Dagelijks archief: 18 april 2013

VP | Jewel Investment gedwongen tot bouwstop in Pietermaai

Jewel Investment gedwongen tot bouwstop in Pietermaai

Jewel Investment gedwongen tot bouwstop in Pietermaai

CURAÇAO – Eén van de vijf projecten van Jewel Investment & Management nv, het bedrijf dat enkele monumentale panden in Pietermaai Smal renoveert, is geschorst. Jewel Investment is daardoor per direct gedwongen de bouwwerkzaamheden te staken, zo meldt advocaat Achim Henriquez.

De rechter heeft dit gisteren besloten naar aanleiding van een kort geding die Henriquez & Knoppel Advocaten, La Rivera Development Inc en Dikeda Holding aanspanden tegen minister Earl Balborda van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Jewel Investment heeft  volgens de initiatiefnemers van het kort geding, een parkje aan het water in Pietermaai Smal op onbegrijpelijke wijze in erfpacht. Inmiddels is daarop gestart met de bouw van een flatgebouw. Verder lezen

Inspectie stelt laboratorium ADC NV onder verscherpt toezicht

adcWILLEMSTAD — De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) gisteren onder verscherpt toezicht gesteld. Het laboratorium moet de komende periode gaan aantonen dat het wel voldoet aan de vereisten zoals omschreven in de landsverordening Zorginstellingen. Verder lezen

Liquiditeitspositie in beweging

cftWILLEMSTAD — Uit de financiële rapportages over januari en februari blijkt dat de liquiditeitspositie van Curaçao in beweging is. Dat meldt het Cft (College Financieel Toezicht) in zijn advies over de begroting 2013 van Curaçao. Verder lezen

Ambtenaren WTC melden zich bij Abvo

Ontevreden ambtenaren die werkzaam zijn in het WTC-gebouw uitten vanochtend hun onvrede over hun werkomstandigheden.

Ontevreden ambtenaren die werkzaam zijn in het WTC-gebouw uitten vanochtend hun onvrede over hun werkomstandigheden.

WILLEMSTAD — Ambtenaren, werkzaam in het WTC, meldden zich vanochtend bij het hoofdkantoor van de Abvo in Brievengat. Aanleiding voor de actie van de ambtenaren was de explosie die gistermiddag laat plaatsvond in het WTC-gebouw. De explosie leidde tot consternatie bij het personeel, dat al langer met klachten zit over het onderkomen in het WTC. Voor hen was vanochtend de maat vol. Een groot deel meldde zich bij hun vakbond uit protest tegen de gang van zaken. Verder lezen

Sulvaran vraagt naar verdragen met Haïti

Glenn SulvaranWILLEMSTAD — Onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran wil dat de verdragen, die onder voormalig premier Gerrit Schotte (MFK) met Haïti zijn overeengekomen, in de Staten worden behandeld.
Eerder deze week was Sulvaran zeer kritisch over deze verdragen en stelde dat het parlement nooit van de inhoud op de hoogte is gesteld.
Verder lezen

Jardim lanceert informatiecyclus

José JardimWILLEMSTAD — Minister José Jardim van Financiën start met een informatiecyclus. Die behelst onder meer een televisieprogramma op TeleCuraçao met de titel ‘Minister di Finansas dr. José Jardim ta informá’, dat wordt uitgezonden op donderdagavonden om 21.15 uur, te beginnen vanavond. Verder lezen

30.000 gulden aan griffiekosten

dollars-09082012WILLEMSTAD — Voor het hoger beroep tegen de gepensioneerde CPA-directeuren Agustin Diaz en Richard Lopez Ramirez, aangespannen door Curaçao Ports Authority (CPA) en Kompania di Tou Kòrsou (KTK), is door beide bedrijven 15.000 gulden betaald aan griffiekosten.

Verder lezen

CPA-sollicitant overweegt klacht bij ombudsman

WILLEMSTAD — Een van de sollicitanten op de functie ‘Medewerker Shipping’ bij havenbedrijf CPA herkende zich in het krantenartikel ‘Omstreden aanstellingen en vriendjespolitiek CPA’ van afgelopen zaterdag.
In dat artikel plaatst een groep van bezorgde (ex-)CPA-werknemers vraagtekens bij de gevolgde procedure van de aanstelling van Sem Ajoubi in deze functie op de commerciële afdeling het bedrijf.
Verder lezen

Protest eigenaren van RHD-auto’s bij keuringslokaal

WILLEMSTAD — Eigenaren van RHD-auto’s (Right Hand Drive) protesteerden gisterochtend bij het keuringslokaal tegen het feit dat hun voertuigen niet werden gekeurd.
Ze blokkeerden de uitgang van het lokaal en eisten dat er een eind komt aan de ‘discriminatie’ bij het keuren van deze voertuigen. Verder lezen

Politiebond SAP dient lijst van klachten in

politie-curacaoWILLEMSTAD — De vakbond SAP heeft onlangs een klachtenlijst met 37 punten over onder meer het management binnen het Korps Politie Curaçao (KPC), bij het ministerie van Justitie ingediend. Verder lezen

Ouderen gaan manifesteren tegen maatregelen

protestWILLEMSTAD — Ouderen en gepensioneerden op het eiland zullen zich morgenochtend op het Waaigat verzamelen voor een demonstratie tegen de verschillende maatregelen die de huidige regering aan het nemen is. Dit is vanochtend overeengekomen tijdens een drukbezochte vergadering voor gepensioneerden, die in de Klup di Shell te Suffisant werd georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst gaven de meer dan 400 aanwezigen aan dat zij ‘genoeg gepraat hebben en nu actie willen’. Verder lezen

Wake Curaçaose Venezolanen goed bezocht

Wake Curaçaose VenezolanenWILLEMSTAD — De door Vemundo en Venex Curazao georganiseerde wake in de kerk La Bírgen de Coromoto gisteravond was goed bezocht.
De twee groeperingen van Venezolanen woonachtig op Curaçao zijn het eens met de oproep van presidentskandidaat Henrique Capriles voor hertelling van alle stemmen door middel van een 100 procent-stemcontrole.
Verder lezen

Inspectie stapt naar Medisch Tuchtcollege

jan huurmanWILLEMSTAD — De Inspectie voor de Volksgezondheid zal zeer binnenkort een klacht indienen bij het Medisch Tuchtcollege naar aanleiding van de fraudezaak onder medisch specialisten.
Dit bevestigt zowel waarnemend inspecteur Joe Alcalá als inspecteur Gezondheidszorg Jan Huurman.
Verder lezen

Pueblo Soberano ta insistí ku no tin moda di hasi.

ozbE ahuste di Omzetbelasting i introdukshon di un diferensiashon di tarifa mester sigui mañan,
no opstante ku tin oposishon kresiente pa e medida. Den último dianan no solamente partidonan di oposishon pero diferente sektor a pidi pa posponé e medida. Verder lezen

Geen hertelling Venezuela’

Vlag-VenezuelaCURAÇAO – Het hoofd van Venezolaanse Hooggerechtshof, Luisa Estrela Morales, legt de eis om de stemmen te hertellen naast zich neer. Dat meldt de Los Angeles Times. Presidentskandidaat Henrique Capriles had na de Venezolaanse presidentsverkiezingen van zondag een hertelling geëist. Verder lezen

Oorzaak explosie kruithuis bekend

Door:  Redactie Versgeperst –

Versgeperst.com Versgeperst openbaar ministerie NIEUWS Kruithuis explosie Curaçao Ontploffing Kruithuis 127x85CURAÇAO – De oorzaak van de ontploffing van het kruithuis is bekend. Het Openbaar Minister (OM) gaat in ieder geval nader onderzoek doen in de zaak van het kruithuis aan de Seru Loraweg. Dit bevestigt de woordvoerder van het OM, Norman Serphos, zo meldt Radio Hoyer 2. Verder lezen

•E siguiente produktonan NO ta paga OB Vrijgesteld van belasting zijn

 Vrijgesteld van belasting zijn: PAIS-Side-Logo

 1. a. de levering van water, elektriciteit, gas, stoom en perslucht door utiliteitsbedrijven, alsmede de levering van verpakt water;
 2. b. de levering van brood, eieren, rijst, aardappelen, graan, meel, babyvoeding, fruit en groenten, met uitzondering van fruit en groenten in conserven of ingevroren;
 3. c. de langdurige verhuur van onroerende zaken, welke zijn ingericht, bestemd en door de huurder worden gebruikt voor permanente bewoning;
 4. d. openbaar personenvervoer over de weg, alsmede schoolbusdiensten;
 5. e. de diensten die door ziekenhuizen, laboratoria voor medisch onderzoek, artsen, tandartsen, tandtechnici, verpleeg-en verloskundigen, fysio-en oefentherapeuten, chiropractors, logopedisten, dietisten en podotherapeuten als zodanig worden verricht;
 6. f. de levering van medische kunst-en hulpmiddelen. Onder medische kunst-en hulpmiddelen worden verstaan orthopedische artikelen en toestellen -daaronder begrepen medisch-chirurgische gordels en banden alsmede krukken -kunstgebitten, kunsttanden, kunstogen, kunstledematen en dergelijke artikelen, hoorapparaten voor hardhorigen, breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken in het beendergestel;
 7. g. de levering van geneesmiddelen voor mensen, voor zover deze geneesmiddelen op recept van een arts in de zin van de Landsverordening regelende de uitoefening van de geneeskundel5 worden verstrekt;
 8. h. het verzorgen en het verplegen van in een inrichting opgenomen personen, alsmede het door deze inrichting verstrekken van spijzen en dranken,geneesmiddelen en verbandmiddelen aan die personen;
 9. i. de levering van goederen en het verrichten van diensten door organisaties van sociale, culturele, charitatieve, sportieve of godsdienstige aard, mits de organisatie geen winststreven heeft en er geen sprake is van emstige verstoring van concurrentieverhoudingen;
 10. j. levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen en herverzekeringen door verzekeringsmaatschappijen, alsmede de diensten door tussenpersonen bij verzekeringen. Onder levensverzekering wordt verstaan een verzekering die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel heeft een of meerdere termijnen van uitkering te verzorgen, en welke afhankelijk is van het leven van de verzekerde, daaronder niet begrepen uitvaartverzekeringen, ongeacht de wijze van uitkering;
 11. k. de verzorging van niet-commercieel onderwijs, alsmede congressen die voor ten minste 90 percent worden bijgewoond door niet-ingezetenen;
 12. l. de verzorging van postzendingen, die de houder van de consessie ingevolge het bepaalde bij en krachtens artikel 2, tweede lid, van de Postlandsverordening 1998 verplicht is te vervoeren;
 13. m. intemationale vervoersdiensten door middel van luchtvaartuigen of schepen. Onder schepen worden verstaan aile vaartuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer te water, met uitzondering van pleziervaartuigen;
 14. n. de levering van brandstoffen, smeermiddelen en andere vloeistoffen, bestemd voor de voortstuwing, smering en ander technisch gebruik aan boord van schepen als bedoeld in onderdeel m of luchtvaartuigen, die als openbaar vervoermiddel worden gebruikt voor het intemationale personen-of goederenvervoer, alsmede diensten ten behoeve van de in dit onderdeel bedoelde schepen en luchtvaartuigen. Deze vrijstelling is ook van toepassing op oorlogsschepen en -Iuchtvaartuigen;
 15. o. diensten die in een zee-of luchthavengebied worden verricht met betrekking tot het heffingsgebied binnenkomende en uitgaande goederen;
 16. p. de levering van goederen aan afuemers die niet in het heffingsgebied wonen of gevestigd zijn en welke goederen in het kader van die levering worden uitgevoerd;
 17. q. de levering van brandstoffen aan utiliteitsbedrijven voor de opwekking van energie

 

Met dank aan PAIS

Echtpaar rijdt vlak na explosie door gebied in Texas

explosie-texas5 tot 15 mensen zijn omgekomen door de explosie van een kunstmestfabriek in het Texaanse plaatsje West.
Dat is de inschatting van de Amerikaanse politie donderdag.
Meer dan 160 mensen zijn gewond geraakt.

Tientallen huizen zijn weggevaagd. Verder lezen