Dagelijks archief: 11 augustus 2012

Derde goud Bolt, Oranje zesde op estafette

Door: Redactie

 Churandy Martina2 style=float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Usain Bolt heeft vandaag bij de Olympische Spelen zijn derde gouden medaille veroverd. Dat deed hij op de 4 x 100 meter estafette met de Jamaïcaanse ploeg in een wereldrecord: 36,84. De Nederlandse ploeg met onder meer Churandy Martina en Brain Mariano werd uiteindelijk zesde met 38,39. Verder lezen

Raymann haalt ruim 20.000 gulden op

WILLEMSTAD — De laatste show van cabaretier Jörgen Raymann, die hij afgelopen zondag speelde op het Octagonplein bij het Avila Beach Hotel, heeft ruim 20.000 gulden opgebracht. Dat geld gaat naar twee goede doelen: de Stichting Cliniclowns Curaçao en Stichting Felis. Verder lezen

In beweging voor de Hartstichting

Ban move awor

WILLEMSTAD — ‘Ban Move Awor’ (laten we bewegen) is de naam van de wandeltocht die op zondag 26 augustus wordt georganiseerd om fondsen te werven voor de Curaçaosche Hartstichting, in samenwerking met sponsors Becel, KIA en de MCB. Verder lezen

FOL geschokt door te late begroting

WILLEMSTAD — De politieke partij FOL reageert geschokt op het bericht van Financiën-minister George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK), dat het hem weer niet lukt om de afgesproken deadlines te halen om de tweede suppletoire begroting 2012 (15 augustus) en de begroting 2013 (1 september) in te dienen. Verder lezen

Opinie: De (on)omkeerbaarheid van een ontbindingsbesluit

door Mentko Nap, docent Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen,
Deze week plaatste hij dit opiniestuk op de groepsblog Publiekrecht en Politiek.

Het Curaçaose kabinet is gevallen. Op voordracht van de minister-president heeft de gouverneur besloten het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen te houden. De verkiezingsdatum is bepaald op 19 oktober 2012. Net als in Nederland geldt de ontbinding van het parlement op termijn: pas op de dag van de eerste samenkomst van het nieuwgekozen parlement zwaait het oude af. Verder lezen

De digitale school

INDIEN MEN 15 jaar geleden was begonnen met de invoering van digitaal onderwijs, zouden we nu geen 17 miljoen hoeven te betalen aan schoolboeken en -materiaal!
Wanneer we gebruik maken van IT (Informatie Technologie), gaan we op Internet – waar alle informatie te vinden is over wat de mens heeft gepresteerd – om bliksemsnel en gratis alle informatie te krijgen die we nodig hebben!
Feitelijk betekent dit dat het niet meer nodig is boeken aan te schaffen, wanneer alle benodigde info beschikbaar is, gratis en van veel recentere datum.
Wij leven in een snel veranderende technologische wereld met elektronische communicatie, hetgeen een complete ommekeer teweeg heeft gebracht in de wijze waarop wij leven, met elkaar communiceren, handel drijven en studeren.

Wat betekent dit voor het onderwijs?
In plaats van met een tas vol boeken te sjouwen, heeft de student altijd zijn computer (of een nog kleiner elektronisch communicatie-apparaat) bij zich.
In de klas heeft de leerkracht een ‘controle paneel’, waarop zij de vorderingen van de studenten kan volgen bij de uitvoering van een opdracht op hun computer.
Ze ziet meteen wanneer een leerling een probleem heeft en kan helpen zonder de klas te storen. Ook kan de leerkracht haar les differentiëren door de opdracht aan te passen aan het niveau van de individuele leerling, zonder dat dit gevolgen heeft voor de groep.
Er zullen ook lessen gegeven worden zoals tegenwoordig, maar de leerkracht maakt gebruik van een elektronisch bord, waarop ze de informatie projecteert met interessante tekeningen en beelden, waardoor de uitleg duidelijker overkomt. Dit alles maakt de les veel interessanter.

Het is bewezen dat het hedendaagse kind zeer enthousiast reageert op deze benadering, omdat het reeds bekend is met het gebruik van het mobieltje, de I-phone, Blackberry en I-pad, enzovoort.
Er zijn IT-experts nodig om precies aan te geven wat er geinvesteerd moet worden in elke school (maatschappijen zoals Oracle bijvoorbeeld), terwijl de leerkracht voldoende bijscholing in IT en de didactiek ervan moet krijgen om er optimaal gebruik van te maken om haar les zo productief mogelijk te geven. H
et gevolg van digitalisering van het onderwijs is dat de informatie veel actueler is, gemakkelijker te verkrijgen en te gebruiken dan een boek, en praktisch gratis.
Doordat het kind zijn eigen computer heeft (betaald door de overheid), leert hij aangepast aan zijn niveau te studeren en zal hij gaandeweg een eigen discipline ontwikkelen om, als huiswerk, onderzoek te doen.
Later zal deze ‘zelfstudie’-gewoonte goed van pas komen voor de ‘constante studie’-houding, die onmisbaar is in deze wereld van snelle en constante veranderingen!
Zelfs een universitaire studie kan op deze wijze gevolgd worden.

Beste lezer, ik garandeer u dat het bovenstaande geen fantasie is! Ik ken ex-studenten die een universitaire studie hebben gevolgd, zonder ooit het gebouw te hebben bezocht!
Alles hebben ze ‘on-line’ gevolgd. Phoenix University is de grootste digitale universiteit ter wereld.
Er zijn verscheidene universiteiten die ‘on-line’ programma’s aanbieden voor derde wereldlanden.
Khan Academy biedt geheel GRATIS digitale lessen aan voor kinderen in wiskunde, natuurwetenschappen, geografie, enzovoort.
In plaats van telkens weer 17 miljoen uit te geven aan schoolboeken en -materiaal is het voordeliger om geleidelijk aan te beginnen met investeringen in digitalisering en innovatie van het onderwijs.
Op deze wijze zal het wel degelijk mogelijk zijn een innovatieve en democratische gemeenschap te realiseren.

JOSEPH (‘JOPI’) HART
Curaçao

Staatsrechtelijk illusionisme

HET EERSTE lid van artikel 53 Staatsregeling Curaçao geeft aan dat de Staten tussentijds bij landsbesluit kunnen worden ontbonden, hetgeen de ministeriële verantwoordelijkheid voor een zodanig besluit weergeeft.
Het betreffende landsbesluit houdt blijkens lid 2 van artikel 53 Staatsregeling Curaçao voorts de last in tot oproeping van een nieuwe verkiezing en tot het samenkomen van de nieuw gekozen Staten binnen drie maanden.
Deze bepaling waarborgt de continuïteit van het parlement, omdat de Staten ook na het ontbindingsbesluit moeten blijven functioneren totdat de nieuw gekozen Staten samenkomen. De Staten kunnen ondanks het besluit tot ontbinding allerlei zaken blijven afdoen, en in functie zijn voor het geval zich bijzondere omstandigheden voordoen.
Het derde lid van artikel 53 Staatsregeling Curaçao bevestigt hetgeen hiervoor met betrekking tot het tweede lid is gesteld, namelijk dat de ontbinding pas ingaat op de dag waarop de nieuw gekozen Staten samenkomen. Wat in de Memorie van Toelichting bij artikel 53 Staatsregeling Curaçao staat houdt geen enkele beperking van de bevoegdheden van de Staten in.

En nogmaals: de Staten zijn het hoogste orgaan. Zij bepalen zelf wat ze wel of niet goed vinden binnen het gegeven dat ontbinding pas op 2 november 2012 actueel is.
Door hun handelen vormen de Staten het staatsrecht. Zo ging het in het verleden ook. De regering moet gewoon luisteren naar het parlement, wat haar staatsrechtelijke illusionisten verder ook beweren!

KAREL FRIELINK
Curaçao

Overval op Jewels by Rani in Punda

WILLEMSTAD — De laatste tijd groeit het aantal overvallen op het eiland sterk. Dit keer was de juwelier Jewels by Rani aan de Breedestraat in Punda het doelwit. Verder lezen

Stap naar geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf

Opening gerenoveerde polikliniek

WILLEMSTAD — De gerenoveerde polikliniek van het St. Elisabeth Hospitaal

Een impressie van de gerenoveerde polikliniek

(Sehos) is gisteren door minister Jacinta Scoop-Constancia geopend.  In 2010 stelde Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV) 1,2 miljoen gulden beschikbaar voor de opknapbeurt. De polikliniek is een voorzichtige stap naar het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf (GMSB). Van de 54 specialisten, die in het Sehos werkzaam zijn, werken acht vanuit de polikliniek waar ze spreekuur houden. Verder lezen

Vrouw pleegt overval

WILLEMSTAD — Er werd vannacht een overval gepleegd in een woning aan de Kaya Cristobal Colon. Het slachtoffer was thuis, toen hij een telefoontje kreeg dat er een auto in brand stond. Toen hij buiten wilde gaan kijken werd hij verrast door een vrouw en een man. Verder lezen

Onzekerheid over verblijf voor passagiers jachtboten

Beleid Douane en Immigratie niet gelijk

WILLEMSTAD — Passagiers en bemanning van jachten en zeilboten, die voor een bepaalde periode overkomen naar Curaçao, verkeren in onzekerheid over de toegestane verblijfsperiode. Het beleid bij de Toelatingsorganisatie (immigratiedienst) is strenger geworden en wisselt ook nog eens. Dit kan op den duur jacht- en zeilbooteigenaren afschrikken. En dat betekent minder inkomsten, zo stellen eigenaren van marina’s. Verder lezen

Rozier geeft uitsluitsel over toekomst

WILLEMSTAD — Onafhankelijk Statenlid Dean Rozier zal morgen in een persconferentie duidelijkheid verschaffen over zijn politieke toekomst. Onlangs heeft Rozier tijdens een interview op de televisie al aangegeven niet door te willen gaan in de politiek. Verder lezen

PAR: Kabinet kan niet aan aanwijzing voldoen

 

WILLEMSTAD — Voor de PAR is het nu al duidelijk dat het kabinet-Schotte de instructie van de Rijksministerraad niet zal kunnen uitvoeren en niet de benodigde maatregelen kan nemen om de begroting 2012 in evenwicht te brengen.

Volgens de laatste brief van minister van Financiën George ‘Jorge’ Jamaloodin aan de Staten zal hij pas op 18 september de aangepaste tweede suppletoire begroting 2012 indienen. Dit is veel te laat en tegen de comptabiliteitsvoorschriften, aldus PAR-Statenlid Pedro Atacho. Ook wijst hij op het feit dat de minister de Staten nog steeds niet heeft geïnformeerd over het bestaan van een brief van de secretarisgeneraal van Financiën, waarin deze een veel somberder beeld schets van de financiële situatie van het land, vergeleken met wat het College financieel toezicht heeft geconstateerd. Verder wijst Atacho erop dat de minister nog steeds niet de vragen van de Staten over de eerste suppletoire begroting heeft beantwoord. Ook heeft de minister het Cft misleid door in zijn brief van 22 juni te stellen dat het de Staten zijn die tijdelijk de behandeling van de derde suppletoire begroting 2011 hebben stopgezet, terwijl de Staten sinds 9 december 2011 wachten op de antwoorden van de minister hierover. In dit verband vraagt de PAR een openbare vergadering aan om de brief van de minister over de begrotingen te bespreken. Het is de vierde openbare vergadering aangevraagd door de partij binnen een week tijd. Vorige week vroeg de fractie van de gele partij een vergadering aan over de politieke situatie en deze week is een vergadering over gratis onderwijs en de veiligheidsdienst aangevraagd. Hoogstwaarschijnlijk worden al deze vergaderingen belegd in de volgende vergaderweek van de Staten, de week van 20 augustus.

Studeren in de regio is ‘pastechi’ voor PS

PAR woordvoerder Omayra Leeflang

WILLEMSTAD — Het pilotproject studeren in de regio is volgens oud-minister van Onderwijs en PARwoordvoerder Omayra Leeflang een vorm van favoritisme ofwel een pastechi van politieke partij Pueblo Soberano (PS). Volgens Leeflang was de aanmeldingsprocedure niet transparant. Deze mening wordt ook door het Rooms-katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) gedeeld. Verder lezen

Dreigement botika’s werkt

BZV betaalt vóór 1 september

WILLEMSTAD — De openstaande schuld van BZV aan de apotheken op Curaçao wordt vóór 1 september afbetaald. Dat zegt Geraldine Christina, secretaris-generaal van het ministerie van Gezondheid. Verder lezen

PAR: Kas di Kultura een rommeltje

Willemstad – Magali Jacoba, Statenlid voor de PAR, maakt zich zorgen over het cultuurbeleid en stelt dat dit door haar partij door de jaren heen zo zorgvuldig opgebouwde beleid, door de huidige regering teniet wordt gedaan. Verder lezen

Gevolgen van negeren motie

Willemstad – Als het parlement met meerderheid moties aanneemt waarmee (demissionaire) ministers per onmiddellijk naar huis worden gestuurd en zij weigeren hieraan gehoor te geven, kan dat eventueel zelfs celstraf tot gevolg hebben. Verder lezen

MOT versus OM

Willemstad – Het is het woord van de ene instantie tegen dat van een andere instelling: MOT versus OM omtrent de vele MOT meldingen inzake Gerrit Schotte (MFK) in de periode dat hij nog geen premier was. Verder lezen

Elias verbolgen

MFK-Statenlid Pisas geeft geen gehoor om te rectificeren

WillemstadGregory Elias is erover verbolgen dat zijn naam kennelijk door MFKStatenlid Gilmar ‘Pik’ Pisas in verband is gebracht met de eerder door de politicus beweerde poging tot omkoping, die op grond hiervan al door het Openbaar Ministerie (OM) werd verzocht een verklaring te komen afleggen. Verder lezen

MOT nooit naar het OM met meldingen over Schotte

PG bevestigt tegenover Akshon Sivíl

WILLEMSTAD — Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) heeft nooit een klacht omtrent het vermoeden van witwassen van geld door Gerrit Schotte bij het Openbaar Ministerie (OM) ingediend. Dat bevestigt OM-woordvoerder Norman Serphos. Dit is ook naar pressiegroep Fundashon Akshon Sivíl gecommuniceerd. De groep wilde weten of het OM inderdaad alle MOT-meldingen rond Schotte heeft onderzocht. Het OM, dat in 2010 ook in het bezit was van belastende documenten, zag toen geen reden om een strafrechtelijk onderzoek naar de premier in te stellen. Verder lezen

FOL bezorgd over Kiesraad

Door: Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst transparant NIEUWS Kiesraad fraude FOL Curaçao Carlos Trinidad  Kranshi style=float:left;margin right:10pxCURAÇAO – De fractie van partido Frente Obrero (FOL) heeft in een brief aan minister Carlos Trinidad (Bestuur) haar zorgen geuit over de benoeming van de Kiesraad. “FOL heeft in verschillende voorgaande verkiezingen twijfel, kritiek geuit en zelfs tekenen van mogelijke verkiezingsfraude vastgesteld.Verder lezen

PS biedt documentaire ‘Ta Basta’ aan

Door: Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst Pueblo Soberano NIEUWS Nederland helmin  Curaçao aardolie Aardgas  Wiels style=float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Pueblo Soberano heeft in het kader van hun campagne een documentaire uitgegeven waarin Nederland die achter de aardolie bij Curaçao zit, het hoofdonderwerp is. Fractieleider Helmin Wiels heeft de documentaire, genaamd ‘Ta Basta’, ook op zijn facebookpagina ter beschikking gesteld. Verder lezen

Gewelddadige overval bij Kaya Soto

Door: Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst soto politie overval NIEUWS Curaçao  politielichten style=float:left;margin right:10pxCURAÇAO – De politiepatrouille moest gisteren om 23.30 uur uitrukken naar een huis aan de Kaya Soto, waar een overval had plaatsgevonden. Uit voorlopige onderzoek blijkt dat de eigenaar van het huis televisie zat te kijken, toen vier gemaskerde en gewapende mannen het huis binnendrongen. Verder lezen

Tropische depressie ‘zeven’ dichtbij

Door: Leoni Leidel-Schenk

weer Versgeperst tropische depressie NIEUWS meteo Curaçao  meteo logo 2010 style=float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Een actieve tropical wave boven de Atlantische Oceaan heeft zich gisteren verder ontwikkeld tot Tropische Depressie Zeven. Dat meldt de Meteo. Het centrum van dit systeem bevond zich om 05.00 uur ongeveer 470 km ten oosten van de oostelijke Caribische eilanden en trekt snel in westelijke richting. Verder lezen

Discussie: Motie van wantrouwen

Door: Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst NIEUWS motie van wantrouwen ivar asjes discussie Curaçao  discussie style=float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com en Knipselkrant Curacao.com  zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag een discussie over of de regering een motie van wantrouwen naast zich neer kan leggen. Verder lezen

Kunneman en Frielink zitten fout

Onder punt 1 van zijn ingezonden stuk stelt Frank Kunneman dat de Staten slechts beperkt kunnen worden door wat is bepaald in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, in de Staatsregeling en in internationale verdragen. Verder lezen

Gewoon luisteren naar parlement vrijdag

 Het eerste lid van artikel 53 Staatsregeling Curaçao geeft aan dat de Staten tussentijds bij landsbesluit kunnen worden ontbonden, hetgeen de ministeriële verantwoordelijkheid voor een zodanig besluit weergeeft. Verder lezen