AAV wil voorwaarden aan ‘social return

WILLEMSTAD — De Aannemersorganisatie AAV is positief over de plannen van de overheid om in de publieke sector ‘social return’ in te voeren.
Wel dient dit aan een aantal uitgangspunten te voldoen. Dat stelt AAV-directeur Mike Willem in een bericht.

Bij social return gaat het erom dat een percentage van een opdracht besteed wordt aan het creëren van werkplekken voor mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’, om ze gelijke kansen en werkervaring te bieden.

“Het onderwerp social return heeft de afgelopen jaren wereldwijd en met name ook in Nederland, een enorme vlucht genomen en de verwachting is dat dat de komende jaren ook zo blijft.
Steeds meer aanbestedende partijen ‘willen iets’ met social return.
Maar wat ze willen, verschilt nogal van elkaar.
Van enige uniformiteit is er echter vooralsnog geen sprake.
Het onderwerp schijnt ook op Curaçao zijn intrede te doen.
Met veel belangstelling heeft de AAV kennis genomen van de plannen van de minister van SOAW om het ook hier te introduceren, in de publieke sector.”

De AAV is bereid om de overheid te steunen in dit initiatief, aldus Willem, ‘gezien het ook precies past in een meer inclusief arbeidsmarktbeleid waar wij voorstander van zijn.
Bepleit wordt echter wel dat opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar in dialoog gaan over de invulling van social return en specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en tijdgebonden (‘smart’) afspraken maken’.
Het gaat hierbij volgens Willem om het hanteren van proportionele criteria;

  • de social return-kandidaten moeten in de gelegenheid worden gesteld om opleidingen of cursussen te volgen;
  • ook niet-projectgebonden inspanningen van bedrijven moeten worden erkend;
  • de inzet van leerlingen moet ook meegeteld worden als social return-inspanning;
  • en voorkomen moet worden dat social return leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *