Dagelijks archief: 16 mei 2012

Bar’puru (Schreeuw het uit)

Dit is wat Desie Bouterse het Surinaamse volk heeft aangedaan, naast de decembermoorden heeft hij ook deze wreede daden op zijn naam staan; het bloed van onschuldige kinderen, vrouwen, mannen kleeft aan zijn ziel.

Voorwoord:

Deze film bevat hele schokkende verhalen van de slachtoffers en zal u zeker ontroeren, ik heb letterlijk gehuild als een kind..en het werd erger toen een  moeder vertelde hoe haar kind in haar armen werd doodgeschoten. snikkend heb ik de documentaire verder bekeken..en vroeg me af of we zo verder moeten in de toekomst?
Ik vraag de leiders met name Desie en Ronny om hierover na te denken..en het volk een goede kant op te helpen met LIEFDE en BEGRIP op de eerste plaats, misschien dat dan een groter leed voorkomen kan worden.
Moge de Goden ons bijstaan en mogen zij die dit leed hebben veroorzaakt denken en leren van hun DADEN, en zich inzetten voor een BETER SURINAME .
Ik huil weer..
20 jaar later voel ik  de pijn voor die vrouw alsof het gister is gebeurd..Vrienden onthoudt  goed : moord en doodslag kent Geen zegen , maar vrede  respect en gevoel voor andermans PIJN WEL !!
Doe geen anderen Pijn -Doe je ding maar schaad geen anderen integendeel Hoe groter je macht en hoe rijk je ook bent, gebruik het goed, of karma zal jou en de mensen die je het meeste lief hebt treffen.

God Bless Suriname !

Laten we Suriname en haar mooie mensen niet VERVLOEKEN met Moord Doodslag Roven Stelen en alles wat slecht is. Laten inplaats daarvan meer ons hart spreken en elkander helpen als een broeder en zuster.
Puck Darlington
Deze film is gemaakt door helden , ik bedank u voor deze film en bedankt dat u ons de waarheid laat zien .

Documentaire over de gevolgen van de binnenlandse oorlogen in Suriname  eind jaren ’80.
In Bar’puru registreert Frank Zichem de geestelijke nood van burgers en vluchtelingen, maar ook van Brunswijks Jungle Commando’s en de militairen. De Binnenlandse Oorlog, de strijd tussen Ronnie Brunswijk en zijn vroegere baas, legerleider Desi Bouterse, duurde van 1986 tot 1992.

Honderden burgers en strijders kwamen om; duizenden binnenlandbewoners sloegen op de vlucht. In de afgelopen 20 jaar lukte het de meesten om hun leven weer enigszins op te bouwen. De wonden zijn echter nog steeds niet volledig geheeld.
Bijzonder aangrijpend is het verhaal van Tine Kastiels, één van de overlevenden. Zij vertelt hoe haar zoontje in haar armen werd doodgeschoten. Hij was het eerste burgerslachtoffertje dat viel in Moiwana, een dorpje in Oost-Suriname, dat onverhoeds werd overvallen door het militair commando van het Nationale Leger. In Moiwana werden ongeveer 40 dorpelingen, meest vrouwen en kinderen, neergeschoten en hun huizen in brand gestoken.

Frank Zichem legt met deze documentaire emoties bloot van slachtoffers en daders van een van de meest aangrijpende periodes uit de Surinaamse geschiedenis. Moiwana is niet meer het plaatsje, maar de getraumatiseerde overlevenden.

De wereldpremière van Bar’puru ‘Schreeuw het uit’ vond plaats tijdens het Beeld voor Beeld festival juni 2006 in het Tropentheater te Amsterdam.
Regie: Frank Zichem
Camera: Willem van der Linde
Geluid: Ben Ong A Swie
Montage: Frank van Eijk
Research: Ellen de Vries
Eindredactie: Jessica Dikmoet, MTNL
Producent: Frank Zichem / Co-producent: René Mendel – Interakt

Met dank aan: Omayra Leeflang die mij onbewust wees op deze documentaire.

Details begrotingsakkoord liggen op straat

De rollator verdwijnt uit het zorgpakket, er komen eigen bijdragen van 25 procent voor gehoorapparaten en van 7,50 euro per dag voor verblijf in instellingen voor specialistische medische zorg. Dat zijn enkele maatregelen uit het begrotingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, dat is uitgelekt via De Telegraaf.De vijf partijen wilden hun bezuinigingen en hervormingen van in totaal ruim 12 miljard euro pas op zijn vroegst eind volgende week bekendmaken. De plannen betekenen voor de meeste mensen dat ze maximaal twee procent aan koopkracht verliezen. Volgens premier Mark Rutte is de verdeling van de pijn evenwichtig over verschillende inkomensgroepen.De hoofdlijnen van het akkoord waren al bekend. Vooral voor de precieze uitwerking van de 1,6 miljard euro aan bezuinigingen in de zorg gold dat nog niet. Het eigen risico wordt verhoogd naar 350 euro.Verder komt er een onderzoek hoe de inkomens van medisch specialisten verlaagd kunnen worden. In het pakket zit verder een verhoging van de btw van 19 naar 21 procent, worden ambtenarensalarissen bevroren, gaat de AOW-leeftijd versneld omhoog en worden aflossingsvrije hypotheken beperkt. Daar staat tegenover dat geplande bezuinigingen op het passend onderwijs en het persoonsgebonden budget in de zorg (deels) worden teruggedraaid. Accijnzen op alcohol en tabak gaan omhoog.Vanaf 2014 geldt de norm van een kwart maandsalaris per gewerkt jaar als ontslagvergoeding, tot een maximum van een half jaarsalaris. De duur en hoogte van de WW blijven ongewijzigd.Partijen die niet meedoen met het vijfpartijenakkoord reageren negatief. ‘Dit is nog erger dan we dachten’, zei PvdA-leider Diederik Samsom. Volgens hem komt er van beloftes over het terugdraaien van bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg en op het persoonsgebonden budget maar heel weinig terecht. ‘Dit is heel geforceerd bezuinigen om het gezicht van de minister-president en de minister van Financiën in Europa te redden’, reageerde SP-leider Emile Roemer.PVV-leider Geert Wilders voorspelt dat het akkoord Nederland ‘naar de verdoemenis’ zal helpen.

PG verzoekt handhaving beslag Dos Santos

Wilsoe op privébezoek in VS

WILLEMSTAD — Minister van Justitie Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) verblijft tot en met 18 mei in de Verenigde Staten. Hij is daar voor privédoeleinden. Inmiddels gaat het steekspel tussen Wilsoe en procureur-generaal (PG) Dick Piar in het Bientu-onderzoek door.

Piar gaat ervan uit dat de beslaglegging van 15 februari op de banktegoeden van de rechtspersonen Ponsford Overseas en Tula Finance die toebehoren aan de hoofdverdachte in het Bientu-onderzoek, loterijbaas Robbie dos Santos, van 15 februari gehandhaafd blijft en uitgevoerd wordt.

Piar zegt in een brief van 4 mei, die gisteren integraal in de Vigilante werd afgedrukt, dat hij destijds op basis van een gerechtelijk bevel van de rechter het verzoek heeft ingediend om het beslag te laten leggen. Piar meent dat ten tijde dat hij het rechtshulpverzoek indiende, hij daar nog volledig toe bevoegd was.

Advocaat van Dos Santos Eldon ‘Peppie’ Sulvaran stelt in een onlangs uitgebracht persbericht dat de PG zonder enige bevoegdheid de brief van 4 mei heeft verstuurd. Volgens hem ging de PG achter de rug van de minister om, omdat Wilsoe op 26 april al de bevoegdheid van de PG om inzake het verdrag aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken had ingetrokken.

Met de brief probeert de PG, aldus Sulvaran, alsnog een tweede verzoek voor beslaglegging uitgevoerd te krijgen terwijl de rechter al had gevonnist dat de beslaglegging onrechtmatig was. Wat voor Sulvaran nog opmerkelijker is, is dat op dezelfde dag ook de ambassadeur van het Koninkrijk in de VS een brief heeft gestuurd naar de Amerikaanse autoriteiten met het verzoek om het beslag niet op te heffen. Twee dagen later heeft ook officier van justitie Mul, zegt Sulvaran, een brief gestuurd naar de autoriteiten in de VS met het verzoek het beslag niet op te heffen.

Bron: Amigoe

Vragen over verhoging aov-leeftijd

 

WILLEMSTAD — PAR-Statenlid Zita Jesus-Leito wil dat minister Hensley Koeiman (Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, MAN) duidelijkheid geeft over de aangekondigde verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Volgens haar bestaat er grote onduidelijkheid over de maatregelen die de regering wil nemen om het fonds Algemene Ouderdomsverzekering (aov) te redden.

In een brief aan de minister stelt Jesus-Leito dat de regering al enige tijd geleden heeft aangegeven met een plan te zullen komen om zo de betalingen van de pensioenen door het aov-fonds ook in de toekomst te blijven garanderen.

Maar volgens het PAR-lid is er nog steeds geen duidelijk besluit genomen over het aangekondigde plan van de minister. Het uitblijven van enig plan heeft volgens haar voor veel onduidelijkheid gezorgd. Daarom wil Jesus-Leito nu weten wanneer Koeiman een concreet plan gaat presenteren waarin melding wordt gemaakt van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en wanneer hij een dergelijk voorstel naar de Staten zal sturen.

Dit laatste is tot nu toe niet gebeurd. Ook vraagt het PAR-lid de minister een uitgebreide voorlichtingscampagne op te starten om het volk te informeren over de veranderingen in het pensioenstelsel.

Bron: Amigoe

Kabinet wil duurzame economische strategie voor Curaçao

 

Lancering onderzoekstraject

WILLEMSTAD — Premier Gerrit Schotte en minister van Economische Ontwikkeling Abdul Nasser el Hakim (beiden MFK) hebben vanmorgen het startsein gegeven voor het onderzoekstraject naar een duurzame, economische langetermijnstrategie van Curaçao.

Jarenlang horen we al dat Curaçao geen samenhangende toekomstvisie heeft. Een visie die breed wordt ondersteund in onze gemeenschap en die de weg opent naar een welvarende toekomst. Maar we hebben niet alleen een visie nodig, we willen ook specifieke strategieën die daar bovenop ook nog eens duurzaam zijn”, zo opende de premier de bijeenkomst vanochtend.

De komende maanden zal op Curaçao worden gewerkt aan een langetermijnstrategie voor duurzame economische ontwikkeling. Hierbij moeten volgens de premier de economische, sociale en ecologische aspecten in balans zijn, onder het motto ‘Hende, planeta, prosperidad’ (Mensen, planeet, voorspoed).

Er zijn vier strategische doelen:

1) een hoge levensstandaard voor iedereen,

2) betere levenskwaliteit,

3) meer sociale cohesie

4) en ‘good governance’.

Een economische visie is er ook al: Curaçao moet volgens minister El Hakim nog meer een logistieke ‘hub’ worden tussen de continenten; een middelpunt in een internationale stroom van diensten, producten, kennis en passagiers. Daarvoor moet ‘de handelscapaciteit worden vergroot, moeten nieuwe sectoren ontwikkeld worden en de huidige bestaande economische structuren worden verstevigd’. Maar wel op een duurzame manier en dat zal de komende maanden in samenwerking met wetenschappers van het zogenaamde TAC-team worden onderzocht.

Daarbij moeten er volgens premier Schotte vragen kunnen worden gesteld als: ‘bestaat er een toekomst voor ons zonder raffinaderij?’ en ‘hoe kunnen we op een duurzame manier nog meer toerisme faciliteren?’.

Een langetermijnplan is volgens key-note speaker en econoom Charles Cambridge van de California State University Chico onontbeerlijk voor een land om te overleven. Als men dat niet doet is men niet goed voorbereid op veranderingen. Daarom noemde hij de wens van ‘volk en regering’ om een strategie te ontwikkelen ‘een eerste en cruciale stap’ voor Curaçao.

Bron: Amigoe

Eerlijk duurt het langst

Minister van Justitie Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (Pueblo Soberano) had een lang betoog aan de Staten nodig over zijn inmenging in het strafrechtelijk onderzoek Bientu naar nummerbaas Robbie dos Santos, om iets uit te leggen wat eigenlijk heel kort is samen te vatten in wat hij écht wil: het opheffen van de consensus- Rijkswetten die in 2010 zijn aangenomen.

Wilsoe gebruikt zijn bevoegdheid om de procureur-generaal een instructie te geven (de aanwijzingsbevoegdheid) om zich in het onderzoek te mengen. Rechter Bob Wit (thans Caribbean Court of Justice) schreef in 2009 een reactie op de discussie rond de aanwijzingsbevoegdheid.

Deze discussie werd gevoerd ten tijde van het referendum (Si/Nò) waarin de bevolking zich diende uit te spreken of ze het eens waren met de staatsrechtelijke invulling voor de naderende, autonome status op 10-10-‘10.

Dit referendum gaf met 52 procent de doorslag voor de uitonderhandelde staatkundige afspraken met Nederland.

Bob Wit: “De toetsing van de instructie van de minister van Justitie door het hof kan aan de ene kant, uitsluitend op grond van het algemeen belang, het OM tot actie aansporen. Anderzijds voorkomt deze regeling, zo veel mogelijk, dat de minister op grond van persoonlijke of (partij-) politieke overwegingen ingrijpt in opsporing en vervolging.”

Deze rechts-beschermingsregeling bestaat niet in Nederland. De Nederlandse minister van Justitie heeft wel een algemene en bijzondere aanwijzingsbevoegdheid (in eigen land).

Blijkens artikel 128 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie gaat deze bevoegdheid heel ver. Het is volgens Wit niet een systeem dat verdient te worden overgenomen in de nieuwe landen.

Dat is niet omdat wij ‘mindere mensen’ zijn, maar omdat in kleine gemeenschappen met jonge democratieën het gevaar van machtsmisbruik vaker om de hoek ligt. Dit is ook door vele jonge staten erkend en men ziet daarom dat in veel van die staten (Suriname, Trinidad, Jamaica) ervoor gekozen is om, bij gebrek aan beter, de vervolgingsinstantie (OM) geheel onafhankelijk te maken van de minister van Justitie.”

Wit vervolgt: “Dit leidt overigens met enige regelmaat tot spanningen tussen het OM en de minister, aangezien laatstgenoemde zich wel verantwoordelijk weet voor de vervolging, maar daarop geen invloed kan uitoefenen. Er zijn dan ook de nodige rechtszaken geweest tussen ministers van Justitie en het hoofd van de vervolgingsinstantie (bij ons de PG), welke tot rechterlijke interventies en uitspraken hebben geleid (bijvoorbeeld in Trinidad, Fiji en Namibië). De verhouding politiek-vervolging is, kortom, een wereldwijd probleem waarvoor steeds weer nieuwe oplossingen worden gezocht.”

De consensus-Rijkswetten die onder de voormalige regering van de Nederlandse Antillen tot stand kwamen, waren zeer tegen de zin van het Nò-kamp in de verhitte discussie die toen heerste rond het referendum. Het leeuwendeel van de Nee-stemmers is immers voor meer autonomie. In het geval van de aanhangers van partij Pueblo Soberano, de partij waarvoor Wilsoe minister is, is de meerderheid voor onafhankelijkheid van het eiland.

Grote angel van zo’n consensuswet als Openbaar Ministerie, maar ook politie, is dat deze niet alleen door Curaçao kan worden beëindigd. Daarvoor is instemming van alle partners in het Koninkrijk der Nederlanden nodig, waar Curaçao nu nog steeds deel van uitmaakt.

PS-leider Helmin Wiels heeft nooit verhuld dat hij voorstander is van een harde lijn, en minder van de dialoog. De evaluatie van de consensus- Rijkswetten zal plaatsvinden in 2015. Maar dat duurt kennelijk te lang. In 2014 zijn er immers weer verkiezingen. Bovendien zit de PS nu in de coalitie. Je moet het ijzer smeden als het heet is.

Dat is wat Wilsoe nu lijkt te doen. Het inzetten van een ramkoers waarbij de grenzen steeds weer verlegd worden met als laatste de voorgenomen instructie van de minister om het Bientu-onderzoek te laten stoppen. De minister laat zich onder andere bijstaan door jurist Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, een aanhanger van het Nee-kamp. Deze vertegenwoordigt ook nummerbaas Robbie dos Santos. En hij is een kruistocht begonnen tegen misstanden binnen het Openbaar Ministerie en het Gemeenschappelijk Hof. Toevallig is onder meer PS ook voorstander van een doorlichting van dat laatstgenoemde.

Inmiddels is de vertrouwensbreuk tussen minister Wilsoe en procureur-generaal Dick Piar van het OM een feit. Piar weigerde een instructie op te volgen van Wilsoe inzake het opheffen van het beslag op rekeningen van de nummerbaas. Over en weer wordt met argumenten gesmeten over wie gelijk heeft: is de beslaglegging wel of niet rechtmatig?

Wilsoe wendde zich zelfs tot het hoogste orgaan in de VS met het verzoek om in te grijpen. Het is een welles- nietes-kwestie geworden waarin in dit geval maar één orgaan zich over uit kan spreken: datzelfde gewraakte Hof van Justitie.

Want Sulvaran kan ook namens Dos Santos in hoger beroep gaan, en zelfs tot de Hoge Raad, nu het OM weigert de beslaglegging op de rekening op te laten heffen. Het is ook dit hof waaraan de voorgenomen instructie móet worden voorgelegd. De drie rechters moeten toetsen of deze instructie rechtmatig is. Dat staat zo in diezelfde vermaledijde consensus-Rijkswet. Daar valt geen speld tussen te krijgen.

Maar hoe moet het nu verder? Het parlement blijft vooralsnog stil. En in Nederland lijkt het demissionaire kabinet- Rutte wel andere zaken aan zijn hoofd te hebben dan de ruzie tussen Wilsoe en Piar. Al is er vanuit de Tweede Kamer wel al zeer afkeurend gereageerd. Maar de woorden ‘ingrijpen’ of ‘waarborgfunctie’ heeft niemand nog in de mond genomen. Het OM is in het recente verleden vaak genoeg teruggefloten dan wel door het hof op de vingers getikt in onderzoeken naar strafzaken.

In 2004 werden de verdachten in de Campo II-zaak (visa voor prostituees) ontslagen van rechtsvervolging omdat het hof vond dat het OM onvoldoende bewijs had voor de strafbare feiten. Ook toen had een minister van Justitie zich in het onderzoek geprobeerd te mengen.

Het Zambezi-onderzoek naar corrupte politici op Bonaire was al gestopt door het hof, ware het niet dat door een klachtmogelijkheid bij datzelfde hof de zaak kon worden voortgezet. Het OM besloot in 2010 de vervolging van drugsverdachten te staken vanwege fouten door een Nederlandse rechercheur die hiervoor onlangs is berispt. En in het grote drugsonderzoek Rutbei kwamen de verdachten er in hoger beroep met een aanzienlijk lagere straf heel goed van af.

Aan de ene kant hebben deze grote onderzoeken inderdaad heel veel geld gekost. Maar aan de andere kant blijkt dat, kort door de bocht gezegd, het principe van de rechtsstaat uiteindelijk wel te functioneren. Dus ook in het Bientuonderzoek zal het recht uiteindelijk zijn beloop moeten hebben, zonder inmenging door de minister van Justitie.

Eerlijk duurt immers het langst.

Bron: Amigoe

PS weet niets van vermeende schulden Trinidad

WILLEMSTAD — PS-partijvoorzitter Melvin Cijntje verklaart dat zijn partij nog niet op de hoogte is gebracht door de autoriteiten dat haar kandidaat- minister voor de post van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Carlos Trinidad, niet ministeriabel zou zijn.

Cijntje reageert hiermee op publicaties in het ochtendblad Bala, dat meldt dat Trinidad een belastingschuld van zes ton zou hebben.

Cijntje verklaart desgevraagd niet op de hoogte te zijn van de publicaties in de Bala.

Ik weet hier niets van af. Dit is voor mij een verrassing. Als partij hebben wij nog steeds niet vernomen dat Trinidad niet ministeriabel zou zijn. Wij gaan er dan ook van uit dat het proces nog steeds loopt. Anders zouden wij al gehoord hebben dat wij op zoek moeten naar een andere kandidaatminister. Maar dat hebben wij niet.”

Eerder had partijvoorzitter Cijntje al aangegeven dat het screeningsproces wel heel lang duurt. De naam van Trinidad was al eind maart naar voren geschoven om de nieuwe minister van de PS te worden. Maar nog steeds is hij nog niet ingezworen in deze functie. De PS ging op zoek naar een nieuwe minister nadat Lionel Jansen als de bewindsman van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport opstapte. De BPD-minister Carlos Monk werd belast met de portefeuille van Jansen, terwijl Trinidad als kandidaat-minister naar voren werd geschoven.

Bron: Amigoe

Geld voor jeugdzorg blijft lastig

 

Willemstad – De Federatie Antilliaans Jeugdzorg (FAJ) ervaart dat het in al die 60 jaar van haar bestaan (dit heugelijke feit wordt volgend jaar gevierd, red.), nog steeds het moeilijkste is om fondsen bij elkaar te krijgen ten behoeve van de jeugdhulpverlening.

Dit stelt voorzitter Robert Antonius van de federatie, waaronder rond de 150 instellingen voor jeugdhulpverlening verspreid over de voormalige Nederlandse Antillen vallen. In het voorwoord van het jaarverslag 2011 schrijft hij:

,,Investeren in de jeugd is een verplichting voor elke gemeenschap. Uitgaande van het standpunt dat de jeugd de toekomst is, zou men zich kunnen voorstellen dat de bankrekeningen van de jeugdorganisaties uitpuilen van financiële middelen om de kansen voor de toekomst ten volle te benutten. Onze ervaringen zijn anders.

Op alle eilanden moeten de organisaties die zich inzetten voor de jeugd ondervinden hoe moeilijk het is om te komen aan fondsen om hun projecten en programma’s uit te voeren. Fondsenwerving ten behoeve van de jeugdzorg blijft dan ook een van de belangrijkste aandachtspunten voor de komende jaren. Het is van groot belang dat de regeringen van de landen inzien dat de landsbijdrage, financieel of in de vorm van arbeidskracht, in dezen niet weg te denken valt. Overheden, nietgouvernementele organisaties (ngo’s) en particuliere instellingen dienen de handen ineen te slaan om te garanderen dat de jeugdzorg de plaats krijgt die haar toekomt.”

Het FAJ-bestuur beschouwt het dan ook als een van de belangrijkste taken voor de komende tijd om de overheden, de fondsen en de andere instellingen met een financieel karakter te overtuigen van het belang om organisaties die zichinzetten voor de jeugd(zorg) in de ruimste zin van het woord te ondersteunen.

De FAJ kon zelf rekenen op een subsidie- en donatiebedrag van 856 duizend gulden in 2011, waarvan ruim een kwart bestond uit overheidssubsidie van Curaçao en Bonaire. Van dit totaalbedrag is bijna 665 duizend gulden gestoken in eigen projecten. Een van die projecten was deelname aan een onderzoek naschoolse educatie. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Curaçaose overheid. In het onderzoek is in kaart gebracht hoe op dit moment het aanbod naschoolse educatie er op Curaçao uitziet.

De overheid van Curaçao heeft aangegeven het onderzoek te gebruiken als belangrijke informatiebron bij het actualiseren van het overheidsbeleid. Op basis van dit onderzoek is de FAJ verzocht mee te denken over de formulering van het beleid naschoolse educatie.

,,In 2011 heeft FAJ een adviserende rol vervuld in een werkgroep van de beleidsdienst van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport bij het formuleren van het nieuwe beleidsplan. Dit beleidsplan zal begin 2012 afgerond worden en gepresenteerd worden aan de diverse stakeholders”, zo staat in het jaarverslag.

Andere projecten van de FAJ zijn:

‘Hóben Aktivo’ waarbij activiteiten georganiseerd worden in zes buurtcentra op Curaçao;

het speeltuinproject waarbij vier buurten een speeltuin krijgen;

Yave dat met projectgelden van Usona in het kader van armoedebestrijding 150 jongeren heeft begeleid en gecoacht. De organisatie is nu op zoek naar structurele financiering voor onder andere het project Jongeren met een Licht Verstandelijk Beperking (LVB) waarin de relatie met jeugdcriminaliteit gelegd wordt en de Sociale Kaart.

Bron: Antilliaans Dagblad

Stad ontoegankelijk voor invaliden

Willemstad – Zowel Punda als Otrobanda is voor mensen met een lichamelijke handicap een ware hindernisbaan.

De toegankelijkheid in de binnenstad tot bijvoorbeeld gebouwen is volgens de ‘Rapportage Inventarisatie Toegankelijkheid in de binnenstad voor personen met beperkingen’ afwezig en gebrekkig.

Op- en afritten ontbreken, hoge drempels, smalle deuren en het ontbreken van liften in verdiepingsgebouwen zijn nog maar een paar van de punten die de inventarisatie heeft opgeleverd.

De rapportage laat een beeld zien van een hindernisbaan in de binnenstad voor motorisch gehandicapten. Door verschillende vertegenwoordigers van personen met een beperking is al vaker aangekaart dat de binnenstad moeilijk toegankelijk is voor gehandicapten.

Minister Hensley Koeiman (MAN) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn heeft te kennen gegeven beleid te willen ontwikkelen om de toegankelijkheid te verbeteren en heeft hiervoor een commissie op poten gezet. Deze commissie heeft de inventarisatie met een rolstoelgebonden commissielid uitgevoerd. Hieruit bleek wat de punten in de binnenstad zijn die moeten worden veranderd.

Deze punten kregen een prioriteit 1, 2 of 3 mee.

Prioriteit 1 zal, als het aan de commissie ligt direct moeten worden uitgevoerd.

24 Prioriteiten 1 kwamen in Otrobanda aan het licht.

In Punda moeten volgens de commissie 32 punten direct worden aangepakt.

Ervaringsdeskundige en rolstoelgebonden commissielid Soraida Martina: ,,We willen ook graag gaan winkelen. Een dagje winkelen is echter een parcours vol hindernissen. Er zijn winkels die een te smalle deur hebben, waardoor de toegang onmogelijk is. In een dergelijke situatie blijven wij buiten in de rolstoel terwijl iemand anders naar binnen gaat om een keuze voor ons te maken en een kledingstuk naar buiten brengen.”

Het geïnventariseerde gebied is in Otrobanda de Roodeweg vanaf de Hamelbergweg, de Breedestraat, de Rouvilleweg en de Klipstraat.

Het gebied in Punda is omsloten door de Sint Annabaai, het Waaigat, de Theaterstraat en de Caribische Zee.

Ook is er aandacht besteed aan enkele overheidsgebouwen. De hindernissen die naar voren zijn gekomen bij de inventarisatie zijn afritten die te steil zijn of afwezig zijn;

gebouwen die moeilijk bereikbaar zijn;

het ontbreken van liften bij een etagegebouw;

parkeervakken die worden ingenomen door personen zonder beperkingen; invalidenparkeerplaatsen die te smal zijn;

het ontbreken van aangepaste publieke toiletten en de afwezigheid van aangepast publiek transport.

Volgens Martina denken mensen met een handicap twee keer na voordat ze naar de binnenstad gaan. ,,Daarom hopen wij van harte dat iedereen zich hiervan bewust wordt. Toegankelijkheid is erg belangrijk voor mensen met beperkingen. Wij hebben immers dezelfde rechten als iedereen en ook wij willen deelnemen aan de maatschappij.”

De commissie is zich ervan bewust dat voor het realiseren van de vele voorgestelde aanbevelingen een ‘lange weg bewandeld moet worden’, maar meent een basis te hebben gelegd voor de noodzakelijke stappen die door de overheid moeten worden gezet.

Bron: Antiliaans Dagblad

Curaçao toch naar klimaattop

Willemstad – Curaçao stuurt een kleine delegatie naar de klimaatconferentie in Rio de Janeiro volgende maand. Dat bevestigt secretaris- generaal Stella van Rijn van het ministerie van Algemene Zaken.

Eerder stak de Rijksministerraad een stokje voor het plan van Curaçao om een omvangrijke delegatie naar Rio af te vaardigen. Uit een brief van staatssecretaris Ben Knapen van Ontwikkelingssamenwerking bleek dat Curaçao niemand voor de klimaattop zou hebben afgevaardigd.

Toch zullen twee beleidsmedewerkers van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur naar Rio gaan, aldus Van Rijn.

,,Duurzame ontwikkeling staat centraal in het regeerprogramma en dus kunnen we deze klimaatconferentie niet overslaan. Dit is te belangrijk. Vanwege de hoge kosten is het niet mogelijk om een grotere delegatie te sturen.”

Nederland stuurt staatssecretaris Knapen en staatssecretaris Joop Atsma van Milieu en Infrastructuur.

Sint Maarten stuurt premier Sarah Wescot-Williams

en Aruba premier Mike Eman.

Bron: Antiliaans Dagblad

Rekenen El Hakim blijft zwak

Rekenen blijft een zwak punt van minister Nasser El Hakim (MFK) van Economische Ontwikkeling en met Toerisme in zijn portefeuille.

Eerder dit jaar al was er sprake van een Babylonische spraakverwarring in het parlement in verband met de verschillende cijfers waarmee werd gegoocheld voor wat betreft de economische groei;

El Hakim hield er andere, eigen, positieve(re) groeicijfers op na (+0,3 procent), dan de Centrale Bank (- 0,5 procent) en zelfs dan zijn eigen partijgenoot en collegaminister George Jamaloodin van Financiën in de toen nog niet aangepaste landsbegroting 2012 (-0,1 procent).

Nu stelt El Hakim met enige triomf dat hij toch gelijk heeft gekregen. ,,Onze cijfers kloppen en klopten”, zei hij vorige week. Zijn opmerkingen werden door de media opgetekend. Enkele dagen daarvoor zou de Centrale Bank (CBCS) met een nieuw rapport zijn gekomen waarin de bewindsman alsnog zijn gelijk ziet, namelijk een verwachte economische groei van +0,2 procent.

Zelf herinnerde hij er nog aan hoe er in maart grappend en lacherig over zijn cijferpresentie werd gedacht en gesproken. Maar volgens hem heeft de CBCS nu aangegeven dat zijn prognose van +0,2 procent in orde is. Weliswaar niet een groei om over naar huis te schrijven, erkent El Hakim zelf, maar toch een groei in deze barre tijden en vooral is hij blij met zijn gelijk.

Punt is alleen dat de CBCS desgevraagd echt niet weet waar de minister van Economie op doelt. Het eerste concept van het jaarverslag 2011 is naar verwachting eind deze maand klaar. Daarin staat (nog) niets over een groei; eerder van een krimp.

Het rapport waar minister El Hakim naar verwijst, is volgens de afdeling voorlichting van de CBCS naar alle waarschijnlijkheid het op 14 maart 2012 gepubliceerde kwartaalbericht over het derde kwartaal van 2011.

In het ‘Verslag van de President’ wordt melding gemaakt van een economische groei van +0,3 procent ‘over het derde kwartaal 2011’.

De officiële tekst in het rapport luidt: ,,During the September quarter of 2011, the economy of Curaçao grew by an estimated 0,3% as measured by the real Gross Domestic Product (bruto binnenlands product, BBP, red.), a turnaround from the contraction of 0,5% registered in the September quarter of 2010.”

Het is nog afwachten met welke (nieuwe) prognose Financiënminister Jamaloodin komt met zijn gisteren afgeronde gewijzigde landsbegroting 2012, maar die stond dus op – 0,1 procent en zal eerder omlaag dan omhoog worden bijgesteld.

En de CBCS werkt momenteel, zoals gezegd, aan de afronding van haar jaarverslag 2011 waarin de definitieve cijfers met betrekking tot de economische groei in 2011 en een projectie voor 2012 worden gepresenteerd.

De CBCS heeft dus nog geen rapport gepubliceerd over de periode 2012, maar heeft voor 2012 wel een afname van het BBP van 0,5 procent geprojecteerd; dus -0,5 procent.

Terug naar de schoolbanken dus voor El Hakim en extra bijles rekenen.

Bron: Antiliaans Dagblad

Ingezonden: Shame on you

Zorgen om begroting ‘12’ kopt uw voorpagina van dinsdag 15 mei met daaronder een prominente foto van de op Hollandse toer zijnde Statendelegatie. Ik ben zelf gisteren uit Europa teruggekomen en heb op mijn uitreis dan ook de delegatie uitgebreid naar de business class zien hobbelen. Laat ik even opmerken dat iedereen van mij BC mag reizen hoor, maar juist in tijden van grote onzekerheden – ik ben eigenaar van een bedrijf hier op Kòrsou, en heb twee jaar geleden besloten zolang de recessie die ook ons langzaam maar zeker treft voortduurt, gewoon achterin plaats te nemen – dien je pas op de plaats te maken, zeker als volksvertegenwoordiging. Het is daarom van een schandalige minachting naar de bevolking van Curaçao toe dat de heer Wiels met in zijn kielzog Davelaar, Eisden, Koeyers-Felida, Asjes plus griffier Cijntje de ‘spits’ afbeten in Den Haag.

Shame on you all.

J. Martina,

Curaçao

Opvang van MLK in de knel

Willemstad – Als er binnen twee weken geen duidelijkheid komt van de overheid over de voorzetting van de subsidie voor de ‘Fundashon Formashon i Alegria’ dan staan straks 30 medewerkers op straat die qua inkomen volledig afhankelijk zijn van deze baan en nog eens 30 medewerkers die hiermee een halve baan verliezen.

Het gaat om de stichting die aan 300 kinderen tussen de 7 en 14 jaar met een lichamelijke en verstandelijke beperking, de zogenoemde Moeilijk Lerende Kinderen (MLK), middagopvang aanbiedt en zorgt voor een warme maaltijd.

,,En dat is nog niet het ergste”, aldus Aminta Sprockel, ,,die 300 kinderen die verstoken blijven van opvang, hun ouders die misschien genoodzaakt zijn hun baan op te zeggen, zij zitten met de handen in het haar.”

In november vorig jaar werd besloten het subsidiebedrag van 1,2 miljoen gulden voor 2012 te halveren. Daarop deden de Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (Amfo) en de Samenwerkende Fondsen de toezegging de andere helft te betalen, mits er garantie is van de overheid dat voor 2013 het volledige bedrag van 1,2 miljoen gulden gesubsidieerd wordt.

,,De fondsen gaan namelijk geen geld steken in een project dat over een half jaar moet stoppen. Daar komt bij dat Amfo hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2013 ophoudt te bestaan”, zo legt Sprockel uit.

Schoolhoofd Soraya Hinkert van een van de vier scholen voor speciaal onderwijs waar de opvang elke middag plaatsvindt, de Van Houteschool, klom in de pen om aan de bel te trekken. Ze geeft aan niet voor de gevolgen in te kunnen staan.

,,Kunt u zich voorstellen wat voor soort kinderen wij in het nieuwe schooljaar terugkrijgen als over twee weken het hele project stopgezet wordt en ook het vakantieplan niet doorgaat? We kunnen dan als het ware van voren af aan beginnen met deze kinderen die zo gebaat zijn bij deze opvang”, zegt zij enigszins wanhopig.

Statenlid Eugene Cleopa (MAN) ziet in de problemen aanleiding hierover vragen te stellen aan de minister van Onderwijs, Carlos Monk, van de coalitiepartij PS.

,,Deze kinderen wordt het basisrecht op een warme maaltijd, huiswerkbegeleiding, sport- en muziekbeoefening, sociale en verbale vorming en handenarbeid ontnomen”, aldus Cleopa in een brief aan Monk.

De begroting van de stichting is berekend op 1,2 miljoen gulden. Van dit bedrag is 600.000 gulden door de overheid betaald. Het Statenlid is vooral verbolgen over het feit dat de stichting op radicale wijze gekort is in de subsidie, zonder dat hier een toelichting op gegeven is. Hij vindt bovendien dat het indruist tegen het internationale verdrag voor de rechten van het kind, zeker als het gaat om kinderen met een beperking.

,,Het lijkt er zo op dat de regering geen aandacht heeft voor juist deze kwetsbare doelgroep”, stelt Cleopa.

Het Statenlid wil daarom weten waarom de regering alleen de helft van de subsidie heeft uitbetaald en of het resterende bedrag alsnog toegekend wordt. In het algemeen zou hij ook willen weten of er meer organisaties zijn die gekort zijn op de subsidie en als dit zo is of er dan een specifiek beleid aan ten grondslag ligt.

Speciaal Onderwijs

Het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) is bezorgd over het speciaal onderwijs in het algemeen.

,,Het belangrijkste probleem van het speciaal onderwijs is het gebrek aan vastgelegd beleid in wettelijke regelingen. Er worden telkens opnieuw nota’s geschreven over het beleid voor het speciaal onderwijs, dat helaas niet vertaald wordt in wetgeving. De noodzakelijke middelen om het beleid te realiseren worden ook niet beschikbaar gesteld, waardoor de situatie in het speciaal onderwijs problematisch blijft ondanks de enorme inzet van onze leerkrachten en vaak ook vele ouders”, zo staat in een schrijven dat het RKCS aan de Staten stuurde.

De enige school voor kinderen en jongeren met een lichamelijk handicap, de Sr. Hedwigschool op het terrein van het Mgr. Verriet Instituut verkeert ook in grote problemen en moet eerdaags verhuizen. De financiering hiervoor is er echter niet.

Bron: Antiliaans Dagblad

Bemoeienis Wilsoe in zaak RST’er

 

Willemstad – Justitieminister Elmer Wilsoe (Pueblo Soberano) bemoeide zich recentelijk óók met een andere individuele zaak, namelijk die waarin een RST’er een voorwaardelijke straf kreeg omdat bewezen werd dat hij in augustus 2010 processen-verbaal had geantedateerd.

Wilsoe doet daar niet geheimzinnig over, maar vertelt dit openlijk tegenover de redactie van deze krant. Zijn bemoeienis bestond eruit dat hij als bewindsman van Justitie het OM heeft aangeraden om in deze zaak ‘in beroep te gaan’ tegen de veroordeelde rechercheur. De minister vindt de straf kennelijk te laag.

Al eerder stak Wilsoe zijn ergernis over de gerechtelijke afhandeling van deze zaak, met een Europees-Nederlandse rechercheur van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) in een centrale rol, niet onder stoelen of banken. Hij vindt het maar niets dat de officier van justitie ‘een borreltje was gaan drinken’ met de RST’er die de fout in was gegaan. En ook laakt hij het optreden van de rechter, die volgens Wilsoe zou hebben vastgesteld dat dit ‘met goede bedoelingen’ was gebeurd (in werkelijkheid zou gesteld zijn dat niet is bewezen dat de RST’er de valsheid in geschrifte te kwader trouw zou hebben gepleegd).

De minister noemde dit ‘klassenjustitie’ en zei dat hij voornemens was om dit tot de wortel uit te roeien. Wilsoe deed deze uitspraken in reactie op de eerste berichtgeving begin deze maand over het bestaan van een brief van 25 april van hem aan Washington in de Bientu-zaak, waarin hij van de VS opheffing verlangt van het beslag op de banktegoeden van loterijhouder Robbie dos Santos. In een daaropvolgend interview met deze krant, nadat de brief was geopenbaard en Wilsoe een persconferentie hierover had gegeven, herhaalde de minister zijn woede over de in zijn ogen te milde veroordeling van de RST’er.

,,Ik heb de procureurgeneraal sterk aangeraden – ik zal het anders zeggen: met verve verzocht, in beroep te gaan in de zaak tegen de rechercheur.”

Volgens de minister is er sprake van verschillende behandeling van verschillende personen. ,,Wat voor de RST’er geldt, moet ook voor een Curaçaoënaar gelden die zich aan een strafbaar feit schuldig heeft gemaakt.”

Overigens erkent Wilsoe dat iemand pas schuldig is als de onafhankelijke rechter hem schuldig heeft bevonden. ,,Vervolging is niets anders dan waarheidsbevinding.”

Navraag bij het parket van de PG leert dat er inderdaad hoger beroep is ingesteld, om in elk geval binnen de daarvoor geldende termijn van twee weken te zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat het beroep ook wordt doorgezet. De PG stelde dus beroep in, maar niet omdat de minister daar om verzocht. Ook al deed Wilsoe ditmet verve’.

Bron: Antiliaans Dagblad

Elimineer de boosdoeners

 

Begrotingstekort 163,4 miljoen in 2011, 32,7 miljoen in 2012

Willemstad – In 2012 zal het tekort op de begroting 32,7 miljoen gulden bedragen. Dit volgt op een begrotingstekort van 163,4 miljoen gulden in 2011. Dat maakte minister George Jamaloodin (MFK) van Financiën gisteren bekend.

Jamaloodin werd vergezeld door premier Gerrit Schotte en minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Jacinta Scoop- Constancia. De Curaçaose regering blijft, in tegenstelling tot het College financieel toezicht (Cft) en de Nederlandse minister van Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies, positief.

,,Het tekort in 2011 is gedekt door de inkomsten van de BRK-gelden (Belasting Regeling Koninkrijk) uit 2010”, aldus Jamaloodin. ,,Ook het tekort in 2012 zal worden gefinancierd uit de inkomsten van de BRK-reserves.”

Schotte gaf aan dat Curaçao geen economische crisis kent zoals wereldwijd wel het geval is, maar toch zullen er maatregelen genomen moeten worden ‘om te voorkomen dat Curaçao terugvalt in de financiële situatie waarin de Nederlandse Antillen en het eilandgebied Curaçao zich bevonden’.

De ‘boosdoeners’ moeten worden geëlimineerd om zo snel mogelijk een gezonde financiële situatie te krijgen, aldus Schotte. Volgens de premier hadden de meeste maatregelen al in mei 2011 doorgevoerd moeten worden, iets dat volgens hem onmogelijk was omdat er geen goede overdracht is geweest bij het aantreden van de regering Schotte op 10-10-’10.

,,Anders hadden we adequater te werk kunnen gaan. Bovendien speelden sommige problemen al jaren, maar is er om een of andere reden geen actie ondernomen, wat de situatie erger heeft gemaakt.”

Het jaar 2011 is dan ook negatief afgesloten, aldus minister Jamaloodin.

,,Met een negatief saldo van 140,5 miljoen gulden op de gewone dienst. Dit komt vooral doordat het doorvoeren van maatregelen langer op zich heeft laten wachten, onder andere in de gezondheidszorg en in de sociale voorzieningen.”

Ook het saldo op de kapitaaldienst is negatief over 2011: een tekort van 22,9 miljoen gulden. Een totaal tekort van ongeveer 163,4 miljoen gulden dus. Zowel het Cft als minister Spies gaf vorige week in de Rijksministerraad aan zich zorgen te maken om de begroting van Curaçao voor 2012, die naar nu blijkt een tekort van 32,7 miljoen gulden vertoont. De Curaçaose regering is minder negatief. Schotte:

,,We hebben de ruimte om geld uit te geven, al is die ruimte wel beperkt. We hebben voor 2012 een buffer, de BRK-gelden, maar die gebruiken we liever voor het bevorderen van de ontwikkeling van het land. Ik heb afgelopen vrijdag een videoconferentie met Spies gehouden. Minister Jamaloodin heeft nu actuele informatie, in de volgende Rijksministerraad worden ze van de actuele situatie op de hoogte gesteld.”

Schotte herhaalt dat de regering nu de vinger op de zere plek legt en de ‘boosdoeners’ (Snoepreisjes red. kkc ) zal elimineren. Een van de grote ‘boosdoeners’ is op dit moment de gezondheidszorg, aldus de ministers.

Constancia herhaalde gistermiddag een flink aantal maatregelen die in gang zijn gezet, waarvan een van de belangrijkste het invoeren van een basisverzekering is. Vandaag zou de conceptwet klaar zijn, zodat de Raad van Advies zich erover kan buigen. Eind juni kan de wet dan naar de Staten, waarmee de wet op 1 juli zijn intrede kan doen.

De basisziektekostenverzekering geldt voor iedereen van BZV, SVB en FZOG, waarmee grote besparingen moeten worden geboekt.

Een andere maatregel is de overdracht van de taken van BZV naar SVB, die vandaag plaats zal vinden.

Verder moeten de uitgaven aan geneesmiddelen met 50 procent omlaag, moeten de organisatie en de kwaliteit van de medisch specialistische zorg verbeterd worden en zullen er in samenspraak met het CBS zorgrekeningen worden opgemaakt die beter inzicht in de uitgaven van de gezondheidszorg moeten geven.

Pas als alle maatregelen in de gezondheidszorg zijn doorgevoerd, zal er een begin kunnen worden gemaakt met de bouw van het nieuwe ziekenhuis, aldus Constancia, die overigens aangeeft daar alle vertrouwen in te hebben.

Binnen twee maanden wordt bekend welke partij de bouw op zich zal nemen, waarna de eerste steenlegging op het voormalige Amstelterrein zal plaatsvinden.

Ook zal een verhoging van de pensioenleeftijd naar 65 jaar moeten bijdragen aan het wegwerken van de schulden.

,,Sommige maatregelen zijn minder aangenaam, maar wel verantwoord op lange termijn”, aldus de premier.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de pensioenleeftijd per december dit jaar worden verhoogd, maar de exacte datum wordt door minister Hensley Koeiman (MAN) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn nog bekendgemaakt. Schotte benadrukte dat samenwerking is geboden.

,,Als we alle maatregelen op tijd willen invoeren, is de hulp van alle instanties nodig. Zo ook de medewerking van het parlement en intensieve samenwerking met het Cft om hen van de meest actuele informatie te voorzien.”

Welke maatregelen bij andere ministeries worden genomen, werd gistermiddag niet bekendgemaakt.

Bron: Antiliaans Dagblad

Römer koopt St. Martinus College

 

Willemstad – Advocaat Marius Römer koopt namens een groep die nog anoniem wenst te blijven het gebouw van het St. Martinus College. Hier zullen zich op zeer korte termijn diensten zoals het Bevolkingsregister huisvesten.

Römer zal namens de groep voor wie hij de koop doet, het gebouw in Otrobanda aan de regering verhuren. De koop zal een dezer dagen worden afgerond. Wat de maandelijkse huur gaat bedragen, kan Römer nog niet vertellen.

,,De onderhandelingen zijn nu helemaal afgerond. Spoedig gaat de koopakte erdoor”, zo vertelde Römer gisteren tijdens een gesprek met het Antilliaans Dagblad.

Volgens de advocaat zou het proces al veel eerder kunnen zijn afgerond. ,,Ik moest onverwachts naar het buitenland, waardoor alles werd verhinderd. Maar nu is alles geregeld.” Römer zegt tijdens het gesprek met deze krant zich door de verschillende berichtgevingen in de media opgejaagd te hebben gevoeld.

,,In dit soort gevallen moet alle partijen de rust en tijd worden gegund om alles goed te regelen”, aldus de advocaat.

Al enige tijd heerst er onduidelijkheid over de situatie omtrent Kranshi. Minister Monk wilde in een gesprek gisteren met deze krant geen commentaar leveren over de zaak en meldde dat het volgens hem allemaal zo klaar als een klontje is: ,,Er is helemaal geen onduidelijkheid. Als er onduidelijkheid is, dan zorgen de media daarvoor”, aldus de minister.

Verhuizing Kranshi snel

Volgens advocaat Römer zal de verhuizing van Kranshi aan de Breedestraat naar het gebouw van het Sint Martinus College op het L.B. Smithplein op zeer korte termijn gebeuren.

,,De verhuizing moet snel, op de vroegst toelaatbare datum, gebeuren. Er zijn nog een aantal dingen die gedaan moeten worden en het nieuwe gebouw zal aan de wensen van de nieuwe diensten moeten worden aangepast, maar dit zal snel moeten gebeuren”, aldus Römer.

Het huurcontract van het huidige Kranshi-gebouw aan de Breedestraat is al opgezegd. Daar zou de maandelijkse huur een ongekende hoogte bereiken. Minister Carlos Monk van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft in het verleden al meerdere malen zijn bezorgdheid laten blijken over de hoge huur. Volgens Römer was het gebouw aan de Breedestraat nooit de beste keuze voor het plaatsen van het Bevolkingsregister.

,,Het feit dat er nauwelijks of geen parkeerplaatsen zijn, is altijd een issue geweest”, aldus Römer tegenover deze krant. Het gebouw van het St. Martinus College zal het thuis worden van meer overheidsdiensten. Ook dit zal volgens Römer de overheid geld besparen.

,,Al die verschillende gebouwen van de overheidsdiensten kosten de overheid alleen maar geld. Nu kunnen een aantal van deze diensten in één gebouw worden geplaatst.”

Bron: Antiliaans Dagblad

Wilsoe naar VS

 

Willemstad – ,,Hierbij heb ik de eer u mede te delen dat de minister van Justitie de heer Elmer R. Wilsoe van 12 tot en met 18 mei 2012 voor privé-doeleinden in de Verenigde Staten zal verblijven.”

Dat heeft de secretaris van de Raad van Ministers op 14 mei meegedeeld aan Statenvoorzitter Ivar Asjes.

Bron: Antiliaans Dagblad

Verzoek nog valide’

 

Procureur-generaal betreurt intrekking mandaat

Willemstad – Procureur- generaal Dick Piar heeft de Amerikanen op 4 mei – dus na de veelbesproken en intussen zeer omstreden brief van Justitieminister (PS) Elmer Wilsoe van 25 april aan Washington – laten weten dat het rechtshulpverzoek aan de Verenigde Staten van 15 februari 2012 ‘nog steeds van kracht is’.

Dit valt op te maken uit het schrijven van Piar van 4 mei 2012 dat gisteren door de ochtendkrant Vigilante werd afgedrukt. Dat gebeurde overigens bij een redactioneel artikel waarin wordt beweerd dat de PG dit ‘achter de rug’ deed van minister Wilsoe. Dit laatste lijkt niet per se het geval.

Wilsoe zou op de hoogte moeten zijn geweest, want de brief van Piar is ook copy conform aan de bewindsman van Justitie gestuurd.

En bovendien sprak Wilsoe zelf vorige week met het Antilliaans Dagblad over de 4 mei-brief van de PG.

Dit laatste deed Wilsoe mede om tegenover deze krant aan te geven dat hiermee wordt aangetoond dat pas op 4 mei het verzoek werd gedaan om voor de beslaglegging op de banktegoeden van Robbie dos Santos’ offshorevennootschappen gebruik te maken van de zogeheten ‘tweede’ machtiging.

In werkelijkheid was dit al lang gebeurd en was justitie in de VS hier reeds veel eerder van op de hoogte gesteld. De 4 mei-brief van de PG aan Amerika moet gezien worden als een reactie op het schrijven van Wilsoe op 25 april. Daarin geeft de minister niet alleen aan opheffing te verlangen van de beslaglegging, in verband met een vonnis van 4 april 2012 waarin het opheffen van het beslag (gebaseerd op een machtiging van juli 2011) wordt bevolen; zonder te vermelden dat er al sinds januari 2012 een tweede machtiging is (daarvan zou Wilsoe het bestaan niet hebben geweten).

Ook geeft de minister daarin aan Washington aan dat hij het mandaat voor het doen van rechtshulpverzoeken intrekt en van nu af aan naar zich toetrekt.

Die brief stond – na ontkenning door Wilsoe dat hij interventie zou hebben gepleegd – op de voorpagina van deze krant afgedrukt als bewijs dat deze wel degelijk bestond.

Gisteren publiceerde Vigilante dus het schrijven van de PG van 4 mei. Daarin stelt Piar dat ‘de brief van 25 april van de minister van Justitie van Curaçao aan de Attorney General en de minister van Buitenlandse Zaken van de VS hem recentelijk bekend is geworden’.

Beslag allang geëffectueerd

Als het competente gezag heeft de minister van Justitie de wettelijke bevoegdheid om zijn mandaat (van 25 augustus 1993) aan de PG in zaken die verband houden met wederzijdse bijstand in criminele aangelegenheden onder het verdrag van de VS met het Koninkrijk in te trekken. Zo vervolgt Piar zijn brief van 4 mei aan Justitie in Amerika.

,,Wij betreuren dit intrekken, maar we zullen in de toekomst naar dit inzicht handelen”, bericht Piar.

Verder letterlijk: ,,It is my opinion that the MLAT (mutual legal assistance treaty, red.) of February 15, 2012, based on a court order by the judge in Curaçao (which was sent to you under the legitimate mandate at that time) is still valid. I would appreciate if this MLAT could be executed.”

Deze laatste zin gebruikte Wilsoe vorige week in gesprek met het Antilliaans Dagblad om te onderbouwen dat toen pas, op 4 mei, zou zijn verzocht om het verzochte beslag te honoreren en ten uitvoer te brengen.

Letterlijk sprak de minister tegenover deze krant dat het doelpunt nog niet was gescoord, maar hooguit ‘in de lucht hangt’.

Uit andere, officiële Amerikaanse gerechtelijke stukken gedateerd 24 april 2012, blijkt dat het beslag allang was geëffectueerd; niet op basis van de eerste machtiging van juli 2011, maar op die van januari 2012. Dat een beslaglegging kennelijk aangepast en/of aangevuld kan worden, wordt ook duidelijk uit het feit dat het oorspronkelijke beslag van augustus 2011 (op basis van de ‘eerste’ machtiging van juli 2011) ook al in november 2011 (met als grond een machtiging van september 2011) werd uitgebreid, namelijk behalve op de banktegoeden van Dos Santos’ vennootschappen ook op de privébankrekeningen bij UBS in Miami.

Bron: Antiliaans Dagblad

Dierenasiel chipt uw honden

Persbericht

 Dierenasiel chipt uw honden

Vanaf donderdag 24 mei kan het publiek iedere donderdagmiddag tussen half 2 en 4 zonder afspraak terecht om honden en katten door de dierenarts van het asiel te laten voorzien van een identificatiechip. De kosten hiervan zijn ANG 30,-.

Curaçao heeft een centrale databank waarin de chipnummers kunnen worden geregistreerd met het adres en telefoonnummer van de eigenaar van het dier, zodat een gevonden dier met de eigenaar kan worden herenigd.

 

Voor meer informatie kunt u bellen met 465 4300 of mailen met [email protected]

 

 

 

Begrotingstekort 163,4 miljoen gulden in 2011

Bron: Versgeperst
Door: Leoni Leidel-Schenk

zorgen Versgeperst tekort NIEUWS Jacinta Constancia gerrit schotte George Jamaloodin Curaçao BRK begroting  Ministers Jamaloodin Schotte en Scoop Constancia 1 Foto Ramsay Soemanta1" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Het jaar 2011 is met een begrotingstekort van 163,4 miljoen afgesloten. Dat maakte minister George Jamaloodin (Financiën) gisteren bekend tijdens de wekelijkse persconferentie van de Raad van Ministers. In 2012 zal het begrotingstekort 32,7 miljoen tellen.

Volgens de minister komt het tekort door de vertraging in de implementatie van de verschillende maatregelen, zoals in de gezondheidszorg en in de sociale voorzieningen zoals AOV. Het tekort van 163,4 miljoen gulden is gedekt met inkomsten uit de Belasting Regeling Koninkrijk (BRK) middelen uit 2010.

Positief saldo’

Voor het jaar 2012 voorziet de overheid een positief saldo van 27,4 miljoen gulden op de ‘Gewone Dienst’. De ‘Kapitaaldienst’ zal een tekort van 60,1 miljoen gulden registeren”, aldus Jamaloodin. “Dit heeft als gevolg dat er een totaal tekort van 32,7 miljoen gulden zal ontstaan. Dit tekort wordt gefinancierd uit de reserves (BRK).”

In 2013 zal het totale tekort beperkt worden tot ongeveer 5,1 miljoen gulden. Ook dit tekort wordt door de reserves van BRK gedekt.

Besluiten

In 2012 en 2013 wordt circa 1,5 miljard gulden aan belastinginkomsten verwacht. Dit is gelijk aan 26,5 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

Premier Gerrit Schotte en minister Jacinta Scoop-Constancia (Gezondheid) gaven samen met Jamaloodin een persconferentie waarin zij uitleg gaven over de besluiten die zijn genomen in verband met de begroting 2012 en die binnenkort van kracht worden.

Zorgen

Volgens Schotte en Jamaloodin ziet de financiële situatie van de overheid er in algemene zin goed uit, maar zijn er structurele knelpunten ‘die aandacht en onmiddellijke actie vergen’. Terwijl de overheid positief gezind is, gaven minister Liesbeth Spies (Koninkrijksrelaties) en het College financieel toezicht (Cft) vorige week aan zich zorgen te maken over de begroting. De premier heeft afgelopen vrijdag in een videoconferentie met Spies de zorgen over de begroting besproken.

Gezondheidszorg

Een groot aantal oplossingen zit volgens de overheid in de sector van de gezondheidszorg. Het gaat hier om het nieuwe ziekenhuis, dat in 2015 operationeel moet zijn. De bouw op het Amsteltrerrein moet in augustus beginnen. Verder werden de introductie van de Basisverzekering, overdracht van de taken van BZV aan SVB, Nieuwe Beloningsstructuur Gezondheidszorg (NBG) en de geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf (GMSB) genoemd.

Pijnlijk

Ook zijn er aanpassingen in onder andere de AOV en de pensioenleeftijd. Die gaat naar 65 jaar.

Een aantal besluiten kunnen pijnlijk zijn, maar een aantal betreft ook positieve veranderingen”, aldus de premier.

Verder wordt een strak personeelsbeleid binnen de overheid gehanteerd: voor elke twee ambtenaren die met pensioen gaan, komt één vacature in de plaats.

Eigen toezichtsorganen

De regering werkt ook aan de versterking van de eigen toezichtorganen op Curaçao, zoals een Begrotingskamer. De regering heeft vorige week de instelling daarvan goedgekeurd, en binnenkort worden de benodigde wetsvoorstellen voor de oprichting ervan ingediend.

De Staten hadden onlangs om een Begrotingskamer gevraagd in een motie van afgelopen jaar. Het doel van de regering is om de besluiten in juni in het parlement te behandelen, zodat ze per 1 juli dit jaar in werking kunnen treden”, aldus Schotte.

Overzicht projecten van het ministerie Gezondheid, Milieu en Natuur:

Factsheet Ministerie Van GMN

Statenreis kost meer dan 150.000 gulden’

 

Bron: Versgeperst
Door: Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst Statenreis NIEUWS Nederland Malvina Cecilia kosten Curaçao 150.000 gulden  1816 bankgeheim op aruba en de nederlandse antillen opgeheven" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Oppositiepartij PAR wil dat de Staten opheldering geeft over de kosten van de reis van enkele Statenleden naar Nederland. Volgens PAR-Statenlid Malvina Cecilia kost de reis meer dan 150.000 gulden. “Terwijl de parlementariërs geen hotel hebben geboekt, maar bij familie verblijven”, zegt Cecilia.

Het is niet duidelijk hoe de reiskosten naar de verschillende steden is geregeld evenals de kosten voor het huren van zalen”, aldus Cecilia. Daarnaast vraagt de parlementariër zich af waarom de delegatie voor tien dagen in Nederland is en maar vijf bijeenkomsten heeft. “Wat doen zij de rest van de tijd?”, vraagt ze zich af.

Parlement in de Wijk

Parlementsleden Gilmar Pisas (MFK), Helmin Wiels (Pueblo Soberano), Eunice Eisden (MAN), Humphrey Davelaar (PNP), Anthony Godett (FOL) en statenvoorzitter Ivar Asjes zijn deze week in Nederland voor de Nederlandse versie van ‘Parlement in de Wijk’. Doel van dit project is om de behoeftes van de Curaçaose gemeenschap in kaart te brengen.

Actie

Maar volgens Cecilia is het project overbodig.

De PAR steunt ‘Parlement in de Wijk’ niet. De coalitie is namelijk al achttien maanden bezig, er zijn genoeg onderzoeken uitgevoerd over de behoeftes van het volk. De overheid had al moeten beginnen met het aanpakken van de problemen.”

Daarnaast vindt het PAR-lid dat de overheid zich moet bezighouden met de ‘destrateuze’ gebeurtenissen hier op het eiland, zoals de problemen bij de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) en inmenging van minister Elmer Wilsoe (Justitie) in de Bientu-zaak.

Veiligheid

Op de vraag of het juist niet goedkoper is dat de Statenleden bij familie verblijven, zegt Cecilia:

Parlementariërs zijn belangrijke schakels voor het volk, ze zijn immers de volksvertegenwoordiger van de burgers. Als er iets met hen gebeurd, hebben we een groot probleem. Daarom is het belangrijk dat zij verblijven op een beveiligde plek. Het is Nederland ook bekend dat Wiels, Asjes en Eisden zich nogal pittig hebben uitgelaten over Nederlanders.”

Volgens Cecilia vindt de PAR dat zij als oppositie de overheid moeten ‘dwingen’ om te regeren. “Zij zijn zichzelf nu alleen maar aan het verwennen met snoepreisjes”, zegt Cecilia.

GRUPO OTROBANDA RIBA KU HOSPITAL NO POR BAI AMSTEL.

Federashon Otrobanda, Plataforma Otrobanda i Sosiedat di Komersiantenan Otrobanda ta bolbe hala atenshon di gobièrnu ku e lokalidat aktual di hospital ta keda e mihó sitio pa e hospital nobo i no e tereno di Amstel. E grupo ta mustra riba e kostonan haltu mará na ponementu di un fundeshi ku ta fuerte sufisiente pa kalamidatnan natural i tambe konstrukshon di un kaminda di emergensia nobo pa e área di Nieuwehaven. Transporte públiko i aksesibilidat pa e sitio na Otrobanda ta pone ku esaki ta keda e mihó opshon, segun bosero Jopi Hart. E ta bisa tambe ku si gobiernu ke e tereno den Otrobanda pa desaroyo turistiko i komersial, tin mas ku sufisiente pa akomodá esakinan i un hospital moderno

See movie: