Schotte: Verdachten zijn onschuldig tot tegendeel bewezen is

Ex premier en Babel-verdachte Gerrit Schotte (MFK): ‘Verdachten zijn onschuldig tot tegendeel bewezen is’

WILLEMSTAD — Voormalig premier Gerrit Schotte (MFK) wil verduidelijken dat conform onze wetten iedere verdachte onschuldig is, tot het tegendeel bewezen is. Dat zegt Schotte desgevraagd tegenover de Amigoe, op vragen over de aanhouding van voormalig Financiën-minister voor MFK, George Jamaloodin.

“Zoals mijn advocaten al duidelijk lieten weten, is er naar onze mening zeker sprake van politieke vervolging. Het dossier dat tegen Jamaloodin wordt gebruikt, is gebaseerd op ‘di’ (roddels, van horen zeggen, red.).

Het onderzoek werd vanaf het begin door de overheid in een willekeurige richting geleid”, aldus Schotte.

De MFK-fractievoorzitter betreurt het verder dat verdachten op het eiland als veroordeelden worden behandeld en verduidelijkt dat dit niet het geval kan en mag zijn.

“Zodra iemand wordt aangehouden of aangemerkt wordt als verdachte in een zaak, denkt men al dat hij wel schuldig móet zijn. In het buitenland, zoals in de Verenigde Staten, hebben de autoriteiten het over ‘persons of interest’, niet eens over verdachten.”

Verder vindt hij de handelingen van het OM om deze zaak op te lossen, simpelweg ongelooflijk.

“Het OM baseert zijn bewijzen op wat een ‘medium’ zou hebben gezegd.”

Hij doelt hiermee op de verklaringen van de getuige S.S. Deze getuige zou volgens advocaat Chester Peterson samen met ‘de vijand (een journalist van Radio Direct, red.) van zowel MFK, de familie Dos Santos en Jamaloodin’ naar een medium zijn gestapt om met wijlen Wiels te communiceren.

“Volgens dat medium zou Wiels hen verteld hebben dat hij door Jamaloodin werd vermoord.”

Schotte is niet te spreken hierover en ook niet over de getuigenverklaring van gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels.

“Zij geeft duidelijk aan haar bronnen niet bekend te zullen maken en dat ze dat ook nooit zal doen. Inmiddels zou volgens haar een van de bronnen zijn overleden.”

Schotte vraagt zich hardop af waar het OM eigenlijk mee bezig is. Minister Wiels wil desgevraagd niet reageren hierop.

“Ik ben nergens van op de hoogte, dus kan ik ook niets bekendmaken”, aldus Wiels. Steun Schotte gaf verder desgevraagd aan Jamaloodin altijd te zullen blijven steunen.

In de sociale media werden de politieke partij MFK en haar aanhangers bekritiseerd vanwege het feit dat Schotte na zijn aanhouding wel massaal in Punda werd gesteund, maar Jamaloodin niet.

Hierop geeft Schotte aan dat de omstandigheden dit niet hebben toegelaten.

“Ik leg het zo tegen je uit: wij werden pas vijf minuten voor zijn voorgeleiding op de hoogte gesteld hiervan.”

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Schotte: Verdachten zijn onschuldig tot tegendeel bewezen is

 1. Sonny & Paul Jr.

  Schotte zegt over mw Wiels:

  ““Zij geeft duidelijk aan haar bronnen niet bekend te zullen maken en dat ze dat ook nooit zal doen. Inmiddels zou volgens haar een van de bronnen zijn overleden.”

  Paul Jr. heeft contact opgenomen met de betrokken overledene. Hij heeft kennis genomen van de informatie, die de overledene graag zou willen delen met Schotte. Er is een transcriptie opgesteld van het gesprek. Marvelyne Wiels heeft tot heden de onkostenvergoeding (zie het historisch-overzicht hieronder) nog steeds niet, ondanks herhaalde aanmaning, betaald. Navraag bij Marvelyne Wiels, leerde Paul Jr. dat het haar gewoonte was; niet te betalen. Marvelyne heeft dit gedrag aangeleerd bij de ABN-AMRO. Paul Jr. voelt zich derhalve vrij om zijn kennis te delen (de transcriptie) met de heer Schotte, mits deze zich garant stelt voor de reeds gemaakte – en te zullen maken – kosten. Gelet op de financiële instabiliteit van het Land Curaçao, graag betaling in Amerikaanse valuta.

  ——————
  History:
  Ik schreef er al eerder over. Mijn octopus Paul Jr. wil zich beschikbaar stellen als medium. Hij is bereid om, als getuige, onder ede alle verklaringen af te leggen die van hem gewenst worden. Hij neemt zelfs het risico om gegijzeld te worden en is zal desnoods in hongerstaking gaan. Graag geeft Paul Jr. hieronder nogmaals gedetailleerde uitleg hoe hij benaderd is door Marvelyne.

  Wat betreft een medium oproepen, hoeft het medium slechts aan een voorwaarde te voldoen: het moet een levend medium zijn. Het is wel mogelijk dat het levende medium een overleden medium raadpleegt. Maar laat ik niet uitweiden. Het is een moeilijke materie.

  Zoals u wellicht weet heeft mijn octopus Paul Jr. en wijlen zijn vader Paul Sr. reeds meerdere wereldkampioenschappen juist doorgegeven.
  Het was waarschijnlijk om de wereldwijde reputatie van mijn octopus dat mevrouw Marvelyne Wiels contact met mij opgenomen heeft. Dat zij een wetenschappelijk geschoolde politica is, bleek direct. Ze stelde onmiddellijk de vraag: denkt u dat Paul Jr. in contact kan treden met mijn broer. Om dit te toetsen heb ik de vraag gesteld aan Paul Jr. Zijn antwoord was direct en met al zijn monden: JA. Ook de volgende controlevraag van Marvelyne wist hij direct het juiste antwoord. Zij vroeg: laat hem, Paul Jr. aan mijn broer vragen of hij het goed vind dat mijn broer via een medium in de rechtszaal gehoord wordt. Ook nu weer, na contact opgenomen te hebben: een volmondig JA.

  We werden het snel eens, Paul Jr. zal in een draagbaar aquarium op de zitting verschijnen. De kosten van ondermeer dit draagbare aquarium – het moet nog ontworpen worden – zullen ten laste komen van het Land Curacao.
  Het ontwerp en de fabricage zullen door enkele zwagers en neefjes van Marvelyne Wiels verwezenlijkt worden. Ook andere bekenden en familie zullen ingeschakeld worden.
  Paul Jr. zal op Curaçao verblijven in het meest luxe aquarium van een 5 sterrenhotel. Over de bijkomende zaken zoals een lief vrouwelijk octopusje, als gezelschapsdame en ander vertier voor Paul Jr. waren we het ook snel eens. Zelfs de kosten van de huur (circa 6000 gulden) van zijn huidige aquarium zullen gecompenseerd worden.

  In eerste instantie zou ik zelf optreden als mediumvertaler. Maar mijn broze gezondheid staat het niet toe, die urenlange ondervragingen in de rechtszaal. Mogelijk dat zich onder de lezers een mediumvertaler bevindt. Speervissers en/of koraaldieven verdienen de voorkeur. Zij hebben ervaring. Aarzel niet u beschikbaar te stellen voor de goede zaak. Voor onkostenvergoeding etc. kunt u rechtstreeks contact opnemen met Mw. Marvelyne Wiels.

  O ja, Marvelyne vroeg nog even en passant of Paul Jr. ook bedreven was in het voorspellen van een 6-cijferige lotto. Paul Jr. antwoordde weer zonder aarzelen: 3, 4, 12, 16, 19 en 22. Op de vervolgvraag van Marvelyne, op welke datum, kwam een eerlijk antwoord: dat weet ik niet precies, maar dat de combinatie van de cijfers komt dat is vast en zeker. Doe er uw voordeel mee. Geen dank verschuldigd..

 2. Abraham Mossel

  Ik heb je smoesjes nog niet eens uit gelezen, dommerik! en ga in conlaaaaaf

 3. Abraham Mossel

  Ik heb je smoesjes nog niet eens uit gelezen, dommerik!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *