Dagelijks archief: 12 mei 2012

Kritiek op Statenbezoek aan Nederland

 

WILLEMSTAD — Een delegatie van de Staten van Curaçao bevindt zich deze dagen in Nederland. Tijdens het verblijf in Nederland zullen de Statenleden onder meer om de tafel zitten met delegaties van in Nederland woonachtige Curaçaoënaars. Op deze reis is veel kritiek geweest. Zo hekelt de PAR het feit dat er een bedrag van 150.000 gulden mee gemoeid is. Maar Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS) is het niet met deze kritiek eens.

Het werkbezoek aan Nederland vangt aan op maandag 14 mei. Op deze dag bevindt de delegatie zich in Den Haag voor onder meer een ontmoeting met Rob Vornis, de Curaçaose vertegenwoordiger in de Raad van State van het Koninkrijk.

Ook zal op deze dag de eerste bijeenkomst met Curaçaoënaars in Nederland plaatsvinden.

Op de dinsdag zal vervolgens Groningen worden aangedaan,

gevolgd door Eindhoven op de woensdag

en Amsterdam op de donderdag.

Vrijdag 18 mei is een vrije dag, waarna de delegatie

op zaterdag 19 mei de Flinx Recruitment Expo (Fred) zal bijwonen.

Statenvoorzitter Ivar Asjes zal tijdens de bijeenkomst in het World Trade Center in Rotterdam een toespraak houden.

Er is veel kritiek op deze reis. Zo hekelt PAR-Statenlid Marilyn Alcalá-Wallé het feit dat er met de reis een bedrag van 150.000 gulden gemoeid is. Zij neemt dit mee in haar kritiek op het functioneren van het parlement van Curaçao. Zij stelt dat de Staten al niet meer naar behoren functioneren.

Zo krijgt het volk niet de informatie, waar het recht op heeft. Ook is zij niet te spreken over het manipuleren en zelfs de leugens, waarvan in het parlement sprake is.

Alcalá-Wallé wijst er verder op dat er tal van zorgelijke ontwikkelingen zijn in de maatschappij en is niet te spreken over het feit dat de Staten hiervoor geen oog lijken te hebben. Het Statenlid constateert ondertussen wel dat een grote groep Statenleden ervoor kiest om met gemeenschapsgeld reizen te maken.

In een verklaring – voor het persbericht van Alcalá-Walle en voor het vertrek van de Statendelegatie naar Nederland – wuifde Asjes de kritiek op het bezoek aan Nederland weg. De bedragen die met het bezoek gemoeid zouden zijn, komen volgens hem overeen met de bedragen die aangewend zouden worden voor deelname van de Curaçaose Statendelegatie aan het parlementair overleg van het Koninkrijk in Nederland, dat voor juni van dit jaar gepland stond maar door de val van het kabinet-Rutte niet doorgaat.

Hij wijst ook van de hand dat het bezoek geen toegevoegde waarde zou hebben. Volgens de Statenvoorzitter bestaat er in Nederland onder Curaçaoënaars die daar wonen behoefte aan informatie. Met name willen ze weten hoe ze naar hun geboorteeiland kunnen terugkeren. Het is onder meer om aan deze behoefte tegemoet te komen dat de Statendelegatie de bijeenkomsten in Nederland bijwoont.

Asjes wuift ook de kritiek op deelname aan de beurs in Rotterdam af. De Statenvoorzitter was jaren terug een van de grondleggers van wat later de Carrière Oriëntatiedagen in Rotterdam zouden worden. Hij ziet zijn deelname aan het evenement, waar tal van belangrijke instanties en bedrijven aan deelnemen, als een uitstekende mogelijkheid om in contact te treden met jongeren die zich op Curaçao willen vestigen.

Bron: Amigoe

Nieuwe zwangerschapswet deels terugwerkend

 

WILLEMSTAD — Voor vrouwen die nog niet bevallen zijn, maar al wel in hun zwangerschapsverlof zitten, geldt dat zij voor wat betreft het verlof deels aanspraak kunnen maken op de nieuwe zwangerschapswet. Deze is per 6 april officieel van kracht geworden.

In de nieuwe zwangerschapswet is het verlof uitgebreid van 12 naar 14 weken. Vrouwen die nog niet zijn bevallen of zijn bevallen na 6 april, zouden dan aanspraak kunnen maken op een week extra verlof, dus in plaats van 12 weken verlof worden dat er 13.

Minister van Sociale Zaken Hensley Koeiman (MAN) benadrukte wel dat het voor een gezonde ontwikkeling van het kind het beste is om uiterlijk twee weken voor de uitgerekende bevallingsdatum met verlof te gaan.

“Ik weet dat er moeders zijn die het liefst tot één dag voor de bevalling doorwerken, om zo lang mogelijk daarna te kunnen genieten van hun kind. Maar studies hebben het belang van het verlof uitgewezen.”

Met de publicatie van de nieuwe wet zal het ministerie van Sociale Zaken ook informatie verstrekken aan alle betrokkenen, zoals werkgevers.

Zodat moeders de juiste informatie krijgen over het belang voor zowel moeder als kind.”

Informatie In de Openbare Bibliotheek in Scharloo vinden maandagavond en woensdagavond twee voorlichtingsbijeenkomsten plaats over de nieuwe zwangerschapswet.

Maandag zijn minister Koeiman, Donna Philbert en Natalie Samson aanwezig.

Woensdag is het thema ‘Verantwoordelijkheid van de werkende ouders als opvoeders’.

Sprekers zijn Aishel Isenia, Marelva Jansen en Jeanette Juliet Pablo.

Beide voorlichtingsbijeenkomsten zijn van zeven tot negen uur ‘s avonds en vinden tevens plaats in het kader van de Week van de Familie.

Non-discriminatie

In de nieuwe wet zijn onder andere artikelen opgenomen over non-discriminatie. Er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen mannen en vrouwen bij aanstelling, tenzij het werk schadelijk kan zijn voor zwangere vrouwen.

Bij een sollicitatie mag niet worden gevraagd of een vrouw zwanger is en evenmin mag een zwangerschapstest worden geëist.

In het geval van overlijden van de moeder voordat het bevallingsverlof verstreken is, heeft de vader het recht de rest van het betaalde verlof op te nemen.

Dat geldt ook voor ziekenhuisopname van de moeder.

De vader moet dan verlof krijgen om voor het kind te kunnen zorgen.

In de nieuwe wet mogen zwangere vrouwen geen nachtwerk doen in de periode vanaf acht weken vóór de vermoedelijke datum van bevalling.

De vrouw mag nachtarbeid ook weigeren gedurende andere perioden tijdens de zwangerschap en gedurende maximaal vier weken onmiddellijk volgend op het bevallingsverlof of tijdens de lactatie, indien uit een medische verklaring blijkt dat dergelijke werkzaamheden onverenigbaar zijn met de zwangerschap of de lactatie.

Geen staand werk

Na de zesde maand mogen zwangere vrouwen niet verplicht worden staand werk te verrichten gedurende een onafgebroken tijdsspanne van meer dan 60 minuten. Dit verbod geldt eveneens als de vrouw een geneeskundige verklaring overlegt, waaruit blijkt dat zij geen staand werk mag verrichten.

De werkgever is verplicht in de eerste negen maanden na de bevalling de werkneemster tijd te gunnen voor borstvoeding dan wel het afkolven tot een kwart van de arbeidstijd per dienst en met doorbetaling.

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een zwangere werkneemster gedurende de zwangerschap niet opzeggen om redenen die verband houden met haar zwangerschap.

Evenmin kan de werkgever opzeggen gedurende het zwangerschapsen bevallingsverlof.

Voor een ontslag in deze periodes dient de werkgever schriftelijk gegronde redenen op te geven, om te bewijzen dat het ontslag gebaseerd is op objectieve, niet met de zwangerschap verband houdende gronden.

Bron: Amigoe

Geen afstand premier van uitspraken Wiels

 

WILLEMSTAD — Premier Gerrit Schotte (MFK) heeft geen afstand genomen van uitspraken van Pueblo Soberano- leider Helmin Wiels eerder deze week. Die meende in een radio-interview dat de uitgever van het Antilliaans Dagblad onder andere in de boeien geslagen en opgepakt moest worden.

Aanleiding was de serie artikelen over de kwestie rond minister Elmer Wilsoe van Justitie (PS). Die heeft een brief aan het Amerikaanse State Department geschreven met het verzoek om het beslag op rekeningen van rechtspersonen van nummerbaas Robbie dos Santos op te heffen. Het AD publiceerde de bewuste brief op de voorpagina.

De uitspraken van Wiels zorgden onder andere in de Tweede Kamer in Nederland voor beroering. De Kamerleden menen dat de persvrijheid op Curaçao in gevaar is. Maar premier Schotte weersprak dat afgelopen donderdag tijdens de wekelijkse persconferentie.

Wat meneer Wiels heeft gezegd is voor zijn rekening en verantwoording. Daar geef ik mijn mening niet over. Maar wij leven in een democratische rechtsstaat waar vrijheid van meningsuiting is en vrijheid van pers. Deze regering respecteert dat.”

Dat betekent dat een Statenlid als Wiels vrij is om bepaalde uitlatingen te doen. Wie zich beledigd voelt, kan naar de rechter stappen of een klacht indienen bij het Openbaar Ministerie, aldus Schotte. “Zo functioneert een rechtsstaat.”

Omgekeerd geldt hetzelfde. Als politici zich beledigd voelen door publicaties in een medium, dan kunnen zij ook naar de rechter stappen of een klacht indienen, zo besloot de premier.

Bron: Amigoe

St. Thomas: Nog geen deal inzake verhuizing van Kranshi

 

Aannemer overheid begint al met verbouwing

WILLEMSTAD — Er is nog geen enkel besluit genomen over de verhuizing van overheidsdienst Publieke Werken/Kranshi van de Roodeweg naar het gebouw van het voormalige St. Thomas College aan het L.B.H. Smithplein in Otrobanda. Dit stelt Sixto Wallé, voorzitter van Stichting St. Thomas. Volgens Wallé liggen de gesprekken tussen de overheid en de stichting al twee maanden stil en zijn er ook geen vervolgafspraken gemaakt. Desondanks is een aannemer illegaal begonnen met bouwwerkzaamheden.

Eerder deze week bevestigde minister Carlos Monk (Bestuur, Planning en Dienstverlening, PS) de aanstaande verhuizing tegenover de Amigoe. Volgens de minister zou dit vorige week door de Raad van Ministers zijn besloten en zal de verhuizing zo snel mogelijk plaatsvinden.Ook gaf hij aan hiervoor in afwachting te zijn van een advies van Juridische Zaken.

In een reactie tegenover de Amigoe stelt Wallé echter dat dit voor hem nieuw is. “Ik begrijp hieruit dat de minister veel verder is dan wij. Het klopt wel dat vertegenwoordigers van Kranshi vier tot vijf maal het gebouw hebben bezocht. De minister zou ook komen, maar was verhinderd.”

Wallé geeft aan dat Stichting St. Thomas het gebouw aan het L.B.H. Smithplein wil verkopen. Dit was ook de inzet van de stichting tijdens de gesprekken met de vertegenwoordigers van de regering. Deze gesprekken werden gestaakt, toen namens de regering het idee van huurkoop werd gelanceerd.

Onze eerste optie is verkopen. Ik heb toen gezegd dat ik niet alleen kon beslissen of wij tot een huurkoop konden overgaan. Daar beslist het bestuur over.”

Sinds het staken van de gesprekken, nu twee maanden terug, zijn er geen besprekingen meer geweest tussen de overheid en Stichting St. Thomas, aldus Wallé.

Hij was dan ook verrast door de opmerkingen van Monk in deze krant.

Bluf

Zijn verbazing werd nog groter toen hij door deze krant werd gebeld met de vraag of hij wist dat een aannemer, in opdracht van het ministerie van BPD, gisteren is begonnen met bouwwerkzaamheden.

Circustheaterschool Danzarte Studio, die de gymzaal en een lokaal huurt van de stichting, kreeg namelijk van sectordirecteur Sherwin Thielman van het ministerie van BPD te horen dat ze het pand moeten verlaten, omdat Kranshi daar zijn intrek zal nemen.

Inmiddels heeft de aannemer een vuilstortbak bij het historische pand gezet. Gisteren begonnen ook de eerste bouwwerkzaamheden. Volgens een bestuurslid van Danzarte Studio is hen verteld dat de gymzaal zou worden verbouwd tot trouwzaal.

De toiletten worden eruit gesloopt. Daarvoor in de plaats zouden er nieuwe komen. Het bestuur van Danzarte werd door de actie overrompeld. Het is voor hen onbegrijpelijk hoe minister Monk, die ook Cultuur en Sport in zijn portefeuille heeft, twee organisaties kan verjagen die zich juist bezighouden met de jeugd. Ongeveer 60 jongeren trainen wekelijks bij de circustheaterschool. Ook wordt er door William Millerson karate en judo gegeven in de voormalige school.

Volgens Wallé kunnen deze twee huurders onmogelijk op straat worden gezet. “Wettelijk is bepaald dat koop een huurcontract niet kan verbreken. Indien er sprake zou zijn van koop, dan moet de nieuwe eigenaar met de huurders om de tafel gaan zitten.”

Maar dat is volgens de voorzitter van Stichting St. Thomas voorlopig niet aan de orde.

Er is geen nieuwe eigenaar. Bovendien is de organisatie niet geïnteresseerd in huurkoop. “Het bestuur wil het gebouw verkopen. Met de opbrengst willen we de overige drie panden die we beheren, waaronder jongensinternaat Scherpenheuvel, het St. Willibrord College en Emmaüs in Soto, restaureren”, zegt Wallé.

De actie van het ministerie van BPD is volgens hem dan ook niet rechtsgeldig. Voordat het bestuur tot actie overgaat wacht Wallé op een officiële melding van de huurders.

John van den Heuvel noemt Curaçao ‘corrupt’

Bron: Versgeperst
Door: Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst Van den Heuvel NIEUWS Elmer Wilsoe Curaçao corrupt brief Washington  minister wilsoe" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Misdaadverslaggever John van den Heuvel steekt zijn mening over Curaçao niet onder stoelen of banken in zijn laatste column in De Telegraaf. Van den Heuvel zegt dat de huidige regering van Curaçao ‘hard op weg is de boeken in te gaan als het meest corrupte regime van onze overzeese gebiedsdelen’.

De aanleiding om zijn column te wijden aan Curaçao is de brief van Justitieminister Elmer Wilsoe aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, met het verzoek om de beslagging op tegoeden van loterijbaas Robbie dos Santos op te heffen.

Daden

De pogingen van Wilsoe om een dubieus vriendje een dienst te bewijzen zijn het zoveelste bewijs dat politieke integriteit op Curaçao ver is te zoeken”, schrijft Van den Heuvel.

Toch zou je dat nog kunnen afdoen als een probleem van het eiland zelf. Maar dat een minister binnen het koninkrijk achter de rug om van opsporingsdiensten in Amerika een groot onderzoek probeert te frustreren is natuurlijk onbestaanbaar. Gisteren werd de affaire besproken in de rijksministerraad, maar moeten hier nog wel woorden aan worden gewijd? Het is tijd voor daden.”

 

De Complete Collum van “Jan van de Heuvel”. 

Bron: De Telegraaf

 

Met dank aan Versgeperst.com

Tijd om op te treden tegen corrupt Curaçao Misdaad en politiek gaan op Curaçao, Sint-Maarten en Aruba al jaren hand in hand. Dat geldt natuurlijk voor meer plekken op de wereld, maar het is pijnlijk voor Nederland dat deze verwevenheid zo openlijk plaatsvindt als de laatste tijd op Curaçao.

De huidige regering onder leiding van premier Schotte is zelfs hard op weg de boeken in te gaan als het meest corrupte regime van onze overzeese gebiedsdelen. De ’Commissie Onderzoek Curaçao’ onder leiding van Paul Rosenmöller toonde al aan dat een groot deel van de huidige ministers niet had mogen worden benoemd. Als een inlichtingendienst de bewindslieden vooraf goed had gescreend, was dat ook nooit gebeurd.

Vooral premier Schotte en de ministers Jamaloodin en Hakim zijn, voorzichtig gezegd, niet boven iedere twijfel verheven. Rosenmöller verwoordde het in zijn rapport diplomatiek, maar liet in feite geen spaan heel van de huidige regeringsploeg.

Premier Schotte blijkt voor te komen in tal van internationale fraudeonderzoeken en onderhoudt nauwe banden met een dubieuze zakenman.

Andere bewindslieden benoemden vriendjes met criminele antecedenten op vertrouwensposities. Het voorlopig dieptepunt werd afgelopen week bereikt. Het openbaar ministerie op Curaçao liet onlangs voor miljoenen beslag leggen op de Amerikaanse rekeningen van een Antilliaanse zakenman, loterijeigenaar Robbie dos Santos, die onder meer van witwassen wordt verdacht. Omdat de advocaten van Dos Santos het niet voor elkaar kregen het beslag op te heffen, werd naar drastischer middelen gegrepen.

Elmer Wilsoe, minister van Justitie op Curaçao, kreeg het dringende verzoek in actie te komen en een ’vriendendienst’ te leveren. Robbie dos Santos financierde immers de politieke partijen van de regering-Schotte. Hoewel het uit den boze is dat een minister van Justitie zich met individuele strafzaken bemoeit, klom Wilsoe in de pen. Zonder medeweten van het Curaçaose openbaar ministerie of de procureur-generaal vroeg hij in een brief aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton en de minister van Justitie Eric Holder het beslag op de tegoeden van Dos Santos op te heffen.

De geheime brief lekte natuurlijk uit toen de Amerikanen bij Justitie op Curaçao om opheldering vroegen. In eerste instantie ontkende minister Wilsoe glashard dat hij zich met de strafzaak had bemoeid. Maar toen het Antilliaans Dagblad afgelopen woensdag het document publiceerde, waren de rapen gaar. Zelden werd een minister zo pijnlijk ontmaskerd als leugenaar. De pogingen van Wilsoe om een dubieus vriendje een dienst te bewijzen zijn het zoveelste bewijs dat politieke integriteit op Curaçao ver is te zoeken.

Toch zou je dat nog kunnen afdoen als een probleem van het eiland zelf. Maar dat een minister binnen het koninkrijk achter de rug om van opsporingsdiensten in Amerika een groot onderzoek probeert te frustreren is natuurlijk onbestaanbaar. Gisteren werd de affaire besproken in de rijksministerraad, maar moeten hier nog wel woorden aan worden gewijd? Het is tijd voor daden.

Reacties of tips? Mail naar: [email protected]