‘Aanleg vissershaven met pier en golfbrekers vordert goed’

De werkzaamheden waren ook vanochtend volop gaande.

De werkzaamheden waren ook vanochtend volop gaande.

WILLEMSTAD — De aanleg van een vissershaven bij Marie Pampoen, achter de Jeu de Boules-velden, ‘vordert volgens planning en goed’, zo laat de projectleider voor strandontwikkeling van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Pablo Burgos, desgevraagd weten. Hij licht toe dat met de werkzaamheden, waar een investering van 1,1 miljoen gulden mee gemoeid is, begin september een aanvang is gemaakt.

“De oplevering zal volgens planning in maart volgend jaar plaatsvinden. Het gehele project behelst de aanleg van golfbrekers, een aanlegpier waar de vissers hun vangst kunnen laden en lossen en een verkoopfaciliteit aan wal, in de vorm van een vissershal. Bij dit verkooppunt zal de bevolking terechtkunnen voor de aankoop van vers gevangen vis”, aldus projectleider Burgos. Hij licht toe dat middels het storten van breukstenen in verschillende gradaties, welke afkomstig zijn van de Mijnmaatschappij Curaçao (MMC), er reeds grote vorderingen zijn gemaakt met de aanleg van golfbrekers. “Het principe kan men vergelijken met de aanleg van een dam en vandaar dat er stenen in verschillende afmetingen worden gebruikt om een zo compact mogelijk geheel te creëren. Om tijdens de werkzaamheden stofoverlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken, worden de stenen aan wal in een bak gespoeld om stofdelen zoveel mogelijk te verwijderen. Dit heeft een dubbele functie, namelijk een beperking van stofoverlast aan wal, maar er wordt ook naar gestreefd om zo min mogelijk stofdelen te laten vrijkomen in zee, als de breukstenen eenmaal in het water zijn geplaatst”, aldus Burgos, die uitlegt dat men ‘voor zo min mogelijk sediment in het water wil zorgen met betrekking tot koraalbehoud’. “Voordat de werkzaamheden zijn gestart, is er eerst een studie verricht naar milieu-impact en de aanwezigheid van koraal. De studie is uitgevoerd door EcoVision (een milieu-consultancy bureau, red.) en daaruit is gebleken dat er op deze plek sprake is van minder dan 5 procent koraalbedekking. Naar aanleiding van aanbevelingen uit dit onderzoek zal als maatregel ook een pijp in de golfbrekers worden aangelegd, om de haven van een verse doorstroom van water te voorzien en sediment te voorkomen”, aldus Burgos.

De vissershaven zal op deze wijze worden gerealiseerd.
Deze pijpen zullen in de golfbrekers worden aangelegd om de vissershaven van een doorstroom van vers water te voorzien.
De breukstenen worden voordat ze in het water worden geplaatst, op voorhand aan wal in een bak gespoeld om zowel stofoverlast voor de omgeving tegen te gaan als het vrijkomen van overtollige fijne stofdeeltjes in het water. 

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *