Aanwijzingsbesluit Curaçao voorlopig niet geschorst

De voorzieningeninstantie van de Raad van State van het Koninkrijk heeft het verzoek van de raad van ministers van Curaçao om het aanwijzingsbesluit van de Rijksministerraad te schorsen, deels afgewezen en deels aangehouden. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (23 augustus 2012). Curaçao had gevraagd om het aanwijzingsbesluit te schorsen zodat tijdelijk de begrotingstekorten over 2010 en 2011 gedekt konden worden met eigen vermogen. Ten tweede wilde Curaçao dat het verbod op het aangaan van nieuwe verplichtingen en de vacaturestop zouden worden geschorst.

Afwijzing
De voorzieningeninstantie van de Raad van State van het Koninkrijk is van oordeel dat het verzoek om de begrotingstekorten over 2010 en 2011 te dekken met eigen vermogen de essentie raakt van het doel en de strekking van het aanwijzingsbesluit. Omdat schorsing van dit onderdeel van het besluit tot onomkeerbare gevolgen kan leiden, moet het worden afgewezen, aldus de voorzieningeninstantie van de Raad van State van het Koninkrijk.

Aanhouding
Het schorsingsverzoek van Curaçao wordt aangehouden voor zover dat betrekking heeft op het verbod op het aangaan van nieuwe verplichtingen en de vacaturestop. Naar het oordeel van de voorzieningeninstantie van de Raad van State van het Koninkrijk is niet duidelijk of deze onderdelen van het aanwijzingsbesluit uitvoerbaar zijn. Hoewel er op dit punt nadere afspraken zijn gemaakt tussen Curaçao en het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, is over ‘de aard en inhoud van deze afspraken onvoldoende duidelijkheid verkregen’.

Informatie verschaffen
Curaçao krijgt de gelegenheid om nadere informatie over deze afspraken te verschaffen, waarna de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) daarop kan reageren. Vervolgens zal de voorzieningeninstantie van de Raad van State van het Koninkrijk alsnog op dit deel van het verzoek beslissen, tenzij inmiddels een beslissing op het beroep van Curaçao is genomen.

Procedure
Op 13 juli 2012 heeft de Rijksministerraad aan het bestuur van Curaçao een aanwijzing gegeven. Dit aanwijzingsbesluit is gebaseerd op de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten. Half augustus heeft Curaçao beroep ingesteld tegen dit besluit. Omdat het instellen van een beroep geen schorsende werking heeft, heeft Curaçao ook om een voorlopige voorziening gevraagd met als doel te voorkomen dat delen van het aanwijzingsbesluit in werking zouden treden. De vice-president van de Raad van State heeft staatsraad Van Dijk aangewezen als voorzieningeninstantie.

In de beroepsprocedure is de Raad van State van het Koninkrijk belast met de voorbereiding van een ontwerpbesluit op het beroep van Curaçao. Daarvoor zal opnieuw een openbare zitting worden gehouden. Het ontwerpbesluit wordt ‘uitgebracht’ aan de Kroon die uiteindelijk het definitieve besluit op het beroep neemt.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak.

W.04.12

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *