Aanbevelingen SDKK in de la

navarro-09092013Willemstad – De Commissie van Toezicht (CvT) in de gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) maakt zich zorgen over het al twee jaar lang niet uitvoeren van de aanbevelingen. Dit staat in het onlangs door Edward van der Bunt aangeboden jaarverslag SDKK over de jaren 2010 en 2011 aan de minster van Justitie, Nelson Navarro (PAIS).

Advertentie

,,Aan de gedane aanbevelingen is niet of nauwelijks gevolg gegeven en het grote aantal terugkerende klachten geeft geen blijk van structurele verbeteringen binnen het gevangeniswezen.
Het is de uitdrukkelijke oproep van de CvT aan de minister van Justitie om een structurele verbetering van de situatie binnen het gevangeniswezen, in overeenstemming met internationale normen en mensenrechten, tot speerpunt van zijn beleid te maken.
De CvT spreekt de wens uit dat dit jaarverslag daartoe een bijdrage zal leveren en zegt toe zich daartoe onverminderd te zullen blijven inspannen”

, aldus het jaarverslag.

Klachten SDKK blijven zich herhalen
In de twee jaarrapportages worden veel klachten genoemd zoals de klacht van het personeel dat er bijna altijd een tekort aan personeel is op de werkvloer.
Ook over de recreatie-, scholings- en resocialisatieactiviteiten wordt steeds beweerd dat er nog altijd te weinig personeel en middelen ter beschikking zijn.

,,De gedetineerden bevinden zich 22 uur per dag op cel en er wordt voor genoemde activiteiten nauwelijks nog gelegenheid geboden”, zo staat beschreven.

In het verslag van 2011 staat wel dat de activiteiten voor gedetineerden langzamerhand weer in enige mate op gang zijn gekomen.
Gedetineerden mochten vaker en langer luchten vergeleken met het jaar daarvoor.
De activiteiten voor gedetineerden zijn geïntensiveerd.

,,Een probleem is echter: de grote spanningen die er zijn tussen de gangs in de gevangenis.
Het probleem hierbij is om gedetineerden die vijanden van elkaar zijn uit elkaar te houden, bijvoorbeeld bij het luchten”, aldus de CvT.

Er is onvoldoende werkgelegenheid voor de gedetineerden en de gedetineerden worden gemakkelijk door daartoe niet bevoegde personeelsleden van het werk gehaald.
Ook het onderhoud van de gebouwen laat nog steeds ‘heel veel’ te wensen over.

Het jaar-verslag 2011 stelt:

,,Bouwkundige gebreken, met name waar het betreft het niet of slecht functioneren van sanitaire voorzieningen, en lekkages worden niet of onvoldoende hersteld. Uit kapotte kranen loopt het water dag in dag uit en dan maanden lang.”

De CvT vervolgt:

,,Het luchten van de gedetineerden in de afzonderings- en in de strafcellenafdeling is een steeds terugkerend probleem. De detentie in de afzonderings- en de strafcellenafdeling vindt plaats zonder enig toezicht. De strafcellen zijn geheel inadequaat om daarin mensen op te sluiten. De hygiënische omstandigheden, niet goed functionerende sanitaire voorzieningen en het gebrek aan daglicht en frisse lucht zijn onaanvaardbaar.”

Ook constateert de CvT dat er minderjarigen opgesloten zitten in de Forensische observatie en begeleidingsafdeling (Foba).
Op deze afdeling zitten psychiatrische gevangenen.

,,Die afdeling is daarvoor niet bestemd en zij behoren daar niet te worden opgesloten”

, zo wordt geconcludeerd.

Verder doen zich problemen voor met baby’s omdat er in de gevangenis geen beleid is aangaande het verblijf van baby’s die zijn geboren terwijl hun moeder gedetineerd is.
De CvT heeft herhaalde malen aangedrongen op het formuleren van een babybeleid.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *