Veilgheidsdienst: M.B.Ph. Römer

M.B.Ph. RömerWILLEMSTAD –Recent is in het nieuws gekomen dat mr. M.B.Ph. Römer niet in de functie van Hoofd van de VDC benoemd zou kunnen worden omdat hij niet door de screening van de VDC zou zijn gekomen.
Deze berichtgeving is onjuist. 
Minister-president Daniel Hodge deelt in overleg met de Commissie van Toezicht van de VDC hierover het volgende over mee:

De Commissie van Toezicht heeft kunnen vaststellen dat, nadat binnen de VDC een intern onderzoek had plaatsgevonden met het oog op de inzet van de heer Römer als assistent-crisismanager van de VDC, in 2011 een veiligheidsonderzoek heeft plaatsgevonden waarbij niet is gebleken van enig veiligheidsrisico.

Wegens het vertrek van de toenmalige crisismanager van de VDC is de heer Römer inmiddels benoemd tot diens opvolger en is hij thans interim manager van de VDC.
Hierdoor beschikt de heer Römer over alle bevoegdheden van het Hoofd van de VDC en in verband daarmee is het veiligheidsonderzoek destijds uitgebreid via de Commissie van Toezicht zelf.

De resultaten van dat aanvullende onderzoek maakten, samen met de resultaten van het reeds eerder verrichte veiligheidsonderzoek, duidelijk dat niet gebleken is van enig veiligheidsrisico of ander bezwaar in verband met de feitelijke bekleding door de heer Römer van de functie van Hoofd van de VDC.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *