Dagelijks archief: 18 december 2012

Ingezonden: Onze helden de hulpverleners

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliseerd.

Auteursrecht op brieven en ingezonden stukken
Lezers die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch, van de Knipselkrant Curaçao en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.
Vandaag laten we   JOHAN VAN EENENNAAM  aan het woord………….. Verder lezen

Van der Dijs heeft Aqualectra benadeeld

Adviseur SBTNO:

WILLEMSTAD — President-commissaris van Aqualectra Oswald van der Dijs heeft door in te stemmen met de aandelenoverdracht van de BOO-energiecentrale naar Refineria di Kòrsou (RdK), de vermogenspositie van het nutsbedrijf aangetast. Deze overdracht was nadelig voor Aqualectra en daarmee heeft Van der Dijs in strijd met de code corporate governance gehandeld. Daarom heeft SBTNO, de adviseur van de code, geen zwaarwegende bezwaren tegen het ontslag van Van der Dijs als president-commissaris. Verder lezen

Douane ontmoet Guyanezen inzake goudroof

WILLEMSTAD — De douane bevestigt binnen het kader van een zogenoemd ‘fact-finding’ bezoek, een ontmoeting te hebben gehad met twee hoge functionarissen van de Guyanese Commissie van Geologie en Mijnbouw (GGMC). Verder lezen

Camelia praat gouverneur bij

WILLEMSTAD — Formateur Glenn  heeft waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm- Vrede eerder deze week bijgepraat over het verloop van het formatieproces. Dit meldt het Kabinet van de Gouverneur. Het was de bedoeling dat Camelia op 14 december zijn eindverslag bij de gouverneur zou indienen. Verder lezen

Akkoord invulling Rijkscommissie Staten

WILLEMSTAD — De Centrale Commissie van de Staten is vanochtend akkoord gegaan met de invulling van de vaste Commissie Koninkrijksaangelegenheden en Interparlementaire Relaties. In de commissie hebben alle fracties een vertegenwoordiger. Verder lezen

Franco wil levendige democratie in Staten

Help onze minder bedeelde bewoners.
Geef met een gul hart.

WILLEMSTAD — De nieuwe Statenvoorzitter Mike Franco (Pais) heeft vanochtend verklaard een groot voorstander te zijn van een levendige democratie. Volgens hem dienen de Staten dan ook te luisteren naar alles wat er in de samenleving gebeurt. Verder lezen

Volgend Ipko-overleg in maart 2013

WILLEMSTAD — Het volgende Interparlementair Overleg Koninkrijksrelaties (Ipko) wordt in maart volgend jaar gehouden. Dat is afgesproken tijdens een bespreking in Nederland, waarbij Statenvoorzitter Mike Franco (Pais) aanwezig was. Het was de bedoeling dat het overleg in december op Curaçao zou plaatsvinden, maar omdat het nieuwe parlement pas op 2 november aantrad kon het overleg niet zoals gepland doorgaan. Verder lezen

Nieuwe aanklacht tegen Terry Hernandez ingediend

Bij Amerikaanse beroepsorganisatie

WILLEMSTAD — De gedupeerden van de onderzoeken van accountant Terry Hernandez hebben vorige week een aanklacht tegen hem ingediend bij de in Austin, Texas, gevestigde Amerikaanse beroepsorganisatie Association of Certified Fraud Examiners. De Amigoe meldde in juni al dat de voorbereidingen voor de klacht gaande waren.

Onder andere moesten alle rapporten en verweren in het Engels worden vertaald.
Onder de gedupeerden vallen onder anderen:

 • oud CPA-directeuren Marceline ‘Chonky’ Delanoy,
 • Agustin Diaz
 • en Richard Lopez-Ramirez.
 • Ook voormalig rector magnificus van de UNA, Miguel Goede,
 • en oud Aqualectra directeuren Anthon Casperson, Billy Pandt
 • en Dieudonné van der Veen horen bij de groep.

Eerder al werd Hernandez door de Accountantskamer van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (Nivra) berispt en voor een periode van negen maanden geschorst voor ondeugdelijke onderzoeken, die hij heeft uitgevoerd bij onder meer havenbedrijf CPA en de UNA.
De strafmaatregelen tegen Hernandez waren het gevolg van klachten van Delanoy, Diaz, Lopez Ramirez en Goede, die vorig jaar drie afzonderlijke klachten tegen hem hadden ingediend.

Hernandez was niet te spreken over zijn schorsing en stelde onder meer dat hij bij de UNA geen onderzoek heeft uitgevoerd als accountant, maar in het kader van zijn bevoegdheid als certified fraud examiner.
Dit stelde hij ook in zijn reactie op het vonnis in de zaak, die Goede tegen zijn ontslag had aangespannen.
Goede kreeg in deze zaak een vergoeding van vier ton.
Volgens Hernandez was de Accountantskamer niet bevoegd om over hem te oordelen en hij vond dat Goede maar een klacht tegen hem moest indienen bij de Association of Certified Fraud Examiners.
Hernandez is tegen het vonnis in beroep gegaan.

Nu tijd voor het bouwen van een natie

Toespraak premier St. Maarten Sarah Wescot-Williams:

Sarah Wescot-Williams

WILLEMSTAD — We hebben een land gebouwd, een fundament aangelegd. Het is nu tijd om een natie op te gaan bouwen. Dit was de centrale boodschap in de toespraak van de Sintmaartense premier Sarah Wescot- Williams tijdens de fundraisingdiner van de PAR vorige week.De toespraak van de Sintmaartense premier had als titel meegekregen:

‘A dream come true: building a new country on a sound and solid foundation’

, een wens die in vervulling gaat, het opbouwen van een land op een solide en gezonde fundering.
In haar toespraak stond Wescot-Williams, die sinds 10-10-‘10 de premier van St. Maarten is, stil bij het traject naar de voorbereidingen van haar eiland en Curaçao op weg naar hun autonome status, hoe het beide landen sindsdien is vergaan en de uitdagingen die zij sindsdien hebben meegemaakt.
Wescot-Williams had haar toespraak de ondertitel ‘Out of the Shadow’ (vanuit de schaduw) meegegeven, waarmee zij probeerde aan te geven dat de eilandgebieden Curaçao en St. Maarten met het verkrijgen van hun autonome status uit de spreekwoordelijke schaduw van de Nederlandse Antillen zijn getreden en nu grotendeels hun eigen zaken moeten regelen.

Dit brengt naast voordelen, ook tal van nieuwe uitdagingen met zich mee, aldus Wescot-Williams.

“Als je uit de schaduw treedt dan heeft dit in het begin een verfrissende werking. Maar het heeft ook iets ontmoedigends, als je je realiseert dat wanneer je uit de schaduw bent getreden je in het volle zicht staat en praktisch door de gehele wereld kritisch wordt onderzocht.
Je kunt niet meer terug, omdat schaduwen net zoals het echte leven bewegen. Als bewoners van kleine eilanden hebben wij soms de neiging om dat te vergeten. De politiek van het verleden moet plaatsmaken voor de nieuwe realiteit”

, aldus de DP-leider.
In de nieuwe realiteit, die Wescot-Williams voor ogen heeft, dient er gewerkt te werken aan de nieuwe Curaçaoënaar en de nieuwe Sintmaartenaar.
Zij moeten beiden bewust zijn dat zij ‘niet afhankelijk’ moeten zijn.
Door niet afhankelijk te zijn, kun je onafhankelijk worden.
Beiden worden door Wescot-Williams als een ‘state of mind’ omschreven, die door de leiders van de nieuwe landen gekoesterd moet worden.
In dit verband stelt de Sintmaartense politica te moeten constateren dat ‘wij’ op dit moment ‘te veel met onszelf bezig zijn’.
In dit verband verwijst zij naar de turbulente periode die zowel Curaçao, als St. Maarten sinds 10-10-‘10 op politiek en maatschappelijk gebied heeft doorgemaakt.
Ondanks alle kritiek stelt zij dat niet veel landen in de mogelijkheid zijn gesteld om hun eigen land op te bouwen met eigen staatsregeling en staatkundige regels.
Het enige verwijt dat de nieuwe landen gemaakt kan worden, is dat zij te weinig ‘out of the box’ van het Koninkrijk hebben durven denken. I

n haar toespraak had de Sintmaartense ministerpresident het ook over de rust die velen hadden verwacht, maar waarvan twee jaar na de staatkundige veranderingen nog steeds geen sprake is.
Zij wijt dit aan het politieke systeem van het Koninkrijk dat niet echt bevorderlijk is voor de nieuwe staatkundige verhoudingen.

“Wij hebben het over democratisch tekorten, maar er is nog veel dat op dit gebied gedaan moet worden.”

Verder roemde de Sintmaartense premier de enorme potentie van het menselijk kapitaal van Curaçao.
Iets waar St. Maarten nog aan moet werken, aldus Wescot- Williams.
Zij is van mening dat er nu een fundament is aangelegd, maar dat er werk gemaakt moet worden om deze potentie te gaan realiseren.

Brandweer: ‘Explosie kruithuis was geen ramp

Ondernemers willen vuurwerk weg van industrieterrein

WILLEMSTAD — De explosie in het kruithuis bij de Seru Loraweg zaterdagmiddag, kan volgens brandweercommandant Elvin Regina geen ramp genoemd worden. Een ramp is door de snelle actie van de bevoegde autoriteiten vermeden, maar het is wel een tragedie, aldus de brandweercommandant.

Anders dan wat er steeds wordt beweerd, is er weldegelijk een eilandelijke rampenstaf die bij soortgelijke tragedies direct in actie komt.
De rampenstaf beslist eerst of het incident een ramp is of niet, rekening houdend met de ernst van het geval.
En aan de hand hiervan vergadert men over de te nemen stappen.
In het geval van het kruithuis besloot de rampenstaf – gezien de omvang en de ernst van het incident – dat er niet gesproken kan worden van een ramp, aldus Regina.

De ondernemers van de bedrijven op het industrieterrein waar het kruithuis staat, hebben gisteren een commissie ingesteld.
Dit bevestigde Angelo Leañez van Leañez BV.
De Commissie Veiligheid Seru Lora gaat om de tafel zitten met onder anderen demissionair premier Stanley Betrian, Gezondheid-minister Stanley Bodok en ex-gezaghebber Lizanne Dindial.
Volgens Leañez weet Dindial veel van het terrein af en was zij er toen ook fel op tegen om het kruithuis op het terrein te laten.

Geen vuurwerk meer
Tijdens de vergaderingen zal de commissie eisen dat de containers weggehaald worden en dat er op dit moment geen vuurwerk meer bijkomt.
Verder wil de commissie met de regering samenwerken om tot een oplossing voor de toekomst te komen, zonder naar de rechter te hoeven stappen.
Leañez kan zich herinneren dat de regering er ongeveer twintig jaar geleden voor koos om de bestemming van het terrein te veranderen, nadat het industrieterrein bij Brievengat vol was. De ondernemers werden er toen van op de hoogte gesteld, dat het kruithuis verplaatst zou worden, maar tijdens en na de bouw is er niets gebeurd.
Ze hebben toen diverse brieven naar de regering gestuurd.

De commissie wil echter niemand nu de schuld in de schoenen schuiven.
De Commissie Veiligheid Seru Loraweg bestaat uit de bedrijven

 • Leañez BV,
 • Popular Agencies,
 • Kuzeta, Renmar,
 • Delta
 • en L.B. Constructie.

Andere ondernemers kunnen zich ook aansluiten bij de strijd voor veiligheid op het industrieterrein en omgeving. De ondernemers werken met angst en beven op het terrein, aangezien de containers met vuurwerk nog niet zijn verplaatst.

De rampenstaf bestaat uit verschillende coördinatoren en afhankelijk van welk soort ramp het is, krijgt een van de coördinatoren de operationele leiding

, aldus Regina.

 • Zo is Aqualectra belast met alles wat te maken heeft met water en stroom in geval van een ramp,
 • moet United Telecommunication Services (UTS) de telecommunicatie op orde weten te brengen
 • en is de dienst Openbare Werken (OW) belast met transport en dergelijke.
 • Verder moet de brandweer zich concentreren op reddingsactiviteiten en -materialen
 • en moet de politie (met ondersteuning van onder andere SKS en VKC) toezien op de openbare orde.
 • De sectordirecteur Gezondheidszaken houdt zich bezig met de volksgezondheid
 • en de dienst Sociale Ontwikkeling (voorheen DWI) is belast met evacuatie en opvang.
 • Communicatie en Voorlichting moet de bevolking goed weten voor te lichten over de ramp.
 • De premier moet er daarnaast voor zorgen dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor alle benodigdheden in geval van een ramp.

Er is geen rampenfonds of iets dergelijks, dus moet de premier meestal bij Financiën aankloppen voor financiële middelen.
Volgens Regina werden in dit geval alleen de drie coördinatoren van gezondheidszaken, openbare orde en reddingsactiviteiten ingezet.
De brandweer had dit keer de operationele leiding.

Onderzoek en nazorg
Het Openbaar Ministerie heeft de leiding over het onderzoek naar het incident.
Het onderzoek is nog in volle gang en het is nog niet bekend hoeveel tijd dit in beslag gaat nemen.
De regering is ondertussen begonnen met het nazorgtraject en vergadert regelmatig met de politie, de brandweer en andere gouvernementele diensten, om alles zo correct en snel mogelijk te laten verlopen.
De bewoners van de Seru Loraweg en omgeving hebben aangegeven getraumatiseerd te zijn door wat er afgelopen zaterdag is gebeurd en hebben hulp gekregen van onder andere Skuchami.

Wat materiële schade betreft heeft de politie al diverse meldingen binnen gekregen.
DOW is al gestart met de voorbereidingen voor de opruim- en reparatiewerkzaamheden.
Er wordt rekening gehouden met een straal van 500 meter rond het kruithuis.
Verder zijn ook de werkzaamheden in verband met waterreiniging in de buurt gestart en kregen de bedrijven in de buurt assistentie van de Milieudienst.

Voor schademeldingen kan men nog contact opnemen via telefoonnummers 866-6124 of 911.

Curaçao en Nederland versterken samenwerking

Op economisch gebied

WILLEMSTAD — Curaçao en Nederland gaan de samenwerking op economisch gebied aanhalen. Dit is vorige week besloten tijdens een overleg tussen de demissionaire premier van Curaçao Stanley Betrian en de Nederlandse minister-president Mark Rutte (VVD) in het Torentje op het Binnenhof in Den Haag. Doel van de samenwerking is het stimuleren van de economische ontwikkeling in beide landen van het Koninkrijk. Verder lezen

Persbericht: Bevordering Tot Commandeur

121218 Bevordering Tot Commandeur

Zaak ‘Zes van Breda’ heropend

AMSTERDAM – Drie mannen en drie vrouwen zijn in de jaren 90 hoogstwaarschijnlijk ten onrechte veroordeeld voor de moord op een 56-jarige Chinese vrouw in Breda.

ANP

De Hoge Raad heeft dinsdag besloten dat de zaak van de zogeheten ‘Zes van Breda’ herzien moet worden.

De veroordeelden hebben hun straf al uitgezeten. De mannen kregen 10 jaar cel opgelegd en kwamen kort voor de eeuwwisseling vrij. De vrouwen werden schuldig bevonden aan medeplichtigheid.

De herziening was gevorderd door de procureur-generaal, de adviseur van de Hoge Raad. Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat er vermoedelijk sprake is van een rechterlijke dwaling.

Bekentenissen
De veroordelingen waren gebaseerd op bekentenissen van de drie vrouwen.
Een van hen heeft die verklaring later weer ingetrokken.
De bekentenissen kunnen niet kloppen.

Hernieuwd onderzoek heeft aan het licht gebracht dat twee ooggetuigen, die in de nacht van het misdrijf tegenover het restaurant zaten waar het slachtoffer is gedood, hebben gezegd dat zij niets hebben gezien.
Die verklaringen zijn uit het dossier gehouden en waren de rechter destijds dus niet bekend.

Er is daarmee sprake van een zogeheten novum (nieuw feit), op basis waarvan de Hoge Raad de herziening wil.
Het gerechtshof in Den Haag moet de zaak opnieuw doen.

Van Koppen kwam tot de slotsom dat het bewijs rammelde en legde zijn rapport voor aan de CEAS, de ‘twijfelcommissie’ van justitie.
Vervolgens kwam de zaak bij de procureur-generaal terecht, die nieuw onderzoek liet doen en concludeerde dat er herziening moest volgen.

Het hernieuwde onderzoek bracht niet alleen de buiten het dossier gebleven verklaringen aan het licht. Uit nieuw DNA-onderzoek bleek dat bloed op de plaats van het misdrijf (de keuken van het restaurant) niet van de veroordeelden afkomstig kan zijn.

Rehabilitatie
Het besluit van de Hoge Raad om de zaak te heropenen is een

”belangrijke eerste stap naar rehabilitatie”.

Dat zeiden Knoops en Joost Loevendie, die de zes verdachten bijstaan.

Uiteindelijk was geen van de verdachten bij de uitspraak van de Hoge Raad aanwezig.

”Dat was mentaal te zwaar”

, zei Knoops.

Volgens de raadsmannen zullen de drie mannen en drie vrouwen wel bij de hernieuwde behandeling van de zaak bij het hof in Den Haag aanwezig zijn.
Wanneer die plaatsvindt is nog niet duidelijk.

Vrijspraak
De advocaten zien de uitspraak als een opmaat naar een uiteindelijke vrijspraak.
Daarmee zou volgens hen de grootste rechterlijke dwaling in ons land een feit zijn.
Niet alleen het aantal verdachten is daarbij uniek.

”Je praat over 36 jaar onterecht opgelegde gevangenisstraffen.”

Het zou gaan om de vijfde grote rechterlijke dwaling in 10 jaar tijd.
Als deze Bredase zaak wordt meegerekend, was er vier keer sprake van een veroordeling op basis van valse bekentenissen, signaleert Knoops.

 ”Dat toont het gevaar om op een bekentenis af te gaan.”

Opstelten
Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) vindt dat er niet te snel conclusies moeten worden getrokken nu de zaak rond de ‘Zes van Breda’ helemaal opnieuw moet.
Hij zei dinsdag te zijn geschrokken dat de zaak over moet, maar wilde verder inhoudelijk niet reageren.

Lees een terugblik op de zaak Via NU.nl

Bekijk hier een deel van de uitspraak van de Hoge Raad

Door: ANP

Nazorgtraject explosie kruithuis

Door: Aruna Jhagru

CURAÇAO – Overheidsdiensten zijn gestart met het nazorgtraject van de ontploffing in het kruithuis van afgelopen zaterdag. Tijdens het traject worden onder meer reparaties verricht aan materiaal en infrastructuur. Daarnaast ontvangen de bewoners in de omgeving van de Seru Loraweg zorg en hulp.

De explosie bij het kruithuis aan de Seru Loraweg heeft drie levens gekost en meerdere omstanders zijn gewond geraakt. Verschillende mensen hebben aangegeven emotionele steun nodig te hebben of willen met iemand praten over de tragische gebeurtenis. In samenwerking met Skuchami hebben deze mensen een luisterend oor gekregen.

Reparaties
Wat betreft de materiële schade zijn overheidsdiensten begonnen met reparaties van de schade aan de overheidsinfrastructuur. Diensten die onder het ministerie van Verkeer, Transport en Ruimtelijke Planning vallen doen een assessment van de materiële schade, een radius dekkend van 500 meter om de plek waar het voorval heeft plaatsgevonden.

Ook hebben werknemers snelle reparaties verricht aan de infrastructuur van het systeem om water te filteren. Tot slot hebben de Milieudienst en DWO aangegeven te willen helpen waar dat nodig is.

Mensen met materiële schade hebben opgelopen door explosie kunnen dit doorgeven aan het Politiekorps via telefoonnummers 866-6124 of 911.

RvC Refineria di Korsou ontslagen

 Door: Aruna Jhagru

Versgeperst.com Versgeperst Refineria di Kòrsou Raad van Commissarissen NIEUWS Herbert Mensche Curaçao Aandeelhouder Ontslag1CURAÇAO – De leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van Refineria di Korsou (RdK) zijn vrijdag tijdens de aandeelhoudersvergadering ontslagen. De RvC had per brief aan de regering laten weten enkel schriftelijk vragen van de regering te willen beantwoorden en niet aanwezig te zijn op de vergadering.

Eerdere pogingen van de regering om informatie van de Raad te krijgen over het gevoerde beleid op 19 en 28 november bleken niet succesvol.
De regering ging niet akkoord met voorstellen van de Raad die tot verdere verlenging van de uitvoering van zijn werkzaamheden zou leiden.
De regering is voornemens de ontslagen RvC-leden wettelijk aansprakelijk te stellen voor de door het overheidsbedrijf geleden schade.

Schorsing
Op 6 december was de Raad reeds door de enige aandeelhouder (de regering) geschorst, nadat zij op 5 december op ondeugdelijke gronden hadden besloten Herbert Mensche, interim-directeur van RdK sinds 19 november te schorsen.
De dag erna werd de schorsing van Mensche door de regering weer opgeheven.

Nieuwe commissarissen
Voorts zal de regering op korte termijn beginnen met de benoemingsprocedure voor nieuwe commissarissen.
Intussen zijn afspraken gemaakt met RdK, CRU en ook de Isla-raffinaderij, die ervoor moeten zorgen dat de zowel de reguliere als de herstelwerkzaamheden voor wat betreft energieopwekking normaal doorgaan.

Financiën CTB en ABC baren zorgen

Willemstad – Zowel de Curaçao Toerist Board (CTB) als het Autobus-bedrijf Curaçao (ABC) zullen gekort worden, schrijft het College financieel toezicht (Cft), terwijl van beide instanties bekend is dat zij er in financiële zin niet heel goed voor staan.

Het Cft meldde dit in reactie op de derde uitvoeringsrapportage 2012 van het ministerie van Financiën, tot en met het derde kwartaal van het lopend jaar.
Uit de laatste ontvangen jaarrekening van het CTB (2009) blijkt volgens Cft dat het toeristenbureau een exploitatietekort kent van 1,4 miljoen gulden en nog een gering positief vermogen van bijna 7 ton.
En weliswaar was ABC in 2010 winstgevend, maar het busbedrijf heeft een geaccumuleerd verliessaldo van 6,8 miljoen.
Het Cft geeft dit aan in het kader van de mogelijke risico’s voor de overheid.

De subsidiepot is ten opzichte van 2011 met 32 miljoen (39 procent) gekort, hetgeen grotendeels te verklaren is door eenmalige subsidies in 2011.
Toch ziet Cft hier risico’s, in dit geval dus specifiek bij CTB en ABC.

,,Een volledige beoordeling van de jaarrekeningen van overheidsstichtingen en gesubsidieerde instellingen moet uitwijzen of daar sprake is van tekorten en in hoeverre deze tekorten de continuïteit van de instellingen in gevaar brengen en verhaald kunnen worden op de overheid.”

Dit geeft volgens het Cft tegelijkertijd een beeld van de toereikendheid van de jaarlijkse subsidies.

Ombudsman wacht af

Alba Martijn

Willemstad – Ombudsman Alba Martijn wacht beroepshalve de onderzoeksresultaten van de politie en brandweer naar de explosie van het kruithuis af.

Op de vraag in hoeverre de overheid aansprakelijk gesteld kan worden voor de explosie, antwoordde Martijn:

,,Op dit moment moeten we voorzichtig zijn.”

De Ombudsman heeft kennis genomen van een radio-uitzending gisterochtend.
Daarin verklaarde voormalig gezaghebber Liza Dindial dat er in 2008 een rapport was, dat melding maakte dat er een oplossing voor het kruithuis moest komen.
Het was mogelijk om in het kader van het SEI financiering te krijgen.
De overheid heeft toen andere prioriteiten gesteld.

,,Voordat de schuldvraag beantwoord wordt, moet er gekeken worden of er andere elementen zijn die tot de explosie hebben geleid.”

Ook moet gekeken worden in hoeverre het gebouw bijvoorbeeld brandveilig was.
De Ombudsman signaleert dat in het geval dat de directe aanleiding voor de explosie aan het licht komt er dan nog verhoudingsgewijs gekeken moet worden naar het aandeel van de overheid.
Een ander belangrijk element is de vraag in hoeverre de overheid haar plicht is nagekomen.

,,Er zal om de schuldvraag en de vraag naar aansprakelijkheid te beantwoorden, eerst gekeken moeten of er indicaties zijn dat de overheid haar plicht niet na is gekomen.
Waarom is er gewacht om een nieuwe locatie voor het kruithuis te regelen.
Welke afwegingen zijn er gemaakt?”

Tot nu toe hebben zich naar aanleiding van de explosie aan het kruithuis, geen mensen zich bij de Ombudsman gemeld.
Martijn merkt overigens op dat mensen die dat willen doen welkom zijn.

RvC van RdK aansprakelijk voor schade

Willemstad – De regering is voornemens de ontslagen RvCleden van Refinería di Kòrsou (RdK) wettelijk aansprakelijk te stellen voor de door het overheidsbedrijf geleden schade.

Dat werd gisteren bekendgemaakt en is besloten na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 14 december, waarbij de volledige RvC werd ontslagen.
Voorts zal de regering op korte termijn beginnen met de benoemingsprocedure voor nieuwe commissarissen.
Intussen zijn afspraken gemaakt met RdK, CRU en ook de Isla-raffinaderij die ervoor moeten zorgen dat zowel de reguliere als de herstelwerkzaamheden voor wat betreft energieopwekking normaal doorgaan.

Goedgedrag benoemd tot Commandeur

Willemstad – Tijdens het afscheid van gouverneur Frits Goedgedrag in Nederland heeft koningin Beatrix Goedgedrag benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Dit heeft Statenvoorzitter Mike Franco (PAIS) gistermiddag laten weten.

Franco was in Nederland bij de benoeming.
De rang van Commandeur in de Orde van Oranje Nassau wordt tijdens staatsbezoeken aan het hogere kader van bestuur en krijgsmacht uitgereikt.
Een benoeming in de orde wordt verleend wegens bijzondere verdiensten jegens de samenleving.
Franco noemde de receptie ter gelegenheid van het afscheid van Goedgedrag als gouverneur ‘indrukwekkend’.
Ook de ontmoeting met koningin Beatrix en prins Willem-Alexander was bijzonder, zo zei de Statenvoorzitter.
Franco kreeg de gelegenheid om kort met prins Willem- Alexander te praten.

,,In eerste instantie wist hij niet goed van welke partij ik afkomstig was, maar toen ik vertelde dat ik van PAIS ben bleek hij goed op de hoogte van ons gedachtegoed, ook ten aanzien van het Koninkrijk. Prins Willem-Alexander was goed voorbereid en goed op de hoogte.”

Ook is er kort gesproken over de huidige politieke situatie op Curaçao, aldus Franco.
De prins liet aan de Statenvoorzitter weten te hopen dat Curaçao op korte termijn weer ‘back on track’ is, aldus Franco.

,,Hij liet weten bezorgd te zijn over wat er zich de afgelopen tijd heeft afgespeeld.”

Urgentieplan Kolaborativo ingediend

Willemstad – Kolaborativo heeft naar aanleiding van de Nationale Dialoog een urgentieplan ingediend bij de Raad van Ministers over de Algemene Ouderdomsvoorziening (AOV) en de basisverzekering ziektekosten.

,,Er zijn geen simpele oplossingen, maar geen actie ondernemen is geen optie.
Iedereen in onze gemeenschap zal worden geraakt door wat er moet worden gedaan en niemand is echt enthousiast over de oplossingen, maar er was consensus binnen het dialoogplatform Kolaborativo over de voorgestelde eerste stappen die absoluut noodzakelijk zijn om een snelle en desastreuze achteruitgang in de betalingsbalans en een toename in de begrotingstekorten te voorkomen”

, zo begint het persbericht over het urgentieplan.
Vrijdagmorgen werd een voorstel voor urgente, korte termijn en tijdelijke maatregelen voor de komende twaalf maanden ter overweging bij de demissionaire interim-premier en de Raad van Ministers ingediend.
Met participatie van 100 stakeholders en 40 experts, en na twee plenaire vergaderingen en vele bijeenkomsten waarin experts uit alle gerelateerde werkterreinen op tripartiete wijze met elkaar hebben samengewerkt, biedt het voorstel oplossingen en aanbevelingen als alternatieven op het oorspronkelijke voorstel van de regering dat in november werd ingediend. Kolaborativo stelt:

,,Vanwege de erg korte ‘deadlines’ en beperkte toegang tot de benodigde gegevens, zijn de deelnemers zich ervan bewust dat dit slechts de eerste stap is op weg naar een meer integrale oplossing. Een proces van continue dialoog in de gemeenschap op lange termijn zal leiden tot oplossingen op korte, middellange en lange termijn. Deze oplossingen moeten op consensus zijn gebaseerd om voortgang te boeken en om succesvol te kunnen zijn. Deelnemers merkten op dat dit de eerste keer is sinds 2008 dat er experts en stakeholders uit alle delen van de gemeenschap met toewijding hebben samengewerkt om een algehele aanpak te formuleren waarin de pijn wordt gedeeld en de meest kwetsbare personen in onze gemeenschap zo veel mogelijk worden ontzien.”

Deze week staat er een bijeenkomst met de interim-ministerpresident op het programma om het voorstel te bespreken en nader toe te lichten, en om het belang te onderstrepen van een voortgezette nationale dialoog om te komen tot houdbare oplossingen voor de betalingsbalans op de lange termijn.

Hiro Shigemoto opgepakt

Hiro Shigemoto
FOTO RNW ©

Philipsburg – Oud-minister van Financiën op Sint Maarten Hiro Shigemoto is gisterochtend om 10.00 uur in zijn woning in Point Blanche gearresteerd op verdenking van fraude en het witwassen van geld.

Dat heeft hoofdofficier van justitie Hans Mos tegenover deze krant bevestigd.

,,Shigemoto is in verzekering gesteld en zit twee tot drie dagen vast. Dan is het aan de rechtercommissaris om te bepalen of zijn voorarrest met tien dagen wordt verlengd”

, aldus Mos.
De aanhouding is verricht in het kader van het Piranha-onderzoek, dat ongeveer een jaar geleden is begonnen.
Tien dagen geleden werd in verband met diezelfde zaak Curaçaoënaar Roberto Gibbs van Global Advisory Services aangehouden.
Dit bedrijf is op Curaçao gevestigd.

,,Enkele maanden geleden zijn er zowel op Sint Maarten als op Curaçao huiszoekingen verricht”

, stelt Mos.

,,Tien dagen geleden is de heer Gibbs aangehouden. Vandaag is Shigemoto aangehouden op verdenking van het uitbetalen van dubbel ingediende declaraties.”

Roberto Gibbs zou dus, zo luidt de verdenking, met zijn bedrijf dubbele declaraties bij de toenmalige minister hebben ingediend voor bewezen diensten aan de overheid, en Shigemoto zou deze dubbel hebben uitbetaald.
Het bedrijf werd naar alle waarschijnlijkheid ingehuurd om personeel te werven voor de overheid.

Sfeer weer goed

Willemstad – Voor het eerst sinds een paar jaar is er weer de positieve sfeer binnen het Koninkrijk als het gaat om samenwerking.

Dat zegt de Vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Gerard van der Wulp, nadat de afgelopen dagen de toppen van de vier Koninkrijksregeringen in Den Haag waren.
En daar ‘proefde’ hij voor het eerst sinds enige tijd weer die

Groot was de opkomst voor de eindejaarsontvangst bij het onderkomen van de Vertegenwoordiging in Scharloo. Onder de aanwezigen ook Alex Rosaria, de voorman van PAIS.
FOTO JEU OLIMPIO ©

positieve sfeer wat de samenwerking betreft.

,,Laten we daar nu op gaan voortbouwen”

, riep Van der Wulp gisteren op tijdens een drukbezochte eindejaarsontvangst bij het onderkomen van de Vertegenwoordiging in Scharloo.
Daarbij werd door Van der Wulp terug- en vooruitgeblikt:

,,In Curaçao deed zich de bijzondere situatie voor dat een meerderheid in het parlement het vertrouwen opzegde in het demissionaire kabinet (Schotte, red.) en een interim- kabinet (Betrian, red.) installeerde.”

Dat waren volgens de Vertegenwoordiger ‘uiterst spannende dagen voor deze nog jonge democratie, maar uiteindelijk zegevierde de wil van de parlementaire meerderheid’.
Het interim-kabinet van premier Stanley Betrian gaf snel opening van zaken, vervolgde Van der Wulp zijn toespraak gisteren, en het werd duidelijk dat óók Curaçao – naast Nederland, dat een ongekend bezuinigingspakket doorvoert – zich financieel en economisch in zeer zwaar weer bevindt.

,,De problematiek is nu helder; de harde maar onvermijdelijke oplossingen beginnen zich af te tekenen. Een ruime meerderheid in de Staten heeft er blijk van gegeven dat ze de riskante economische en financiële situatie onderkennen.”

Het is nu aan het te vormen transitiekabinet van PS, PAIS, PNP en onafhankelijk Statenlid Sulvaran – en vooral de Staten – om de weg naar herstel in te slaan.

,,We kunnen elkaar daarbij helpen en steunen”

, aldus de Vertegenwoordiger van Nederland.

,,Als we dat tenminste vol overtuiging willen. Niet zoals vroeger, door geld van het ene land naar het andere over te maken. Maar wel door op alle mogelijke gebieden samen te werken.”

Van der Wulp:

,,Door gebruik te maken van elkaars sterke punten, zoals het delen van expertise en contacten, op basis van gelijkwaardigheid en ten behoeve van het welzijn van ieders bevolking. Met de nieuwe politieke verhoudingen in onze beide landen lijkt het er nu op dat we kunnen gaan werken aan volwassen bilaterale relaties tussen Curaçao en Nederland, en binnen het Koninkrijk.”

Zijn notariskantoren op Curacao betrouwbaar

Een notariskantoor werkt in de naam van de Koningin. Zij worden ingezworen en zweren daarvoor een eed af om de overdrachten van goederen op een fatsoenlijke en orderlijke wijze te laten verlopen. Notariskantoren gebruiken zogeheten derden-rekeningen om het het transactiegeld  wat aangewend wordt om roerende en onroerende goederen van eigenaar te laten verwisselen  veilig te stellen.
Op Curaçao plegen notariskantoren vaak wanprestaties door deze derden gelden langer vast te houden om daar rente aan te verdienen.
Andere instanties zoals bijvoorbeeld Kadaster krijgen vaak de schuld van de opgelopen vertraging zodat de kantoren weg komen met de wanprestatie.
Hebben de partijen beiden hun goed ontvangen dan kraait er geen Haan meer naar de wanprestatie.

Ook staan verschillende notarissen bekend om niet aan de telefoon te willen komen, of hun emails te beantwoorden als de vragen worden gesteld die met het transport te maken hebben. Ook worden ontvangsten van aangeleverde documenten niet geconfirmeerd.

Klanten maken ook wel eens mee dat zij geen kopie van een getekende intentie verklaring overhandigd krijgen. Zelfs als daar specifiek om gevraagd wordt kan dit met een excuus van de hand worden gedaan.

Er zitten dus een heleboel haken en ogen aan de integriteit van de meesters in recht, zeker als hier geen toezicht op gehouden wordt.

 

Ingezonden: Rampenplan

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliseerd.

Vandaag laten we Arthur Donker aan het woord………….. Verder lezen