47e sterfdag Doktoor

Dr. Moises da Costa Gomez2WILLEMSTAD — Vandaag is het precies 47 jaar terug dat Moises ‘Doktoor’ Da Costa Gomez overleed.
De stichting die naar hem is vernoemd en die wordt voorgezeten door Statenlid en Pais-leider Alex Rosaria staat vandaag stil bij het overlijden van de wijlen regeringsleider en staatsman, naar wie vorige week de nationale universiteit is vernoemd.

Advertentie

Doktoor overleed omstreeks negen uur in de ochtend van 22 november 1966, toen hij op het punt stond zijn woning te verlaten voor een afspraak met zijn tandarts.
Hij stierf aan een hartverlamming.

Hoewel Da Costa Gomez ernstig ziek was en op 10 november uit het ziekenhuis was ontslagen, kwam zijn overlijden geheel onverwacht.
In een persbericht van de stichting die naar Doktoor is vernoemd, stelt voorzitter Rosaria dat Da Costa Gomez in zijn korte leven de gang van de geschiedenis van zijn land voor altijd heeft veranderd.

Nicolaas ‘Colá’ Debrot

Nicolaas ‘Colá’ Debrot

Hij haalt hierbij de woorden aan van toenmalig gouverneur Nicolaas ‘Colá’ Debrot, die bij de begrafenis van Da Costa Gomez aangaf dat ‘de herinnering aan de overledene onvergankelijk zal blijven voortleven door zijn streven naar het heil van het volk’.
Rosaria constateert anno nu dat Costa Gomez herinnerd wordt als een serieus en rechtschapen persoon, die met inzet van al zijn kennis en ervaring heeft gewerkt aan een emancipatieproces om eenieder in staat te stellen om zelfstandig zijn eigen capaciteiten ten volste te kunnen ontwikkelen.

“Doktoor wist als geen ander dat om deze emancipatie te bereiken het niet alleen nodig was een Statuut te ondertekenen, maar dat het gaat om een veranderingsproces van denkwijzen, gewoontes en gedragingen die de mens beletten het beste uit zichzelf te halen. Het is misschien geen toeval dat hij het Statuut, dat als zijn levenswerk kan worden beschouwd, niet kon ondertekenen in 1954”, aldus Rosaria.

Volgens Rosaria was Da Costa Gomez zich al vroeg bewust van het belang van onderwijs voor het emancipatieproces.
Reeds in 1939, voordat alle leden der Staten werden gekozen, sprak Doktoor in de Staten over het belang van Papiaments in het onderwijs en het verplichten van praktisch landbouwonderwijs aan schoolkinderen.
Dit blijkt uit de notulen van de Staten van Curaçao, 2 juli 1939, Zittingsjaar 1939-140, p. 66.

“Doktoor was ook voorvechter voor een eigen universiteit. Zijn achtergrondgedachte was om het intellect op de eilanden te houden en de studenten niet te laten vervreemden.”

De beslissing om de universiteit naar Da Costa Gomez te vernoemen, noemt Rosaria dan ook een goed besluit.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *