Nederlandse militairen die met hun gezinnen op het eiland zijn gestationeerd. Ook hun schoolgaande kinderen zijn geregeld slachtoffer van geweld, de woningen van militairen worden telkens geplunderd. Veiligheid kan nauwelijks nog worden gegarandeerd.

Wat voor toekomst heeft Curaçao nu de criminaliteit tot een dergelijke omvang is uitgegroeid en nog met de dag erger wordt? Minister Elmer Wilsoe van Justitie heeft de eilandgemeenschap op tv opgeroepen om zijn politie te helpen bij het terugdringen van de misdaad. Hij beloofde ook meer patrouilles en speciale tiplijnen van de politie. Maar volgens premier Schotte moet vooral de jeugd van Curaçao zorgen voor een ommekeer door een ‘positieve en vredelievende bijdrage aan het land’. Zou hij dat zelf geloven?

Heeft u ook zoveel vertrouwen in de bekering van de Antilliaanse jeugd? Blijft dit zonovergoten moordeiland een zorgeloos vakantieparadijs? Hoe verder?

Bron: Telegraaf

door Jos van Noord