Aanbod ontslag Gumbs

Willemstad – Edsel Gumbs, het hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), heeft gisteren een brief gekregen waarin het voornemen voor het eervol ontslag van het VDC-hoofd wordt aangekondigd.

De brief is ondertekend door demissionair premier Gerrit Schotte en demissionair minister Elmer Wilsoe van Justitie.
In de brief, gedateerd 14 augustus 2012, wordt Gumbs zeven dagen de tijd, tot 21 augustus, gegeven om op het voornemen voor een eervol ontslag te reageren.
Zijn reactie zal dan na ontvangst door de regering worden doorgegeven aan gouverneur Frits Goedgedrag, die het ontslag van Gumbs officieel zal maken.
Of het VDC-hoofd akkoord gaat met het voornemen is nog niet bekend.

Kort na het aantreden van de regering Schotte ontstond er een vertrouwenscrisis tussen premier Schotte en Gumbs, waarna Gumbs de toegang tot het VDC-kantoor werd ontzegd.
Hij spande daarop tot drie keer toe een kort geding aan tegen de overheid en werd alle keren in het gelijk gesteld.
Toch kon Gumbs zijn werkzaamheden niet hervatten.

Ex-douanerechercheur Frank Calmero werd intussen aangesteld als crisismanager, belast met de uitvoer van het implementatieplan van de VDC, om orde en rust binnen de VDC te creëren. Bovendien werd de aanstelling van oud-politie-inspecteur en jurist Michaël Römer als nieuw VDC-hoofd door de Raad van Ministers goedgekeurd.

Op 4 mei kondigde demissionair minister-president Schotte een totale operationele ‘shutdown’ aan voor de VDC.
Het personeel van de veiligheidsdienst werd toen naar huis gestuurd, maar moest wel op afroep beschikbaar zijn.
Schotte had hiertoe besloten om ‘orde op zaken te stellen bij de VDC’, die volgens hem ‘een lek mandje’ zou zijn.
De premier sprak op 4 mei in de Staten van ‘een complete herstructurering, die een paar maanden zal duren’.
Reorganisatie van de dienst zou onder leiding van Römer plaatsvinden en zou worden ondersteund door de voormalig premier van de Nederlandse Antillen Maria Liberia-Peters, ex-hoofd VDC en medeoprichter van de dienst Wim Statius Muller en Carl Grüning, de ondervoorzitter van de Raad van Advies.

Na drie maanden stilte omtrent het onderwerp VDC stuurde de PAR-fractie begin deze maand een brief naar Statenvoorzitter Ivar Asjes met het verzoek een vergadering op te roepen met als agendapunt ‘De positie van de Staten ten opzichte van de verwarde situatie die de heer Schotte binnen de VDC heeft gecreëerd’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *