Dagelijks archief: 13 november 2013

Marvelyne Wiels: Verandering leidt altijd tot tegenwerking

GevMin Marvelyne Wiels  "Reorganisatie Curaçaohuis" Foto |  Otti Thomas

GevMin Marvelyne Wiels
“Reorganisatie Curaçaohuis” Foto | Otti Thomas

WILLEMSTAD – Het Curaçaohuis haalde veelvuldig de krantenkoppen. Wiels zou haar curriculum vitae hebben ‘opgeleukt’, zonder de vereiste sollicitatieprocedure vrienden en familieleden hebben aangenomen en geld uitgeven aan de renovatie van het Curaçaohuis. In een interview met de Amigoe, op vrijdag 8 november, geeft ze aan dat ze niet op alle geruchten kan reageren. Het vertrek van het hoofd van de afdeling Communicatie Marije Berkhouwer, wat in de media wordt aangekaart als de aanleiding van alle commotie, is bijvoorbeeld een juridische kwestie en uitspraken hierover zouden de juridische afwikkeling kunnen schaden.

Personeelsaannames

Maar op andere zaken kan ze wel reageren, bijvoorbeeld het aannamebeleid. Het Curaçaohuis heeft, met goedkeuring van de Raad van Ministers op Curaçao, drie mensen aangenomen, die een tijdelijk contract voor zes maanden kregen, overigens na het vereiste sollicitatiegesprek en de verstrekking van de benodigde documenten en gezondheidsverklaring.

Onder hen was persvoorlichter Jassir de Windt, die na het vertrek van Berkhouwer momenteel de enige medewerker is van de afdeling Communicatie, waar eigenlijk drie mensen zouden moeten werken. Noemenswaardig is dat De Windt, anders dan wordt beweerd in de media, Berkhouwer nooit heeft vervangen. De procedure voor het vervullen van de functie van persvoorlichter, momenteel vervuld door De Windt, was al vóór het vertrek van Berkhouwer van start gegaan. De functie van hoofd Communicatie wordt op dit moment dan ook door niemand bekleed.

“Het Curaçaohuis telt 22 fulltime functies, waarvan er nu 12,5 zijn gevuld. We hebben mensen aangenomen, omdat bepaalde afdelingen gewoon leeg waren, terwijl het Kas di Kòrsou wel de service moet bieden die verwacht wordt en noodzakelijk is. Dat is onze verantwoordelijkheid.”

De onderbezetting wordt nog vergroot door het vertrek van medewerkers die met pensioen gaan; in oktober dit jaar waren dat er twee, begin 2015 volgen er weer twee. “We moeten bepaalde taken gewoon uitvoeren, want anders kun je het Curaçaohuis wel sluiten”, aldus Wiels. Vermeldenswaardig is dat het tijdelijk contract voor deze drie medewerkers niet in strijd was met de aanwijzing door de Rijksministerraad, waar een vacaturestop deel van uitmaakt. Er geldt immers een uitzondering voor situaties waarin het functioneren van de overheid in gevaar komt, een onderwerp dat uitvoerig besproken werd toen de toenmalige Curaçaose regering een bezwaar indiende tegen de eerste versie van de aanwijzing.

De dochter van Wiels heeft inderdaad in de zomer zes weken op het Curaçaohuis gewerkt, maar het betrof een vakantiebaantje met bijhorende vakantievergoeding.

“Ze heeft de dossiers van werving, selectie en human resources geordend. Ik heb haar geen baan aangeboden, maar de afdeling Werving en Selectie heeft haar gevraagd om dit te doen, omdat ze toch al iedere dag met mij meekwam naar mijn werk.”

Wiels benadrukt dat het Curaçaohuis ook het budget heeft voor dergelijke werkzaamheden.

“Het was al begroot. Het moest gebeuren en dan doet het er niet toe of jij het deed, de buurman of mijn dochter.”

Ze wijst er ook op dat ze geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om als minister een vertrouwenspersoon in dienst te nemen, wat in het verleden wel vaak gebeurde.

“We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden en dit is de reden waarom het Curaçaohuis geen personeel via uitzendbureaus werft. We werken ook met vrijwilligers, die zichzelf aanmelden om ons te helpen.”

Curriculum Vitae

Behalve geruchten over het personeelsbeleid, zijn er verhalen over het curriculum vitae van Wiels en de renovatie van de ambtswoning. Over haar cv is ze kort.

“Er zijn mensen die heel veel tijd hebben geïnvesteerd met hun ‘onderzoek’ naar mijn leven. Maar ik heb eigenlijk een heel saai bestaan, dus ze hebben niet veel kunnen vinden. Deze individuen schijnen mensen en instanties gebeld en gemaild te hebben om mijn cv op waarheid te controleren. Deze instanties hebben me daarover ingelicht met de mededeling dat ze hier niet aan mee zullen doen. Sommige instanties geven zelfs aan dat ze onder valse voorwendselen zijn benaderd of dat hun verklaring uit de context is gerukt.”

Instanties die benaderd werden, waren de Haagse Hogeschool, de stichting Etnische Zakenvrouwen Nederland en ABN Amro. Wiels zegt dat ze niets te verbergen heeft. Haar cv klopt, inclusief het procuratiehouderschap dat ze had voor het uitkeren van hoge bedragen toen ze nog bij ABN Amro werkte.

AIVD

Ze wijst erop dat haar cv en andere gegevens ook uitgebreid zijn doorgelicht door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) op het moment dat ze werd voorgedragen als kandidaat voor de post van gevolmachtigde minister.

Renovatie

Over de renovatie van haar ambtswoning maakte Wiels al eerder bekend dat deze was goedgekeurd door de Raad van Ministers op Curaçao. Het land Curaçao is eigenaar van drie panden in Den Haag, een ambtswoning en twee kantoren, die net als veel monumenten op Curaçao te lijden hebben van een ligging vlak bij zee. Wiels wijst op de vele tekortkomingen die er zijn in de ontvangstkamer waar het interview plaatsvindt. Deuren zijn zodanig krom getrokken dat ze niet meer opengaan, de kalk van het plafond laat los bij de dertig jaar oude lampen, vloerbedekking vertoont gaten omdat deze rechtstreeks op een ondervloer van planken is aangebracht. Ook op andere plekken in het pand zitten er gaten in de vloer en het plafond en kieren in de muur.

Het is geen ruimte om ambassadeurs of consuls van andere landen in te ontvangen of de relaties van de Nederlandse afdelingen van de Stichting Studiefinanciering Curaçao en het Curaçao Toeristenbureau Europa, die hier op termijn ook worden gehuisvest. “Als je geen onderhoud pleegt en het laat vervallen, dan heb je een groter probleem dan nu. De Rijksgebouwendienst heeft ons al aangegeven dat we op hun netvlies staan.

” De renovatie is dus ook nodig als Curaçao ooit besluit om de panden te verkopen en er geen groot verlies op wil maken. Wiels wijst van de hand dat ze een mooi huis voor zichzelf wil, want ze heeft een eigen huis waar ze met haar kinderen woont.

Vervelend

De gevolmachtigde minister vindt de speculaties vervelend. “Het is makkelijk voor mensen van buiten om te zeggen wat ze gehoord hebben en er veel tamtam bij te verzinnen, maar ik zie het als mijn taak om de medewerkers van het Curaçaohuis te beschermen. Dat geldt evenzeer voor mensen die hier 34 jaar werken als mensen die hier drie maanden werken. Daarom heb ik nooit contact met de media gezocht en nooit namen genoemd. Ik ben de Raad van Ministers en het parlement van Curaçao wel verantwoording schuldig en als dat gebeurd is, dan kan ik naar de pers.

” Het feit dat er te pas en te onpas namen van medewerkers van het Curaçaohuis, die geen bemoeienis met de politiek hebben, in de media worden verspreid, beschrijft Wiels als betreurenswaardig. De speculaties zijn vervelend voor medewerkers van het Curaçaohuis zegt ze. “Ik heb bewondering voor deze mensen, want ze hebben vaak moeten roeien zonder riemen. Ze werden niet begrepen, ze kregen geen aandacht, maar ze hebben met weinig middelen toch hun best gedaan. Natuurlijk is er altijd eentje die niet blij is met de gang van zaken omdat het implicaties heeft voor zijn of haar functie, maar dat heb je altijd met veranderingen.”

Tot die tijd gaat ze door met de reorganisatie, waarin ze zich ook gesteund voelt door haar medewerkers en ad-interim directeur Melvin Statia. De reorganisatie behelst zowel praktische oplossingen voor een telefooncentrale die niet werkte, zodat het Curaçaohuis onbereikbaar was, als een diepgaande financiële herstructurering.

“Er is van 2006 tot 2013 te weinig aandacht besteed aan de financiën. Eigenlijk heb ik het Curaçaohuis ontmanteld, want na 10-10-‘10 heeft men er niet aan gedacht om het Curaçaohuis financieel te ontmantelen. Ik ben blij dat we nu al verder zijn dan de Stichting Overheids Accountantsbureau (Soab) had voorzien. Daar ben ik trots op.

Freemovers

”Een ander initiatief is het onderzoek naar de situatie van freemovers, de Curaçaose jongeren die zonder begeleiding van de Stichting Studiefinanciering Curaçao voor een studie naar Nederland komen, meestal voor een mbo-opleiding. “Ze regelen zelf hun ticket, huisvesting en studiefinanciering, maar toch zijn ze niet goed voorbereid. Ze krijgen niet de begeleiding die zeker in het eerste jaar zo ontzettend belangrijk is. Een aantal studenten komen na drie, vier maanden in de problemen, omdat ze niet de juiste keuze hebben gemaakt of onvoldoende studiepunten hebben gehaald. Ze worden uitgeschreven bij de school, krijgen geen studiefinanciering meer, hebben dus geen inkomen, kunnen hun kamer of kostgeld en verzekeringen niet betalen. Vaak durven ze niet eens familie op Curaçao hierover in te lichten”, aldus Wiels.

Het Curaçaohuis wil voorkomen dat jongeren steeds verder in de problemen raken of zelfs op het criminele pad terechtkomen. SSC helpt waar dat mogelijk is, maar de middelen zijn beperkt, zegt Wiels.

“Natuurlijk kan SSC ons met advies en ervaring bijstaan, maar de overheid van Curaçao heeft de verantwoordelijkheid om problemen te voorkomen door betere voorlichting en problemen in Nederland op te lossen.”

Twee Curaçaose vierdejaars studenten van de Haagse Hogeschool, ooit zelf freemovers, werken op het Curaçaohuis aan hun afstudeerscriptie over de freemovers-problematiek en proberen in kaart te brengen wie deze jongeren zijn en waar ze tegenaan lopen. Het Curaçaohuis heeft hiertoe mogelijkheden tot samenwerking besproken met Nederlandse ministeries en met het Arubahuis en St. Maartenhuis. Ook wordt gewerkt aan de betere voorlichting voor vertrek van Curaçao. Het Curaçaohuis is ook bezig om een vrijwilligersbrigade van hulpverleners op te zetten samen met Curaçaoënaars die in dienst zijn van de Koninklijke Marechaussee, om zodoende andere Curaçaoënaars in Nederland bij te staan. Hierbij wordt overigens wel benadrukt dat mensen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben om iets van hun leven te maken.

Het zijn initiatieven als deze, waardoor Wiels zich gesterkt voelt om door te gaan met haar werk.

“Er was een positieve verandering nodig op Kas di Kòrsou. Na de ontmanteling van de Antillen op 10 oktober 2010 zijn er veel plannen voor gemaakt, maar die zijn nooit uitgevoerd. De bevolking vroeg zich af wat het Curaçaohuis eigenlijk doet en zelfs of het nog wel bestond. Ik wil een bijdrage leveren om het Curaçaohuis te professionaliseren en ervoor te zorgen dat we antwoorden, advies en begeleiding konden geven aan alle Yu di Kòrsou. We moeten meegaan met de tijd, zelf het initiatief nemen. Reactief te werk gaan is niet meer van deze tijd.

De reorganisatie is noodzakelijk. Ik weet dat het niet makkelijk zal zijn en ik zo nu en dan tegenwerking zal blijven krijgen, maar ik ben bereid om die klappen maar even op te vangen zodat we over een tijd ook kunnen aantonen dat we stappen vooruit hebben gezet. De eerste stappen zijn eigenlijk al gezet.”

Bron: Amigoe

Auteur: Otti Thomas

Recente berichtgevingen:

Marvelyne Wiels was…….

 

de Curaçaose Marvelyne Wiels  "genomineerd als Zwarte Vrouwelijk Manager 2008"

de Curaçaose Marvelyne Wiels
“genomineerd als Zwarte Vrouwelijk Manager 2008”

Op het hoogtepunt van haar carrière bij ABNAMRO zou Marvelyne Wiels volgens haar Curriculum Vitae ‘Project Director’ zijn geweest. Bovendien zou Wiels in opdracht van de Raad van Bestuur van ABN AMRO verantwoordelijk zijn voor de opsplitsing van ABN AMRO, een project van 73 miljard euro). Daarnaast gaf ze, volgens haar officiële Curriculum Vitae, als Hoofd Operational Support voor Trade & Guarantees EMEA, Nederland, Dubai en London leiding aan 310 werknemers.

Volgens een ander ABN AMRO functieprofiel uit 2008, dat Wiels inleverde voor haar EZVN-nominatie Ethnische Vrouwelijke Manager 2008, was ze ‘Head Trade & Guarantees Solutions & Advisory.’ Beiden zijn topfuncties die HBO/Universiteit vereisen. Marvelyne heeft haar school niet afgemaakt. Dat bevestigt ook de Haagse Hogeschool. Ze kon op die school via een ervaringstoelating (zie foto).

Onderstaande foto’s en links naar bijlages en websites, zijn uitdraaien van haar daadwerkelijke loopbaan en plaats in de organisatie in april 2011. Uit de bewijsstukken, zoals verzameld door NTR-journalist Dick Drayer blijkt het volgende:

Verder lezen

Persbericht HNO 20131113 – NED

pers-2307

Verder lezen

Wiels komt niet met bewijzen

Bron: Persbureau Curaçao

Boze WILLEMSTAD – Gevolmachtigd minister, Marvelyne Wiels is woensdag niet met bewijzen gekomen om de vermeende onregelmatigheden met haar scholing, personeelsbeleid en CV te weerleggen. Wel heeft ze alle aantijgingen die tegen haar in de media zijn gedaan, ontkent.

Verder lezen

Na mijn broer proberen ze mij professioneel dood te maken”

Bron: Versgeperst

M-Wiels-13112013CURAÇAO – In Fort Amsterdam hebben premier Ivar Asjes en Gevolmachtigd Minister Marvelyne Wiels een persconferentie gegeven.
Wiels ligt al enige tijd onder vuur vanwege vermeende vriendjespolitiek en cv-fraude. Vandaag lanceerden de twee een tegenaanval. Asjes: “Er is op de vrouw gespeeld.”

Verder lezen

Fokkerweg bezaaid met rondslingerend afval

 

Het ‘lichte afval’ afval lijkt zich door de natuurelementen in het gebied te verzamelen.

Het ‘lichte afval’ afval lijkt zich door de natuurelementen in het gebied te verzamelen.


WILLEMSTAD — De rooien van de Fokkerweg grenzend aan Saliña lijken een verzamelplaats te worden van rondslingerend afval aangezien ze bezaaid liggen met plastic tassen, flessen, cups en foam bakjes. Het afval lijkt mede door de hevige regenbuien en wind van de afgelopen periode door de aanwezige mangroven te zijn ‘opgevangen’.

Verder lezen

Vraagtekens MFK bij cv Marvelyne Wiels

logo-mfkWILLEMSTAD — Oppositiepartij MFK plaatst ook haar vraagtekens bij het cv van gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (PS). In een brief aan premier Ivar Asjes (PS) stelt MFK-Statenlid Amerigo Thodé te willen weten wat voor gevolgen deze zaak voor Curaçao heeft.

Verder lezen

Vergoeding Sta. Martha in januari omhoog

Tayer SoshalWILLEMSTAD — De maandelijkse vergoeding die participanten van sociale werkplaats Fundashon Tayer Soshal ontvangen, gaat in januari 2014 omhoog. Dat heeft minister Jeanne-Marie Francisca (PS) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) gisteren aan de stakende participanten bekendgemaakt. De precieze hoogte van de nieuwe vergoeding is niet bekend. Desondanks is de staking van de participanten niet voorbij.

Verder lezen

Robbie dos Santos ingelicht over ontslagprocedure

dos santos13-11-2013WILLEMSTAD — De meest recente huiszoeking in het hoofdkantoor van nummerbaas Robertico ‘Robbie’ dos Santos was voor hem ‘de druppel’ om zich terug te trekken en de deuren van alle nummerkantoren te sluiten.
Dit zei hij tijdens het MAS-radioprogramma Enfoke van Dwight Rudolfina.

Verder lezen

Groen licht voor verkoop

buitenlandse deelnemingen UTs

uts-smallWILLEMSTAD — Zowel de Raad van Commissarissen (RvC) als de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) van UTS gaat akkoord met het voornemen van het telecombedrijf om de buitenlandse deelnemingen van het bedrijf in Suriname en St. Kitts te verkopen. Dit bevestigt UTS-directeur Paul de Geus. Het bedrijf streeft ernaar om beide deelnemingen in het eerste kwartaal van 2014 verkocht te hebben.

Verder lezen

PAR vraagt naar regeerprogramma

logo-parWILLEMSTAD — PAR-Statenlid Zita Jesus-Leito dringt er bij de regering op aan om het regeerprogramma van het kabinet naar de Staten te sturen. Aanleiding voor de brief van Jesus-Leito is een uitnodiging die de Staten vorige week van het ministerie van Economische Ontwikkeling hebben gekregen, waarin melding wordt gemaakt van het regeerprogramma: Speransa i Konfiansa (Hoop en Vertrouwen).

Verder lezen

Wiels zegt aantijgingen te kunnen weerleggen, maar toont geen bewijs

Bron: Rado Hoyer
Door: Rick Hart

Ivar Asjes - Marvelyne Wiels - 2013Willemstad – Gevolmachtigd minister Marvelyne Wiels zegt alle aantijgingen tegen haar te kunnen weerleggen, maar wil de documenten die haar gelijk aantonen niet laten zien.

Verder lezen

Wiels: Verandering leidt altijd tot tegenwerking

“Ik ben niet gekomen om alleen lintjes door te knippen, met mijn hand onder mijn kin te zitten of een aantal keren per maand de Rijksministerraad bij te wonen. Ik ben gekomen om te werken”, zegt de gevolmachtigde minister van Curaçao Marvelyne Wiels. Ze zag en ziet het als haar taak om van het Curaçaohuis een professionele organisatie te maken, die signaleert wat er onder de bevolking leeft en oplossingen voor problemen aandraagt. De nieuwe aanpak heeft waarschijnlijk geleid tot de huidige situatie, waarin ze veelal negatief in het nieuws is. “Als je een verandering teweeg wilt brengen, dan krijg je altijd te maken met tegenwerking. Dat was ook duidelijk voelbaar de afgelopen twee maanden.”

Verder lezen

Exclusief interview met Marvelyne Wiels

M-Wiels-13112013Vandaag op deze pagina  een uitgebreid exclusief interview met de gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels. Amigoe-correspondent Otti Thomas sprak met haar op 8 november in Den Haag. Verder lezen

UTS wil 200 werknemers afvloeien

uts-smallWILLEMSTAD — Telecombedrijf UTS is bezig om drastisch op zijn personeelskosten te bezuinigen. Het bedrijf streeft ernaar om zijn personeelsbestand dat nu 600 man bedraagt, met 200 werknemers te verlagen. Volgens UTS-directeur Paul de Geus is dit nodig wil het telecombedrijf een effectief en efficiënt bedrijf zijn. Op dit moment loopt een proces voor vrijwillig ontslag. Als dit niet de beoogde 200 oplevert, dan zal in januari een proces voor gedwongen ontslag worden opgestart.

Verder lezen

tav Staten en Regering.

zie youtube video waarop te zien is hoe men nu gedacht heeft het Amstel ontwerp in Otrabanda neer te zetten.

Zie verder bijlage hier onder

Op bladzijde 1 is het Amstel ontwerp getekend op de locatie onder Colon en naast Sint Elizabeth Hospitaal, zoals

dit ontwerp bedoeld was op het Amstel terrein zie bladzijde 2, alles op dezelfde schaal van 1 : 4000.

op bladzijde 2 tevens de afmetingen van 175 meter bij 140 meter. (bron email Ballast Nedam International Projects)

Probleem met deze locatie en met dit ontwerp: de beschikbare oppervlakte is te klein, het ontwerp is 180 graden gedraaid waardoor de windstroming niet meer optimaal is zoals gedacht, geen rekening gehouden met mogelijke toekomstige uitbreiding.

Op bladzijde 3 en 4 zijn twee mogelijke rechttoe alternatieven neergezet: een basis voor parkeerplaatsen en daarop of een rechthoekige toren of een ronde, vervolgens dit ontwerp zodanig maken en rekening houden met de zon en de wind en het uitzicht.
Voordeel van hoogbouw is ook het uitzicht op zee en minder verkeerslawaai.

Op bladzijde 5 foto huidige situatie en op bladzijde 6 waar een mooi ontwerp moet komen en waar we de komende 75 jaar tegenaan zullen kijken.

Mijn voorstel zou zijn een prijsvraag uit te schrijven, alleen voor deelname van lokale architecten en hun hiervoor een mooi eigen “buitenontwerp” te laten maken.
of de reeds ingeschakelde architect opdracht hiervoor geven.

Dan kan het echt een Curaçaos ontwerp worden geschikt voor deze locatie.

Vervolgens het interieur overlaten aan het reeds ingeschakelde architecten bureau.

Beter iets meer tijd hieraan besteden en waar we met zijn allen trots op kunnen zijn, dan het nu ingepropte niet daarvoor ontworpen model.

Henk Pasman

Hospitaal NOBO Otrabanda

Ingezonden: Opdoeken Curaçaohuis en Gevmin?

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag klom ” Henk Pasman ” voor ons in de pen………….. Verder lezen

Duiker vermist bij Bonaire

duikflesKralendijk – Bij Bonaire is sinds afgelopen zondag een duiker vermist. Een groep van 30 duikers had het voornemen om ter hoogte van de slavenhuisjes bij Zuid-Bonaire een duik te maken. In het water bleek dat er een sterke stroom stond waarop zij besloten de duik te stoppen. Een van hen is niet teruggekeerd op de wal.

Bron: Radio Hoyer

Verder lezen

DUO voor voorlichting op Curaçao

logo-DUOWillemstad – Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is deze en volgende week op Curaçao voor informatieve bijeenkomsten met oud-studenten over een studieschuld. Deze bijeenkomsten zijn om de oud-studenten persoonlijk te informeren over de mogelijkheden om hun studieschuld terug te betalen. Er zijn uitnodigingen gestuurd naar oud-studenten en alle afspraken zullen op het kantoor van Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) aan de Prof. Kernkampweg plaatsvinden.

Advertentie

Verder lezen

USFOL herdenkt oorlogslachtoffers

De Amerikaanse consul-generaal James Moore en de Britse consul Anthony Owers leggen een krans bij het monument. FOTO SMEC

De Amerikaanse consul-generaal James Moore en de Britse consul Anthony Owers leggen een krans bij het monument. FOTO SMEC

Willemstad – De US Forward Operating Location (USFOL) en de Stichting Militair Erfgoed (Smec) hebben zondag de oorlogslachtoffers herdacht op de Militaire Begraafplaats.
Elk jaar rond 11 november tijdens ‘Remembrance Day’ worden de Amerikaanse en Britse militairen geëerd en herdacht die tijdens wereldwijde missies om het leven zijn gekomen.
In de aanloop naar de ceremonie van Remembrance Day hebben vrijwilligers van USFOL vorige week donderdag geholpen met het schoonmaken van de Militaire Begraafplaats aan de Roodeweg. Deze begraafplaats valt sinds 2006 onder beheer van de Stichting Militair Erfgoed.
Smec houdt maandelijks een schoonmaak met vrijwilligers. Door de regenval van de afgelopen dagen en de vele gevallen bladeren was een extra schoonmaak volgens de stichting hard nodig.
Hierbij werden ze geholpen door de Amerikaanse militairen.
Remembrance Day wordt georganiseerd op initiatief van de Amerikaanse en Britse consulaten op Curaçao.
Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog en sindsdien wordt deze dag ieder jaar herdacht. De ceremonie vindt altijd plaats op de zondag die het dichtst bij deze datum valt.

To Top

Apri positief over lobby Venezuela

Voorzitter vakbond Isla-personeel hoopvol gestemd

PDVSA-2Willemstad – Voorzitter Cornelio Bouis van Apri, de bond voor stafpersoneel van de Isla, is positief over het lobbywerk in Venezuela over de toekomst van de raffinaderij.

Advertentie

Verder lezen

MFK stelt vragen over De Lannooy

Dienstbetrekking ‘Zus’ bij CBCS onder de loep

Archief foto

Archief foto

Willemstad – Het ontkennen van een dienstbetrekking door zowel de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) als Ersilia ‘Zus’ de Lannooy heeft het nodige wantrouwen gewekt. Dat heeft Statenlid Amerigo Thodé van MFK laten weten.
In dit kader heeft de parlementariër in een brief verschillende vragen gesteld aan minister José Jardim van Financiën.

Advertentie

Verder lezen

Langer wachten op gas

langer wachten op gasolie13112013Door problemen met de gaslevering vanuit de raffinaderij aan Curoil, komt de levering van gasflessen aan consumenten onder druk te staan. Door deze problemen lukt het Curoil niet om binnen vijf dagen de gasflessen te leveren. De verwachting is dat de vertraagde levering van gasflessen met een week of twee verholpen zal zijn.
FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

 

To Top

Dos Santos dreigt met sluiting

Loterijmagnaat niet te spreken over handelwijze Openbaar Ministerie

dos santos13-11-2013Willemstad – Robbie dos Santos heeft afgelopen maandagavond gedreigd zijn loterijkantoren te sluiten en het personeel naar huis te sturen.

Advertentie

Verder lezen

Smokkelaars gestopt na gericht vuur

Willemstad – Voor de vierde keer in drie weken tijd heeft het stationsschip in het Caribisch gebied, het bevoorradingsschip Zr. Ms. Amsterdam, een drugstransport onderschept. Dit ging niet zonder slag of stoot; de maritieme helikopter NH90 moest gericht vuren op de buitenboordmotoren van de go-fast om de drugskoeriers tot stoppen te dwingen.

Advertentie

Verder lezen

PAR noemt kabinet Asjes ‘inconsistent

Rosaria: Principes good governance dienen nader te worden nageleefd

logo-parWillemstad – Behalve schofterig, is de regeerwijze van kabinet Asjes ook inconsistent en onsamenhangend. Dat stelt de fractie van de PAR in de Staten in een reactie op de eerdere verklaring van Alex Rosaria dat de principes van good governance moeten worden nageleefd.

Advertentie

Verder lezen

Politie vertelde leugens’

Indien mogelijk had Navarro maatregelen getroffen tegen PG

Navarro2Willemstad – Minister Nelson Navarro van Justitie heeft gisteren toegegeven dat het politiekorps tegen hem heeft gelogen over de omstandigheden voorafgaand aan de zelfmoord van de gedetineerde Luigi Florentina, alias Pretu, in zijn cel op Barber.

Advertentie

Verder lezen