AD | 2,8 Miljoen euro Giro vast in NL

logo-girobankWillemstad – Een geldtransport van de Girobank van 2,8 miljoen aan contante euro’s van Curaçao naar een correspondent-bank in Malta is – naar nu pas bekend is geworden – halverwege de route op luchthaven Schiphol in Nederland onderschept en als verdacht aangemerkt.

Advertentie

Van officiële zijde krijgt deze krant geen informatie, maar volgens anoniem verkregen verklaringen zou een fout van het transportbedrijf, dat de papieren niet in orde zou hebben gehad, de problemen hebben veroorzaakt.
Het geld werd in bewaring genomen en justitie is ingeschakeld, die de zaak onderzocht en dat naar verluidt nog steeds doet omdat zij nog niet overtuigd is van het beweerde legale en reguliere karakter.
Het voorval heeft zich al een tijd geleden voorgedaan, namelijk zo’n twee jaar geleden, maar is pas deze week naar buiten gekomen.

Een van de filialen van de Girobank op Curaçao. FOTO ARCHIEF

Een van de filialen van de Girobank op Curaçao. FOTO ARCHIEF

Ochtendkrant Èxtra berichtte er als eerste over, zonder overigens details of formele verklaringen.
De kwestie komt in de publiciteit in de week dat werd aangekondigd dat voor de Girobank via een beschikking van het gerecht de noodregeling van toepassing is verklaard.
Girobank zelf doet geen mededelingen, al is het maar omdat de voormalige directieleden in verband met de noodregeling tijdelijk zijn vervangen door een team van bewindvoerders namens de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), en ook de toezichthouder zegt niets.
Uit goede bron dichtbij de bank verneemt het Antilliaans Dagblad echter dat het ‘een onschuldig geldtransport’ zou betreffen en niets van doen heeft met witwaspraktijken of andere illegaliteit.
Volgens de informant zou het op Curaçao niet mogelijk zijn om op grote schaal euro’s in te wisselen tegen dollars.
Daarom wordt dit gedaan met behulp van een zogeheten correspondent-bank.
In dit geval in Malta.
Het vervoer wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd transportbedrijf.
Dat zou echter ernstig steken hebben laten vallen, door onder andere de documenten niet, niet volledig of onjuist in te vullen.

Op de website somt de Girobank de correspondent-banken op waarmee zaken worden gedaan.
Voor dollartransacties zijn dat The Bank of New York Mellon, Wells Fargo Bank en Deutsche Bank Trust Company Americas.
Voor eurotransacties worden ING België en Deutsche Bank genoemd.
Aan het voorval van twee jaar geleden zou al wel aandacht zijn besteed in het jaarverslag van de Girobank.
Op de website van de Girobank staan de zogenoemde ‘financial highlights’ van de voorgaande jaren – van 2005 tot en met 2012 – en verder alleen het (verkorte) jaarverslag 2012, maar daarin kan over het specifieke geldtransport van 2,8 miljoen euro niets worden teruggevonden.
Accountant van de Girobank is Ernst & Young.

Op de website van de bank staat een mededeling aan klanten onder het kopje ‘Safeguarding of Deposits’ (het veiligstellen van deposito’s en spaargelden van klanten).
Daarin wordt gemeld dat voor Girobank nv per 16 december 2013 de noodregeling, zoals toegewezen met een beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, de noodregeling geldt.
Maar dat deze er juist is ter bescherming van de belangen van deposanten.
Er kan op de site tevens doorgeklikt worden naar een officiële brief van CBCS-president Emsley Tromp die hetzelfde uitlegt in een door hem getekend schrijven aan de relaties van de bank.
In hoeverre er een relatie is tussen het opmerkelijke, door justitie in Nederland vooralsnog als verdacht aangemerkte, geldtransport van 2,8 miljoen euro cash en de noodregeling is onduidelijk.
Wat wel wordt vernomen is dat de noodregeling van korte duur – minder dan zes maanden – zal zijn, omdat de aandeelhouders van de Girobank onmiddellijk bereid zijn gebleken bij te storten en zorg te dragen voor herkapitalisatie van het bankbedrijf waardoor de solvabiliteit weer op het vereiste peil is.

Bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *