Aannemers: SGTK begrijpt het niet

rechtbankWILLEMSTAD — Aannemersvereniging AAV kan geen begrip opbrengen voor het feit dat SGTK, de vakbond voor het personeel van aannemersbedrijven op het Isla-terrein, haar voor de rechter heeft gedaagd. Met de zaak voor de rechter wil SGTK dat AAV de afspraken vermeld in de cao van beide partijen nakomt. Maar volgens AAV-directeur Mike Willem is duidelijk afgesproken dat de salarisverhoging die in de cao staat, aan voorwaarden was gebonden.

Advertentie

De kortgedingrechter doet morgen uitspraak in de zaak die SGTK heeft aangespannen.
Volgens de aannemersvereniging begrijpt SGTK niet waar de huidige situatie bij de Isla om draait. De AAV stelt dat zij op oneerlijke wijze moet concurreren tegen buitenlandse aannemersbedrijven op het Isla-terrein.
De strijd tegen oneerlijke concurrentie is dan volgens de AAV de basis voor behoud van werkgelegenheid voor de leden van de SGTK.

“Het is gewoonweg onacceptabel dat in deze zware tijden welwillende aannemersbedrijven worden dwarsgezeten door ondernemingen, die weinig of geen enkele maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen.”

AAV stelt niets tegen gezonde concurrentie te hebben.

“Zelfs of misschien wel juist nu het crisis is. Maar dan moet die concurrentie wel eerlijk verlopen. En daar schort het aan. Bedrijven geven aan steeds meer last te hebben van ondernemingen die arbeiders inhuren wanneer er werk is, en dan ook nog uit het buitenland. Zo worden kosten bespaard, en dus kan goedkoper worden ingeschreven in vergelijking met bedrijven die wel continu proberen hun mensen aan het werk te houden en zodoende hun inzetbaarheid trachten te maximaliseren. Hiermee wordt het gelijk-aan-de-streep principe geweld aan gedaan.”

De aannemersvereniging stelt te hebben verwacht dat juist in deze moeilijke tijden de SGTK de strijd tegen oneerlijke concurrentie zou aanbinden om zo de werkgelegenheid van zijn leden te kunnen waarborgen.
Maar de vakbond opteert volgens AAV nu eerder voor loonsverhoging ten koste van behoud van werkgelegenheid.

Want daar komt het op neer, zoals de situatie er nu naar uit ziet”, aldus Willem.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *