Dagelijks archief: 8 mei 2012

‘VDC in 2010 bezorgd dat premier informatie zou weghalen’

Mr. Melrose Bloem

Mr. Melrose Bloem

De Veiligheidsdienst van Curaçao (VDC) had in 2010 zoveel belastende informatie in bezit dat zij ernstig bezorgd was dat de premier zelf belastende informatie zou weghalen bij de dienst.

Verder lezen

Schotte heeft parlement voorgelogen

 

Bron: Versgeperst
Door: Aruna Jhagru

Versgeperst VDC PAR Omayra Leeflang NIEUWS gerrit schotte emily de jongh elhage Curaçao Complot  PAR" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – De PAR heeft vanmiddag tijdens een conferentie gemeld dat premier Gerrit Schotte leugens verspreid. Daarmee doelt de partij op de activiteiten rondom de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). “Schotte kan geen bewijs leveren dat de VDC samen met de vorige regering een complot zou beramen.

Vorige week stelde de premier dat onderzoek heeft uitgewezen dat een aantal werknemers binnen de VDC documenten hebben vernietigd en dat zij nauw samen zouden werken met de vorige regering. “Schotte kan hiervoor geen enkel bewijs leveren,” laat partijlid Omayra Leeflang weten.

Voorgelogen

Tijdens de Senior Conference heeft Schotte het parlement voorgelogen over de situatie bij de VDC. Daarnaast is het toch ook vreemd dat hij de werknemers, die volgens hem in het complot zitten, op vakantie stuurt. Hij zou ze op zijn minst moeten ontslaan als hij zo zeker is van zijn zaak. Maar daarentegen worden ze naar huis gestuurd maar moet wel op oproepbasis beschikbaar blijven.” Volgens Leeflang is dit tegenstrijdig.

Politieke interventie

Voordat Schotte aantrad als premier werd hij op 16 september 2010 gezien met een functionaris van de VDC en minister George Jamaloodin”, gaat Leeflang verder. Hierop heeft het hoofd van de dienst Edsel Gumbs de functionaris aangesproken. “Vervolgens heeft Schotte Gumbs op non-actief gezet en is de politieke interventie begonnen. Volgens de premier heeft Gumbs de autoriteiten niet om een screening te doen.”

Geen vertrouwensfunctie

Daarnaast heeft Schotte gezegd dat de functie van de minister-president geen vertrouwensfunctie is. Dus met andere woorden een screening heeft geen zin, zo een argument is toch niet rechthoudend?”

Volgens Leeflang is het logisch dat er juist een onderzoek moet worden uitgevoerd na alle nieuws en documenten die op straat liggen. “Schotte kaart steeds de screening als probleem aan. Daarmee heeft hij de VDC tot een onbetrouwbare organisatie gemaakt.”

Leeflang is van mening dat de premier dit heeft gedaan om zichzelf te redden.

Vervolgens heeft hij ervoor gezorgd dat een ‘shutdown’ van de VDC is afgedwongen door Nederland.”

Geen informatie

De PAR gaat zich nu beroepen op het recht van het parlement om vragen te stellen, laat Leeflang weten.

Wij gaan een lijst met vragen opstellen die Schotte zal moeten beantwoorden ter verantwoording.”

Op de vraag wat Leeflang ervan vindt dat Schotte hen beticht van samenwerking in een complot antwoord Leeflang: ‘Dat is gewoon iets verzinnen. In een normale wereld onderbouw je iets zodat het aannemelijk wordt’. Leeflang kan zich voorstellen dat andere landen geen informatie met Curaçao willen delen nu de VDC als onbetrouwbaar is neergezet.

Lichtpuntje

Volgens partijleider Emily de Jongh-Elhage is er één lichtpuntje en dat is dat Curaçao nog deel uitmaakt van het Nederlandse Koninkrijk.

We hebben gelukkig nog een vangnet en de AIVD van Nederland is betrouwbaar en dat is een troost”, aldus de partijleider.

Als we onafhankelijk zouden zijn zou het veel erger zijn omdat we dan geen vangnet zouden hebben”, zegt Leeflang tot slot.

Versgeperst VDC PAR Omayra Leeflang NIEUWS gerrit schotte emily de jongh elhage Curaçao Complot  IMG 11681 233x313" style="float:left;margin right:10px

Hieronder is het document te lezen dat de PAR heeft opgesteld (Papiamentstalig)
Konferensha Di Prensa Def Minister Presidente Schotte a Gana to

Wilsoe intervenieerde toch in zaak Dos Santos

Bron: RNW/Caribiana

door Dick Drayer

 

Minister Elmer ‘Kadè’ Wilsoe van Justitie heeft toch een officieel verzoek ingediend om de beslaglegging op de banktegoeden van loterijeigenaar Robertico ‘Robbie’ dos Santos in de Verenigde Staten op te heffen.

Wilsoe ontkende in het Antilliaans Dagblad van zaterdag nog dat hij zich inhoudelijk bemoeid heeft met deze zaak. De eigenaar van Robbie’s Lottery is verwikkeld in een strafrechterlijk onderzoek (genaamd ‘Bientu’), dat al drie jaar duurt en waarin de Curaçaose Justitie hem beschuldigt van het witwassen van geld, belastingfraude en valsheid in geschrifte. Op verzoek van Justitie hebben de Amerikaanse autoriteiten met succes een tegoed van ongeveer 46,7 miljoen dollar bij twee bedrijven van Dos Santos bevroren.

Ik kan niet interveniëren en dat behoort ook niet tot mijn taak”, verklaarde Wilsoe.

Nu blijkt dat de brief – gericht aan de advocaat-generaal van het ministerie van Justitie in Washington en de minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton wel degelijk bestaat.

De brief die naar verschillende media is gestuurd, toont aan dat de minister gelogen heeft en bevat wel degelijk een formeel verzoek en dus een persoonlijke interventie van de minister in de lopende zaak Bientu.

Gespannen voet

Volgens deskundigen mag de minister in een rechtstaat zich niet inlaten met de grond van een zaak en al evenmin mag hij, als de zaak eenmaal aanhangig gemaakt is bij de rechter, invloed uitoefenen op de rechtsgang. Een verzoek zoals in de brief door Wilsoe is neergelegd staat op gespannen voet met de inhoudelijke bevoegdheid van de minister: rechtshulpverzoeken zijn voorbehouden aan de Procureur Generaal van het Openbaar Ministerie.

Dick Drayer in gesprek met DolfijnFM

MINISTER OF JUSTICE ECONOMICAL WITH THE TRUTH

 

Minister of Justice of Curaçao should step down  

The Antilliaans Dagblad today published the letter sent by Minister of Justice, Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS), to Hillary Rodham Clinton and Eric H. Holder on 25 April 2012.

From this letter it follows that Wilsoe tried to interfere with the investigation by the Public Prosecutor (OM) into Robbie Dos Santos, Ponsford Overseas and Tula Finance (the ‘Bientu’ investigation).

In an unrelated matter, Wilsoe stated in the Amigoe (7 July 2011):

The law offers me the possibility to give general instructions to the Attorney General in connection with investigations or prosecution of criminal cases. As indicated from the beginning, I do not believe in class justice. All are equal irrespective of one’s position. I will let the investigation [into several Ministers -KF] take its course and not participate with speculations or insinuations in this matter.”

Asked about the letter regarding the ‘Bientu’ investigation mentioned above, only a few days ago Wilsoe stated that he has no authority whatsoever to interfere with any criminal investigation and that he had not interfered in any way.

Today it became clear that the Minister has been economical with the truth.

– Why did he write the letter in the first place?

– Who asked him to write this letter?

– Why did Wilsoe decide to interfere?

– Who actually drafted the “US attorney-style” letter?

© Karel Frielink

Bron: Karel’s Legal Blog

Huurachterstand Stichting Jacinta Constancia

 

WILLEMSTAD — Stichting Jeugd-, Volwassenen Bemiddelings- en Servicebureau loopt maanden achter met de huur van een pand aan de Roodeweg in Otrobanda. Ook zijn de rekeningen van UTS en Aqualectra al maanden niet betaald. Dat meldt verhuurder Bert Rens. De stichting staat bekend als Fundashon Jacinta Constancia. Oprichter is de huidige minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Jacinta Scoop-Constancia (MFK).

Haar gezicht prijkt groot op een schandbord met daaronder het woord failliet. Scoop- Constancia heeft inmiddels haar advocaat op de zaak gezet. Volgens verhuurder Rens heeft hij diverse keren bij de minister aangeklopt. In totaal moet de stichting 8700 gulden aan achterstallige huur betalen. Ook heeft Rens de rekening van Aqualectra ter waarde van 900 gulden voorgeschoten. Daarvan heeft de stichting slechts een deel terugbetaald. Rens wacht nog op de resterende 400 gulden. Inmiddels heeft hij het huurcontract met de stichting vorig jaar november opgezegd. De sloten van het pand zijn vervangen. Niemand kan er zonder zijn toestemming in. Zijn geduld is op. Volgens Rens werd hij door de stichting aan het lijntje gehouden. Een intensieve mailwisseling met de minister heeft niet mogen baten. Ook zijn er diverse ontmoetingen afgezegd.

Tijdgebrek

De stichting die door Scoop- Constancia in 2005 is opgericht is inmiddels opgeheven, zegt de minister. Toen zij na de Eilandsraadsverkiezingen van 2010 gedeputeerde van Gezondheid en Sociale Zaken werd, nam ze afstand van het voorzitterschap. Vervolgens nam Enid Martis het stokje over. Scoop-Constancia heeft vanwege tijdgebrek besloten de stichting op te doeken. Zowel zij als de nieuwe voorzitter heeft een drukbezette agenda. Bovendien is het laatste project van de stichting vorig jaar niet doorgegaan. De stichting zou de openbare toiletten in Punda en Otrobanda gaan beheren. De kosten daarvoor waren geraamd op 795.945 gulden.

De stichting zou daarvoor subsidie krijgen, maar nadat het ministerie van Financiën erop stond dat overheidsaccountantsbureau Soab eerst een onderzoek zou doen naar het financieel beleid van de stichting, heeft Scoop-Constancia de stekker uit het project getrokken.

Rekening

Volgens de minister is het een kwestie van tijd voordat de schuld is afbetaald. “De bank heeft de rekening van de stichting gedeactiveerd. Daardoor kon Usona het subsidiegeld niet op onze rekening storten. Zodra de rekening weer actief is, betaalt de stichting de drie maanden huurachterstand en Aqualectra- rekening”, aldus Scoop- Constancia.

In het verleden voerde de stichting diverse sociale projecten met SEI-gelden uit waaronder het Schooladoptieplan en Bou di Palu pa Palu di Homber.

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat dat het doel van de stichting is ‘het bevorderen van resocialisatie en rehabilitatie van exgedetineerden in de ruimste zin des woords’.

Bron: Amigoe

Ongelijke behandeling is geen discriminatie

Tot voor kort was er nog enig respect te bespeuren. Aangezien wij zitten opgescheept met de Nederlandse nationaliteit, is dat ook het enige wat wij aan een vreemdeling kunnen bieden, wanneer men hem als landgenoot wil erkennen. Dat er eisen gesteld worden aan het verlenen van een nationaliteit is heel normaal.

Maar waarom dan eisen dat een vreemdeling, die zich hier wil vestigen en een van ons wil zijn, een examen moet doen in de Nederlandse taal?

Misschien zouden wij moeten beseffen dat wij geen eigen nationaliteit hebben, dus dit ook niet aan een ander zouden kunnen geven. Het is niet de taal, die hij dagelijks om zich heen hoort, zolang hij hier gevestigd is.

Tot voor kort bood men de mogelijkheid van een keuze tussen de drie talen die hier geaccepteerd worden. Voor iemand die uit Latijns-Amerika komt, vormt deze eis een onoverkomelijke barrière. Als de overweging zou zijn om te vermijden dat zo iemand zich later vrijelijk kan vestigen in Nederland, dan zou men aan het verleende Nederlanderschap bepaalde eisen kunnen verbinden.

Bijvoorbeeld een vestigingsverbod in Nederland binnen een termijn van tien jaar na het bij ons verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Zou het de bedoeling zijn om hen de Nederlandse nationaliteit te ontnemen, na een verplichte examen?

Ik ben ervan overtuigd, dat veel van onze mensen dit examen ook niet zullen halen. Sterker nog, vele Nederlanders in Nederland zouden er grote moeite mee hebben, want ook daar gaat de kennis van de taal met rasse schreden achteruit.

Wordt het niet zoetjesaan tijd om artikel 1 van de Nederlandse Grondwet (1) (zie onder) aan te passen? Een vluchtige analyse van de wetstekst leert ons dat het bij ons in ieder geval niet toepasselijk is.

Maar wanneer wij dan grijpen naar onze eigen Staatsregeling, dan zien wij in artikel 1 (2) een identieke tekst als in de Nederlandse Grondwet. Alleen het woord Nederland is vervangen door het woord Curaçao.

Conclusie: Nederland noodzaakt ons om onze eigen Staatsregeling te overtreden.

SEGUNDO DEMEI Curaçao

(1) Artikel 1 Grondwet Nederland: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

(2) Artikel 1 Staatsregeling Curaçao: Allen die zich in Curaçao bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

 

FKP schoont wachtlijsten op

 

Wachtlijst opgelopen tot bijna 10.000

WILLEMSTAD — Woningbouwbedrijf FKP is een actie gestart om de wachtlijsten op te schonen. In de kranten verschijnt deze dagen een advertentie waarin personen die op de FKP-wachtlijsten staan worden opgeroepen zich te melden. Volgens FKP-directeur Arthur Con is het aantal personen op de wachtlijst opgelopen tot 9814.

In de advertentie wordt een update van de wachtlijsten aangekondigd. De stichting stelt te willen weten of allen die nog op de wachtlijst van de woningbouwstichting staan, nog steeds een woning willen.

Als onderdeel van dit traject stuurt de FKP in de komende dagen een brief naar alle personen die op de wachtlijst staan. Daarin wordt gevraagd of zij willen bevestigen of zij nog steeds woningzoekend zijn en wat hun wensen zijn voor de komende periode.

De brief moet uiterlijk 25 mei naar de FKP worden teruggestuurd.

Personen die niets van zich laten horen voor 25 mei worden van de wachtlijst gehaald, aldus de woningbouwstichting.

De FKP stelt in de advertentie in een dergelijk geval ervan uit te gaan dat de betrokken woningzoekenden niet meer op de wachtlijst willen staan. Degenen die op de wachtlijst staan en geen brief van de FKP hebben ontvangen, kunnen deze downloaden van de website: www.fkp.an.

In een toelichting stelt FKP-directeur Con dat velen niet begrijpen dat op de wachtlijst van de woningbouwstichting bijna 10.000 personen staan ingeschreven.

Vorige maand stond de teller op 9814. Met deze exercitie willen wij nagaan hoeveel mensen nog een woning nodig hebben. Het kan zijn dat zij niet meer op het eiland leven, al een woning hebben gekregen of om een of andere reden niet meer in een woning geïnteresseerd zijn. Aangeraden wordt om om de drie jaar je wachtlijsten op te schonen om zo over een actueel bestand te kunnen beschikken. Daar zijn wij nu u mee bezig.”

FKP liet in 2010 Stradius een onderzoek verrichten naar mensen die langdurig, meer dan twintig jaar, woningzoekend zijn. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat een deel van de personen op de wachtlijsten mogelijk niet meer woningzoekend waren, dat zij mogelijk voor een ander soort woning in aanmerking kwamen en dat anderen in plaats van een woning te huren een koopwoning wensten aan te schaffen. Indertijd ging FKP er nog van uit dat aan de hand van dit onderzoek de wachtlijst met tussen de 20 tot 30 procent verlaagd zou kunnen worden. Nu houdt Con rekening met een daling van maximaal 15 procent.

Om het wachtlijstproblematiek op te kunnen lossen moeten er volgens Con meer terreinen beschikbaar worden gemaakt voor woningbouw.

Bron: Amigoe

Frente Sivíl niet te spreken over ‘show’ Schotte

 

WILLEMSTAD — Frente Sivíl, het overkoepelend orgaan van lokale pressiegroepen, reageert teleurgesteld over de presentatie van premier Gerrit Schotte (MFK) in de Staten van afgelopen vrijdag. Volgens Derek Durgaram (Akshon Dushi Kòrsou en Frente Sivíl) heeft Schotte een ‘show’ opgevoerd en selectief informatie naar buiten gebracht.

Volgens Durgaram heeft Schotte tijdens zijn presentatie van de bevindingen van het onderzoek bij de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), alleen informatie naar voren gebracht die hem politiek uitkomen.

Hij heeft selectief dingen belicht. Wij beschikken niet over het rapport waaruit hij bepaalde delen heeft geciteerd. We hebben al vaker kunnen constateren dat deze regering zich schuldig maakt aan het manipuleren van informatie, dus wij hebben onze vraagtekens over de hele gang van zaken. Schotte geeft aan dat er dingen gebeurd zijn, die niet door de beugel kunnen bij de VDC. Maar hij vertelt niet dat door zijn toedoen, toen hij zich met de screening van de ministers ging bemoeien, er een ravage bij de VDC is ontstaan. En dat moet volgens ons ook onderzocht worden.”

Frente Sivíl maakt zich al enige tijd sterk voor een onafhankelijk onderzoek naar de screening van de leden van het kabinet- Schotte. Durgaram is dan ook niet te spreken over het feit dat het onderzoek zich alleen op het functioneren van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) en diens voorganger Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen (VNA) zal concentreren.

Volgens Durgaram was een uitgebreider onderzoek meer op zijn plaats geweest. Hij stelt dat er ook gekeken moet worden naar wat is voorgevallen tijdens de screening van de leden van het kabinet- Schotte.

Het onderzoek richt zich nu alleen op het laten lekken van VDC-stukken, het verwijderen van VDC bestanden en personen die de leiding van de Veiligheidsdienst zwart zouden hebben gemaakt. Maar er is nog meer aan de hand.

– Waarom is er nu achteraf een onderzoek van de Commissie van Toezicht (CvT) van de VDC uitgevoerd?

– Waarom is dit toezichtsorgaan niet ingeschakeld toen de screening aan de gang was?”

Bron: Amigoe

Stroomtekort Bándariba

 

Aqualectra-personeel weer aan het werk

WILLEMSTAD — Aqualectra kampt met een plotseling stroomtekort. Het nutsbedrijf moest daarom vanaf tien uur vanochtend het schakelsysteem inzetten. Om de twee uur werden enkele wijken van het stroomnetwerk afgesloten. Het personeel dat gisteren het werk heeft neergelegd, is inmiddels weer aan het werk.

Wijken die een deel van de ochtend zonder stroom zaten zijn: Saliña, Buena Vista, Brievengat, Trai Seru, Jongbloed, Seru Fortuna, Muizenberg, Suffisant, St. Jacob, Dein en Kanga. Als de vraag naar elektriciteit stijgt dan zullen de wijken Cas Cora, Semikok, Sta. Rosa tot en met Abrahams en Seru Lora in het donker zitten.

Het stroomtekort zou volgens een woordvoerder van Aqualectra tot de middaguren duren. Het nutsbedrijf doet er alles aan om de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Het doet een oproep aam de bevolking om, waar mogelijk, gedurende de dag minder stroom te verbruiken. Ook wijst het bedrijf erop om elektronische apparaten uit het stopcontact te halen.

In een persbericht biedt Aqualectra zijn excuses aan voor het ongemak.  (Nooit gezien,gekregen of gelezen red.)

Weer aan het werk

Het personeel is inmiddels weer aan het werk. De rechter in kort geding besliste gisteren dat de leden aangesloten bij vakbond SEU de vergadering onder werktijd moesten staken. Het kort geding was aangespannen door Aqualectra. Vanwege de werkonderbreking van het stafpersoneel sloten gisteren drie filialen van Aqualectra hun deuren. Vandaag zijn alle klantcontactcentra weer geopend. De vakbond en de directie van Aqualectra verschillen van inzicht over onder andere de interpretatie en afronding van de prestatiebeloning over 2010 en 2011.

Vandaag hebben de twee partijen de onderhandelingen hervat.

Bron: Amigoe

Ingezonden: De missende Link

Jaren heb ik er over geschreven, gesignaleerd, opengebroken, aangegeven. Nu, glimlach ik omdat die dwaas al zijn zaken stuk voor stuk naar boven komen

– De missende link

– Curaçao Maffia Eiland

– Zwartboek van Curaçao

– Pech gehad

– Mi bida no bal niun sèn

– Geboren voor één cent

– Help de Antillen verzuipen

– Moderne slavernij in het systeem

– Ingezonden

My last critical book about curacao Het nieuwste boek “De missende link” http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/De_missing_link_download.pdf
door: John Baselmans

OM gaat snelrecht hanteren

 

WILLEMSTAD — Het Openbaar Ministerie gaat snelrecht toepassen, in het Papiaments Hustisia Rapido (HuRa). Dit is een procedure waarin strafzaken buiten de rechtszaal om beslist worden.

Het betreft voorwaardelijke sepots voor personen die hiervoor in aanmerking komen. Het OM lichtte vanmiddag tijdens een persconferentie het principe van HuRa toe. Dat principe is min of meer afgeleid van het snelrecht bij het OM in Nederland. Het is een methode om minderjarige en meerderjarige verdachten snel en efficiënt te straffen voor bepaalde, lichtere vergrijpen als bijvoorbeeld winkeldiefstal. In de meeste gevallen wordt de verdachte voor de keuze gesteld om of binnen korte tijd een opgelegd geldbedrag (transactie) te betalen, of later op een zitting van de rechtbank te staan (dagvaarding). Met dit systeem kan het OM feiten veel sneller afhandelen.

Bron: Amigoe

Weinig gegevens, maar wel namen

 

College van Senioren:

WILLEMSTAD — Tijdens de bijeenkomst van het College van Senioren van premier Gerrit Schotte (MFK) met de fractievoorzitters van de Staten van Curaçao zijn er weinig feiten gepresenteerd, maar werden er wel namen genoemd. Dit blijkt uit gesprekken van de Amigoe met verschillende bronnen. De besprekingen van het College van Senioren zijn besloten en hebben geen openbaar karakter.

De bijeenkomst van gisteren werd bijgewoond door alle fractievoorzitters met uitzondering van FOLleider Anthony Godett.

De regering werd regering vertegenwoordigd door Schotte en Justitie-minister Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS).

Navraag bij aanwezigen leert dat er weinig feiten, documenten of bewijzen op tafel kwamen ten aanzien van het onderzoek bij de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). Wel werden er namen genoemd van personen wier naam bij het onderzoek naar voren zijn gekomen. De meeste betrokkenen wilden vanochtend geen verklaringen afleggen.

PSleider Helmin Wiels ging tijdens zijn radioprogramma Konsenshi Sivil gisteravond wel publiekelijk in op wat er tijdens het College van Senioren aan bod was gekomen.

Hij was wel bereid namen te noemen en noemde die van PAR-prominenten oud-Justitie-minister David Dick en zijn opvolger als Justitie-minister en tevens huidig Statenlid Magali Jacoba.

Wiels beschuldigde hen van het hebben van niet-geautoriseerde contacten met de leiding van de VDC. Zo zou Jacoba op 11 oktober 2010, daags na de start van het land Curaçao en terwijl zij geen minister meer was, VDC-hoofd Edsel Gumbs hebben gevraagd of de screening van de leden van het kabinet was afgerond.

In zijn programma maakte Wiels ook melding van het feit dat de VDC, maar ook zijn voorganger de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), zonder de vereiste toestemming van de rechter-commissaris op illegale wijze telefoongesprekken zou hebben afgeluisterd en tevens berichten hebben ingelezen. Wiels wees in dit verband met een beschuldigende vinger naar telecombedrijf UTS en met name directeur Paul de Geus.

Bron: Amigoe

Parlementaire enquête naar afluisteren OM

 

WILLEMSTAD — De aangekondigde parlementaire enquête van de Staten zal mogelijk ook het aftappen van telefoons door het Openbaar Ministerie (OM) gaan onderzoeken. Dit stelt Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS) in een brief aan PNP-Statenlid Humphrey Davelaar. Eerder was al bekend dat het parlementair onderzoek zich zou richten op het functioneren van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) en zijn voorganger de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen (VNA).

De mogelijke uitbreiding van de parlementaire enquête zou zijn gebaseerd op het ‘advies van het College van Senioren van gisteren’ aldus de Statenvoorzitter in zijn brief aan Davelaar. In zijn brief aan Asjes had Davelaar aan de voorzitter gevraagd wanneer de parlementaire enquête van start zou gaan.

De PNP’er wilde de garantie dat er niets zou gebeuren waardoor het parlementair onderzoek mogelijk geen doorgang zou kunnen vinden.

Asjes reageert hierop door te stellen dat hij gisterochtend al contact heeft genomen met de Griffie van de Staten met het verzoek een voorstel op papier te zetten voor de enquête.

Asjes stelt ervan uit te gaan dat uiterlijk 1 juni de Staten een uiteindelijk voorstel voor de invulling van de parlementaire enquête zullen behandelen.

In een reactie op de brief van Asjes stelt Davelaar dat het voorstel na behandeling in de Commissie Justitie en later in de Centrale Commissie van de Staten uiteindelijk in een openbare vergadering aan bod zal komen. Hierin zullen beslissingen genomen moeten worden over onder meer het budget, het aantal leden en de opdracht, aldus de PNP’er.

Bron: Amigoe

PVV vraagt opheldering over Wilsoe

 

DEN HAAG — De PVV heeft schriftelijk opheldering gevraagd over het verzoek van Justitie-minister Elmer ‘Kadè’ Wilsoe aan de Amerikaanse autoriteiten om het beslag op de rekeningen van Robbie Dos Santos op te heffen. PVV-Tweede Kamerlid Eric Lucassen wil onder meer weten of het verzoek met instemming van de Nederlandse regering is verstuurd en of Wilsoe wel bevoegd is om een dergelijk verzoek te doen.

Verder vraagt hij of Dos Santos een van de geldschieters is van een regeringspartij en tevens de halfbroer van een minister, daarmee doelend op de MFK en minister George ‘Jorge’ Jamaloodin.

Het is wel een vreemde stap van een Justitie-minister, zeker als mensen banden hebben met de regering. Wat betreft de PVV hangt hier wel een luchtje aan”, aldus Lucassen in een toelichting.

Hij geeft verder aan dat het meireces geen reden was om zijn vragen uit te stellen.

Reces is geen vakantie voor Tweede Kamerleden. We houden de situatie op Curaçao in de gaten, zeker ook omdat dit ook de wenkbrauwen op Curaçao heeft doen fronsen. De huidige Curaçaose regering verdient toch al niet de schoonheidsprijs.”

Ook andere partijen plaatsten hun vraagtekens bij het verzoek van Wilsoe en de Nederlandse ministers Liesbeth Spies (Koninkrijksrelaties) en Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) vroegen eerder deze week al om opheldering aan de Curaçaose Justitie-minister. De gevolmachtigde minister van Curaçao, Sheldry Osepa, heeft laten weten dat hij vooralsnog geen uitspraken over de zaak doet.

Wilsoe wil inmenging Amerikaanse autoriteiten

 

Minister belegt persconferentie

WILLEMSTAD — Minister van Justitie Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) heeft van de Amerikaanse autoriteiten verlangd dat zij zich ook direct inmengen met het strafrechtelijk onderzoek tegen loterijbaas Robbie dos Santos die wordt verdacht van fraude met loterijbriefjes, het witwassen van geld en belastingontduiking. In zijn verzoek geeft de minister geen volledige informatie aan de Amerikaanse autoriteiten over de zaak. Dat blijkt nu de brief van Wilsoe van 25 april aan het hoofd van het Amerikaanse State Department, Hillary Clinton, en Attorney General Eric Holder is gelekt.

Wilsoe weigerde eerder tegenover de Amigoe inhoudelijk commentaar te leveren op de brief die hij als een ‘interne briefwisseling’ bestempelde.

De minister heeft voor vanmiddag een persconferentie belegd.

Zoals eerder door de Amigoe vermeld heeft minister Wilsoe op 25 april een brief verstuurd. Hij schrijft letterlijk: “By this letter, I am formally requesting that the Department of Justice withdraws its motion to amend the restraining order against Ponsford Overseas Ltd. and Tula Finance Ltd.”

Hiermee verzoekt de minister aan Clinton en Holder om de beslagen op de rekeningen van Dos Santos in Amerika op te heffen. Het gaat om een bedrag van bijna 30 miljoen dollar.

Naar nu blijkt gaat Wilsoe veel verder in zijn verzoek aan de Amerikaanse Department of Justice.

Ook verschaft de minister onvolledige informatie aan de autoriteiten in de VS.

Wilsoe:I further request that the Department of Justice instruct the District Court that it is the position of the Curaçao government that the april 4, 2012 order of the Court of First Instance of Curaçao be honored and that the seizure be lifted.”

Hiermee vraagt Wilsoe niet alleen aan Holder om zich te mengen in een strafrechtelijke zaak waarin Curaçao via het Openbaar Ministerie dus een rechtshulpverzoek aan de VS heeft gedaan, maar hij vergeet ook, bewust of niet, te melden is dat het gerecht in eerste aanleg heeft besloten dat het beslag op de Amerikaanse bankrekeningen van drie verdachte rechtspersonen in de Bientu-zaak wel gehandhaafd blijft.

Het OM had in juli vorig jaar, met machtiging van een rechter-commissaris, eerst beslag laten leggen op drie bankrekeningen onder de naam van Dos Santos. Later volgde het beslag op de rekeningen van de rechtspersonen. Het eerste beslag werd opgeheven op 4 april. Het tweede niet.

Afblijven

In een derde verzoek, dat veel meer wegheeft van een directe instructie aan de Amerikaanse autoriteiten, zegt Wilsoe dat zonder zijn toestemming vooraf er geen nieuwe beslagen mogen worden gelegd op de bankrekeningen van Ponsford Overseas Ltd en Tula Finance Ltd.

Furthermore, no further seizure may be put in place concerning these companies’ assets in the United States without prior written authorization

Zoals al eerder gemeld door de Amigoe heeft procureurgeneraal (PG) Dick Piar pas een week na de verzending een kopie van de brief gekregen. Het staat de minister vrij om een verzoek te doen, maar opvallend is wel dat Wilsoe zich in het strafrechtelijk onderzoek Bientu lijkt te mengen.

De PG staat al geruime tijd onder politieke druk voor wat betreft de Bientu-zaak. Zoals de Amigoe al op 7 april meldde vond er een opmerkelijk gesprek plaats tussen de ministers George ‘Jorge’ Jamaloodin, Carlos Monk en Piar over de zaak.

Belang

Vraag blijft wat voor belang Wilsoe heeft om zich op deze manier in deze zaak te mengen. In Nederland is met verbazing gereageerd op het verzoek van Wilsoe. De demissionaire ministers Liesbeth Spies van Koninkrijksrelaties en Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken hebben Wilsoe al per brief om opheldering gevraagd.

André Bosman van de VVD en Ineke van Gent van GroenLinks noemen het verzoek van Wilsoe niet echt een toonbeeld van integriteit.

CDA’er Bas Jan van Bochove noemt het verzoek opmerkelijk. Net zo opmerkelijk vindt hij het overigens dat de Curaçaose Staten niet meteen Wilsoe om opheldering hebben gevraagd.

PVV-Tweede Kamerlid Eric Lucassen wil onder meer weten of het verzoek met instemming van de Nederlandse regering is verstuurd en of Wilsoe wel bevoegd is om een dergelijk verzoek te doen (zie ook artikel ‘PVV vraagt opheldering over Wilsoe’).

Aftreden

Inmiddels neemt de roep om het aftreden van Wilsoe toe. Advocaat Karel Frieling van Spigthoff Attorney’s schrijft vandaag op zijn blog dat de minister zijn ontslag moet indienen: “Minister of Justice of Curaçao should step down.” Volgens Frielink heeft de minister zich ten onrechte gemengd in het strafrechtelijk onderzoek en ook hierover gelogen. Minister Wilsoe heeft voor vanmiddag een persconferentie belegd met als onderwerp zijn brief aan de Amerikaanse autoriteiten.

Bron: Amigoe

ARUBA: Benzineprijs 0,1 cent omlaag

 

ORANJESTAD — Nadat de benzineprijs vorige maand met 10,3 cent omhoog ging, maakt de regering vandaag bekend dat de literprijs vanaf morgen 9 mei weer omlaag gaat. Van alle brandstoffen wordt alleen kerosine deze maand duurder.

Uit het persbericht van Bureau Voorlichting blijkt dat de literprijs voor benzine 252,3 cent wordt, wat neerkomt op 0,1 cent per liter minder dan vorige maand. Afgerond is het 2,52 florin per liter, gelijk aan de benzineprijs begin april. Diesel daalt met 2,5 cent naar een literprijs van 2,17 florin. Kerosine wordt 1,8 cent duurder, een literprijs van 2,13 florin.

Bron: Amigoe

Surinamers blijven actie voeren

Bron: Versgeperst
Door: Aruna Jhagru

Versgeperst suriname NIEUWS Desi Bouterse Decembermoorden Curaçao Comité Behoud Democratische Rechtsstaat amnestiewet  suriname" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Tegenstanders van de wet die amnestie geeft aan de daders van de decembermoorden in Suriname, blijven actie voeren tegen deze wet. Vandaag biedt het Comité Behoud Democratische Rechtsstaat Suriname het parlement een petitie aan. Dat comité organiseerde begin april een stille tocht tegen de amnestiewet.

In de petitie vraagt het comité het parlement de omstreden wet in te trekken, die het op 5 april aannam. Deze wet regelt dat de betrokkenen bij de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers op 8 december 1982 geen straf krijgen. Dat geldt ook voor de hoofdverdachte, de huidige president Desi Bouterse.

Rechteloos land

De tegenstanders zijn vooral bezorgd dat Suriname een rechteloos land wordt. De kans bestaat namelijk dat het lopende strafproces in de zaak van de decembermoorden wordt gestaakt door de aanname van de amnestiewet. Vrijdag beslist de krijgsraad daarover.

Jongeren

Ook een groep jonge Surinamers heeft van zich laten horen door in een brief aan tien ambassadeurs diplomatieke steun te vragen. Ze roepen de diplomaten op vrijdag aanwezig te zijn bij de zitting van het strafproces.

Wij vragen u uw steun te betuigen door deze zeer belangrijke zitting bij te wonen om aan te geven dat de internationale gemeenschap de rechters steunt in de zware taak die zij dienen uit te voeren. Deze taak die luidt: democratie en recht in Suriname beschermen door de reeds gewijzigde amnestiewet te verwerpen”, aldus de jongeren.

Zorgen

De Nederlandse ambassade in Suriname heeft in een antwoordbrief aangeven dat Nederland de afgelopen weken op verscheidene momenten duidelijk heeft gemaakt zich zorgen te maken over de gevolgen van de amnestiewet voor de rechtstaat in Suriname. Of de Nederlandse ambassade op het verzoek ingaat vrijdag bij de zitting aanwezig te zijn, is uit de brief niet op te maken. Wel krijgen de jonge briefschrijvers een compliment.

Uw oprechtheid en betrokkenheid bij vraagstukken betreffende rechtstaat en democratie zijn een voorbeeld voor velen”, eindigt de tijdelijk zaakgelastigde de brief.

© ANP

Alle juridische informatie op één site’

 

Bron: Versgeperst
Door: Froukje Sijtsma

Versgeperst St.Maarten en de BES eilanden NIEUWS juridische documenten Dutch Caribbean Legal Portal DCLP database Curaçao Aruba  vrouwe justitia2" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – De Dutch Caribbean Legal Portal (DCLP) lanceert vandaag haar nieuwe website met daarop juridische informatie over Curaçao, Aruba, St.Maarten en de BES-eilanden. In 2007 nam een groep van organisaties al het initiatief om een website op te zetten. Na vijf jaar was deze aan vernieuwing toe.

 

Het belangrijkste doel van de website is om informatie te verstrekken over het rechtssysteem van het Nederlands Caribische gebied en de organisaties en personen die werken binnen het rechtssysteem, zo valt op de website  te lezen. De Engelstalige site is gericht op nationale en internationale organisaties en individuen die inzicht willen krijgen in de juridische documenten van de eilanden.

Juridisch platform

Het Nederlands Caribische gebied heeft een grote juridische gemeenschap, waaronder advocatenkantoren, juridische instellingen, notarissen, bedrijfsjuristen, belastingadviseurs, accountantskantoren, trustkantoren, verzekeraars en financiële ondernemingen. Op de nieuwe website van DCLP wordt dagelijks juridisch nieuws gepubliceerd.

Uitspraken Justitie

Verder zal de database van contacten en juridische documenten iedere dag worden bijgewerkt, net als de uitspraken van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Eind juli 2012 hoopt de website de complete database aan te kunnen bieden.

Skimmers blijven actief

Bron: Versgeperst
Door: Ilja Roos

versgeperst.com skimmers NIEUWS Curaçao bankpassen  pinautomaat tumbnail" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Volgens de politie komen steeds minder aangiften van skimming binnen en is ook het aantal skimgevallen afgenomen. Toch komt het skimmen nog wel voor, maar veel mensen doen er geen aangifte van. De politie raadt deze mensen aan dit alsnog te doen.

 

Banken controleren tegenwoordig hun automaten meerdere malen per dag en daardoor wist de MCB Bank te vertellen dat het aantal skimgevallen inderdaad is afgenomen, maar dat het probleem de wereld nog niet uit is. De bank wist niet hoeveel mensen er nog steeds geskimd worden. Die cijfers zijn onduidelijk. De Giro Bank en de RBC Royal Bank hadden geen commentaar.

Laatste aanhouding

Twee Venezolanen werden eind maart nog opgepakt voor het ‘skimmen’ van bankpassen. Daarna zijn er geen skimmers meer aangehouden. Skimmers plaatsen een apparaatje in de gleuf van een pinautomaat en lezen daarmee de gegevens van bankpassen uit. Daarna zijn zij in staat om transacties te doen met het geld van degene die geskimd is.

Wilsoe over brief Washington

 

Bron: Versgeperst
Door: Leoni Leidel-Schenk

Washington Versgeperst persconferentie NIEUWS fort amsterdam Elmer Wilsoe Dos Santos Curaçao brief  RVM5 127x85" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Minister Elmer Wilsoe (Justitie) zal vanmiddag een pittige persconferentie tegemoet gaan. De minister heeft om 15.00 uur een conferentie ingelast om uitleg te geven over de brief die hij heeft gestuurd naar Washington, waarin hij verzoekt om bevriezing van de banktegoeden van Robbie dos Santos op te heffen.

Wilsoe was de eerste dagen nadat het nieuws over de brief in de media kwam, niet bereikbaar voor commentaar. Maar vrijdag pakte de minister de telefoon en vertelde het Antilliaans Dagblad dat het niet zijn taak is zich te bemoeien met de Dos Santos-zaak in Amerika.

Brief

Vandaag is de brief door verschillende media gepubliceerd, waaronder op Versgeperst.com. Wilsoe voelt zich daarom genoodzaakt om het een en ander toe te lichten tijdens een persconferentie bij Fort Amsterdam.

Bemoeienis Wilsoe is een feit

Bron: Versgeperst
Door: Aruna Jhagru

Washington Versgeperst Robbie Dos Santos NIEUWS Justitie Elmer Wilsoe Curaçao brief  DSC02712 127x85" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Minister Elmer Wilsoe (Justitie) heeft wel degelijk een brief gestuurd naar Washington. In de brief verzoekt Wilsoe alles in het werk te stellen om de bevriezing van de banktegoeden van Robbie dos Santos, eigenaar van Robbie’s Lotery, op te heffen.

Zaterdag liet Wilsoe onder andere in het Antilliaans Dagblad weten dat hij ‘dit niet kan’ en het ‘niet zijn taak is’. Daarnaast gaf het Openbaar Ministerie donderdag aan niks te weten van de brief of het verzoek van Wilsoe. Nu blijkt dat de minister de brief donderdag heeft verstuurd zonder medeweten van het OM en de procureur-generaal.

Orders opheffen

De brief is gericht aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton en procureur-generaal Eric Holder. Daarin verzoekt Wilsoe om bevriezing van Ponsford Overseas Ltd. and Tula Finance Ltd., vennootschappen van Dos Santos, op te heffen.

Tegoeden bevriezen

De federale Amerikaanse rechter besloot in augustus vorig jaar de tegoeden van Dos Santos op bankrekeningen in de Verenigde Staten te bevriezen. Het zou gaan om een bedrag van meer dan 28 miljoen dollar: in het vonnis werd zelfs een bedrag genoemd van 46,7 miljoen dollar. Het verzoek om de bevriezing van de tegoeden kwam via het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao.

 
Brief Wilsoe

Hard politieoptreden in stagiairehuis

Bron: Versgeperst
Door: Elisa Koek

versgeperst.com Steenrijk stagiaires politie inval pastor NIEUWS huiseigenaar grebbeliniweg Curaçao  pistool 127x85" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Een burenruzie leidde vannacht tot de arrestatie van een 65-jarige huiseigenaar. De Nederlandse man werd in de boeien geslagen in zijn woning aan de Grebbeliniweg waar ook achttien stagiaires verblijven. “Twee stagiaires kregen een pistool tegen hun hoofd”, vertelt één van de inwoners.

De twintigjarige stagiaire vertelt dat één van de jongens nog op de bank zat te ‘gamen’ toen de politie binnenviel. “Ze richtten een pistool op hem en vroegen waar de huiseigenaar woonde.” De jongen heeft hen het appartement van de huiseigenaar gewezen. Een andere stagiaire kreeg ook te maken met een pistool. “Ze dacht dat het een overval was door het pistool want ze had niet door dat het politie was.”

Onbekend wapen

Politiewoordvoerder Reginald Huggins weet niets van stagiaires die een pistool tegen hun hoofd hebben gehad, maar sluit niet uit dat het gebeurd is.

Er was een wapen gebruikt door de huiseigenaar”, legt Huggins uit. “Het arrestatieteam dat was ingezet door het Openbaar Ministerie, wist niet met welk wapen ze te maken hadden. Ze moeten met alles rekening houden. Als mensen dan in de weg staan, kan het gebeuren dat zij aan de kant worden gezet. Het team weet heel goed waar ze mee bezig zijn”, aldus Huggings.

Ruzie

Volgens Huggins was de ruzie al zeven jaar aan de gang. “De stagiaires in het huis van de huiseigenaar parkeren op het erf van de kerk van Steenrijk. De pastoor had nu een ketting voor de parkeerplaatsen gehangen als voorzorgsmaatregel. De huiseigenaar heeft de ketting gestolen en is op de deur gaan slaan van de pastorie. Ook liet hij zijn herder de hond van de pastoor ophitsen door een bal te gooien op het erf van de pastoor.”

Schoten

De ruzie kwam gisteravond tot een hoogtepunt toen de pastoor foto’s maakte van de huiseigenaar terwijl hij met de hond bezig was.

De eigenaar werd boos op de pastoor en bedreigde hem met de dood. Hierop heeft de pastoor drie keer met een steen gegooid richting de huiseigenaar”, meldt Huggings.

De huiseigenaar reageerde hierop door met zijn luchtbuks vijf schoten te lossen. De pastoor is weggerend en heeft de politie gebeld. “Het arrestatieteam is toen ingezet om de man te arresteren voor bedreiging en poging tot doodslag.”

Aqualectra kampt met stroomtekort

Bron: Versgeperst
Door: Aruna Jhagru

Versgeperst Stroomonderbreking schakelen NIEUWS Curaçao Aqualectra  stroomonderbreking" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Nutsbedrijf Aqualectra heeft sinds vanmorgen last van een stroomtekort. Hierdoor hebben een aantal wijken tijdelijk geen stroom. Het nutsbedrijf geeft aan dat de stroomonderbreking in de wijken ongeveer twee uur in beslag neemt.

 

Vanaf 10.00 uur hadden onderstaande wijken als eerste last van de onderbreking: Saliña , omgeving van Buena Vista, Brievengat, Trai Seru, Jongbloed, Seru Fortuna, Muizenberg, Suffisant, St. Jacob en Dein i Kanga. In de omgeving van de Cas Coraweg, Semikok Sta. Rosa en in de omgeving van Seru Lora kan de stroom wegvallen.

Schakelen

De wijken Paradijs, Welatina, Gibraltar, Goede Hoop, Sta. Maria, Mahuma, Cabo Berde en Kura Piedra hebben vanaf 12.00 uur te maken met de stroomonderbreking.

Daarna volgt er een stroomonderbreking in de omgeving van Blauw, Boka Sami, Jandoret, Langleven St. Joris, Koraal Partier, Cocorie en Sta. Catharina.

Vanmiddag zal Aqualectra ook gaan schakeling in de wijken Spaanse Water, Hanenberg, Brakkeput Ariba, Jan Thiel, Rooi Santu, Groot Kwartier Matancia en de omgeving van Corrieweg.

Onterecht als staatsvijand bestempeld

 

Paramaribo – Tegenstanders van de amnestiewet worden onterecht als staatsvijand bestempeld en beschuldigd van het destabiliseren van de samenleving.

Dit zegt parlementariër Guno Castelen (Nieuw Front/SPA), aldus Waterkant. Dat president Desiré Bouterse en diens geestelijk adviseur Steve Meye met deze stempel zwaaien, zegt meer van henzelf. Het is Bouterse zelf die zich schuldig maakt aan destabilisatie.

Hij is immers degene die de wet deed invoeren.

,,Meneer Bouterse heeft zichzelf in de spiegel gezien als de destabilisator. Want niet de oppositie heeft de amnestiewet goedgekeurd. Hij noemt ons vijanden, omdat we van mening verschillen. Mag dat dan niet in het land”, zegt Castelen tegenover De Ware Tijd.

Wie zei ook weer dat er lessen geleerd waren uit het verleden? Castelen vindt dat Bouterse de hand maar in eigen boezem moet steken, want daar ligt de oorzaak.

Ook rooms-katholiek bisschop Wilhelmus de Bekker vindt Bouterse de plank volledig misslaan. De Bekker is er in Bouterse’s toespraak op het Onafhankelijkheidsplein met de haren bij gesleept.

De Bekker zou tot het groepje buitenlanders behoren die aanzetten tot destabilisatie.

,,Zijn argumenten slaan op niets. Ik woon al vierendertig jaar in Suriname en de koloniale gedachte zit niet in mij. Zonder te onderbouwen zegt hij dat we het land willen destabiliseren”, aldus De Bekker.

EU verhoogt druk op Suriname

 

Brussel/Den Haag – De Europese Unie verhoogt de politieke druk op Suriname wegens de omstreden amnestiewet. Brussel wil versneld een zogenoemde politieke dialoog beginnen met de machthebbers.

Brussel maakt zich zorgen over de gevolgen van de amnestiewet, waardoor verdachten van de Decembermoorden in 1982 vrijuit kunnen gaan.

Onder de aangeklaagden is ook de Surinaamse president Desi Bouterse. De mogelijkheid van een politieke dialoog is vastgelegd in het Cotonou-verdrag tussen de unie en voornamelijk voormalige koloniën, waaronder Suriname. De gesprekken zijn vooral bedoeld voor specifieke politieke kwesties van wederzijds belang.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, sprak gisteren over een belangrijke stap voorwaarts. ,,Zeer positief dat de EU binnenkort een diepgaand en uitgebreid gesprek over mensenrechten, waaronder de amnestiewet en de scheiding der machten, met de Surinaamse regering aangaat”, aldus de bewindsman in een verklaring.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de EU een dergelijke dialoog met Suriname inzet.

Bron: Antiliaans Dagblad

Dubbelrol voor R.S.J. bij VDC

ANALYSE

 

WillemstadAdjunct-hoofd R.S.J. speelt in de ‘dissertatie’ van premier Gerrit Schotte (MFK) over de (wan)toestanden bij de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) een dubbele rol.

Eerst tegen de regering – zelfs met het doel het kabinet ‘omver te werpen’ – maar zeer recentelijk heeft R.S.J. juist een verklaring ten gunste van de regering afgelegd, namelijk om netwerkbeheerder E.W. ongeloofwaardig te maken.

Beiden, zowel R.S.J. als E.W., maakten volgens Schotte op de bewuste avond van 27 oktober 2010 deel uit van het complot tegen de op dat moment nog maar pas aangetreden regering.

Daar waren in totaal vier VDCfunctionarissen bij betrokken:

– de netwerkbeheerder, ofwel ITmedewerker – ‘de zogenaamde klokkenluider’, aldus de premier – met dus de initialen E.W.;

– het adjunct-hoofd van de dienst met de initialen R.S.J.;

– een teamchef van de dienst met de initialen W.G.;

– en een niet verder aangeduide analist/opsteller van het screeningsmemo van overigens dezelfde datum, namelijk 27 oktober 2010.

Als premier Schotte het over deze episode in de VDC-affaire heeft, gebruikt hij de initialen. Dat is correct, maar wel opvallend omdat hij later in zijn dissertatie in het parlement wel de namen voluit noemt, namelijk van adjunct-hoofd Rudy Sint Jago en van netwerkbeheerder Winklaar.

Over laatstgenoemde was er eerder dit jaar, begin 2012, veel publiciteit in verband met zijn (concept-)verklaring tegenover de Ombudsman.

Terug naar het begin:

27 oktober 2010. Zeventien dagen ervoor waren de MFK-, PSen MAN-ministers van het kabinet Schotte aangetreden. De premier bestempelt deze 27e oktober 2010 als ‘een belangrijke datum’, omdat die dag VDC-hoofd Edsel Gumbs zijn eerste toegangsontzegging kreeg.

Diezelfde avond kwamen vier VDC-functionarissen bijeen in de woning van een van hen. Tijdens een zogeheten ‘kalm beraad’ is een plan opgesteld om een aantal documenten die zich binnen de VDC bevinden en die ‘ticklish’ zijn, te vernietigen. Aldus Schotte, die zich beroept op het onderzoek

(vermoedelijk het onderzoek onder aanvoering van de nieuwe crisismanager Michael Römer, die daarbij onder ander hulp kreeg van Forensic Services Caribbean en dat scherp werd gevolgd door de Commissie van Toezicht, CvT).

,,Maar ook kwam het idee naar voren hoe een plan te maken om de regering omver te werpen”, aldus Schotte vrijdag in de Staten.

,,Afgesproken werd dat in elk geval de volgende dag, 28 oktober 2010, bepaalde gevoelige dossiers van de VDC zouden worden verscholen, te laten verdwijnen of vernietigd.”

Op dit punt wilde de premier naar eigen zeggen in de Staten zeer specifiek zijn over de manier waarop dit bovenstaande aan hem werd gerapporteerd. Daarom gebruikte hij een deel van het rapport en hij citeerde:

,,Op die avond werd gesproken over het doen overbrengen, verschuilen, verdwijnen en vernietigen van files die gevoelige informatie bevatten. Dit uit vrees dat leden van de huidige regering kennis zouden nemen van de inhoud van bedoelde files.”

Hierna vervolgde Schotte zijn betoog tegenover de Statenleden door te zeggen dat dit niet een quote is ‘uit een thriller of uit een detectiveboek’, maar uit een onderzoeksrapport naar de praktijken van vier VDC-functionarissen – waaronder dus R.S.J., die de premier later, als dezelfde persoon wordt afgeschilderd als de ‘good guy’, met zijn naam voluit noemt, namelijk Rudy Sint Jago – op 27 oktober 2010 in huis van een van hen.

Schotte citeerde vervolgens wat er die avond verder werd besproken. ,,Om alle gevoelige informatie te vernietigen en om te trachten de regering omver te werpen.”

De premier: ,,Ik herhaal: ‘Om te trachten de regering omver te werpen’.”

Daarna vertaalde de regeringsleider dit ook in het Papiaments.

Maar daarmee was de vermeende rol van R.S.J. tegen het kabinet nog niet uitgespeeld.

Op 28 oktober 2010 haalde het adjunct-hoofd op bevel van Gumbs vijf geheime dossiers uit de kluis van het hoofd, die R.S.J. conform zijn eerste verklaring vernietigde ‘zogenaamd zonder kennis te nemen van de inhoud van deze geheime files’, aldus de minister-president.

Maar, zo stelt Schotte, in zijn ‘laatste aanvullende verklaring’ zegt het adjunct-hoofd dat het zaken betreft die zeer delicaat zijn op onder meer politiek terrein en ook over illegaal dieseltransport.

Begrijpelijk is er veel aandacht in binnen- maar vooral ook in buitenland (Nederland) gegaan naar dit ‘complot tot omverwerping van de regering’.

Schotte gaf dan ook aan dat een procedure is opgestart voor het treffen van disciplinaire maatregelen tegen VDC-werknemers die betrokken waren bij onwettige praktijken en/of die ernstig plichtverzuim toonden.

Om vervolgens een verklaring van Sint Jago (die nu dus wel voluit bij naam wordt genoemd) voor te lezen, die tot doel heeft om te ‘bestrijden’ hetgeen Winklaar (ook de netwerkbeheerder wordt nu niet langer met zijn initialen aangeduid) bij de Ombudsman heeft gezegd.

De beweringen van deze IT-medewerker waren belastend voor onder meer minister-president Schotte. Met de verklaring van Sint Jago worden – kort gezegd – alle beweringen van Winklaar van tafel geveegd. Er was geen sprake van dwang en/of intimidatie bij de ‘verhoren’ die in de loop van 2011 plaatsvonden door crisismanager Römer, bijgestaan door forensisch bureau FSC.

De latere verklaring van Sint Jago werd vrijdag wel door premier Schotte voorgelezen, maar staat niet in de later aan de media beschikbaar gestelde dissertatie op schrift.

Als daar om wordt gevraagd bij persvoorlichting, komt er geen antwoord.

Bovendien is hier iets opvallends aan de hand:

in zijn uitgesproken dissertatie heeft de premier het over een verklaring van Sint Jago van 28 april 2012 – daags voor de viering van Koninginnedag, toen Schotte reeds had aangekondigd naar het parlement te komen voor een uitgebreide uitleg omtrent de VDC. Maar in de schriftelijke dissertatie staat een andere datum vermeld voor Sint Jago’s verklaring: 28 juli.

Feit is echter dat de regering Schotte meest recentelijk Sint Jago meer aan haar zijde vindt, namelijk met zijn verklaring waarmee de geloofwaardigheid van IT-man Winklaar flinke deuken oploopt, terwijl deze zelfde Sint Jago in oktober 2010 nog geheime plannen smeedde om de regering Schotte ten val te brengen.

 

Bron: Antiliaans Dagblad

PAIS: Alleen ministers met niveau

 

Minimaal werk- en denkniveau op hbo-niveau noodzakelijk voor functie van ministers

Willemstad – Als het aan buitenparlementaire partij PAIS ligt dan zal er een wet komen die vaststelt dat je pas voor een ministerpost in aanmerking komt als je minimaal een hbo-opleiding hebt genoten.

,,- Waarom moeten we ministers tolereren die geen enkel niveau hebben om situaties die op niveau zijn te behandelen. Voor ons is dit een onacceptabele situatie die niet mag doorgaan in onze regering.

– Waarom moeten we accepteren dat ministers de basisregels van onze taal niet kennen,

– en waarom moeten we ministers accepteren die geen enkele kennis hebben over ons constitutioneel stelsel en de overheid”, vraagt de partij zich af.

Volgens PAIS dienen twee vragen beantwoord te worden: wat voor land we willen zijn, en wat voor typen Curaçaoënaars we nodig hebben om het land dat we willen hebben te bereiken.

,,Als we een land willen met een hoge ontwikkeling, dan moeten we goed voorbereidde landgenoten hebben om dit doel te behalen. Dan kunnen we onmogelijk mensen accepteren zonder niveau, zonder de noodzakelijke vorming voor de functie van minister.”

Minimaal een werk- en denkniveau op hbo-niveau is daarvoor volgens de partij noodzakelijk.

,,In elke krant staat bij elke vacature een lijst met eisen waar de sollicitant aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een baan. Je hebt of een diploma nodig, of een certificaat met ervaring. Alleen voor een van de belangrijkste posten, die van een minister, is er geen enkele eis”, concludeert PAIS.

Collum Jeroen Jansen: Plan B

In de file staan heeft zo z’n voordelen. Laatst stond ik stil bij de stoplichten richting Centrum Piscadera, omdat daar de weg opengebroken was. En toevallig stond ik pal voor het bord dat mij vertelde wie er allemaal verantwoordelijk zijn voor deze fraaie opstopping. Noodgedwongen heb ik dat dus maar eens aandachtig gelezen. En nu blijkt dat we ook deze nieuwe weg aan Nederland te danken hebben. Via Usona weliswaar, maar die beheren het geld dat Nederland ter beschikking stelt aan Curaçao. Nog steeds dus. We denken wel eens dat die navelstreng sinds 10-10-‘10 doorgesneden is, maar de realiteit is dat een deel van onze voorzieningen nog steeds steunt op geld van overzee. Dat past wellicht niet zo goed in het emancipatorische verhaal dat deze regering aan de man brengt, maar het is wel de realiteit. Realiteit is ook dat het na 2012 wel zo’n beetje afgelopen is met de steun uit Nederland. En dat realiseren heel weinig mensen zich. Er zal misschien hier en daar nog wat geschonken worden maar de grote bedragen zijn vergeven. Usona en Amfo moeten op zoek naar andere bezigheden en deze regering komt voor nieuwe uitdagingen te staan. Immers, de schuldenlastverlichting heeft nooit voor meer en extra investeringen gezorgd, zoals ons beloofd werd. Plan A kan dus uit het raam. Maar is er een Plan B? Ik zie er tot nu toe weinig van. Ja, wat we zien is dat er veel toenadering gezocht wordt tot buitenlandse investeerders. Maar is dat nou een pad waar we heel vrolijk van worden? In de goeie ouwe tijd van het subsidieparadijs hadden we op z’n minst nog enig zicht op waar het geld naartoe ging en werd er gerapporteerd. Hoe moet dat straks, als Curaçao overgeleverd wordt aan de groezelige handjes van projectontwikkelaars? Ik ben er niet direct gerust op dat we op die manier ons eiland een stap verder brengen. Het mag misschien een goed gevoel geven dat we in 2010 afscheid namen van de Nederlandse overheid. Het was een fraaie symbolische stap op de weg richting onafhankelijkheid. Maar we ontkomen er volgens mij niet aan om weer gelijksoortige allianties aan te gaan met andere overheden. Wat doen wij met de Verenigde Naties, de Europese Unie, Caricom? Volgens mij is er nog zo veel meer mogelijk dan dat we nu doen. Ook daar zijn tal van programma’s beschikbaar waar Curaçao zich bij aan kan sluiten. En is vaak nog meer op ons lijf geschreven dan de constructies uit het verstandshuwelijk met Nederland. Maar dan moeten we dus wel een deel van die verstikkende trots wegslikken: dat we het allemaal wel zelf kunnen, dat wij niemand nodig hebben. Want dat is dus niet zo: zonder anderen krijgen wij die wegen niet aangelegd. Zonder anderen neemt onze armoede niet af. Curaçao moet weer eens wat meer naar de wereld kijken, in plaats naar zichzelf.

Bron: Antiliaans Dagblad

Jeroen Jansen is columnist bij Aworaki.nl, de nieuwswebsite van de Wereldomroep, waarmee het Antilliaans Dagblad een samenwerkingsverband heeft.

PAR: Wilsoe doet aan klassenjustitie

 

Willemstad – ,,Het is onacceptabel dat een minister van Justitie zijn macht gebruikt om een politiek sponsorvriendje te bevoordelen, en dat is precies wat er is gebeurd met de brief die minister Elmer Wilsoe (PS) heeft gestuurd aan de State Department met het verzoek het beslag op de gelden van Robbie dos Santos op te heffen. Zijn gedrag toont klassenjustitie aan.”

Dit en meer staat in een brief aan minister-president Gerrit Schotte (MFK) waarin de PARfractie middels parlementslid Magali Jacoba vraagt om opheldering van de premier en een drietal vragen die met de brief van Wilsoe te maken hebben naar Schotte stuurt. Want, zo geeft ze aan, het is onmogelijk dat Wilsoe de brief heeft geschreven en gestuurd zonder medeweten en zelfs toestemming van Schotte zelf.

Schotte gaf volgens Jacoba in 2010 aan dat Dos Santos financier was van zijn politieke partij MFK.

,,Ook Schotte komt niet onder dit machtsmisbruik uit”, aldus Jacoba.

,,Het is de laatste slag die het vertrouwen in ons land compleet laat verdwijnen, nu blijkt dat het kabinet van Schotte in de klauwen zit van een verdachte die onder verdenking staat van geld witwassen en andere strafbare feiten. De PAR-fractie eist een uitleg van Schotte die minister- president is van een kabinet die een ernstige vorm van machtsmisbruik heeft begaan om een politiek financier en halfbroer van de minister van Financiën te bevoordelen.”

Van Schotte wil Jacoba weten of hij op de hoogte is van de brief in kwestie, of hij zich bewust is van het feit dat minister Wilsoe hiermee tegen het justitieel apparaat is ingegaan wat onder zijn verantwoordelijkheid valt, of Schotte een kopie van de brief naar het parlement kan sturen en of hij de genoemde brief heeft goedgekeurd.

,,Na de antwoorden te hebben ontvangen zal de PAR-fractie andere stappen onderzoeken om deze ernstige vorm van machtsmisbruik aan te pakken”, aldus Jacoba.

Bron: Antiliaans Dagblad

Murray niet zomaar vrij

 

Willemstad – Drie rechters zullen zich aanstaande donderdag om 16.00 uur buigen over de vraag of James Murray in aanmerking komt om een voorwaardelijke invrijheidstelling toegekend te krijgen.

Een primeur voor het Hof aangezien dit de eerste keer is dat een gedetineerde gebruik maakt van deze mogelijkheid die is opgenomen in het Nieuwe Wetboek van Strafrecht dat sinds november 2011 van toepassing is.

De mogelijkheid dat Murray, die in 1979 op Curaçao de zesjarig Darley Lai vermoordde, vrij zou kunnen komen met deze nieuwe wet houdt de gemoederen op Curaçao flink bezig.

Murray, die zijn levenslange straf uitzit op Aruba, lijkt op Curaçao in elk geval geen ‘warm welkom’ te hoeven verwachten.

Hulporganisaties – en andere maatschappelijke instellingen, zoals Bos di Hubentud, Skuchami en Slachtofferhulp trokken vorige week al aan de bel met de mededeling dat de samenleving er niet ‘klaar’ voor is de ex-moordenaar weer op te nemen.

Grote twijfels werden door deze organisaties ook gezet bij de huidige staat van zijn van Murray en in hoeverre hij is ‘behandeld’ of voorbereid op resocialisatie. De hulporganisaties brachten daarmee de knelpunten naar voren die zichtbaar worden nu er voor de eerste keer gebruik gemaakt kan worden van de nieuwe wet. De slachtoffers en nabestaanden zijn niet voorbereid genoeg op de terugkeer van in elk geval deze dader en datzelfde lijkt te gelden voor de dader. Ondertussen ontstaan er op radio, televisie, thuis, op het werk en bij de snèk allerlei discussies over het wel of niet moeten vrijlaten van deze bewezen moordenaar. Harde woorden worden er gesproken, ongenuanceerde woorden ook over wat James Murray wel niet voor een man zou zijn.

Een in 2004 opgenomen interview met Murray werd afgelopen zondag opnieuw uitgezonden. Een interview dat nu niet direct in zijn voordeel spreken zal. Vooral omdat hij daarin geen enkel teken van berouw laat zien. Tenminste niet voor zover het de maatschappelijke opinie betreft.

Een online petitie, begonnen in naam van de nabestaanden van Darley Lai, die steun vraagt voor het afwijzen van Murray’s verzoek op in vrijheidstelling circuleert al sinds het weekend op social media sites en gisteren werd er op het Brionplein een bijeenkomst georganiseerd waarbij mensen in de gelegenheid werden gesteld deze petitie te tekenen en van hun afkeuring blijk te geven.

Maar het zijn niet de nabestaanden, niet de hulporganisaties en ook niet de bezorgde burgerbevolking die zich over de mogelijke invrijheidstelling van James Murray zullen moeten uitspreken. Het zijn drie rechters die op basis van wat de advocaat- generaal van het Openbaar Ministerie naar voren zal brengen met betrekking tot gedetineerde Murray die hierover zullen moeten beslissen.

Geen beroep mogelijk aldus wet

De nieuwe strafwet voorziet erin dat gedetineerden die in aanmerking komen voor de vervroegde in vrijheidstelling worden gedagvaard door het Openbaar Ministerie. Met andere woorden het Openbaar Ministerie zelf is gehouden de gedetineerden op de hoogte te stellen van dit recht, zes maanden voordat het zover is.

In het geval van Murray door het Openbaar Ministerie van Curaçao aangezien hij een Curaçaose veroordeelde is die zijn straf uitzit in het gevangeniswezen van Aruba omdat er op Curaçao in de gevangenis een onhoudbare situatie ontstond met betrekking tot de persoon van Murray, waardoor hij werd overgeplaatst.

Het is nu donderdag aan de rechters de taak te beoordelen of Murray in aanmerking kan komen voor die vervroegde invrijheidstelling. Welke rechters dat zullen zijn is afhankelijk van het werkrooster dat al eerder is opgemaakt door een van de Hoger Beroepsrechters – niet zijnde de president van het Hof – die als coördinator is aangesteld.

Persrechter Eunice Saleh zegt hier desgevraagd over: ,,Een dergelijk rooster wordt tweemaal per jaar gemaakt. Eénmaal voor de periode 1 januari tot 1 juli en éénmaal voor de periode 1 augustus tot 1 januari. In de maand juli vinden geen zittingen plaats. Zo’n rooster wordt enige tijd voor ingang van de betreffende periode gemaakt waarbij in de regel nog niet bekend is welke zaken op een bepaalde zitting zullen worden behandeld.”

De rechters die de zaak Murray krijgen toegewezen, zullen zich baseren op:

– een psychiatrisch rapport,

– op rapportages van de reclassering van Aruba en Curaçao,

– op verklaringen en mogelijk zelfs getuigenverklaringen van de nabestaanden

– en wat er verder nog van belang wordt geacht bij de weging van dit verzoek om vervroegde vrijlating.

In de nieuwe wet is overigens ook vastgelegd dat de tegen de beslissing van het Hof geen enkel rechtsmiddel ingezet kan worden. Wat de uitspraak ook wordt, Murray maar ook de gemeenschap van Curaçao zal het ermee moeten doen. In geval van afwijzing van het verzoek kan Murray het over vijf jaar nog eens proberen. Overigens richtte James Murray zich al eerder enkele keren tot de gouverneur met een gratieverzoek. Echter steeds zonder succes.

Op het Brionplein verzamelden zich gisteravond mensen om de petitie te tekenen als protest tegen het voortijdig in vrijheid stellen van James Murray, de moordenaar van de zesjarige Darley Lai. De emoties rond deze zaak lopen hoog op binnen de gemeenschap. Met de handtekeningenactie, al door 1.800 mensen ondertekend, willen de nabestaanden bereiken dat Murray niet in aanmerking komt om vrijgelaten te worden.

Bron: Antiliaans Dagblad