AAV wint van bond

Drie procent loonsverhoging geen must

rechtbankWillemstad – De vakbond Algemene Werknemersverenigi ng Curaçao (AWVC) heeft een rechtszaak tegen de Antilliaanse Aannemersverenigin g Curaçao (AAV) met daaronder specifiek negen bij naam genoemde bedrijven, verloren.

De bond eiste de betaling van 3 procent loonsverhoging aan de werknemers in dienst van die bedrijven, zoals was afgesproken in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

De AWVC voert aan: ,,Sinds 1 mei 2012 is er een cao van kracht tussen de AWVC en de AAV die op 5 mei een principeakkoord zijn overeengekomen. In de cao is bepaald dat er per 1 januari 2013 een loonsverhoging van 3 procent had moeten worden doorgevoerd voor de werknemers die onder de cao vallen. Ondanks herhaalde verzoeken van AWVC aan AAV hebben de leden van de AAV de verhoging nog steeds niet betaald.”

Maar zo stelt de AAV in het verweer: ,,De loonsverhoging van 3 procent wordt ‘in principe’ uitgevoerd en dient eerst te worden bekrachtigd. Zo is de bewoording van het principeakkoord.”

De rechter geeft de AAV hier dus gelijk in en vonnist:

,,Naar het voorlopig oordeel van het gerecht kan naar objectieve maatstaven, mede in het licht van het principeakkoord en het bijgehorende protocol, de cao niet zo worden uitgelegd dat zonder nadere voorwaarden sprake zal zijn van een loonsverhoging per 1 januari 2013. Het bewuste artikel van de cao verwijst immers naar het principeakkoord waarin melding wordt gemaakt van een loonsverhoging ‘in principe’, onder verwijzing naar een nog te voeren bespreking waarin de ‘bekrachtiging loonsverhoging’ aan de orde dient te komen. Van een automatische loonsverhoging per 1 januari 2013 kan daarom geen sprake zijn. Onder welke voorwaarden die bekrachtiging zal plaatsvinden is ook niet door de partijen nader omschreven.”

De bond krijgt wel op enkele andere punten gelijk, maar die doen verder niets af aan het vonnis. Zo vindt de rechter dat de AWVC wel een spoedeisend belang had bij de zaak.
Ook krijgt de AAV geen gelijk waar het stelt dat het om een ‘mantelcao’ gaat die door elk van de leden bekrachtigd dient te worden.
De rechter oordeelt dat de cao ook van toepassing is op de genoemde leden van AAV.

Advertentie

 

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *