Dagelijks archief: 23 augustus 2012

Internationale dag slavenhandel en afschaffing

WILLEMSTAD — Wereldwijd wordt vandaag de slavenhandel herdacht en de afschaffing ervan.Unesco die deze dag in het leven heeft geroepen, roept wereldwijd mensen op om vandaag bij deze zwarte bladzijde in de geschiedenis stil te staan, de gevolgen van de slavernij in de huidige samenleving te reflecteren en te vechten tegen vormen van moderne slavernij.

Op Curaçao zijn in dat kader verschillende activiteiten gaande.
Aanstaande zondag 26 augustus kan de Tula Route opnieuw beleefd worden.
Plataforma Bèrdat Históriko organiseert dit evenement alweer een aantal jaren. De opstand, die onder leiding van de slaaf Tula op 17 augustus 1795 begon bij Landhuis Knip, wordt op deze manier herdacht.
Het is een bus-excursie die langs plekken uit de historische route voert. Hier worden scènes opgevoerd door de groepen KARA, Anakú Kuumba , D’Art en Hóben na Timon.
Deze scènes voeren terug naar de geschiedenis en maken deze levend met theater, dans, zang en declamatie.

OM wil geheel nieuw onderzoek naar de Spelonkmoordzaak

KRALENDIJK — Geen herziening van het onderzoek in de moordzaak uit 2005 op Bonaire, maar een geheel nieuwe onderzoek is wat het Openbaar Ministerie (OM) de rechter zal verzoeken in de zaak die morgen voor het gerecht dient op Bonaire. Dat zegt Norman Serphos, PR-functionaris van de procureur-generaal en het Openbaar Ministerie.

Het OM wenst dat de dubbele moordzaak behandeld wordt als een doodgelopen zaak, een ‘cold case’ zaak.
Een speciaal rechercheteam, gevormd uit rechercheurs die niet werken bij het Korps Politie op Bonaire en niet eerder bij het onderzoek betrokken waren, zal het hele onderzoek opnieuw moeten doen.
Morgenmiddag zal het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zich buigen over de vraag of er voldoende nieuwe feiten, in rechtstermen ‘novum’, aanwezig zijn om het onderzoek in de dubbele moordzaak uit 2005 – de zaak die bekend werd als de Spelonkzaak op Bonaire – te heropenen.

Twee broers werden op 15 juli 2005 op een afgelegen plek bij Spelonk vermoord. Voor die moord werden drie jongens veroordeeld.
De Nederlandse advocaat Geert-Jan Knoops heeft nu een herzieningsverzoek ingediend.

Herziening betekent heropening van een proces omdat er ernstige twijfels zijn over de juistheid van de veroordeling.
Hij zegt over voldoende bewijzen te beschikken dat twee van de veroordeelden, van wie een nog steeds vastzit, onschuldig zijn. Een herzieningsverzoek is geen nieuwigheid voor het Hof.

Serphos: “Er wordt veel ophef gemaakt over het verzoek van de advocaat, alsof er iets nieuws aan de hand is. Een herzieningsverzoek bij het Hof is niets nieuws. Jaarlijks komen er zeker vijf tot tien herzieningsverzoeken binnen. Het is dus geen novum zoals nu wordt beweerd.” Om een zaak te heropenen moet de rechter ervan overtuigd worden dat er substantieel nieuwe aspecten aan het licht zijn gekomen.
Er moet sprake zijn van een novum.
Hoewel het aan de rechter is om te oordelen, is Serphos daar niet van overtuigd.

Serphos: “Het enige nieuwe in de zaak is, dat in de media getracht wordt om de politie en het OM negatief af te schilderen. Er wordt niet geschroomd om de advocaatgeneraal die betrokken was bij deze zaak in Hoger Beroep, te verdenken van verkeerd handelen door ook een zaak van gerechtelijke dwaling in Nederland erbij te slepen. Ook de Officier van Justitie die de zaak heeft voorgeleid, wordt van alles verweten. Men gaat zelfs zover om zijn privéleven erbij te halen. Dat vind ik niet eerlijk.”

Die beschuldigingen zijn trouwens nooit eerder naar voren gekomen.
In 2005 zijn de moorden gepleegd en in 2006 zijn de schuldigen berecht. Die straffen werden bevestigd in hoger beroep en in cassatie.
Daarbij werd iedere veroordeelde telkens afzonderlijk bijgestaan door een raadsman.
In 2009 heeft een ‘review commision’ van experts het onderzoek opnieuw tegen het licht gehouden en is tot de conclusie gekomen dat er geen reden was voor herziening.
Serphos noemt de beschuldigingen leugenachtig en vraagt zich af waarom deze niet eerder zijn geuit.
Voor de gemoedsrust van alle partijen heeft het OM besloten om een andere advocaat-generaal de zaak te laten behandelen.
Omdat het OM heel veel waarde hecht aan waarheidsbevinding, komt zij morgen met het voorstel om het onderzoek helemaal opnieuw te doen.
Een nieuw onderzoeksteam zal het hele onderzoek opnieuw doen om te kijken of dit tot andere uitkomsten leidt.
Het draait er tenslotte om dat er geen onschuldige mensen worden gestraft, aldus Serphos.

Vragen over leeftijd kandidaten

WILLEMSTAD — FOL-Statenlid Anthony Godett wil van de regering weten of de leeftijd om gekozen te worden tot lid van de Staten van Curaçao verhoogd is. Conform een schrijven van het Hoofdstembureau aan de lokale politieke partijen, de zogenoemde ‘Aantekeningen voor politieke groeperingen’, dienen kandidaten die op de verkiezingslijsten staan 21 jaar of ouder te zijn.

Maar volgens Godett is in de Staatsregeling van het land Curaçao opgenomen (artikel 42, red.) dat ‘om lid van de Staten te kunnen zijn, is vereist dat men ingezetene van Curaçao is, de Nederlandse nationaliteit bezit, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van verkiezingen’.

Volgens de FOL-leider staat wat het Hoofdstembureau aan de lokale partijen heeft gestuurd haaks op wat in de Staatsregeling staat geschreven. Hij dringt er daarom bij de demissionaire minister, belast met Bestuur, Planning en Dienstverlening, Carlos Trinidad op aan om duidelijkheid te verschaffen in deze zaak.
Volgens de FOL-leider dient er snel duidelijkheid te komen over dit punt, omdat lokale partijen op dit moment bezig zijn met het opstellen van hun kandidatenlijsten.

Bende van de Zwarte Wagens

Eerlijk gezegd ken ik de zanger Igmar La Reina niet en ik ken ook zijn repertoire niet. Ik kan niet zeggen dat ik zijn muziek mooi of niet mooi vind. Ik ben van de generatie die de liedjes van Chin Behilia leuk en mooi vindt. ‘Atardi Kòrsou ta bunita’ en zo. Dat zing ik graag mee als ik het op de radio hoor.

Maar de atardi op Curaçao wordt steeds minder bunita en ook overdag wordt het steeds minder gezellig met een – intussen demissionaire – premier die in gepantserde colonnes rondrijdt. Althans: we gaan ervan uit dat daar vetkuifje Schotte in zit, maar we kunnen het niet zien door de geblindeerde ramen. Eerder heb ik al in een ingezonden stukje beschreven hoe intimiderend die colonne is.

Nu blijkt dat het niet bij intimidatie van de bliep-bliep-donder-op-auto’s blijft, maar dat een burger (in dit geval een zanger) van de weg gereden wordt en met een vuurwapen wordt bedreigd. Namens wie eigenlijk? Wie zit er in die colonne-auto? Tegen welke kosten? Met welke legitimatie? Wie betaalt dat en wat kost het om burgers met vuurwapens te bedreigen? Wanneer eerder in de geschiedenis van de Antilliaanse eilanden hebben deze Bouterse-achtige acties plaatsgevonden? Antwoord: niet eerder.

MENSEN WORD WAKKER

Mijnheer La Reina, ik sta achter uw aanklacht. Niemand in dit land mag op de openbare weg zonder iets verkeerd gedaan te hebben zo geïntimideerd en bedreigd worden met vuurwapens door ongedocumenteerde en onbevoegde personen als van de Bende van de Zwarte Wagens.

OM, doe hier iets aan.

 

MARJO NEDERLOF

Curaçao

Consumentenstichting houdt pleidooi voor meer concurrentie

WILLEMSTAD — Er moet meer controle en meer concurrentie komen op de lokale markt. Dit is een van de manieren om de problematiek van te hoge prijzen en prijsspeculatie op het eiland tegen te gaan. Dit bracht Marc Marshall van consumentenstichting Fundashon pa Konsumidó (FpK) vanochtend naar voren tijdens een Centrale Commissievergadering van de Staten. Verder lezen

Inspectie Volksgezondheid gaat niet over ‘defecte’ druktank

WILLEMSTAD — Inspectie Volksgezondheid is niet verantwoordelijk voor de druktank, defect of niet. Dit wil de inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid Curaçao, Bernard Whiteman, verduidelijken. Verder lezen

Witwassers opgelicht

 SCHIPHOL –  Hilarische taferelen op Schiphol, waar drie witwassers bij de neus werden genomen door drie oplichters. Verder lezen

Brute overval Nederlandse boten in Venezuela

Bewoner op Orinoco (Venezuela)

AMSTERDAM – Twee Nederlandse catamarans dupe van gewapende overval in Venezuela.Twee Nederlandse echtparen zijn in juni van dit jaar bruut overvallen terwijl zij ‘s avonds voor anker liggen in de Orinocodelta in Venezula. Binnen een half uur hebben vier gewapende mannen met een speedboot onder toeziend oog van beide echtparen de twee catamarans totaal geplunderd. Verder lezen

BOO baart zorgen

Willemstad – Stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) heeft demissionair minister Jacinta Scoop-Constancia (MFK) van Gezondheid, Milieu en Natuur om opheldering gevraagd over de situatie bij de energiecentrale BOO. Verder lezen

Voordeel van olie en gas voor volk

Willemstad – Het blijft onduidelijk of er nu wel of geen olie en gas in de gronden en of wateren van Curaçao zit. Het bewijs is nog niet geleverd. Maar mocht dit het geval zijn, dan zijn alle Statenleden het erover eens dat de verdiensten hieruit Curaçao ten deel moeten vallen en dat de bevolking hiervan de vruchten moet kunnen plukken. Verder lezen

Ingezonden: Reactie op mr Robert J. Bos

 Kwaliteit en controle rechtshulp beter regelen

Volgens mr Robert J. Bos is de Orde van Advocaten bezig met de voorbereiding van een wet die het voor de gemiddelde burger op Curaçao onmogelijk maakt om anders dan bijgestaan door een advocaat met ‘equal arms’ een procedure te voeren. Volgens hem kunnen burgers en bedrijven straks niet meer zelf of met behulp van een gemachtigde procederen, maar worden zij verplicht een (dure) advocaat in de arm te nemen. Verder lezen

Hato op lager pitje

Investeerders stellen andere priotiteiten vanwege economische crisis

Willemstad – In verband met de huidige economische crisis in Europa hebben veel investeerders hun investering in het ‘masterplan’ voor de nieuwe luchthaven op ‘low profile’ gezet, bevestigd directeur Maurice Adriaens van de Curaçao Airport Holding (CAH). Verder lezen

Aanwijzingsbesluit Curaçao voorlopig niet geschorst

De voorzieningeninstantie van de Raad van State van het Koninkrijk heeft het verzoek van de raad van ministers van Curaçao om het aanwijzingsbesluit van de Rijksministerraad te schorsen, deels afgewezen en deels aangehouden. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (23 augustus 2012). Curaçao had gevraagd om het aanwijzingsbesluit te schorsen zodat tijdelijk de begrotingstekorten over 2010 en 2011 gedekt konden worden met eigen vermogen. Ten tweede wilde Curaçao dat het verbod op het aangaan van nieuwe verplichtingen en de vacaturestop zouden worden geschorst. Verder lezen

Venezuela en Rusland boren naar gas

Venezuela en Rusland zijn begonnen met het samen boren naar gas in de Caraïbische Zee. Het is voor het eerst dat het olierijke Venezuela ook op zoek gaat naar gas in zijn territoriale wateren. Verder lezen

Voortvluchtige dader ontvoert vrouw

 
Geschreven door Persbureau Curaçao |

CURACAO – De politie is vanochtend in de omgeving van Shut (aan de Noordkant) op zoek naar een man die vannacht omstreeks 4 uur een vrouw heeft ontvoerd uit haar woning in de Kaya Yeye. Verder lezen

TI toch nog niet op Curaçao

Willemstad – Hoewel het internationale onderzoeksbureau Transparency International (TI) eerder verklaarde begonnen te zijn met de eerste fase van het onderzoek, blijkt het team nog niet op Curaçao te zijn. Er is een lokaal researchteam ingeschakeld, zo bevestigt Natalie Baharav van TI, dat de eerste fase van research uitvoert. Verder lezen