Hard hoofd in Bureau Integriteit

sxm-sint-maarten-3

Hard hoofd in Bureau Integriteit, vertrouwen in overheid 0

Philipsburg – Vele ambtenaren en burgers van Sint Maarten hebben een hard hoofd in het functioneren van het Integriteitsbureau. Dit blijkt het integriteitsrapport opgesteld door PricewaterhouseCoopers (PwC) International in opdracht van de gouverneur van het eiland, Eugene Holiday. Uit de rapportage blijkt dat het Integriteitsbureau nog in oprichting is, dus nog geen legale status heeft en komt te vallen onder de minister van Algemene Zaken (AZ). Bij dit bureau kunnen klachten ingediend worden tegen gezagsdragers, niet tegen overheids-nv’s of -stichtingen.

Hoewel het bureau onafhankelijk zal functioneren, geloven de geïnterviewden hier weinig van zolang het bureau onder de minister van Algemene Zaken valt.

Het bureau kan alleen klachten ontvangen, maar niet eigenhandig een onderzoek starten. Er wordt geadviseerd aan de minister en die beslist over verder te nemen stappen. Als het een klacht tegen de AZ-minister is, dan moet de weg van de Ombudsman of het Openbaar Ministerie bewandeld worden. Naast het integriteitsbureau zijn er bij elk ministerie vertrouwenspersonen aangewezen. Ook hier is weinig vertrouwen in.

Hoewel het officieel gaat om personen die onafhankelijk functioneren van de minister – ze zijn aangewezen door personeelszaken -, wordt het werk op vrijwillige basis gedaan en hebben de vertrouwenspersonen weinig tools in handen om stappen te ondernemen.

,,Er kan alleen doorverwezen of geadviseerd worden”, zo wordt uitgelegd. Er ligt geen regelgeving met betrekking tot deze personen aan hun werk ten grondslag.

Vele geïnterviewden hebben aangegeven geen vertrouwen te hebben in deze vertrouwenspersonen en ze vrezen voor hun job als ze deze personen in vertrouwen nemen. Er is geen klokkenluidersregeling waarmee de klager beschermd kan worden, er is geen garantie op anonimiteit, de vertrouwenspersonen zijn getraind, maar niemand weet waarin, en het is niet duidelijk welke klachten wel of niet bij deze personen thuishoren. Kortom, zo concluderen de onderzoekers:

,,Er is nogal verwarring over waar mensen terecht kunnen met klachten.”

Vertrouwen in Overheid nul

Vele ambtenaren en bewoners van Sint Maarten hebben aangegeven weinig vertrouwen te hebben in de ministers, waardoor ook het overheidsapparaat zelf niet goed functioneert.

Dit blijkt de vele voorbeelden die gegeven worden in het integriteitsrapport. Uit de observaties en interviews met ambtenaren komt duidelijk naar voren dat ministers hun invloed vaak gebruiken voor persoonlijk gewin, dat ze soms handelen tegen de regels in of zelfs genomen besluiten of gegeven (negatieve) adviezen overrulen, dat ze besluiten nemen op subjectieve basis, ze zich laten leiden door individuele (familie)contacten, ze hun macht gebruiken om ambtenaren buitenspel te zetten en dat ze controles en inspecties tegenhouden (bij uitgaansgelegenheden, met betrekking tot vreemdelingen en allerhande vergunningen).

Dit handelen van de ministers maakt dat er erg weinig vertrouwen is in het gehele apparaat. Ambtenaren weten niet waar ze aan toe zijn en handelen naar het ongenuanceerd en onduidelijk optreden van de ministers. De onderzoekers kregen reacties als:

,,Er wordt toch niets met mijn klachten gedaan, die verdwijnen weer in een la” en ,,Waarom zou ik informatie aan u (PwC) geven, er gebeurt toch niets.”

Het rapport doet verschillende aanbevelingen om de problemen op te lossen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *