Dagelijks archief: 5 februari 2013

Nijpende Sociale problemen.

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliseerd.

Vandaag laten we Terrance Peterson aan het woord………….. Verder lezen

Straatnamen

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliseerd.

Vandaag laten we “A. RENARDUS ” aan het woord………….. Verder lezen

Omissie in Basisverzekering Ziektekosten

In het laatste concept van de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten dat door de Staten is aangenomen staan enkele punten vermeld die de nodige aandacht verdienen en zelfs aangepast of veranderd dienen te worden.
Deze landsverordening heb ik vrijdag 1 februari jl. afgehaald bij het parlement.
Ik wil vooral aandacht vestigen op hetgeen staat vermeld onder artikel 2.1 van hoofdstuk 2 ‘Kring van verzekerden’.

Onder artikel 2.1.2 wordt vermeld:

‘Niet verzekerd ingevolge deze Landsverordening zijn de navolgende categorieën ingezetenen:

  • a. zij die kunnen aantonen bij een verzekeringsbedrijf als bedoeld in de Landsverordening Toezicht verzekeringsbedrijf tegen ziekte kosten verzekerd te zijn;
  • b. zij die werkzaam zijn bij een hier te lande gevestigd bedrijf ten aanzien waarvan de minister ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering, zoals deze luidde op de dag voorgaande aan de inwerkingtreding van deze landsverordening heeft bepaald dat de werknemer tegenover de werkgever recht heeft op tegemoetkoming als bedoeld in die landsverordening. Hierna volgen nog twee leden,
  • c. en d., die voor mijn commentaar niet van belang zijn.

Mijn opmerking betreft het gestelde onder lid b. van bovengenoemd artikel.
Onder paragraaf 4 van de Memorie van Toelichting wordt bij de toelichting op dit artikel vermeld dat bij de tweede uitzondering hierboven onder b., het gaat om de zogenaamde eigen risicodragers.
Het gaat namelijk om bedrijven die door de minister exoneratie verkregen om een eigen ziektekostenregeling te handhaven voor hun werknemers (onder andere PdVSA, Dokmaatschappij en Sehos) .

Mijn ‘concern’ in dezen is dat de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten onder artikel 2.1.2 onder b. sec spreekt van ‘zij die werkzaam zijn’.
Er wordt met geen woord gerept over meer de gepensioneerden van het bedrijf, die ook recht hebben op eenzelfde pakket ziektekostenvergoeding als de werknemer.
Door slechts de werknemer te benoemen in artikel 2.1.2 onder b., dient ervan uitgegaan te worden dat de gepensioneerden van bijvoorbeeld het St. Elisabeth Hospitaal, waartoe ik ook behoor, en andere bedrijven die eigen risicodragers zijn, wel premie moeten betalen ten behoeve van het fonds van het Uitvoeringsorgaan dat de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten beheert.

Dit terwijl genoemde gepensioneerden premie betalen aan bijvoorbeeld het St. Elisabeth Hospitaal om recht te verkrijgen op ziektekostenvergoeding, met een gelijk pakket kostenvergoeding als dat van de werknemer.
Ik neem aan dat er sprake is van een omissie in de formulering van hetgeen staat vermeld in genoemd artikel 2.1.2. onder b., wegens onbekendheid met bestaande regelingen binnen genoemd categorie bedrijven.

Vandaar dat ik een nieuwe formulering voorstel.

Artikel 2.1.2.b. zal dan moeten luiden:

b. zij die werkzaam zijn bij een hier te lande gevestigd bedrijf ten aanzien waarvan de minister ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering, zoals deze luidde op de dag voorgaande aan de inwerkingtreding van deze landsverordening heeft bepaald dat de werknemer tegenover de werkgever recht heeft op tegemoetkoming als bedoeld in die landsverordening.
Tevens vallen onder deze categorie: gepensioneerden van voornoemd categorie bedrijf, die recht hebben op ziektekostenvergoeding gelijk aan boven vermelde werknemer en andere gewezen werknemers, die wegens één of andere reden niet meer werkzaam zijn maar wel aanspraak maken op eenzelfde pakket ziektekostenvergoeding als de werknemer.

Ter verduidelijking van ‘zij die wegens één of andere reden niet werkzaam zijn’.
Bijvoorbeeld bij de werknemer van het St. Elisabeth Hospitaal, die drie jaren lang aaneengesloten arbeidsongeschikt is geweest wordt het dienstverband verbroken.
Deze persoon behoudt het recht op ziektekostenvergoeding gelijk aan het pakket van de werknemer en de gepensioneerde.

Hopelijk ben ik duidelijk genoeg geweest met hetgeen ik naar voren heb gebracht.
Voor de goede orde, het gaat niet slechts om het St. Elisabeth Hospitaal maar om alle gelijke gevallen bij andere bedrijven.
Deze brief wordt ook verstuurd naar de minister van Gezondheid, relevante overheidsorganen en Statenleden.

Felix D. Pinedo
(gepensioneerde Sehos na 42 dienstjaren) Curaçao

Space Expedition bezocht Staten informeel

Rosaria: Nogal wat haken en ogen

space shuttle2Willemstad — In tegenstelling tot wat een aantal actoren heeft vermeld in de media, was er geen officiële bijeenkomst in de Staten met Space Expedition (SXC). De bedoeling was wel dat SXC een presentatie zou geven aan de Vaste Statencommissie Economische Ontwikkeling. Doordat er niet genoeg leden aanwezig waren, kon deze vergadering echter geen doorgang vinden. Verder lezen

Fan van het OM

facebookWILLEMSTAD — Het Openbaar Ministerie heeft sinds kort een facebook- pagina waar zij vonnissen maar ook algemene informatie publiceert. Een testpagina, die al sinds november vorig jaar draait, heeft genoeg positieve resultaten opgeleverd om nu aan te kondigen dat deze pagina beschikbaar is. Verder lezen

Declaratie medicijnen binnen 2 dagen verwerkt

Actie apothekers gaat derde dag in

medicijnenWILLEMSTAD — Publieke zorgverzekeraar SVB heeft de declaratieprocedure versneld nu de apothekers op Curaçao in actie zijn. Normaal wordt het voorgeschoten bedrag voor medicijnen binnen maximaal zes weken gerestitueerd, nu krijgen patiënten binnen twee dagen een cheque uitgekeerd. Dat zegt Armgard Gibbes, woordvoerder van SVB. De zorgverzekeraar wordt
plat gebeld door bezorgde patiënten die met hun verzekeringskaart niet bij de botika’s terecht kunnen .

Verder lezen

Huiseigenaar door huurders mishandeld

politie-bericht1WILLEMSTAD — Een 39-jarige verhuurder van een woning bij Noord Sta. Rosa werd afgelopen vrijdagavond door de huurder van de genoemde woning en zijn familieleden in elkaar geslagen. Daarbij liep hij verwondingen op aan zijn linkeroor. De huurder en twee familieleden zijn voor de mishandeling aangehouden, aldus de politie. Verder lezen

Percentage verplichte reserve weer verhoogd

CBS2WILLEMSTAD — De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft in december 2012 haar monetaire beleid gericht op het verkrappen van de ruimte op de geldmarkt voortgezet. Het percentage van de verplichte reserve, het voornaamste instrument, werd met 0,50 procentpunt verhoogd naar 14,25. Dat staat in de laatste Verkorte Balans van de CBCS. Verder lezen

Amstel-terrein niet geschikt voor NHN

WILLEMSTAD — Het Amstel-terrein dat onder het kabinet-Schotte de beoogde locatie was voor de bouw van Nos Hospital Nobo (NHN) krijgt een andere bestemming. Dat zegt Pueblo Soberanoleider Helmin Wiels.
In het coalitieoverleg van de politieke leiders afgelopen vrijdag zijn de leiders het hierover eens geworden. Verder lezen

Gewapende man verwond tijdens aanhouding

politie-bericht1WILLEMSTAD — De veertigjarige man G.M.R. is gisteren in Otrobanda tijdens de kinderparade opgepakt voor vuurwapenbezit. Verder lezen

Fout geparkeerde voertuigen in bewaring genomen

politie-petWILLEMSTAD — De politie heeft gisteren tijdens de kinderparade controles uitgevoerd op fout geparkeerde voertuigen. Enkele voertuigen die in Otrobanda fout geparkeerd stonden zijn in bewaring genomen. Daarnaast werden ook controles uitgevoerd op vergunningen. Verder lezen

Geen arbeidsconflict, maar een rechtsconflict

AAV stuurt Isla brief in zaak contractanten

WILLEMSTAD — De Antilliaanse Aannemers Vereniging (AAV), heeft een advocatenkantoor een brief aan de directie van de Refineria Isla Curaçao BV laten schrijven waarin ze antwoord wil op een aantal dringende vragen met betrekking tot het conflict dat is ontstaan met de contractanten. Verder lezen