3 kustwachters geschorst

kustwachtWILLEMSTAD — De Kustwacht-directeur brigadegeneraal der mariniers Dick Swijgman heeft vandaag de minister van Justitie Nelson Navarro verzocht om drie medewerkers te schorsen.

Advertentie

De medewerkers mogen inmiddels geen kustwachttaken meer uitvoeren.

De beslissing is genomen naar aanleiding van het incident op afgelopen 15 december, waarbij één opvarende van een gezonken boot vermist wordt.
Het politiekorps, met ondersteuning van de Koninklijke Marechaussee, doet onderzoek naar deze vermissing.

Een tweede opvarende betrof een kustwachter die in zijn vrije tijd met de vermiste man was gaan varen.
Twee andere kustwachters blijken een aandeel te hebben gehad in het plan om samen met de vermiste man de zee op te gaan.
Nog niet duidelijk is in hoeverre er sprake is van enige verwijtbaarheid of schuld van de betrokken kustwachters in deze zaak.
Het onderzoek naar de exacte feiten en omstandigheden van de vermissing is nog niet afgerond.

In afwachting van de bevindingen van het onderzoek door de politie naar deze vermissing, onthoudt de Kustwacht zich op dit moment van verder commentaar.

bron: Amigoe

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *