Aanbesteding schoonmaak stranden en recreatiegebieden

WILLEMSTAD — Het aanbestedingsproces waarbij contractanten zich in konden schrijven om in aanmerking te komen voor een schoonmaakcontract van stranden en recreatiegebieden is volop gaande. “Onze openbare stranden en recreatiegebieden zullen spoedig schoon worden gemaakt en op structurele wijze worden onderhouden”, aldus het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN.

De offertes van de contractanten werden door het GMN-ministerie in ontvangst genomen, waarbij functionarissen van het departement van Justitie toezicht hielden op het naleven van de procedure.

De offertes van de contractanten werden door het GMN-ministerie in ontvangst genomen, waarbij functionarissen van het departement van Justitie toezicht hielden op het naleven van de procedure.

Er hebben zich volgens het GMN-ministerie om en nabij de vijftig contractanten ingeschreven.

“Na de evaluatie van alle offertes zullen de contractanten worden geselecteerd die in aanmerking komen voor het onderhoud van de stranden en recreatiegebieden.
Zij konden zich voor verschillende gebieden inschrijven maar zullen slechts een rayon toegewezen krijgen.”

Curaçao is in twaalf rayons opgedeeld. Het ministerie stelt de inschrijvingen zorgvuldig in behandeling te hebben genomen:

“Op 11 juni hebben de contractanten een envelop met daarin hun offerte in een bus bij het ministerie gedeponeerd.
Deze werden vervolgens onder toeziend oog van functionarissen van het departement van Justitie geopend en doorgenomen waarop de informatie werd doorgegeven aan alle aanwezige contractanten.”

De functionarissen van Justitie hebben erop toegezien dat de procedures correct zijn doorlopen. Hierbij werd gecheckt of de contractanten de benodigde informatie volledig hadden verstrekt waarop vervolgens van de ontvangst een proces-verbaal werd opgemaakt.

“Na deze fase zal een commissie alle offertes evalueren waarbij de gunstigste offertes van de contractanten gefilterd zullen worden.
In de fase waarin het proces zich momenteel bevindt, kan nog niet worden aangegeven, wie de winnende contractanten zijn”

, aldus het ministerie.

In 2012 heeft er al eens een uitbesteding voor schoonmaak en onderhoud van de stranden en recreatiegebieden plaatsgevonden, maar deze aanbestedingsprocedure is stopgezet.

“Dit in verband met de vele veranderingen die hebben plaatsgevonden met betrekking op de eisen die men aan contractanten stelt en het sluiten van overeenkomsten met derden om de taken van schoonmaak en onderhoud te kunnen vervullen.

Volgens de planning wordt in de derde week van juli bekendgemaakt wie de aanbesteding hebben gewonnen voor de twaalf rayons.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *