Dagelijks archief: 24 mei 2012

Landfill Malpais over minder dan 10 jaar vol

Bron: RNW/Caribiana

Door: Belkis Osepa

Vuilstortplaats Landfill Malpais gaat nog krap tien jaar mee, daarom is het hoog tijd dat er een verbrandingsoven komt“, zegt directeur Heinrich Coffie van Malpais, “zo’n oven hadden we gisteren al moeten hebben.”  

Dagelijks wordt er tussen de vijfhonderd en zeshonderd ton vuil gestort bij Landfill Malpais. Dat gebeurt door het afvalverwerkingsbedrijf Selikor NV, maar ook door bedrijven en particulieren. De vuilnisbelt van Selikor is enorm. Een lange kronkelende weg tussen kleinere vuilstorthopen, geselecteerd plasticafval en autobanden, puin- en bouwafval, leidt naar een hoger gelegen vlakte op een grote hoge berg, waar aan en af vuil wordt gestort.

Import

 “Op Curaçao produceren we bijna niet”, stelt Coffie. “Bijna alles wordt geïmporteerd en het komt in een verpakking. En die verpakkingen komen terecht op de Landfill.”

Na selectie van materialen die hergebruikt kunnen worden, wordt de rest gestort. Daartussen zitten er veel materialen die verbrand kunnen worden.   Selikor moet overgaan op een modernere manier van afval verwerken. Het bedrijf heeft enige tijd geleden een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met Aqualectra om een verbrandingsoven te bouwen die ook energie kan produceren. De procedure en onderzoek voor de bestelling en bouw van die oven loopt al ruim drie jaar.

Werkgelegenheid

Coffie hoopt dat de definitieve beslissing dit jaar genomen wordt, zodat de kosten voor de verbrandingsoven kunnen begroot worden. “Ik hoop dat de oven eind volgend jaar staat. Want het is urgent. De vuilstortberg is nu al heel hoog. We kunnen niet blijven storten. De komst van de oven en een lopende band waarop al de afval naar de oven getransporteerd wordt, betekent meer werkgelegenheid op het eiland.”   Selikor is al bezig met de overheidsinstantie Ban Bario Bèk om werkzoekenden en werkloze jongeren een leer- werktraject aan te bieden. Ze werken dan in de Milieustraat van Malpais, waar hergebruik producten worden geselecteerd.

2014

Er is afgesproken met Aqualectra dat de nieuwe verbrandingsoven in 2014 operationeel zou moeten zijn. Er moet na de studie van de procedure, een locatie worden gezocht en legale, fiscale en financiële structuren worden vastgelegd. Ook moeten de prijzen worden vastgesteld en moet er een communicatieplan komen.

Luister aanstaande dinsdag naar “Standplaats“:

verslaggever Belkis Osepa inspecteert dan Landfill Malpais

Venezolanen blijven voorlopig voor druktank op Curaçao

Curaçaose duikarts vertrekt noodgedwongen naar Nederland

WILLEMSTAD — De door Venezuela geschonken recompressietank die volgende maand in gebruik wordt genomen en de bijbehorende apparatuur, worden geinstalleerd door experts uit Venezuela en ook door Venezolanen bediend tot het nieuwe ziekenhuis er is. Dit terwijl er een Curaçaose duikarts was die stond te springen om met de druktank te werken, maar nooit een vergunning heeft gekregen.

De groep Venezolaanse experts traint jongeren, alsook lokale professionals die al gecertificeerd zijn, om deze dienst te verlenen en om de upgrading te blijven doen aan onze professionals. Ondertussen is het ministerie van Gezondheid stappen aan het ondernemen opdat de certificaten erkend worden, zodat de vergunningen kunnen worden geregeld”, aldus een persbericht van het ministerie van Algemene Zaken.

Inmiddels heeft de op Curaçao getogen duikarts Michiel van der Huls twee maanden geleden noodgedwongen de wijk genomen naar Nederland, waar hij wel mooie kansen kreeg aangeboden op zijn vakgebied.

Hij is nu vestigingsarts van het Instituut voor hyperbare geneeskunde en is betrokken bij Diving Medical Advisory Services (DMAS).

Toen het goede nieuws kwam dat er een nieuwe recompressietank zou komen, heb ik voor de zoveelste keer met de minister van Gezondheid gesproken en gezegd dat ik graag mijn expertise wilde aanbieden. Helaas is zij hier nooit op ingegaan en werd ik aan het lijntje gehouden. Ik heb minister Constancia een brandbrief gestuurd dat ik erover dacht om weg te gaan.” Hoewel Van der Huls nu interessante dingen doet in Nederland, zou hij graag een keer terugkomen.

Mijn hart ligt op Curaçao.”

De arts hoopt in ieder geval dat de druktank, waar ook onder meer wonden van diabetici in behandeld kunnen worden, ‘nu een keer goed wordt opgezet en er adequaat naar internationale standaarden wordt behandeld’.

Je kunt wel een druktank hebben, hem aanzetten en concluderen: hij doet het. Maar de hele behandeling moet goed gebeuren.”

Decompressieziekte

Van der Huls die maar geen vergunning kreeg om zich als arts te vestigen, was op Curaçao werkzaam als onder meer de bedrijfsarts van Miami Divers. Die onderneming voert professionele duiken uit in de olie- en gasindustrie en heeft zodoende een eigen recompressietank die al drie jaar op het eiland staat en ook veelvuldig voor recreatieve duikers met decompressieziekte is ingezet. Van der Huls schat dat het in de periode dat hij er zat het om één tot twee gevallen per maand ging.

Zelfs met lichte ongevallen ben je al gauw een hele dag aan het behandelen en nog een dag bezig met nazorg.”

Tim Duncan van Miami Divers heeft meerdere malen tevergeefs bij de overheid en het hospitaal op officiële samenwerking aangedrongen. Hij heeft inmiddels zelfs het idee dat het ziekenhuis bewust niet over een druktank wil beschikken ‘omdat specialisten meer verdienen aan het afzetten van armen en benen dan aan het behandelen van wonden in een druktank’.

De prognose van iemand met decompressieziekte is het beste als hij binnen een tot twee uur wordt behandeld in een druktank, zegt Van der Huls. Zijn ervaring is dat het uren kan duren voordat een persoon vanaf Curaçao op Bonaire in de recompressietank ligt. Maar dan nog is de prognose over het algemeen goed. Hoe het met Andy Kirchner die op Bonaire wordt behandeld afloopt, is afhankelijk van hoe hij werd binnengebracht.

De klachten, welke schade er is opgetreden en in welke organen, bepalen het herstel.” De behandeling kan nog enkele weken duren, verwacht de duikarts die daaraan moet toevoegen dat hij niets weet van dit specifieke geval.

Zolang er nog verbetering optreedt, ga je door. Daarna komt in ernstige gevallen de revalidatie, van spierkracht tot coördinatie.”

Als iemand er zeer ernstig aan toe is, kun je die persoon niet in de druktank leggen.

Je moet iemand eerst stabiel krijgen. Er is meestal ook geen apparatuur binnen, alleen in de modernere systemen. Je bent beperkt in de medische handeling, je kunt iemand er niet zomaar uit halen.”

Dat Curaçao het sinds 2009 moet stellen zonder druktank, vindt Van der Huls ‘uit den boze’.

“Je bent als eiland met duiktoeristen verplicht een gedegen systeem in huis te hebben. Bovendien kun je er veel meer mee behandelen.”

Met hyperbare zuurstoftherapie worden in een druktank onder meer patiënten behandeld die door bestraling schade hebben aan botten en/ of weke delen en diabetici met slecht genezende wonden aan hun voeten.

Duiken altijd risico

Van der Huls raadt recreatieve duikers aan geen onnodige risico’s te nemen en volgens de duiktabellen te duiken en binnen de dieptes waarvoor men is gecertificeerd te blijven. Bij Padi Open Water, de basiscursus die het vaakst wordt genoten, is dit 18 meter. De maximale waarde bij Padi is 40 meter. Maar hoe goed men zich ook aan de regels houdt, risico’s zijn nooit uit te sluiten.

Wat mensen vaak niet weten is dat duiktabellen wiskundige formules zijn, gebaseerd de praktijk. Het is een handleiding, maar er is altijd een risico, behalve als je niet gaat duiken.”

Bron: Amigoe

Wiels verwacht spoedig aantreden Trinidad

WILLEMSTAD — PSleider Helmin Wiels verwacht dat Carlos Trinidad op korte termijn kan worden ingezworen als de nieuwe minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening. Wiels heeft vernomen dat de screening van Trinidad achter de rug is en dat de kandidaat-minister een dezer dagen kan worden opgeroepen om door gouverneur Frits Goedgedrag te worden beëdigd.

De naam van Trinidad werd al eind maart door de PS naar voren geschoven, nadat haar Onderwijs-minister Lionel Jansen zijn ontslag had ingediend. De PS-minister van BPD, Carlos Monk, werd doorgeschoven naar de portefeuille van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, maar is sindsdien voor beide portefeuilles verantwoordelijk in afwachting van het aantreden van Trinidad.

Partijleider Wiels heeft vanaf het begin, onder meer via een brief naar gouverneur Goedgedrag, aangedrongen op een full-fledged screening van zijn kandidaat-minister. Hierbij was het volgens Wiels belangrijk dat Trinidad alle onderzoeken zou doorlopen om als minister te kunnen worden beëdigd, zoals dit in de wet staat omschreven.

De PS-leider wilde dat Trinidad in dit verband niet alleen een antecedentenonderzoek onderging. De screening van Trinidad nam zoveel tijd in beslag – ruim zeven weken – dat er in de pers tal van geruchten rondgingen over zijn persoon. Zo werd onder meer gemeld dat hij grote schulden uit zou hebben staan. Maar Wiels heeft ondertussen begrepen dat het screeningsproces achter de rug is en dat zijn kandidaat-minister spoedig aan het werk kan gaan.

Navraag bij de woordvoerder van premier Gerrit Schotte (MFK) leert dat het screeningsproces ‘nog gaande’ is.

Bron: Amigoe

Dekkingstekort Algemeen Pensioenfonds kleiner

Investeringsmogelijkheden binnenland blijven beperkt’

WILLEMSTAD — De dekkingsgraad van het Algemeen Pensioenfonds is gestegen van 95 procent eind december tot 98 procent per 31 maart jongstleden. Er is dus nog steeds sprake van onderdekking. Bij 100 procent kan het pensioenfonds aan zijn toekomstige verplichtingen voldoen. De gewenste minimale dekkingsgraad is 105 procent.

Het pensioenvermogen was aan het eind van het eerste kwartaal van 2012 bijna 4 miljoen gulden, het totaal vermogen 3,9 miljoen gulden. Het belegd vermogen binnenland bedroeg ultimo maart 2,1 miljoen gulden, terwijl het belegd vermogen buitenland 1,8 miljoen gulden bedroeg. Het rendement op de totale portefeuille van het Algemeen Pensioenfonds bedroeg gedurende het eerste kwartaal 4,8 procent. Dit was voornamelijk te danken aan de buitenlandportefeuille. Over de binnenlandse portefeuille werd in het eerste kwartaal een rendement van 1,2 procent behaald.

Net als voorafgaande kwartalen bleven de investeringsmogelijkheden beperkt en bleef de rentevoet op de geldmarkt laag”, zo stelt het pensioenfonds.

In het eerste kwartaal heeft het fonds voor 25 miljoen gulden aan deposito’s geplaatst bij lokale banken. Verder zijn er ook leningen verstrekt voor een bedrag van 2,5 miljoen gulden. De binnenlandse portefeuille nam hierdoor lichtelijk toe. De voorbereidingen voor het verkavelingsplan Brakkeput Zuid zijn verder gevorderd.

Het Algemeen Pensioenfonds realiseerde een positief resultaat van 9,3 procent op de portefeuille belegd in het buitenland in de eerste drie maanden van dit jaar. In dezelfde periode boekte de MSCI EMU een resultaat van 9,7 procent, terwijl de brede Amerikaanse aandelenindex Standard & Poor’s 500 een resultaat van 12,6 procent noteerde en de MSCI Emerging Markets een resultaat van ruim 13,9 procent. Evenals in het voorgaande kwartaal werd er bij de berekening van de cijfers voor het eerste kwartaal rekening gehouden met bedragen, die nog uitbetaald moeten worden aan de BES-eilanden en St. Maarten als gevolg van de boedelscheiding.

Op basis van een voorlopige toedeling en eerdere verdeling is er nog een bedrag van circa 80 miljoen gulden voor de BESeilanden en St. Maarten afgezonderd.

Opleving

De internationale financiële markten vertoonden een opleving in het eerste kwartaal van 2012 na een roerige afsluiting van het beleggingsjaar 2011. Het sentiment onder beleggers was positief. Vooral de aandelenmarkten in de Verenigde Staten, Duitsland en de opkomende markten boekten een fors herstel. De positieve stemming werd gevoed door meevallende cijfers over de Amerikaanse economie, waar een daling van het werkloosheidspercentage werd geregistreerd. Daarnaast hebben bedrijven sterke balansen en winstcijfers gerapporteerd, hetgeen enthousiast werd ontvangen door beleggers. In Europa zijn de inspanningen voortgezet om de torenhoge staatsschuld in onder meer Griekenland het hoofd te kunnen bieden. Minder conventionele ingrepen door de Europese Centrale Bank (ECB), waaronder het verstrekken van drie jaar deposito’s aan banken bracht enige rust onder beleggers, hetgeen uiteindelijk tot gunstige resultaten leidde in het eerste kwartaal van 2012. Het is met name de Duitse aandelenmarkt, die voor een positieve ontwikkeling heeft gezorgd op de Europese financiële markten. De situatie in Euroland blijft echter precair en noopt tot scherpe monitoring.

Tweede kwartaal minder

Het tweede kwartaal van 2012 is minder gunstig begonnen, aldus het fonds.

De duurzaamheid van het geboekte herstel op de Amerikaanse aandelenmarkten gedurende het eerste kwartaal lijkt in gedrang te komen als gevolg van onder meer het uitblijven van cruciale beslissingen ten aanzien van fiscale en monetaire ondersteuningen in Amerika. De Federal Reserve die het Amerikaanse rentebeleid bepaalt, heeft zich gebonden aan een nulrente- beleid tot het einde van 2014.”

Bron: Amigoe

Is Jamaloodin wel of niet verdachte?

WILLEMSTAD — PARStatenlid Glenn Sulvaran wil dat premier Gerrit Schotte (MFK) aangeeft of zijn partijgenoot en Financiën-minister George ‘Jorge’ Jamaloodin nu wel of niet verdachte is in het strafrechtelijk onderzoek tegen zijn broer loterijbaas Robbie dos Santos, dat de naam Bientu heeft gekregen.

Aanleiding voor de vraag van Sulvaran aan de premier zijn berichten in de media, dat de minister in het kader van het onderzoek door de landsrecherche zou zijn verhoord. Dos Santos wordt beschuldigd van onder meer het witwassen van geld en belastingontduiking.

Recent heeft Justitieminister Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) procureur-generaal Dick Piar een aanwijzing gegeven om het onderzoek naar Dos Santos stop te zetten. Als reden hiervoor geeft de minister dat het onderzoek naar Dos Santos tegen de inkeerregeling zou indruisen.

Deze regeling maakt het mogelijk dat verzwegen inkomsten en winsten alsnog bij de Belastingdienst worden aangegeven. In de media heeft de Bientuzaak veel aandacht gekregen. In zijn brief aan Schotte maakt Sulvaran melding van onder meer invallen van het Openbaar Ministerie in zowel de woning als een zaak van Jamaloodin.

In de pers wordt ook gesteld dat Jamaloodin een verdachte is in deze zaak. Iets wat Jamaloodin later heeft ontkend. Het bevreemdt Sulvaran dat de regering zich in deze zaak opvallend stil heeft gehouden en de berichtgeving niet heeft tegengesproken.

Het PAR-lid stelt wel dat Jamaloodin een verklaring heeft afgegeven, maar wat hij heeft gezegd heeft volgens Sulvaran alleen maar voor meer vraagtekens gezorgd.

Hij geeft toe te zijn verhoord. Maar een verhoring is iets totaal anders dan gehoord worden. Je wordt gehoord als getuige, maar je verhoort een verdachte. Dus hij geeft praktisch aan dat hij een verdachte is in de zaak Bientu”, aldus Sulvaran.

Hij wijst er verder op dat in een democratische rechtsstaat een minister, zodra hij verdachte is een strafzaak, afstand doet van zijn functie, tot het onderzoek is afgerond en hij is vrijgepleit.

Zowel de premier als de Justitie-minister heeft onlangs verklaard dat zij achter onze rechtsstaat staan. Dus premier Gerrit Schotte (MFK) heeft geen ander alternatief dan de Financiënminister te vragen om zijn functie beschikbaar te stellen, in afwachting van verder onderzoek in de Bientu-zaak.”

Als Jamaloodin geen verdachte is, dient de regering volgens Sulvaran zo snel mogelijk met een verklaring te komen waarin zij dit publiekelijk bekendmaken. Volgens het PAR-Statenlid is het van belang dat de premier zo snel mogelijk duidelijkheid geeft in deze zaak.

Bron: Amigoe

PAR kaart gastekort aan

WILLEMSTAD — De fractie van oppositiepartij PAR wil dat de directie van Curoil tekst en uitleg geeft over het beleid van het overheidsbedrijf en de ontwikkelingen op het gebied van gas en brandstofverkoop.

Volgens de PAR-fractie vinden er ontwikkelingen binnen het bedrijf plaats waar de volksvertegenwoordigers geen weet van hebben.

Zo is er onder andere een tekort aan kookgas.

Verder stijgt de prijs van benzine en diesel met de dag.

Deze forse prijsstijging heeft invloed op de koopkracht van de consument.

Producten worden duurder

en zelfs het openbaar vervoer staat een mogelijke prijsstijging te wachten, aldus de PAR.

Ook heeft het parlement geen zicht op de financiële situatie van de overheids-nv.

– Zo heeft Curoil een schuld bij PdVSA

– en heeft Aqualectra een bedrag openstaan bij Curoil.

Hierdoor is de financiële situatie van Curoil een ‘black box’ voor het parlement. De PAR-fractie wil zo snel mogelijk een vergadering van de Centrale Commissie met de directie van Curoil over het beleid en de koop, verkoop en levering van gas en brandstof.

Bron: Amigoe

Tekort van 160 miljoen moet je kunnen zien aankomen

WILLEMSTAD — Voormalig Financiën-gedeputeerde van het eilandgebied Curaçao Mike Willem reageert verrast op het feit dat het land Curaçao het jaar 2011 heeft afgesloten met een tekort van 164,3 miljoen gulden op zijn begroting. Voor Willem is het gissen hoe zo’n tekort nu pas naar buiten is gekomen.

De oud-gedeputeerde reageert met zijn uitspraken op de bekendmaking van Financiënminister George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK) dat Curaçao vorig jaar een begrotingstekort had van 164,3 miljoen gulden.

Dit tekort wordt echter met inkomsten van de Belasting Regeling Koninkrijk (BRK) aangezuiverd, zodat Curaçao over dat jaar toch een sluitende begroting heeft. Willem stelt dat het tekort voor iedereen een verrassing was.

Als het College financieel toezicht (Cft) geen verslag naar de Rijksministerraad had gestuurd, dan had niemand hier iets van gehoord. En daar staan wij niet volledig bij stil. Is dit alleen een gebrek aan transparantie, of een totaal gebrek aan checks and balances’?”, vraagt Willem zich af.

Volgens Willem is het onmogelijk dat een tekort van dergelijke grootte zich zomaar voordoet.

Als het goed is, was dit tekort al in de derde kwartaal te zien zijn geweest. Zowel het Cft, als de Staten dienen de kwartaalrapportages te ontvangen. En ik kan me niet herinneren dat ik ooit het betreffende advies van het Cft, of de reactie van een Statenlid heb gehoord dat het niet goed ging”, aldus de oud-gedeputeerde.

Hij wijst er verder op dat zelfs als bij het derde kwartaalverslag van 2011 alles koek en ei was geweest, de conclusie getrokken kan worden dat er iets fundamenteel verkeerd is met deze rapportages. Willem geeft aan dat je op een op een andere manier zo’n groot tekort van tevoren had kunnen zien aankomen.

Bron: Amigoe

Burgers en politici op grote schaal afgetapt

Parlementaire enquête richt zich ook op RST en UTS

WILLEMSTAD — “Er zijn indicaties dat het RST, al dan niet met medewerking van de directeur van UTS, tegen de wettelijk voorgeschreven procedures in op grote schaal telefoongesprekken van politici en burgers heeft afgetapt.” Dit schrijft Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS) in een brief aan partijgenoot Jaime Cordoba, die tevens voorzitter is van de Commissie Justitie van de Staten. Deze commissie komt morgenochtend om negen uur bijeen om te praten over de manier waarop het onderzoek door het parlement vorm moet krijgen.

De parlementaire enquête zal zich ook richten op de rol die het Recherche Samenwerkingsteam (RST) heeft gespeeld bij het aftappen van telefoons van burgers en politici op Curaçao.

Het op illegale wijze aftappen van telefoongesprekken maakt inbreuk op een van de belangrijkste mensenrechten, namelijk het recht op privacy”, aldus Asjes in de brief.

Het onderzoek zou zich in eerste instantie richten op het functioneren van zowel de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen (VNA) als haar opvolger de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). Maar in de brief van Asjes aan Cordoba over een eerste aanzet tot het instellen van een onderzoek/enquête naar de ontwikkelingen bij de VNA, thans de VDC, valt op te maken dat er ook andere zaken aan bod zullen komen tijdens het onderzoek.

Het onderhavige parlementair onderzoek zal tevens de onderzoeksmethoden van het OM (waaronder het aftappen van telefoongesprekken) al dan niet uitgevoerd door het Recherche Samenwerkingsteam (RST) inhouden.”

Volgens Asjes is achteraf gebleken dat ook het RST betrokken is geweest bij het zoeken naar documenten binnen de VNA/VDC. In zijn brief aan Cordoba legt Asjes een aantal vragen voor, die door het onderzoek beantwoord moeten worden. Het gaat hierbij om de vraag of er gevoelige documenten van de VNA/VDC vernietigd werden, wie zich hiervan schuldig heeft gemaakt, aan wie de gelekte documenten zijn verstrekt en of de leiding van de VNA/VDC op de hoogte was van onregelmatigheden binnen de inlichtingendienst. Aan de andere kant moet het onderzoek ook aan het licht brengen of het OM op de hoogte was van het op grote schaal aftappen, en mogelijk op illegale wijze, van telefoongesprekken vanuit de VNA/VDC en/of het RST, en of de UTS-directie hiervan op de hoogte was.

Ex-rechercheur

De Statenvoorzitter verzoekt de Commissie van Justitie om een lijst met namen van getuigen en deskundigen op te stellen. De kosten van het onderzoek vallen onder de Staten. Ook stelt Asjes voor drie externe deskundigen te belasten met het notuleren en opstellen van het eindrapport. Het voorstel is dat het Om de leden van de enquête-commissie laat coachen door een exrechercheur. Premier Gerrit Schotte (MFK) heeft de Staten verzocht een onderzoek te doen naar het functioneren van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) en haar voorganger de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen (VNA). Aanleiding was voor Schotte een onderzoek bij de VDC, waarop de regering de aangekondigde verregaande reorganisatie van de VDC baseert. Deze reorganisatie gaat gepaard met een operational shutdown van de VDC.

PAR wil nieuwe oproep

De bijeenkomst van de Commissie Justitie staat gepland voor morgenochtend 9 uur. De PAR-fractie tekent bij monde van Statenlid Malvina Cecilia protest aan tegen de oproep, omdat deze het volgende stelt: ‘Behandeling van het voorstel voor een onderzoek/parlementaire enquête naar de VNA/ VDC en onderzoeksmethodes gebruikt door het OM’.

Cecilia wijst erop dat in de motie, die op 4 mei door een Statenmeerderheid is aangenomen, alleen gesproken wordt van een onderzoek naar het functioneren van de VNA/VDC. Hierin is geen sprake van een mogelijk onderzoek naar onderzoeksmethodes van het OM. Volgens haar worden de Staatsregeling en het Reglement van Orde van de Staten hiermee overtreden. Zij verzoekt Statenvoorzitter Ivar Asjes daarom een nieuwe oproep te versturen.

Bron: Amigoe

AD | Oordeel CFATF over evaluatie

“Als je nu een visumplicht invoert, dan sluit je de deuren voor toeristen."

Oordeel CFATF over evaluatie

Willemstad – Vandaag zal de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) een oordeel vellen over de evaluatie die de organisatie deed in augustus vorig jaar op Curaçao. Verder lezen

PAC draait break-even

Willemstad – In plaats van de ‘bescheiden winst’ van 100.000 gulden, zoals minister Charles Cooper (MAN) van Verkeer meldde aan zijn collega-minister Nasser El Hakim (MFK) van Economie, heeft de uitbater van Curaçao Parking Authority (PAC) in 2010 juist een verlies van een ton geleden.

In 2011 was sprake van een break-even-situatie, hoewel het belastbaar resultaat bijna 125.000 negatief bedroeg. Dit laatste heeft te maken met de toegepaste investeringsaftrek. Zo blijkt uit de jaarrekeningen 2010 en 2011, zoals Cooper deze begin van de week beschikbaar stelde aan de Staten.

Al met al heeft Global Metals nv, die een concessie heeft voor PAC, ruim 450.000 gulden aan compensabele verliezen over de jaren 2009, 2010 en 2011. Caribbean Accounting Services (CAS) is verantwoordelijk voor de samenstellingsverklaring. Global Metals is van directeur Enrique Ribeiro. Zijn bedrijf heeft nu twee volle operationele jaren PAC in Punda en Otrobanda achter de rug. De totaal ontvangen parkeergelden zijn gestegen van iets meer dan een miljoen (1.020.000) naar bijna 1,7 miljoen (1.674.328).

Maar de kosten zijn ook toegenomen, zowel de directe kosten als de bedrijfskosten. Na rentebetaling in verband met een forse lening bij Girobank bleef er vorig jaar niets over. En dan zijn wel de licentierechten meegerekend (118.000 in 2010 en 154.000 in 2011), hoewel in de boeken nog opgenomen als een totale schuld van 272.000 gulden, maar nog niet de concessierechten.

,,De vennootschap is momenteel in onderhandeling met het land Curaçao omtrent de vergoeding voor het gebruik van de parkeerplaatsen”, schrijft accountant Andro Jansen van CAS daarover.

Omdat de onderhandelingen over de concessie niet zijn afgerond, is in de jaarrekening daarover vooralsnog geen bedrag opgenomen. De besprekingen over het percentage werden afgelopen week in de Staten bevestigd door minister Cooper. Hij schreef over deze kwestie zijn collega El Hakim op 22 maart aan. ,,Ten aanzien van de bepaling welk percentage van de opbrengsten naar de overheid zal gaan, verneem ik graag uw advies”, aldus Cooper aan de minister van Economische Ontwikkeling.

25 Procent klinkt realistisch

Er is hierover in het verleden wel gesproken met Global Metals van Parking Authority, maar er is nooit een formeel standpunt ingenomen ten aanzien van ‘een acceptabel en reëel percentage’. In het verleden was Dienst Economische Zaken (DEZ) hierbij betrokken.

,,Een percentage van 25 procent klinkt realistisch, echter ROP (Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning) beschikt niet over de expertise om dit te benchmarken”, vervolgt Cooper.

Het is op dit punt dat de minister op dat moment nog uitging van een winst van een ton en met genoemd percentage rekent op 25 duizend gulden voor de overheid. Maar deze week moest hij toegeven dat het resultaat van het boekjaar tussen haakjes staat en dat duidt op een min; een verlies dus. Hoe dan ook, de opbrengsten uit PAC voor de overheid wil Cooper ten gunste van de binnenstad laten komen.

,,Immers het gehele bestemmingsgebied van PAC is de binnenstad en deze is zeker gebaat bij extra financiële impulsen”, schreef de minister ook op 22 maart aan de voorzitter van de Stichting Wegenfonds, Islelie ‘Tilly’ Pikerie.

Een van de mogelijkheden is volgens Cooper het storten van de PAC-opbrengsten voor de overheid bij de Stichting Wegenfonds. Dit zal via een bijzonder protocol moeten gebeuren, waarin staat opgenomen dat deze middelen alleen voor het stadscentrum aangewend kunnen worden.

Terug naar Global Metals.

Het totaal van 4,5 ton aan compensabele verliezen is opgebouwd uit bijna 90.000 in het jaar 2009, 244.000 in 2010 en 124.000 het afgelopen jaar. Uit de specificaties bij de winst- en verliesrekening blijkt dat de parkeergelden zijn opgebouwd uit parkeermeters, huur parkeerplaatsen en boetes. Aan parkeermeters werd vorig jaar 1.241.000 opgehaald (757.000 een jaar eerder), 367.000 aan huur parkeerplaatsen (was 214.000) en 153.000 aan boetes (was een ton in 2010). Personeel vormt de grootste kostenpost: 522.000 aan salarissen en nog eens 95.000 aan sociale en overige personeelslasten.

Bron: Antiliaans Dagblad

Actie Wilsoe uitermate onverstandig

 

Voormalig advocaat-generaal: Openbaar Ministerie moet zaak ‘Bientu’ voortzetten

Willemstad – Het is ‘buitengewoon onverstandig’ dat minister van Justitie Elmer Wilsoe (PS) zich mengt in een individuele strafzaak. Dat stelt Ben Swagerman, die van 2000 tot 2003 advocaat-generaal was bij het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao.

Wilsoe schreef een brief aan Washington met het verzoek de beslaglegging op de gelden van loterijbaas Robbie dos Santos op bankrekeningen in de Verenigde Staten op te heffen. Om dit te doen trok hij het mandaat in dat sinds 1993 aan de procureur-generaal (PG) en het OM was gegeven om rechtshulpverzoeken te doen. Bovendien pleitte Wilsoe in een brief aan de Staten dat het ‘illegale strafrechtelijk onderzoek’ en de vervolging van Dos Santos stopgezet zou moeten worden. ,,Dit soort acties kunnen niet bestaan in een rechtstaat”, aldus Swagerman. ,,Het is zeer ongeloofwaardig dat de minister hier aan algemeen beleid werkt. De minister hoort terughoudend te zijn in acties tegen het OM. Het argument dat de PG of het OM een rechterlijke beslissing aan de laars lapt, is nog maar de vraag.” Het feit dat Wilsoe het mandaat heeft ingetrokken naar aanleiding van dit ene specifieke geval en nu zelf als minister van Justitie als enige nog rechtshulpverzoeken kan doen, duidt volgens Swagerman niet op goed bestuur. ,,Je zou kunnen zeggen dat de minister het mandaat, dat ooit door de toenmalige minister van Justitie is verstrekt, kan intrekken. Maar ik vind dat de minister dat alleen kan doen op basis van een stevige motivering. Je kunt niet zeggen dat je er geen zin meer in hebt dat de PG rechtshulpverzoeken doet.” Tevens is het geen taak van de minister om persoonlijk in te grijpen in een individuele strafzaak, aldus Swagerman. ,,Het strafvorderlijk systeem heeft ‘checks and balances’. De advocaten van Dos Santos hebben, als zij menen dat de procureurgeneraal in strijd met het recht handelt, voldoende mogelijkheden om daartegen in het geweer te komen. Dat is geen taak van de minister.” Tussen 1994 en 1997 was Swagerman voor het eerst werkzaam bij het Openbaar Ministerie op Curaçao, toen als officier van justitie. In die periode werkte Swagerman bovendien als projectcoördinator aan het nieuwe wetboek van Strafvordering, dat nog altijd van kracht is. Tijdens zijn ambtstermijn als advocaat-generaal, tussen 2000 en 2003, was de toenmalige procureur- generaal, Frits Goedgedrag, vaak in Nederland ter voorbereiding van zijn gouverneurschap, waardoor Swagerman zijn taken regelmatig waar moest nemen. In die hoedanigheid kreeg Swagerman het zelf tweemaal aan de stok met de toenmalige ministers van Justitie, Norberto Ribeiro (PAR) en Rudsel Martha (PNP). In het eerste geval besloot Swagerman aan een buitenlandse roofovervaller vervroegde invrijheidsstelling toe te kennen, in overeenstemming met het toen geldende beleid, hoewel de minister hem dat verbood. ,,Ik kreeg een zogenaamde gele kaart, maar daar bleef het bij. Het liep dus met een sisser af.” In de tweede zaak kampte het OM met een ondercapaciteit van de gevangenis. Daarop werd besloten drugskoeriers de drugs af te nemen en ze gelijk heen te zenden. Voorheen werden ze aangehouden, in bewaring gesteld en kregen ze een gevangenisstraf. Vanwege de enorme toevoer besloot Swagerman tot het heenzenden van de drugskoeriers. De minister van Justitie schreef daarop een brief naar alle diensthoofden van politie en douane om de koeriers toch te arresteren, maar zij steunden uiteindelijk toch het beleid van de procureur-generaal. ,,Ik kreeg toen een waarschuwing van de minister, omdat ik niet in overeenstemming met het beleid zou handelen. Maar van een vertrouwensbreuk was toen geen sprake.” Wilsoe gaf eerder aan dat er tussen hem en procureur-generaal Dick Piar een vertrouwensbreuk zou zijn ontstaan. ,,Ik ken Piar persoonlijk zeer goed en al heel erg lang, en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het opzeggen van het vertrouwen in de PG ongefundeerd lijkt. Uit alle informatie die beschikbaar is blijkt niet dat de PG een fout heeft gemaakt. Hij heeft niets verkeerd gedaan of gelogen of de minister op het verkeerde been gezet”, aldus Swagerman. Volgens hem doet Piar er verstandig aan om de zaak ‘Bientu’ gewoon te continueren. ,,Hij moet gewoon zijn werk blijven doen, het dossier moet worden afgerond. Mocht de minister de zaak willen eindigen, zal hij dat aan het Gemeenschappelijk Hof moeten voorleggen. Ondertussen zou je het gebrek aan vertrouwen moeten proberen op te lossen door bemiddeling.” Hoewel de actie van Wilsoe in de ogen van Swagerman niet wettelijk strafbaar lijkt, zal hij toch politieke verantwoording moeten afleggen. ,,Is de oppositie sterk genoeg om de vinger op de zere plek te leggen? In feite moet dit geschil langs politieke lijnen worden opgelost.” Dat ook de Rijksministerraad zich deze zaak aantrekt, is volgens Swagerman niet vreemd. ,,Dit raakt het Koninkrijk. In beginsel is het een interne aangelegenheid van Curaçao, maar de complexiteit zit hem in de consensusrijkswetten. Daarin is geregeld dat de PG ook verantwoording schuldig is aan de Nederlandse en Sint Maartense ministers van Justitie.” Bovendien kan de brief van Wilsoe aan de Verenigde Staten in de toekomst consequenties hebben voor het imago van het Koninkrijk, meent Swagerman. ,,We zijn een bevriende rechtstaat van Amerika, zij kijken naar de betrouwbaarheid van Curaçao als land van het Koninkrijk der Nederlanden. Als de politiek zich met een strafzaak bemoeit, kan dat op interne spanningen duiden. Dit zal misschien in een volgende zaak repercussies hebben, omdat de Verenigde Staten in een toekomstige zaak wellicht meer vragen zullen stellen. Deze actie kan wel degelijk schade opleveren.” Tot slot benadrukt de oud-advocaat- generaal dat het OM alleen haar werk kan doen als de politiek ver van individuele strafzaken blijft.

Bron: Antiliaans Dagblad

AD analyse: Gelijke monniken

Potret-ofisial-di-minister-Carlos-Trinidad-Ramsay-Soemanta

Potret-ofisial-di-minister-Carlos-Trinidad-Ramsay-Soemanta

Analyse: Gelijke monniken Carlos Trinidad wacht nu al zo’n twee maanden om aan te kunnen treden als de nieuwe minister voor regeringspartij Pueblo Soberano (PS) in het kabinet Schotte.

Vanaf het begin al waren er geruchten dat hij de screening niet zonder kleerscheuren zou doorstaan, doordat hij en/of zijn ondernemingen grote schulden zouden hebben.  Verder lezen

Politie zoekt nieuwe korpschef

 

Willemstad – De politie zoekt een nieuwe korpschef, zo maakt het ministerie van Justitie bekend in een advertentie. De nieuwe chef moet in samenwerking met het managementteam vernieuwingsinspanningen op strategisch en organisatorisch niveau implementeren.

,,Sleutelbegrippen zijn hierbij informatiegestuurde en gebiedsgebonden politiezorg binnen een procesgerichte en competentie georiënteerde organisatie”, aldus het ministerie

–  Opsporing,

observatie,

–  aanhouding

en handhaving van de openbare orde zijn taken waarmee het politiekorps is belast.

Het ministerie van Justitie: ,,Het korps moet een solide basis bieden voor de nieuwe procesgerichte en competentie georiënteerde politieorganisatie. Een basisvoorwaarde voor deze kwaliteitsverbetering is goed leiderschap.”

De minister van Justitie, Elmer Wilsoe (PS) roept kandidaten op om te solliciteren.

Bron: Antiliaans Dagblad

Kamer laakt betaalgedrag Curaçao

Commissie vraagt Spies om oordeel

Den Haag/Willemstad – De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties wil van minister Liesbeth Spies (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties horen wat zij ervan vindt dat Curaçao en Sint Maarten hun bijdrage aan de kosten van de kustwacht over 2011 niet hebben betaald.

Zoals deze krant dinsdag onthulde zijn er in de Rijksministerraad van 11 mei harde woorden gevallen over de betalingsachterstanden. Van Curaçao staat een rekening open van 2,8 miljoen euro en van Sint Maarten 7 ton. De regering in Philipsburg heeft laten weten dat het geld inmiddels onderweg is.

Het Kabinet Schotte heeft niet gereageerd, reden waarom Spies de kwestie via het Presidium van de kustwacht wil aankaarten. De bewindsvrouw zal echter ook uitleg moeten geven aan de Kamer. Op voorstel van SP’er Ronald van Raak besloot de commissie voor Koninkrijksrelaties gisteren Spies om een brief te vragen.

,,Ik wil het oordeel van de minister horen over het feit dat Curaçao en Sint Maarten opnieuw hun rekening niet hebben betaald, welke maatregelen zij heeft genomen en wie moet betalen als de landen dat niet doen”, aldus Van Raak.

De SP’er voegde er de vraag aan toe of het nog wel zin heeft met de Curaçaose regering samen te werken.

Hij pleit er al langer voor om ‘te breken’ met het kabinet Schotte dat in zijn ogen nooit geïnstalleerd had mogen worden. Nederland, dat het grootste deel van de 16,6 miljoen die de kustwacht kost voor zijn rekening neemt en Aruba zijn hun betalingsverplichtingen wel nagekomen.

Bron: Antiliaans Dagblad

Orde: Wilsoe volgt bevelen niet op

Willemstad – De minister van Justitie, Elmer Wilsoe (PS) weigert het stelselmatig om rechterlijke bevelen op te volgen, dit beweert de Orde van Advocaten Curaçao in een brief gedateerd op 23 mei, aan de minister.

In de afgelopen jaren is herhaaldelijk bij de Orde geklaagd over de wijze waarop onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie aanvragen voor een (tijdelijke) verblijfsvergunning worden afgehandeld. De gemachtigde, die namens de minister van Justitie in zaken optreed waarin hij de verweerder is, verklaarde volgens de Orde tegenover de behandelend rechter dat er ‘geen hoorzittingen zullen worden gehouden en dat er ook geen gevolg zal worden gegeven aan enig door het gerecht te geven bevel om alsnog te beslissen op de bezwaarschriften’.

,,Het behoeft geen betoog dat een weigering om uitvoering aan de wet te geven al niet acceptabel is. Het stelselmatig weigeren gevolg te geven aan rechterlijke bevelen maakt het alleen maar erger. Bovendien gaat het in deze zaken om mensen. Mensen die er recht op hebben dat de minister van Justitie de wet naleeft, rechterlijke bevelen opvolgt en op een serieuze en verantwoorde manier met hun belangen omgaat. Daarvan is op dit moment in het geheel geen sprake”, aldus de Orde.

In 2011 vroeg de Orde al aandacht voor het feit dat de overheid stelselmatig uitspraken van het gerecht naast zich neerlegt. ,,Inmiddels moet worden vastgesteld dat de situatie sterk is verslechterd”, verklaart de Orde.

Van een advocatenkantoor ontving de Orde van Advocaten Curaçao 120 zaken die daar in behandeling zijn, en waar vorig jaar uitspraak over is gedaan. De zaken hebben betrekking op aanvragen voor een vergunning tot (tijdelijk) verblijf en de weigering van Wilsoe om op daartegen gerichte bezwaarschriften te reageren.

Bron: Antiliaans Dagblad

Sint Maarten ‘on hold’ bij VDC

 

Willemstad – Het proces waarbij dossiers van de Veiligheidsdienst van Curaçao (VDC) worden overgebracht naar de Veiligheidsdienst van Sint Maarten (VDSM), is ‘on hold’ gezet.

Dat zei premier Sarah Wescot- Williams van Sint Maarten gisteren, tijdens de eerste persconferentie van de nieuwe ministersploeg.

,,Onze lokale dienst is een proces begonnen waarbij dossiers over Sint Maarten, die na het opheffen van de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen (VNA) in Curaçao zijn blijven liggen, hiernaartoe worden gebracht. Dit proces verloopt moeilijk. Gezien de laatste ontwikkelingen rond de VDC is dit proces nu ‘on hold’ gezet.”

Ondertussen gaat de VDSM verder met het opstellen van eigen files en dossiers, aldus Wescot- Williams. Verder gaf de premier aan dat het moeilijk is vast te stellen of er daadwerkelijk dossiers van Sint Maarten zijn vernietigd door de VNA, en zo ja, om welke dossiers het dan zou gaan.

,,Er heeft geen overdracht plaatsgevonden op 10-10- ’10 van de VNA aan de VDSM, dus dat is moeilijk te achterhalen.”

De lokale veiligheidsdienst van Sint Maarten doet hier nu onderzoek naar, aldus Wescot- Williams. Tijdens de Statenvergadering van 4 mei gaf premier Gerrit Schotte aan bezorgd te zijn over het feit dat het archief van Sint Maarten is vernietigd.

,,Het is duidelijk dat de adjunct- directeur van de VDC en de netwerkbeheerder naar Sint Maarten zijn gegaan om hun zaken te verbranden. Hiervan is geen enkel verslag of proces-verbaal opgemaakt. Nadat dit door de crisismanagers van de VDC is opgemerkt, zijn er verslagen opgesteld.”

Bron: Antiliaans Dagblad

AD | Nieuwe blokkade Wilsoe

Wilsoe2

Met de jongste brief van Justitieminister Elmer Wilsoe (PS) over de zaak Bientu met Robbie Dos Santos als hoofdverdachte lijkt het vermoeden bewaarheid te worden wat destijds al werd gesuggereerd dat minister Jamaloodin (MFK) van Financiën zijn aanschrijving over de inkeerregeling – vooruitlopend op de wettelijk regeling zelf – had opgesteld ten behoeve van zijn halfbroer | Persbureau Curacao

– Justitieminister: OM heeft niets te zoeken in fiscaal strafrechtelijk onderzoek

– PS-bewindsman versterkt vermoeden dat inkeerregeling voor Dos Santos is

Willemstad – Met de jongste brief van Justitieminister Elmer Wilsoe (PS) over de zaak Bientu met Robbie Dos Santos als hoofdverdachte lijkt het vermoeden bewaarheid te worden wat destijds al werd gesuggereerd dat minister Jamaloodin (MFK) van Financiën zijn aanschrijving over de inkeerregeling – vooruitlopend op de wettelijk regeling zelf – had opgesteld ten behoeve van zijn halfbroer.

Niet alleen om zeer gunstig onder een grote belastingschuld uit te komen, maar ook om te voorkomen dat de loterijhouder strafrechtelijk zou worden vervolgd. Verder lezen