2013 jaar van vervelende keuzes

Adèle van der Pluijm-VredeWILLEMSTAD — Het jaar 2013 zal geen gemakkelijk jaar worden, maar een jaar met tal van vervelende keuzes. Dit bracht waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm-Vrede gisteren naar voren tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gouverneur van Curaçao. In haar toespraak stond Van der Pluijm-Vrede uitgebreid stil bij het belang van een transparante overheid, die rekenschap aflegt aan het volk.

Er zijn uitdagingen op het gebied van volksgezondheid, onderwijs, veiligheid en economische en financiële ontwikkeling, maar ook problemen op het gebied van afstand tussen burgers en de overheid en tussen burgers onderling dienen volgens de waarnemend gouverneur te worden aangepakt.
Hoe al deze vraagstukken moeten worden opgelost is op dit moment nog niet bekend.
In het regeerakkoord worden voostellen gedaan, maar die moeten volgens de waarnemend gouverneur nog nader worden uitgewerkt en geconcretiseerd.
Naast al deze problemen dient er volgens Van der Pluijm-Vrede ook ruime aandacht te worden besteed aan het terugbrengen van het vertrouwen in de lokale politiek.

Op de foto waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm-Vrede met enkele genodigden in gesprek

Op de foto waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm-Vrede met enkele genodigden in gesprek

Het jaar 2013 zal ook de periode zijn waarin burgers zelf de pijn zullen voelen, die het gevolg zal zijn van pijnlijke maatregelen die door de regering genomen moeten worden.

“Maar ik ben ervan overtuigd dat er vertrouwen kan zijn in het bestuur van het eiland en dat dit vertrouwen alleen maar zal toenemen op het moment dat de regering pijnlijke keuzes zal moeten maken, die directe gevolgen zullen hebben voor de burger”

, aldus de waarnemend gouverneur.
In haar toespraak verwijst zij naar pijnlijke keuzes, zoals verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de introductie van de basisverzekering ziektekosten, het bezuinigen in of herstructureren van de gezondheidszorgsector, hervormingen op onderwijsgebied, en keuzes die gemaakt moeten worden op het gebied van subsidies en het in dienst nemen van ambtenaren.

“Het gaat erom dat de overheid iedere keer en continu moet kunnen aantonen dat zij bewuste en noodzakelijke keuzes maakt. Maar ook dat haar keuzes niet abstract zijn, maar dat zij directe gevolgen hebben voor mensen, werknemers en bedrijven, voor de gehele gemeenschap”

, aldus Van der Pluijm-Vrede.
In 2013 zal er volgens de waarnemend gouverneur veel energie en durf vereist zijn om problemen op een correcte manier te kunnen bestrijden en tevens om zo Curaçao en zijn economie op de lange termijn te kunnen versterken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *