Aantal bevallingen in ziekenhuizen te hoog

Willemstad – Het aantal bevallingen dat in een ziekenhuis (Advent of Sehos) plaatsvindt, is te hoog in vergelijking met het aantal geboorten in de kraamkliniek of thuis. Curaçao kent ongeveer 1.800 geboorten per jaar, waarvan rond 465 in de Kraamkliniek te Rio Canario, rond 100 thuisbevallingen en het overige vindt plaats in een ziekenhuis (oftewel meestal door gynaecologen).

Dit wordt vastgesteld door Yves Schoop, voorzitter van de Taskforce Gezondheid. ,,Weliswaar is het voorkomen van pre-existente aandoeningen bij zwangere vrouwen zoals hoge bloeddruk, astma, suikerziekte en dergelijke hoog. Echter, de scheve verhouding tussen het aantal eerste- en tweedelijnsbevallingen schijnt op andere motieven te berusten, namelijk meer vanuit een financieel-economische prikkel en een tekort aan verloskundigen op Curaçao”, aldus Schoop. Daar komt volgens hem bij dat er een angstcultuur heerst als zou een vrouw beter af zijn om in een ziekenhuis bij een gynaecoloog te bevallen, dan thuis of in de Kraamkliniek.

Kraamkliniek in NHN

Om meer balans te brengen in de financiële consequenties in de verloskundige zorg, de doelmatigheid en kwalitatieve haalbaarheid van de zorg is er vanuit de overheid na overleg met de betrokken stakeholders besloten om de kraamkliniek, die eerstelijns verloskundige zorg biedt, fysiek te integreren in het nieuwe ziekenhuis, Nos Hospital Nobo (NHN).

Er zal daarbij een duidelijke scheiding zijn tussen de eersteen tweedelijns verloskundige zorg in een zogenoemd Moeder- & Kindcentrum, dat een duidelijke relatie met de toekomstige afdeling neonatale intensive care unit (NICU) zal vertonen. Vorige week stelde PAR-Statenlid Malvina Cecilia vragen over de rol van de Kraamkliniek in het hele plan van NHN. Zij schreef in een uitvoerig persbericht zich zorgen te maken om de Kraamkliniek, ofwel Fundashon Duna Lus, omdat deze niet genoemd was in de Statenpresentatie van Usona over NHN. Daarin werd wel melding gemaakt van de rol van de Taams Kliniek, Pain Clinic en het Advent Ziekenhuis, maar niet van de Kraamkliniek. De Kraamkliniek heeft op dit moment een faciliterende rol voor de eerstelijns verloskundige zorg, zowel prenataal, als op het moment van de bevalling en de eerste dagen van kraamzorg. Vroedvrouwen en huisartsen doen hier fysiologische bevallingen en geven nazorg aan moeder en kind.

Schoop: ,,Voor de overgangsperiode naar NHN zijn de uitdagingen ook al beschreven. Zo zal er gestreefd worden naar een verdubbeling van de bevallingen in de eerste lijn door onder andere de pool van verloskundigen aan te vullen tot acht vroedvrouwen en het evalueren van de vraag of ‘verloskunde praktiserende’ huisartsen aan de kwalitatieve minimumeisen voldoen. Ook zal er een verbetering en verscherping moeten zijn van de protocollen met betrekking tot het verwijsbeleid, de samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen en een betere organisatie van de beroepsgroep van vroedvrouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *