Dagelijks archief: 22 augustus 2012

Rosaria licht tipje van de sluier op

Als achttienjarige student in de Amerikaanse staat Iowa, hield Alex Rosaria,de leider van de partij PAIS,zich al veel bezig met de politiek.,,Alles begint in Iowa. De voorselectie voor het presidentschap van de Verenigde Staten begint in Iowa en als student aan de University of Iowa, werden destijds mijnogen voor de politiek geopend”,aldus RosariaNu, jaren later, is Rosaria de medeoprichter en lijsttrekker van de partij PAIS. Verder lezen

Scheef schaatsen op Curaçao

 Geschreven door  van den Berkhof

Demissionair of niet, wie niet horen wil moet voelen. Met andere woorden, ‘wie niet ja knikt, wordt er uit geknikkerd’. Dat overkwam begin deze week de Secretaris Generaal van het Ministerie van Onderwijs. Ook wel ‘de SG van Onderwijs’ genoemd. Voor wie dat niet weet: de SG is de hoogste leidinggevende ambtenaar op een ministerie. De functionaris bij uitstek, die zijn of haar minister met raad en daad bijstaat, om te voorkomen dat hij of zij door politiek onbenul een politiek scheve schaats rijdt. Maar niet hier op ons Dushi Korsou. Verder lezen

Alcalá-Wallé uit Statengebouw verwijderd

Door: Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst vergadering Staten Pueblo Soberano PAR NIEUWS Kompa Nanzi Curaçao Amerigo Thodé Alcale Walle aardolie  Marilyn Alcala Walle 127x85 style=float:left;margin right:10pxCURAÇAO – De Staten heeft vandaag het omstreden punt over natuurlijk bronnen op Curaçao behandeld, en zoals verwacht liepen de gemoederen hoog op tussen de PAR en Pueblo Soberano. PAR-Statenlid Marilyn Alcalá-Wallé werd als gevolg uit het Statengebouw verwijderd door waarnemend voorzitter Amerigo Thodé. Verder lezen

Curaçaohuis onderzoekt anonieme klachtenmail

DEN HAAG — Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao is bezig met het onderzoek naar een e-mail met klachten over een van de medewerkers, Ramon Yung. De afzender van de mail is anoniem, maar de schrijver of schrijvers beweren dat de klacht namens en door medewerkers van de gevolmachtigde minister is gestuurd. Robert Candelaria, officieel nog directeur van het Curaçaohuis, is belast met het onderzoek, hoewel hij in aanloop naar zijn pensioen eigenlijk vrij had. Verder lezen

Lei Natural terug van weggeweest

Geen deelname aan verkiezingen

WILLEMSTAD — De politieke beweging Lei Natural (Natuurwet) maakt een comeback in de lokale politiek. Eind jaren negentig nam de Partido Lei Natural van Nychel Fermin deel aan een verkiezing op het eiland. Nu, meer dan tien jaar later, keert Fermin terug met de Movement Lei Natural. Het is overigens niet de bedoeling dat Fermin, die op dit moment in Nederland woonachtig is, aan de komende verkiezingen zal meedoen, aldus partijwoordvoerder Glenn Fermin. Verder lezen

De politiek en de taal

ELKE GROEP binnen de samenleving gebruikt zijn vocabulaire als een middel om zich te onderscheiden.
Bovenal geeft hij uiting aan hetgeen in zijn gedachten leeft.
Wanneer die taal uit zoveel vreemde- en bastaardwoorden bestaat, leidt dat ongetwijfeld tot verkeerde interpretaties.
Ons politiek jargon kent weinig eufemisme, wat soms heftige/venijnige reacties oproept bij vriend en vijand, met het gevolg dat alles uitvergroot wordt.
De media worden gebruikt om elk misverstand recht te zetten, maar als een woord weer op een verkeerde plaats valt, is dat reden voor aanval en verdediging.
En wij vechten om ons gelijk. Jaar in jaar uit.
Het verdient te zeggen dat ‘dushi Papiamentu’ zich niet gemakkelijk leent voor nuances. Iemand heeft of gebreken of deugden.
Iets is helemaal goed of een kardinale fout die afschuw inboezemt.
Arme mens die een fout maakt, want de taal is er om hem zonder pardon naar beneden te halen en van hem minder mens te maken, zo inferieur.
Degene die uitsluitend deugden heeft, mag zichzelf gelukkig prijzen.
Hij wordt als het ware in de adelstand verheven en is haast onschendbaar.
Het valt op dat beide kampen binnen de politieke arena behendig inspelen op de behoeften, onzekerheden en gevoelens van (on)genoegen van het volk.
Zoals gebruikelijk wordt de vocabulaire het wapen dat gebruikt wordt om verwarring te stichten en/of het (zelf)beeld van de tegenstander te misvormen.
Weer menen wij dat er iets te verdedigen valt en we vechten door om het recht die wij denken te hebben.
Jaar in jaar uit.
De meerderheid van de bevolking heeft de voorkeur voor een partij. Ook ik.
Ongeacht welke partij de verkiezingen wint en wie de volgende minister-president wordt, het zal sieren wanneer de jongere generatie, die wij vol trots onze toekomst noemen, de kans krijgt om de koers van zijn land mede te bepalen.
De jeugd heeft het recht en de plicht op zijn eigen ervaring, op het schilderen van zijn toekomst en zijn geschiedenis.
Hij verdient respect, ook al is een ander niet blij met de keuze van zijn kleurenpalet.
De tijd is wijs en zet alles en iedereen op zijn plaats.
Ook als het op de politiek aankomt.
Ik hoop dat wij ons kunnen verzoenen met de vele gegevens die er liggen.
Dat wij onze medemens het licht in de ogen schenken.
Dat wij ervoor zorgen dat ons taalgebruik geen reden hoeft te worden voor enig ‘rushi of ribirishi’.
Als ik een wens mag uiten, dan is het dat wij eens met nuchterheid reageren op alles wat met de politiek te maken heeft.
Het is een feit dat eer een politicus bij een vreemde aanklopt, er een omgeving is die liefde en geborgenheid biedt.
Wij kunnen kiezen voor liefde;
* voor het licht in ons;
*  voor het lied van ons leven.
En wat mooi is het wanneer wij, in de plaats van ophef en discussies om niets, onze broeders en zusters in de ogen kijken en hen zeggen:
Bon dia.

SAIRA VICTORIA
Curaçao

Ongelijke en monopolistische rechtsbedeling in aantocht

OP CURAÇAO is de Orde van Advocaten bezig met de voorbereiding van een wet die het voor de gemiddelde burger op Curaçao onmogelijk maakt om anders dan bijgestaan door een advocaat met ‘equal arms’ een procedure te voeren.

Wat is het geval? Tot op heden kunnen burgers en bedrijven zelf een proces voeren of zich daarbij laten bijstaan door een advocaat of procesgemachtigde.
In de nieuwe wet wordt dat onmogelijk gemaakt.
Men kan dan als men niet zelf wil procederen niets anders doen dan een (dure) advocaat in de arm nemen.
Procederen met een veelal veel minder dure procesgemachtigde is dan niet meer mogelijk. Achterliggende motivering is onder andere dat daardoor de kwaliteit van de rechtsgang omhoog gaat.

Dit argument is onzin omdat de niet-geschoolde burger of het bedrijf dat zelf wil procederen natuurlijk ook niet de kwaliteit van de rechtsgang kan verbeteren (evenmin trouwens als een aantal advocaten).
De voorgestelde wet geeft advocaten een monopoliepositie en in een land als Curaçao waar men niet snel een rechtsbijstandverzekering zal afsluiten wordt de gang naar de rechter, hoewel formeel nog mogelijk als men het zelf wil doen, in feite onmogelijk, althans zeer ongelijk als de tegenpartij optreedt met zijn advocaat.
In Nederland kent men ook het systeem van verplichte procesvertegenwoordiging middels een advocaat.
Procederen is daar niet te betalen en enkel mogelijk indien men goed verzekerd is voorrechtsbijstand.
Curaçao en wettenmakers op Curaçao en politici ‘let op Uw saeck’.
Deze wet is niet in het belang van de bevolking en rechtszoekenden, maar enkel in het belang van het advocatengilde.

MR ROBERT J. BOS (oud-advocaat/procesgemachtigde/ kandidaat-notaris/belastingadviseur)
Curaçao

Justitie-minister moet zich op criminaliteit richten

REACTIE OP: ‘Justitie-minister moet zich op criminaliteit richten’, (Malvina Cecilia, PAR), Amigoe 21 augustus jl.
Onderstaand bericht afkomstig van de Amigoe van 1 maart 2005, heeft niet veel meer woorden nodig.
Het roept wel enige vragen op: Wat heeft het eilandgebied Curaçao tussen 1 maart 2005 en de verkiezingen van augustus 2010 gedaan om de criminaliteit te bestrijden? En wat zijn de resultaten daarvan? Hoeveel meer ministers van Justitie van de vorige coalitie zijn er geweest tussen 2005 en 2010? Wat hebben wij als burgers gedaan om de criminaliteit te helpen bestrijden?

Verder lezen

Zanger La Reine dient klacht in bij PG

Igmar la Reine

WILLEMSTAD — De bekende zanger Igmar La Reine heeft vanochtend een klacht ingediend bij de procureur- generaal (PG), Dick Piar, in verband met wat hem gisteren is overkomen met een bodyguard van de demissionaire premier Gerrit Schotte. Een lid van de beveiligingsdienst vond dat La Reine zich gisteren verdacht gedroeg in het verkeer en om de premier te beschermen werd La Reine van de weg gereden op de Nijlweg. Verder lezen

CPA benadeeld in deal met CDM

WILLEMSTAD — Wordt de schuld van de nv Curaçaose Dok Maatschappij (Dok) aan de havenautoriteit CPA kwijtgescholden of afgelost? Minister van Economische Ontwikkeling, Abdul Nasser el Hakim, spreekt zichzelf tegen. Verder lezen

Godett: Kwaliteit aardappelen belabberd

WILLEMSTAD — FOLleider Anthony Godett is niet te spreken over de kwaliteit van de aardappelen die te koop worden aangeboden op Curaçao. Godett stelt dat hij door verschillende burgers is benaderd over het feit dat de aardappelen op het eiland te zwart en te waterig zijn en tevens over onvoldoende voedingswaarde beschikken. Verder lezen

Vitens Evides onderzoekt ongeregistreerd waterverbruik

WILLEMSTAD — Het internationale watermanagementbureau Vitens Evides doet namens Bureau Telecommunicatie Post en Utiliteiten (BTPU) tot en met half oktober een audit bij nutsbedrijf Aqualectra. Doel is ongeregistreerd waterverbruik bij de waterproductiebedrijf te analyseren. Het verlies wordt namelijk doorberekend aan de consument. Verder lezen

Osepa steunt MFK

DEN HAAG — Hoewel hij niet op de kandidatenlijst van de MFK staat, zal de gevolmachtigde minister van Curaçao, Sheldry Osepa, wel de verkiezingscampagne van zijn partij steunen. “Ik zal wel de boodschap van de MFK en premier Gerrit Schotte uitdragen aan de bevolking”, zei Osepa vandaag. De minister zei ook dat hij teleurgesteld is dat hij niet op de lijst staat, maar geen mogelijkheden meer ziet om daar bezwaar tegen aan te tekenen. Verder lezen

PAR stelt vragen over druktank

WILLEMSTAD — De fractie van de PAR vindt de berichtgeving rond de druktank steeds verwarrender worden en maakt zich in toenemende mate zorgen over de ontwikkelingen en ook over de gezondheid van degenen die deze druktank nodig hebben. Magali Jacoba van de PAR stelt daarom een aantal Statenvragen aan de minister Jacinta -Scoop-Constancia van Gezondheid, Milieu en Natuur. Verder lezen

Olielek bij Bullenbaai afkomstig van raffinaderij

Oil-spill coördinator:

WILLEMSTAD — De Kustwacht heeft eind vorige week tijdens een helikoptervlucht, een olievlek op het zeeoppervlak geconstateerd in de directe nabijheid van Bullenbaai. De zeepatrouilles hebben tevens sludge (oliedrab) langs de kust van Bullenbaai uitgewezen, waarop de Haven Veiligheid Inspectie (HVI) werd gewaarschuwd, aldus de Kustwacht-woordvoerder Roderick Gouverneur. HVI heeft een onderzoek ingesteld: “De olie is afkomstig van de raffinaderij en is per abuis in het ongeveer 300 meter lange afvoersysteem van afvalwater terecht gekomen en zodoende in de zee beland”, aldus de HVI oil-spill-coördinator, Rudsel Henriquez. Verder lezen

DP en Laboral vormen lijstcombinatie

Voor verkiezingen op 19 oktober

WILLEMSTAD — De Democratische Partij (DP) en Partido Laboral (PL) zullen met een gecombineerde lijst meedoen aan de verkiezingen voor de Staten op 19 oktober. Politiek leiders George Hernandez (DP) en Errol Goeloe hebben de overeenkomst hiervoor, de ‘Verklaring van Rust & Burg’, vanochtend ondertekend. Dit gebeurde bij Rust & Burgh. Verder lezen

Waarom kinderleed blijft bestaan.

Hiermee wil ik aangeven waarom kinderleed moeilijk zal verdwijnen.
 
Na het boekje “Geboren voor één cent” kwamen we erachter dat de problemen niet alleen gezocht moesten worden bij de lokale instanties. Deze bleken veelal onprofessioneel te werken en sommige zelfs zonder enig kennis van zaken. Je zou kunnen zeggen “waar een wil is, is een weg”. Maar kinderleed blijft maar aanhouden omdat er alsmaar achter de feiten wordt aangehobbeld en dat het dweilen is met de kraan open. Incest, drugs, mishandelingen en ook het verhandelen van kinderen worden door hogerhand niet erkend. Verder lezen

Curaçao waarschuwt Raad van State

Curaçao waarschuwt Raad van State voor schade van aanwijzing

DEN HAAGIs de aanwijzing van de Rijksministerraad schadelijk en buitensporig en moet de maatregel daarom uitgesteld worden? Of is de aanwijzing juist rechtvaardig en noodzakelijk? Op zoek naar het antwoord op die vraag luisterde de Raad van State in Den Haag vandaag naar de standpunten van de Curaçaose regering enerzijds en de Rijksministerraad anderzijds. Het oordeel volgt morgenmiddag, een dag voor de vergadering van de Rijksministerraad. Verder lezen

Alcalá-Wallé uit Staten verwijderd

PAR-Statenlid Marilyn Alcalá-Wallé wordtuit de vergaderzaal van de Staten verwijderd. Collega’s Magali Jacoba en Dennis Jackson kijken toe

WILLEMSTAD — Waarnemend Statenvoorzitter Amerigo Thodé (MFK) heeft PAR-Statenlid Marilyn Alcalá-Wallé uit het Statengebouw laten verwijderen. De verwijdering vond plaats nadat Alcalá-Wallé diverse waarschuwingen van Thodé had gekregen over het feit dat zij de vergadering aan het verstoren was. Dit was tijdens een Centrale Commissie-vergadering die door de PS was aangevraagd waar de natuurlijke hulpbronnen van Curaçao en de mogelijke betrokkenheid van Nederland op de agenda stonden. Verder lezen

Vrouw Campo Alegre nog steeds vermist

WILLEMSTAD – De 31-jarige Kenia Gioconda Medina Perez uit de Dominicaanse Republiek en werkzaam in het Campo Alegre Resort is nog steeds niet teruggevonden. Verder lezen

Gekaatste bal krijgt Little League niet klein

 Door: Aruna Jhagru

Versgeperst SPORT little league honkbal Curaçao Cedanna Rafaëlla  Curaçao Little League style=float:left;margin right:10pxCURAÇAO – De twaalfjarige Cedanna Rafaëlla van de Curaçao Little League stond zonder te aarzelen op nadat hij een inslag van een honkbal tegen zijn helm kreeg. Gisteren tijdens een wedstrijd tegen Japan verloor de Japanse pitcher Kotaro Kiyoyima de controle over een ‘fastball’. Verder lezen

Gardasil en Cervarix

Gardasil en Cervarix, de twee vaccins tegen baarmoederhalskanker worden zwaar gepromoot door artsen, sociale media en reclamecampagnes. In Nederland krijgen meisjes van 12 tot 16 jaar Cervarix aangeboden en in België krijgen meisjes van 12 tot 18 jaar Cervarix of GardasiI aangeboden. Verder lezen

Campagnetijd is aangebroken

Door: Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst verkiezingen opening NIEUWS Curaçao campagne  campagne voeren style=float:left;margin right:10pxCURAÇAO – De verkiezingen komen eraan en de partijen maken zich op voor de campagnes. Terwijl regeringspartij MFK start met een feest, begint oppositiepartij PAR met een soep en moeten de kleinere partijen PNP en FOL eerst fondsen werven. Pueblo Soberano voert echter ‘non-stop’ campagne. Verder lezen

Verkorte tijd sluiting kiesregister dupeert Osepa

Door: Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst verkiezingen Sheldry Osepa NIEUWS kiesregister Curaçao  Sheldry Osepa style=float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Gevolmachtigde minister Sheldry Osepa zal de komende verkiezingen niet op de kandidatenlijst staan van de MFK. Dit heeft te maken met het feit dat het kiesregister eerder sluit dan 30 dagen. Osepa staat namelijk ingeschreven in Nederland en had 30 dagen de tijd om zich in te schrijven op Curaçao. Verder lezen

Lionfish nooit meer weg uit wateren Curaçao

Door: Elisa Koek

CURAÇAO – Het begon enkele jaren geleden aan de Westkust, maar inmiddels wemelt het rond heel Curaçao van de koraalduiveltjes. Echt uitroeien zal volgens duikinstructeur en lionfish jager Hans Pleij nooit meer lukken. “We kunnen wel de populatie laag proberen te houden”, vertelt hij. Verder lezen

Vechtpartij bij bakkerij Cabo Verdeweg

Door: Leoni Leidel-Schenk

CURAÇAO – De politie moest gisteren rond 07.30 uur uitrukken naar een bakkerij aan de Cabo Verdeweg, waar een vechtpartij gaande was. Het voorlopige politieonderzoek wijst uit dat de 28-jarige R.G. koffie stond te drinken toen A.M., die samenwoont met de ex van R.G., hem een vuistslag in het gezicht gaf. Verder lezen

Tropical storm warning voor SSS-eilanden

Great Bay – De eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius (SSS-eilanden) krijgen vanavond te maken met de tropische cycloon Isaac. Gisterenmiddag werd er door de Meteo op Curaçao een ‘tropical storm warning’ uitgegeven voor de SSS-eilanden. Verder lezen

Blue Bay zet sporters in zonnetje

Blue Bay zet sporters in zonnetje Foto: Blue Bay ©2012

Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort wil de drie Curaçaose sporters die mee hebben gedaan aan de Olympische Spelen 2012 in Londen in het zonnetje zetten. Verder lezen

Twintig vreemdelingen aangehouden

Willemstad – De politie heeft gisterochtend vroeg verschillende invallen gepleegd en controles uitgevoerd waarbij in totaal twintig vreemdelingen zijn aangehouden. Verder lezen

Busschaarste bij ABC Busbedrijf

Willemstad – Er heerst momenteel een busschaarste bij het ABC Busbedrijf. Dat heeft Edmiro Anita, presidentcommissaris van de Raad van Commissarissen van de overheids-nv tegenover het deze krant bekendgemaakt. Verder lezen