Dagelijks archief: 20 september 2012

AD | Turbulent jaar VDC geweest

Commissie van Toezicht legt parlementaire verantwoording af in drie A-4’tjes

SOAB Direcetur Geomaly Martis en Eduardo 'Dito' Vlieg lichtten het volk valselijk voor in Comissie van Toezicht VDC: Pers negatief. "Hoewel de commissie in 2012 aan de toenmalige minister(s) van Algemene Zaken positief had geadviseerd omtrent het voornemen over te gaan tot het daadwerkelijk ontslag van Edsel Gumbs als hoofd van de VDCS

Turbulent jaar VDC geweest. De CvT van de veiligheidsdienst bestaat uit SOAB Direcetur Geomaly Martis, Eduardo ‘Dito’ Vlieg en rechter mr. Hans de Boer

Willemstad – De Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) kende een turbulent jaar, met als gevolg aanzienlijke onrust bij de bevolking, bij het personeel en ook onrust buiten Curaçao. Verder lezen