Dagelijks archief: 26 februari 2014

Politie Bericht (en)

politie-bericht1

Ex-vriend mishandelt vrouw (20)

WILLEMSTAD — E.G.B. (28) kon het niet verkroppen dat zijn twintigjarige ex-vriendin met een andere man bij haar woning bij Ser’i Papaya stond te praten en sloeg haar met een stuk hout.

Verder lezen

Kort Lokaal en Regio Nieuws

kortjes
Luigi Virginia huisadvocaat ministerie van Justitie

WILLEMSTAD — Luigi Virginia van het advocatenkantoor HBN Law blijft tot november van dit jaar de huisadvocaat van het ministerie van Justitie. Een landsbesluit hiervoor is vorige maand door minister Nelson Navarro (Pais) en Virginia ondertekend.

De overeenkomst is aangegaan voor een periode van twaalf maanden, met terugwerkende kracht tot 2013. Virginia treedt sinds dat jaar op als vertegenwoordiger van de minister van Justitie. Het kantoor krijgt maandelijks ongeveer 25.000 gulden betaald voor de diensten.

—————–
Akkoord start IND-traject

WILLEMSTAD — Premier Ivar Asjes (PS) heeft namens de regering een overeenkomst gesloten met het financieringsinstituut Usona voor het opstarten van het proces dat moet leiden tot de oprichting van het nieuwe sportinstituut Instituto Nashonal di Deporte (IND).

Het is de bedoeling dat in dit nieuwe instituut de sportstichting Sedreko en de stichting belast met het beheer van de sportfaciliteiten op het eiland, de Fundashon Fasilidatnan Deportivo Kòrsou (FFDK) zullen worden ondergebracht. In eerdere publicaties werd IND steevast omschreven als Fundashon Instituto Nashonal di Deporte di Kòrsou (INdDK). Maar in een persbericht van het ministerie van Algemene Zaken wordt gesproken van IND.
De overeenkomst tussen de regering en Usona werd gisteren ondertekend, namens de regering door Asjes, terwijl directeur Reginaldo Doran zijn handtekening zette namens Usona.
De overeenkomst betekent dat het proces om de IND op te richten nu officieel is opgestart.
Volgens een persbericht van premier Asjes heeft de regering van Curaçao al in 2012 besloten dat Sedreko en FFDK in de IND geïntegreerd zouden worden.
Met de ondertekening wordt begonnen met de uitvoering van deze beslissing.
Volgens Asjes zal IND extra investeringen in de lokale sportwereld met zich meebrengen.
Hierbij zal er onder meer geld vrijkomen voor de sportinfrastructuur en de vorming van de sportleiders en sportbestuurders.

————-
Cleopa wil duidelijkheid over situatie douaniers

WILLEMSTAD — Parlementariër Eugene Cleopa (Pais) maakt zich zorgen om wat twee douane-beambten recentelijk hebben meegemaakt. Hun voertuigen zijn voor het Douane-kantoor in brand gestoken, wat Cleopa aanmerkt als een bedreiging.

In verband hiermee wil hij van Financiën-minister José Jardim (onafhankelijk Statenlid namens Sulvaran) weten welke stappen hij inmiddels heeft ondernomen of van plan is te ondernemen om de douaniers te beschermen.
Het Statenlid wil weten of Jardim ook op de hoogte is van het gebeurde en of hij al gesprekken hierover met Justitie-minister Nelson Navarro (Pais) heeft gehad.
Verder wil hij weten of er een onderzoek is ingesteld naar de risico’s die de douaniers lopen tijdens hun werk en of Jardim bereid is om een risico-analyse te laten verrichten en indien nodig, extra beveiliging te regelen.

—————–
MAN wil bemiddeling voor uitzending carnaval

Oppositiepartij MAN mengt zich nu ook in de discussie over de tv-rechten voor de carnavalsoptochten. De partij denkt dat een gesprek tussen een multidisciplinair team bestaande uit onder anderen de ministers van Cultuur, Economie, Verkeer en de premier en de verschillende stakeholders de oplossing is.

Het volk moet duidelijk krijgen of de optochten wel of niet uitgezonden worden. De uitzendingenkwestie kan niet langer in het ongewisse blijven.”

Aanstaande vrijdag vindt de Tienerparade plaats, zaterdag de optocht van Bándabou en zondag is de Gran Marcha.
De MAN eist dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en als bemiddelaar optreedt.
Met name de meest kwetsbaren in onze samenleving volgen de optochten via tv, zoals ouderen, zieken en mensen met een bewegingsbeperking.
AGKK, de organisator van het carnaval op Curaçao, tolereert de commerciële exploitatie van de optochten niet meer.
Volgens AGKK ligt het auteursrecht van de kostuums, praalwagens en choreografie bij de groepen.
Daardoor zouden ook alleen de groepen het recht hebben om hier een financieel slaatje uit te slaan.
Daarom vindt de associatie het niet meer dan terecht dat zij ook een deel van de (reclame-)inkomsten van de tv-stations en websites opstrijken.
Tot nu toe zijn de tv-zenders niet ingegaan op het voorstel van AGKK.
Afgelopen zondag werd de kinderoptocht wel uitgezonden nadat TeleCuraçao en AGKK tot een overeenkomst waren gekomen.
Over de andere uitzendingen zou apart onderhandeld worden.

To Top

Weinig antwoorden voor Statenleden

arcWILLEMSTAD — Vertegenwoordigers van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) konden gisterochtend veel vragen, gesteld door Statenleden over haar rapport over toezicht van en door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, niet beantwoorden. ‘We hebben te weinig of geen informatie, om dit ontkennend of bevestigend te kunnen beantwoorden’, klonk dan ook geregeld in de vergaderzaal van de Staten.

Advertentie

Verder lezen

Vliegoperaties ‘drones’ tijdelijk stopgezet

drones1WILLEMSTAD — Alle vliegoperaties met de onbemande vliegtuigen Raven, de zogenoemde ‘drones’, worden tijdelijk stopgezet. Deze beslissing is door het ministerie van Defensie genomen, in verband met een onderzoek naar de ongecontroleerde landing van een van deze vliegtuigen gisteren bij Sta. Martha. Woordvoerder van het ministerie Maartje van der Maas weet niet hoeveel tijd dit onderzoek in beslag zal nemen.

Advertentie

Verder lezen

Grote verscheidenheid aan vliegtuigen bij US FOL-basis

Op de foto zijn ook de toestellen te zien van het type C-130 en het Lockheed P-3-patrouillevliegtuig. © 2014 Bea Moedt

Op de foto zijn ook de toestellen te zien van het type C-130 en het Lockheed P-3-patrouillevliegtuig. © 2014 Bea Moedt

 

WILLEMSTAD — Menig vliegtuigspotter kwam vanochtend aan zijn trekken, aangezien een grote variatie aan vliegtuigen bij de US the Forward Operating Locations (FOL)-basis, te bezichtigen was.

Advertentie

Verder lezen

Bultrug komt in Curaçaose wateren niet vaak voor

De bultrug nabij Marie Pampoen.

De bultrug nabij Marie Pampoen.

WILLEMSTAD — De walvis die de afgelopen dagen een paar maal in Curaçaose wateren is gespot is een bultrug, en die worden hier vrij zelden aangetroffen. Dat vertelt expert George Kieffer van de Dolphin Academy, tevens voorzitter van het Southern Caribbean Cetacean Network (SCCN), de organisatie die walvissen en dolfijnen in de regio bestudeert.

Advertentie

Verder lezen

Memorie van toelichting vervallenverklaring Statenlidmaatschap zoek

Asjes05092013WILLEMSTAD — De memorie van toelichting bij de Landsverordening Vervallenverklaring Staten die per 10 oktober 2010 van kracht is geworden, is zoek. Dat blijkt uit antwoorden van premier Ivar Asjes (PS) aan Pais-Statenlid Alex Rosaria. Deze wet regelt het moment waarop leden van de Staten hun recht op lidmaatschap van de Staten verliezen.

Advertentie

Verder lezen

MFK wil vergadering over rol Jardim bij FDRS

logo-mfkWILLEMSTAD — De MFK-fractie in de Staten heeft een Centrale Commissie-vergadering aangevraagd over het Fondo pa Deporte i Responsabilidat Sosial (Fonds voor sport en sociale verantwoordelijkheid, FDRS). Specifiek wil de MFK-fractie het tijdens deze vergadering hebben over de rol die minister José Jardim (Financiën, namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) heeft gespeeld bij de verstrekking van de subsidie aan deze sportstichting.

Advertentie Verder lezen

Pijplegplatform bunkert weer

Het platform kan niet op eigen kracht varen en is voor de overtocht afhankelijk van een barge, de ‘Goliath’.

Het platform kan niet op eigen kracht varen en is voor de overtocht afhankelijk van een barge, de ‘Goliath’.

WILLEMSTAD — Bezoekers van Caracasbaai kunnen een oude bekende waarnemen. Het pijplegplatform ‘Castoro 10’ meerde op 21 februari aan in de baai om te bunkeren ter voorbereiding van een opdracht in de Golf van Mexico.

Advertentie

Verder lezen

Rood staan met passie, lef en visie

Volgens de voorspellingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal in 2014 de staatschuld in de eurozone pieken naar 96,1 % van het bruto binnenlands product (bbp), om daarna af te kalven naar 89,9 procent in 2018. In de Verenigde Staten piekt de staatsschuld op 107,3 procent, en daalt daarna naar 105,7 procent in 2018. Hoe zal de situatie zich in Curaçao, Sint Maarten, Aruba en de BES-eilanden ontwikkelen? Waarschijnlijk min of meer hetzelfde. De onbekende cijfers laten zien dat een hoeraatje ongepast zou zijn, stelt Maarten Schinkel in het NRC van 25 februari 2014. Want ook al dalen de staatsschulden tegenover de omvang van de economie, het resultaat is zelfs in 2018 nog hemeltergend hoog, meent hij. En: voorlopig zijn de schulden nog boven de 90 procent van het bbp. Was dat niet de magische grens waarboven het onheil dreigde, vraagt hij zich af?

Advertentie

Verder lezen

Aruba | Rood staan met passie, lef en visie

Column Renée van Aller & John de Vries

middeklasse uitgeknepenVolgens de voorspellingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal in 2014 de staatschuld in de eurozone pieken naar 96,1 % van het bruto binnenlands product (bbp), om daarna af te kalven naar 89,9 procent in 2018.

Verder lezen

Ingezonden: Bedrijvigheid

Lezers Schrijven


Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal inhouden worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we ” Anne Zeeman ” aan het woord…………..

Advertentie

Verder lezen

Student op Aruba dood na klap van uitsmijter

logo-arubaOranjestad – De 22-jarige S.H.E. uit Canada, die op Aruba geneeskunde studeerde, is zondagnacht uit een nachtclub gezet. Tijdens de schermutseling gaf de uitsmijter hem een klap, waarop de jongen viel en met zijn hoofd tegen de grond sloeg. Als gevolg daarvan is de jongeman later in het ziekenhuis overleden.

Advertentie

Verder lezen

Commissie bescherming van erfgoed

Willemstad – Op Curaçao is onlangs de nationale commissie Blue Shield opgericht. Deze nieuwe organisatie zegt de culturele evenknie van het Rode Kruis te zijn met als doel om in tijden van gewapende conflicten of rampen op te kunnen treden voor de bescherming van het cultureel erfgoed.

Advertentie

Verder lezen

VBC: Overheid niet consistent

VBC-Perslogo

Willemstad – De overheid is niet bepaald geloofwaardig, betrouwbaar en consistent.

Advertentie

Verder lezen

Verdachte Damascus morgen voorlopig vrij?

Openbaar MinisterieWillemstad – Het verzoek om de voorlopige hechtenis van Dangelo F. Damascus (D.F.J.D.), verdachte in de moordzaak Magnus, op te heffen of te schorsen wordt morgen behandeld. Het Gerecht in Eerste Aanleg zal het verzoek behandelen.

Advertentie

Verder lezen

VBC blij met meer aanbieders bvz

VBC-PerslogoWillemstad – Het heeft lang heeft geduurd voordat de reparatiewetgeving bvz (basisverzekering ziektekosten) tot stand is gekomen.

Advertentie

Verder lezen

Volume parade ‘mishandeling’

Willemstad – Alhoewel over het algemeen Keith Carlo, pleitbezorger kinderrechten, tevreden is over het oordopjesgebruik van de kinderen dit jaar met de kinderparade is er volgens hem wel een fikse kanttekening: het geluid aan het einde van de optocht overschreed een aantal malen de norm.

Advertentie

Verder lezen

Vechtende leerlingen niet geschorst

Lisette van Lamoen-GarmersWillemstad – De leerlingen van het Maris Stella-vsbo die vorige week in gevecht met elkaar raakten, zijn niet geschorst. Dat heeft directeur Lisette van Lamoen- Garmers van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) tegenover deze krant verklaard. Wel zou de leerlingen door de schoolleiding zijn gevraagd om een paar dagen niet op school te verschijnen.

Advertentie

Verder lezen

Aanhouding in zaak Magnus

Openbaar Ministerie

Arrestant verdacht van afpersing en witwassen, niet van betrokkenheid bij moord op Wiels

Willemstad – In het onderzoek ‘Magnus’ naar de moord op politicus Helmin Wiels op 5 mei vorig jaar, is gisteren een 48-jarige man met de initialen A.S.B. aangehouden. Dit laat Guillano Schoop van het Openbaar Ministerie (OM) desgevraagd weten.

Advertentie

Verder lezen

Politieke lobby voor Isla nodig

Eduard ‘Dito’ Mendes de GouveiaWillemstad – Curaçao en Venezuela komen geen stap verder in de besprekingen over de toekomst van de raffinaderij als de regeringen van beide landen niet eerst stevig politiek met elkaar lobbyen. Dat stelt Eduard ‘Dito’ Mendes de Gouveia, die van 2000 tot 2005 Gevolmachtigd minister in Caracas was voor de Nederlandse Antillen.

Advertentie

Verder lezen

Regering vast aan CAP

Maurice AdriaensDirecteur CAH: Vroegtijdig verbreken concessie CAP haast onmogelijk

Willemstad – Het vroegtijdig beëindigen van de 30-jarige concessie met Curaçao Airport Partners is zo goed als onmogelijk. Indien dit toch wordt geforceerd kan de regering een claim van rond de 100 miljoen dollar verwachten. Dat laat directeur van Curaçao Airport Holding, Maurice Adriaens, tegenover deze krant weten.

Advertentie

Verder lezen